Saturday, May 25, 20242:01 PM(View: 17)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được...
Saturday, May 25, 202412:14 PM(View: 16)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được Chúa Giêsu ban thêm cho một Thiên Thần Bản Mệnh nữa. Bà đã liên tiếp bị ma quỷ đánh phá tơi bời. Các thiên thần bản mệnh của bà đã đi cùng bà để đến...
Thursday, May 23, 20249:27 PM(View: 38)
Lạy Cha Trên Trời, con cảm tạ Cha luôn thương yêu con. Con cảm tạ Cha đã gửi Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu Kito Đến thế gian để cứu con và giải thoát con. Con tin tưởng nơi quyền năng và ơn lành của Cha gìn giữ con và phục hồi con. Lạy Cha Từ Ái, xin Cha đụng chạm đến con với Bàn Tay Chữa Lành của Cha ngay lúc này.
Thursday, May 23, 20244:11 PM(View: 41)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là 6 kinh mạnh thế để cầu cho các linh hồn luyện ngục. Xin đọc mỗi ngày trong suốt cuộc đời:
Thursday, May 23, 202412:42 PM(View: 27)
Thánh Teresa thành Avila khi cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi để cầu cho các linh hồn thì bà nhận được thị kiến về luyện ngục.
Wednesday, May 22, 20247:25 PM(View: 34)
Nguồn: Exorcist Diary #292: My Daughter is a Witch Đức Ông Stephen Rossetti nhận được lá thư của một phụ nữ: "Thưa Đức Ông,
Monday, May 20, 20245:52 PM(View: 45)
Nguồn: Mysticpost Đức Mẹ tại làng Medjugorje đã nói về các linh hồn ở luyện ngục. Có 6 lời cầu nguyện đầy quyền năng để xin Chúa cứu thoát các linh hồn khỏi luyện ngục.
Monday, May 20, 20242:18 PM(View: 54)
Nguồn: Mysticpost Đây là cuộc hiện ra rất kỳ diệu mà ít người biết. Đức Mẹ đã xuất hiện với 15 trẻ mồ côi ở gần làng Medjugorje và ở tại cộng đoàn của nữ tu Josipa.
Sunday, May 19, 20249:35 PM(View: 47)
Hôm nay 19/5/2024, toàn thể Giáo Hội Hoàn Vũ cùng hân hoan mừng Ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Con xin tạ ơn Chúa Thánh Thần đã thương xót chúc phúc và chữa lành cho gia đình con để cả nhà của con nhận được rất nhiều ơn Thánh của Ngài trong nhiều năm tháng qua. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã thương chữa lành cho mẹ con khỏi bịnh đau hai cánh tay ngay...
Sunday, May 19, 20248:56 PM(View: 50)
RADIO VATICAN Một ngày, Sara vợ tôi, nhận được thư của bạn gái báo tin sẽ đến thăm vợ chồng tôi. Chồng nàng chuyên về truyền thông, nàng chuyên ngành kế toán. Nàng tên Sylvie. Chàng tên Matthieu. Đôi vợ chồng trẻ này giàu sang, nhưng sống bất cần THIÊN CHÚA. Dĩ nhiên, tôi sẵn sàng tiếp đón Sylvie và Matthieu, nhưng tận thâm tâm,

[Audio/YouTube] Suy Niệm Lời Chúa CN-Lễ Hiện Xuống Năm B [ ĐC Khảm, ĐTGM Kiệt...] [YouTube] Bài giảng CN-Lễ Hiện Xuống

Wednesday, May 15, 20242:08 PM(View: 41)

cghaidong[Audio/YouTube] Suy Niệm Lời Chúa CN-Lễ Hiện Xuống  Năm B [ ĐC Khảm, ĐTGM Kiệt...]

[YouTube]  Bài ging CN-Lễ Hiện Xuống  ca cha Ho

https://www.youtube.com/watch?v=ZzgVttWTvco


[YouTube]  
CN-Lễ Hiện Xuống   ƠN KÍNH SỢ THIÊN CHÚA CÓ CÒN HP THI?

https://www.youtube.com/watch?v=fdEQpAbpYFw


[YouTube] Suy Niệm Phúc Âm 
CN-Lễ Hiện Xuống

https://www.youtube.com/watch?v=Fq5o0c17wv4


[YouTube] Thánh Vịnh Đáp Ca 
CN-Lễ Hiện Xuống

https://www.youtube.com/watch?v=NqhJRuqYe2Y


[Audio/Bài Đọc]  Tóm Lược  Học Hỏi Phúc Âm 
CN-Lễ Hiện Xuống  (Lm. Cao Siêu, SJ)

http://memaria.org/default.aspx?LangID=0&ArticleID=116859


[YouTube]  Tóm Lược  Học Hỏi Phúc Âm 
CN-Lễ Hiện Xuống  (Lm. Cao Siêu, SJ)

https://www.youtube.com/watch?v=ZIIdKyWDPHg


[Audio/YouTube] Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày  
CN-Lễ Hiện Xuống  [Trang Phút Cầu Nguyện]

https://phutcaunguyen.net/prayer-calendar/week/2024-W21