Saturday, July 20, 20246:07 PM(View: 4)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com 1. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này: Hãy tha thứ! Chính Chúa tha thứ cho chúng ta. Lòng tha thứ không phải là điều dễ dàng đối với chúng ta.
Saturday, July 20, 20245:46 PM(View: 4)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com Có một phụ nữ trẻ là cô Anna đã cho người chị em họ mượn ngôi nhà của cô mà không tính tiền nhà hàng tháng. Như thế thì người chị họ có thể chăm sóc cho người bà của cô này. Ba năm sau đó, người bà chết. Cô Anna muốn lấy lại căn nhà của mình. Cô ấy muốn bán căn nhà này để trả nợ vì đã mua được một căn nhà khác.
Saturday, July 20, 20245:01 PM(View: 6)
Nguồn: ChildrenofMejdugorje.com Có một linh mục người Mỹ có 15 năm phục vụ là cha Rock. Cha đã chiến thắng được một trở ngại lớn mà cha đã nghĩ rằng mình không bao giờ có thể làm được. Kể từ khi cha bắt đầu mục vụ linh mục thì cha Rock chịu đau khổ vì bị đối xử bất công. Có một số người đã loan truyền những điều tiêu cực và sai lầm về danh tiếng của cha.
Thursday, July 18, 20244:12 PM(View: 31)
Nguồn: Internet Một vị linh mục trẻ vào bịnh viện đi thăm những bịnh nhân. Khi ngài đang đi trong hành lang thì có một nữ tu xin ngài dừng lại, chị nói: “Thưa cha, xin cha...
Thursday, July 18, 20243:35 PM(View: 25)
Nguồn: Internet Người mẹ viết chúc thư cho các con:
Wednesday, July 17, 20246:24 PM(View: 44)
Nguồn: Catholic Saint Cảm nghiệm của một phụ nữ được Chúa chữa lành bịnh thận. Hôm nay là ngày 18/7/2024, cũng là đúng 10 năm kể từ khi Chúa Giêsu Kito chữa lành cho tôi hoàn toàn hết bịnh thận. Tôi tưởng mình sắp chết vì bị bịnh thận nặng nề. Tôi đã đi dự một Thánh Lễ chữa lành.
Wednesday, July 17, 20242:50 PM(View: 33)
From: Forums of the Virgin Mary Cuối cùng thì ĐGH Hickey đã đến Roma. Ngài kể cho Đức GH nghe tất cả những gì mà ngài đã nhìn thấy tại trại tập trung Auschwitz nổi tiếng ở nước Ba Lan. Khi ĐGH John Paul II nghe hết câu chuyện thì ngài nói với ĐHY Hickey rằng:
Wednesday, July 17, 20242:23 PM(View: 37)
From: Forums of the Virgin Mary Hôm nay nhóm Forums từ nước Peru muốn nói về một biến cố đáng tin do một vị Hồng Y kể lại. Câu chuyện xẩy ra khi ngài đến thăm trại tù Auschwitz nổi tiếng ở nước Ba Lan. Cảm nghiệm thiêng liêng này do Đức Hồng Y James Hickey kể lại cho ĐGH John Paul II nghe. Cuối cùng thì ngài đã chết vào năm 2004.
Wednesday, July 17, 20241:42 PM(View: 33)
From: Forums of the Virgin Mary ĐGH John Paul II đã từng nhìn thấy các linh hồn người chết ở trại tù Auschwitz, nước Ba Lan. Trong trại tù hay là trại tập trung Auschwitz đã có những linh hồn người chết hiện về. Trại tập trung Auschwitz rất nổi tiếng vì là trại giam giữ những tù nhân chiến tranh ở nước Ba Lan và do lực lượng Nazis thuộc nước Đức cai

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN Thursday of the Thirteenth Week in Ordinary Time https://www.youtube.com/watch?v=2j3sWQlj9uo 5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần 13 Mùa Thường Niên. Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH

Wednesday, July 3, 20249:34 PM(View: 40)

17-10bLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

Thursday of the Thirteenth Week in Ordinary Time
https://www.youtube.com/watch?v=2j3sWQlj9uo


5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần 13 Mùa Thường Niên.
Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH.
www.youtube.com

SỐNG LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC :

Ca nhập lễ : Tv 46,2


Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !

Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo.


Bài đọc 1 : Am 7,10-17

Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.


10 Bấy giờ ông A-mát-gia, tư tế đền thờ Bết Ên, sai người đến gặp Gia-róp-am, vua Ít-ra-en, và thưa : “A-mốt âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Ít-ra-en, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa. 11 Vì A-mốt nói như thế này : “Gia-róp-am sẽ chết vì gươm, và Ít-ra-en sẽ bị đày biệt xứ.” 12 Bấy giờ A-mát-gia nói với ông A-mốt : “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm ! 13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều.” 14 Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia : “Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. 15 Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi : “Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.” 16 Vậy giờ đây, hãy nghe lời Đức Chúa phán : Ngươi nói :

“Ông không được tuyên sấm chống lại Ít-ra-en,
cũng không được phát ngôn chống lại nhà I-xa-ác.”
17Vì vậy, Đức Chúa phán thế này :
“Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố,
con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm,
lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh,
còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế,
và Ít-ra-en sẽ bị đày xa quê cha đất tổ.”


Đáp ca : Tv 18B,8.9.10.11 (Đ. c.10b)


Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.

8Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,
bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý Chúa thật là vững chắc,
cho người dại nên khôn.


Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
9Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch,
cho đôi mắt rạng ngời.


Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
10Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng,
tồn tại đến muôn đời.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý,
hết thảy đều công minh.


Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
11Thật quý báu hơn vàng,
hơn vàng y muôn lượng,
ngọt ngào hơn mật ong,
hơn mật ong nguyên chất.


Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
Tung hô Tin Mừng : 2 Cr 5,19

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Ha-lê-lui-a.


Tin Mừng : Mt 9,1-8

Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.


1 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi !” 3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng : “Ông này nói phạm thượng.” 4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói : “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? 5 Trong hai điều : một là bảo : “Tội con được tha rồi”, hai là bảo : “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn ? 6 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

Ca hiệp lễ : Tv 102,1

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh.

SUY NIỆM-GIÁ TRỊ CỦA SỰ GIÚP ĐỠ

Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, chúng ta rất cần được yêu thương và sẻ chia. Trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương là một quy luật của cuộc sống. Sống không chỉ là nhận mà còn phải biết cho đi vì chính lúc ta cho đi nhiều nhất lại là lúc ta được nhận lại nhiều nhất.

Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi có sự sẻ chia, kết nối giữa con người với con người. Anh chàng bại liệt trong bài Tin Mừng hôm nay đã nhận được sự giúp đỡ đáng quý nhất của tình bạn, tình người. Thiên Chúa luôn ghi nhận và hài lòng trước những hy sinh và cảm thông của chúng ta trước những hoàn cảnh éo le, khốn khó của tha nhân.


(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)


LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, thế giới này luôn cần những vòng tay chia sẻ giúp đỡ, xin cho chúng con biết cho đi để nhận lại được kho tàng quý giá là Nước Trời. Amen.


TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Ý cầu nguyện của ĐTC Phanxicô trong tháng 7:
Cầu cho việc Chăm sóc mục vụ bệnh nhân


Chiều ngày 2/7/2024, Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng đã công bố video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7. Trong tháng này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin cho Bí tích Xức dầu Bệnh nhân “ngày càng trở nên một dấu chỉ hữu hình về lòng trắc ẩn và niềm hy vọng cho mọi người”.


Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7 là cầu cho việc Chăm sóc mục vụ bệnh nhân, trong đó ngài nhấn mạnh về ý nghĩa của Bí tích Xức dầu Bệnh nhân.


Đức Thánh Cha nói: “Xức dầu bệnh nhân không phải là Bí tích chỉ dành cho những người sắp chết”. “Chúng ta hãy nhớ rằng Bí tích Xức dầu Bệnh nhân là một trong những ‘bí tích chữa lành’, ‘phục hồi’, vốn chữa lành tinh thần”.


Thông thường, chúng ta nghĩ rằng khi linh mục ban Bí tích Xức dầu cho người bệnh, có nghĩa là họ sắp từ giã cuộc đời. Khi linh mục rời đi thì dịch vụ tang lễ sẽ đến.


Nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các bí tích của Giáo hội là những món quà, những ân sủng. Đó là những cách thế Chúa Giêsu dùng để chúc lành, nâng dậy, đồng hành, an ủi chúng ta. Do đó, khi linh mục ban Bí tích Xức dầu là “mang lại an ủi cho những người bệnh và những người thân của họ”.

Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện để Bí tích Xức dầu “ngày càng trở nên một dấu chỉ hữu hình về lòng trắc ẩn và niềm hy vọng cho mọi người”, bởi vì “trong những khi đau đớn và bệnh tật, thật tốt khi chúng ta biết mình không đơn độc”.

Cha Frédéric Fornos, Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng nhận định: “Với sự hiện diện của linh mục và những người khác, toàn thể cộng đoàn Kitô giáo nâng đỡ người đó bằng lời cầu nguyện, nuôi dưỡng đức tin và hy vọng của họ, bảo đảm với họ và gia đình họ rằng họ không đơn độc trong đau khổ”. Cha mời gọi: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân. Và nếu chúng ta nghĩ rằng họ đang phải đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo, hoặc họ đã già và yếu, chúng ta đừng ngần ngại đề nghị họ lãnh nhận Bí tích an ủi và hy vọng này”. (CSR_2935_2024)

Vatican News