Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 24)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 119)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 71)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 43)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 54)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 50)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 51)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 51)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 85)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 55)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Lạy Thiên Chúa trên Thiên Đàng, Chúa luôn nắm lấy tay con, Chúa không cho phép đôi chân con bị té ngã. Chúa luôn khuyến khích con tiếp tục đi trên con đường vui tươi. Trái tim con vững tin; Vì thế tất cả những vấn đề mà con có hôm nay sẽ không lấy đi tinh thần của con và con tiếp tục đứng vững.

KINH CẦU LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA (TRÍCH TỪ NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TRONG LINH HỒN TÔI CỦA THÁNH MARIA FAUSTINA) NK 949 và NK 950

Friday, January 19, 201812:41 AM(View: 2102)
ltx1KINH CẦU LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
(TRÍCH TỪ NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TRONG LINH HỒN TÔI CỦA THÁNH MARIA FAUSTINA) NK 949 và NK 950

1.    Lòng Thương Xót Chúa, tuôn trào từ Cung Lòng Đức Chúa Cha, con tín thác nơi Chúa.
2.    Lòng Thương Xót Chúa là ưu phẩm cao cả nhất của Chúa, con tín thác nơi Chúa.
3.    Lòng Thương Xót Chúa là mầu nhiệm khôn thấu, con tín thác nơi Chúa.
4.    Lòng Thương Xót Chúa phát nguồn từ Mầu Nhiệm Ba Ngôi Cực Thánh, con tín thác nơi Chúa.
5.    Lòng Thương Xót Chúa, trí năng nhân loai và thiên thần không thể dò được,  con tín thác nơi Chúa.
6.    Lòng Thương Xót Chúa là nơi phát nguyên mọi sự sống và phúc l ành, con tín thác nơi Chúa.
7.    Lòng Thương Xót Chúa cao cả hơn các tầng trời, con tín thác nơi Chúa.
8.    Lòng Thương Xót Chúa là nguồn mạch các phép lạ và kỳ công, con tín thác nơi Chúa.
9.    Lòng Thương Xót Chúa ôm ấp toàn thể vũ trụ, con tín thác nơi Chúa.
10.   Lòng Thương Xót Chúa xuống với trần gian trong Ngôi Lời Nhập Thể, con tín thác nơi Chúa.
11.   Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào từ thương tích rộng mở của Trái Tim Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
12.   Lòng Thương Xót Chúa chất chứa trong Thánh Tâm Chúa Gi êsu cho chúng con, và cách riêng cho kẻ có tội, con tín thác nơi Chúa.
13.   Lòng Thương Xót Chúa khôn dò trong việc thiết  lập phép Thánh Thể, con tín thác nơi Chúa.
14.   Lòng Thương Xót Chúa trong việc thành lập Hội Thánh, con tín thác nơi Chúa.
15.   Lòng Thương Xót Chúa trong phép Thánh Tẩy, con tín thác nơi Chúa.
16.   Lòng Thương Xót Chúa trong việc Thánh Hoá chúng con, con tín thác nơi Chúa.
17.   Lòng Thương Xót Chúa đồng hành với chúng con trong suốt cuộc sống, con tín thác nơi Chúa.
18.   Lòng Thương Xót Chúa ấp ủ chúng con, nhất là  trong giờ lâm tử, con tín thác nơi Chúa.
19.   Lòng Thương Xót Chúa ban sự sống bất diệt cho chúng con, con tín thác nơi Chúa.
20.   Lòng Thương Xót Chúa đồng hành với chúng con trong suốt cuộc đời, con tín thác nơi Chúa.
21.   Lòng Thương Xót Chúa gìn giữ chúng con khỏi lửa hoả ngục,  con tín thác nơi Chúa.
22.   Lòng Thương Xót Chúa hoán cải các tội nhân cứng lòng, con tín thác nơi Chúa.
23.   Lòng Thương Xót Chúa lám các thiên thần sửng sốt và các thánh ngỡ ngàng, con tín thác nơi Chúa.
24.   Lòng Thương Xót Chúa khon dò trong mọi mầu nhiệm Thiên Chúa, con tín thác nơi Chúa.
25.   Lòng Thương Xót Chúa nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh, con tín thác nơi Chúa.
26.   Lòng Thương Xót Chúa là nguồn mạch hạnh phúc và hoan lạc của chúng con, con tín thác nơi Chúa.
27.   Lòng Thương Xót Chúa gọi chúng con từ hư vô ra hiện hữu, con tín thác nơi Chúa.
28.   Lòng Thương Xót Chúa bao trùm mọi công trình do bàn tay Người, con tín thác nơi Chúa.
29.   Lòng Thương Xót Chúa là Triều Thiên mọi  việc Chúa làm, con tín thác nơi Chúa.
30.   Lòng Thương Xót Chúa là nơi chúng con hết thảy được ngụp lặn trong đó, con tín thác nơi Chúa.
31.   Lòng Thương Xót Chúa là sự nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn đau thương sầu đắng, con tín thác nơi Chúa.
32.   Lòng Thương Xót Chúa là nguồn hy vọng độc nhất cho những tâm hồn thất vọng, con tín thác nơi Chúa.
33.   Lòng Thương Xót Chúa là chốn nghỉ ngơi cho các tâm hồn và là bình an giữa nơi khiếp hãi, con tín thác nơi Chúa.
34.   Lòng Thương Xót Chúa là hoan lạc và ngất ngây của những linh hồn lành thánh, con tín thác nơi Chúa.
35.   Lòng Thương Xót Chúa gợi niềm cậy trông khi thất vọng, con tín thác nơi Chúa.

NK950: Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu, trong Chúa có Lòng Thương Xót vô hạn và kho tàng nhân hậu vô biên, xin hãy nhân từ nhìn đến và gia tăng Lòng Thương Xót Chúa nơi chúng con, đẻ giữa những lúc gian nan, chúng con không thất vọng và ngã lòng nhưng trọn niềm tin tưởng và suy phục thánh ý Chúa vốn là Toàn Yêu và Toàn Thương.

Kim Hà, ngày 19/1/2018

IN  ENGLISH
Divine Mercy, gushing forth from the bosom of the Father, I trust in You
Divine Mercy, greatest attribute of God, I trust in You
Divine Mercy, incomprehensible mystery, I trust in You
Divine Mercy, fountain gushing forth from the mystery of the Most Blessed Trinity, I trust in You
Divine Mercy, unfathomed by any intellect, human or angelic, I trust in You
Divine Mercy, from which wells forth all life and happiness, I trust in You
Divine Mercy, better than the heavens, I trust in You
Divine Mercy, source of miracles and wonders, I trust in You
Divine Mercy, encompassing the whole universe, I trust in You
Divine Mercy, descending to earth in the Person of the Incarnate Word, I trust in You
Divine Mercy, which flowed out from the open wound of the Heart of Jesus, I trust in You
Divine Mercy, enclosed in the Heart of Jesus for us, and especially for sinners, I trust in You
Divine Mercy, unfathomed in the institution of the Sacred Host, I trust in You
Divine Mercy, in the founding of the Holy Church, I trust in You
Divine Mercy, in the Sacrament of Holy Baptism, I trust in You
Divine Mercy, in our justification through Jesus Christ, I trust in You
Divine Mercy, accompanying us through our whole life, I trust in You
Divine Mercy, embracing us especially at the hour of death, I trust in You
Divine Mercy, endowing us with immortal life, I trust in You
Divine Mercy, accompanying us every moment of our life, I trust in You
Divine Mercy, shielding us from the fire of hell, I trust in You
Divine Mercy, in the conversion of hardened sinners, I trust in You
Divine Mercy, astonishment for Angels, incomprehensible to Saints, I trust in You
Divine Mercy, unfathomed in all the mysteries of God, I trust in You
Divine Mercy, lifting us out of every misery, I trust in You
Divine Mercy, source of our happiness and joy, I trust in You
Divine Mercy, in calling us forth from nothingness to existence, I trust in You
Divine Mercy, embracing all the works of His hands, I trust in You
Divine Mercy, crown of all God?s handiwork, I trust in You
Divine Mercy, in which we are all immersed, I trust in You
Divine Mercy, sweet relief for anguished hearts, I trust in You
Divine Mercy, only hope of despairing souls, I trust in You
Divine Mercy, repose of hearts, peace amidst fear, I trust in You
Divine Mercy, delight and ecstasy of holy souls, I trust in You
Divine Mercy, inspiring hope against all hope, I trust in You
Prayer:
Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase Your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to Your holy will, which is Love and Mercy itself.

19/1/2018