Wednesday, May 12, 20217:17 AM(View: 7)
Đầu năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 400 năm Dòng Tên đến Việt Nam nên cha Hoàng Văn Quảng, Dòng Tên tổ chức cho các nhóm hành hương từ khắp nơi trên thế giới như từ Mỹ, Úc, Âu Châu và Việt Nam cùng bay về Hà Nội rồi đi hành hương chung với nhau bằng xe bus. Chúng tôi đi từ miền Bắc vào đến Nam. Đó là chuyến đi dài trong 17 ngày. Vì thế mà chúng tôi được biết rất nhiều ...
Tuesday, May 11, 20217:11 PM(View: 19)
Lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo trình bày hai lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên và Đức Maria Lên Trời với những tên gọi giống nhau và có ý nghĩa tương đồng, nhưng thực chất rất khác nhau. Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên được mừng kính sau lễ Phục Sinh 40 ngày, và lễ Đức Mẹ Lên Trời được cử hành vào ngày 15 tháng 8. Trong tiếng La tinh từ Ascensione “Thăng thiên” chỉ dành riêng cho Chúa.
Tuesday, May 11, 20216:29 PM(View: 16)
Tác gỉa: A Friend of Medjugorje, www.medjugorje.com Vào ngày 5/8/1985, Chúa ban cho Đức Mẹ một hồng ân tuyệt vời. Bởi vì vào ngày hôm ấy là lần đầu tiên mà chúng ta nghe Đức Mẹ dùng từ ngữ “ƠN LÀNH ĐẶC BIỆT.
Tuesday, May 11, 20214:27 PM(View: 22)
Nguồn: A homely from Fr. Jozo Zovko, former pastor of St. James church Sau đây là cảm nghiệm của LM Jozo Zovko OFM, cha chính xứ của giáo xứ Medjugorje khi những người dân của làng này làm hoà với Chúa và với anh chị em mình: "Trong ba đêm liên tiếp, tôi giảng 3 bài giảng về những điều hoán cải nhưng không ai hoán cả cải. Thật sự là không có ai.
Tuesday, May 11, 20213:58 PM(View: 23)
Nguồn: A homely from Fr. Jozo Zovko, former pastor of St. James church Sau đây là cảm nghiệm của LM Jozo Zovko OFM, cha chính xứ của giáo xứ Medjugorje khi nói về những người dân của làng này làm hoà với Chúa và với anh chị em mình:
Tuesday, May 11, 20212:07 PM(View: 24)
Nguồn: Spiritdaily.com Trong một tác phẩm mới xuất bản, thị nhân Vicka Ivankovic của Medjugorje đã nói khi được phỏng vấn bởi tác giả Finbar O’Leary như sau: “Đức Mẹ Maria nói rằng những ai phá thai thì phạm một tội ác khủng khiếp. Những trẻ thơ bị phá thai đều trở nên các thiên thần trên Thiên Đàng. Những ai phá thai đều phải chịu trách nhiệm về tội ác mà họ đã phạm...
Monday, May 10, 20216:12 PM(View: 19)
Nguồn: Medjugorje.com “Một Ơn Lành để cứu thế giới." Chúa ban cho chúng ta một món quà đặc biệt, đó là việc bạn nhận được ơn lành để trao ban cho những người khác trong Danh Thánh của Mẹ Maria. Ơn lành này đủ quyền năng để hoán cải kẻ vô thần, chữa lành linh hồn, đem các thành viên xa lạc đức tin để trở về với giáo hội.
Monday, May 10, 20211:51 PM(View: 29)
Làm tình với một phù thuỷ là một điều rất điên rồ. Chúng tôi biết có một số người làm điều đó và họ cần phải được giải cứu! Dù người đàn ông hay đàn bà đang thực hành việc phù thuỷ mà "chúc lành" hay nguyền rủa cho bạn tình...
Monday, May 10, 202111:54 AM(View: 25)
Đức Ông Stephen Rossetti viết như sau: "Ma quỷ la hét liên tục: "Hãy đuổi hắn ra khỏi đây ngay!"
Monday, May 10, 20218:00 AM(View: 24)
Nguồn: Spiritdaily.com Một phụ nữ kể: “Đức Mẹ luôn bảo vệ chúng tôi. Câu chuyện này nhắc nhở tôi về việc người cháu của tôi là Alice, chồng của cháu là Kurt và ba đứa con của họ cùng đến thăm vợ chồng tôi ở miền Nam tiểu bang Massachusetts.

Phê-rô và An-rê, ai là anh, ai là em?

Tuesday, August 7, 20187:03 AM(View: 520)
cgPhê-rô và An-rê, ai là anh, ai là em?

“Thưa Thầy có, Thầy bíết con yêu mến Thầy !... Thưa Thầy. Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thấy” (Tv 139).

Cách đây ít lâu, trong câu chuyện ở bàn ăn, một cha sinh viên người Việt Nam duy nhất trong nhà nêu vấn đề : để giải quyết vấn đề hai tông đồ Phê-rô và An-rê, ai là anh ai là em chúng ta dựa trên truyền thống trong Sách Thánh là người được chọn vào vai trò quan trọng hơn thường là em : A-ben, Sao-lê, Đa-vít để cho rằng ông Phê-rô là em : “Ông An-rê… Trước hết, ông gặp em mình là Si-mon… Rồi ông dẫn (Hy-lạp : ‘egagen… pros) em mình đến với Đức Giêsu…” (Ga 1,40-42). Nhưng trong danh sách nhóm 12 thì luôn luôn Phê-rô đứng đầu, và cặp anh em Gia-cô-bê và Gio-an cũng theo thứ tự lớn bé. Làm sao trong cùng một bản văn lại theo hai tiêu chuẩn khác nhau khi xếp thứ tự.

*Có thể trả lời thắc mắc này như sau : Danh sách nhóm 12 trong sách Tin Mừng là một danh sách đã cố định sau khi các Tông Đồ bắt đầu đi rao giảng và quy tụ Hội Thánh, “ngôi thứ” đã rõ ràng, không còn phải “cãi nhau” (Mc 9,34) nữa. Lúc đó thì ông Phê-rô đã nhận nhiệm vụ “chăn chiên”, “làm cho anh em vững mạnh” rồi.

*Nhưng tôi vẫn suy nghĩ tìm thêm lý do ủng hộ sự chọn lựa của chúng ta. Tôi phát hiện thêm : (Tôi dịch lại theo bản LXX để dễ thấy những chỗ tương đồng giữa hai bản văn)

Trong 1 Sm 16,6-10, ông Sa-mu-en được sai đi xức dầu tấn phong cho Đa-vít, “Ông thanh tẩy ông Gie-sê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự tế lễ. Khi họ đến, ông thấy (eiden) Ê-li-áp, ông nói : “Đúng rồi…” Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Đừng nhìn (emblepses) vẻ bên ngoài… Thiên Chúa không nhìn (opsetai) như người ta nhìn (emblepsetai), người ta nhìn vào bề mặt (opsetai eis prosopon), Thiên Chúa nhìn vào cõi lòng (opsetai eis kardian) ”…

Ông Gie-sê gọi A-vi-na-đáp và cậu đến trước mặt ông Sa-mu-en… Ông Gie-sê dẫn Sa-ma đi qua (par-egagen)… Ông Gie-sê dẫn bảy người con trai đi qua, nhưng ông Sa-mu-en nói với ông Gie-sê : “Đức Chúa không chọn những người này”, rồi hỏi ông Gie-sê : “Các con ông có mặt đầy đủ chưa?” Ông Gie-sê trả lời : “Còn cháu út, nó đang chăn chiên”. Ông Sa-mu-en liền nói : “Xin ông cho người đi đem (labe auton) nó về… Ông Gie-sê sai người đi và dẫn cậu vào (eis-egagon) … Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó”.

*Chú ý hai điều:

1/ Ông Sa-mu-en được Chúa sai đi với lệnh : “Ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ xức dầu tấn phong cho Ta kẻ Ta sẽ nói cho ngươi hay”. Người đầu tiên Sa-mu-en thấy, nhìn tướng tá ngon lành… Chúa chưa nói gì thì ông đã tự bảo “Đúng rồi”, nhưng Chúa bảo không phải nó. Sau đó thì người nào Chúa cũng bảo không phải nó. Bảy người con trai đều không được chọn. Cậu út được dẫn vào theo lệnh ông Samuen, Chúa liền bảo : “Chính nó đó, xức dầu tấn phong cho nó đi”.

Trường hợp ông Si-mon Phê-rô thì chính Chúa Giêsu tuyển chọn, nên “Chúa nhìn thẳng vào ông (emblepsas autô) và nói: Anh là Si-mon con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha”.

*2/ Chúa gặp An-rê trước. Mặc dù Chúa không sai đi tìm, nhưng An-rê “tìm thấy em mình…” (heuriskei…) rồi dẫn đến (egagen… pros) với Chúa Giêsu”.

Sau khi đã cho cả bảy người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-en, ông Gie-sê được lệnh sai người đi đem cậu út về, ông sai người đi và dẫn cậu vào trước mặt ông Sa-mu-en.

Ông An-rê tìm thấy em mình và dẫn em mình đến với Chúa Giêsu.

Xã hội Sê-mít (Híp-ri, A-rập) cũng theo lụât “quyền huynh thế phụ”, nên ông An-rê phải là anh thì mới dẫn em mình đến với Chúa Giêsu được.

Cái nhìn Chúa Giêsu đặt vào ông Phêrô sẽ vọng vang trong lần gặp ở bờ hồ : ông Phêrô thấy mình trần truồng khi nghe “Chúa đấy”, rồi khi Chúa hỏi, ông tuyên xưng : “Thưa Thầy có, Thầy bíết con yêu mến Thầy !... Thưa Thầy. Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thấy” (Tv 139).

*Vấn nạn khác : nhưng cái nhà ở Ca-phác-na-um lại là “nhà hai ông Phê-rô và An-rê” (Mc 1,29) thì ông Phê-rô phải là anh chứ? Trở lại lý do đã nói trên là khi viết Sách Tin Mừng thì “ngôi thứ” đã rõ rồi, cũng như khi Đa-vít đã được xức dầu tấn phong thì bảy người anh đều “xuống hạng” ; Be-lem là “thành Đa-vít”, nhà Gie-sê cũng thành nhà Đa-vít !

Hai anh em ở chung một nhà thì nói ai trước cũng được. Và nữa câu chuyện liên quan tới bà mẹ vợ ông Phê-rô, nên nhắc tên ông Phê-rô trước thì hợp mạch văn !

Lm. Giuse Nguyễn Công Đoan SJ