Sunday, May 16, 20211:16 AM(View: 18)
Từ một người “hoang mang” trở thành một tông đồ “nhiệt thành.” Cha Jozo phải chính mắt mình nhìn thấy Mẹ hiện ra mới tin lời của 6 em Thị Nhân. Lúc bị nhốt trong ngục tù, ngài đã làm phép lạ, hoán cải những cai ngục trở lại đạo.
Sunday, May 16, 202112:35 AM(View: 20)
LẦN CUỐI CÙNG VÀO GIÁNG SINH NĂM 1982. Từ năm 1981 đến nay, tôi được Đức Mẹ hiện ra ban huấn lệnh hàng ngày. Nhưng lần gặp gỡ hàng ngày đã chấm dứt vào ngày Lễ Giáng Sinh, 25-12-1982. Đức Mẹ ở với tôi...
Sunday, May 16, 202112:22 AM(View: 18)
Cô Trâm kể về một thị kiến mới nhất mà cô nhận được: “Vào ngày thứ năm 30/12, khi em chầu Thánh Thể ờ nhà thờ St. John Baptist ở Costa Mesa thì Chúa cho em thấy thị kiến một cái hòm quan tài, trên đó là những hạt muối, sau đó, các hạt muối biến thành kim cương. Em ngạc nhiên vì không hiểu ý nghĩa của thị kiến ấy. Đến một, hai ngày sau,
Sunday, May 16, 202112:15 AM(View: 15)
Các khách hành hương chuyến đi thứ 12 vào tháng 10, 2006 vừa qua đã kể thêm cho chúng tôi nghe về những ơn lành mà họ tiếp tục nhận được, sau khi họ đã trở về nhà:
Saturday, May 15, 202111:57 PM(View: 20)
Lời nói đầu: Đức Mẹ Maria nói trong tim của anh Phan Lễ, cư dân ở San Diego, Hoa Kỳ, cũng là một khách hành hương Medjugorje vào cuối tháng 10 năm 2006. Rồi Mẹ Maria Lại Nói Chuyện Với Anh Phan Lễ Nhân Ngày Lễ Vô Nhiễm. Khi anh cầu nguyện Chuỗi Mân Côi là lúc Mẹ Maria nói chuyện với anh. Trường hợp của anh Lễ cũng giống như trường hợp của linh mục Stefano Gobbi,
Saturday, May 15, 20218:02 PM(View: 17)
https://www.youtube.com/watch?v=B7k-MfmMpFw Lời nói đầu: Xin kính mời quý vị xem phim youtube này. Phim dài khoảng 10 phút. Đã có nhiều người nhờ xem phim mà nhận được các ơn chữa lành.
Saturday, May 15, 202111:50 AM(View: 30)
Có một số người tò mò hỏi tôi về tiểu sử của cha Jozo Zovko nên tôi phải lục lọi trong ký ức để cố nhớ lại những câu chuyện được đọc và được nghe về cha Jozo. Đức Mẹ đã từng hiện ra rất nhiều lần với cha Jozo ở ngay trong nhà thờ St. James và ở nhiều nơi khác, ngay cả khi cha bị Cộng Sản bắt giam trong tù vì cha không nghe lời họ để phủ nhận việc Đức Mẹ hiện ra...
Saturday, May 15, 20213:19 AM(View: 30)
Gần đây, trong khi nói chuyện, một số người bạn thường nói rằng họ luôn xin khôn ngoan cho họ và gia đình họ. Tôi thấy đó là một điều tốt, nhưng khi xin ơn khôn ngoan mà không xin ơn kính sợ Thiên Chúa và ơn khiêm nhường thì chưa đủ, vì ơn kính sợ Thiên Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan. Còn ơn khiêm nhường là một đức tính cao cả nhất.
Friday, May 14, 20219:26 PM(View: 29)
Cứ mỗi chiều thứ Bẩy là những người lính đến làng Medjugorje. Lực lượng quân đội Liên Hiệp Quốc cứ đến ngày nghỉ thì đi lang thang trong đường phố, nơi có bán đầy đồ kỷ niệm, nơi có khách sạn và các quán ăn, quán cà phê.
Friday, May 14, 20218:38 PM(View: 32)
Cảm nghiệm của ông Champ, 97 tuổi: Chuyến hành hương của ông Champ đến Medjugorje để đi xưng tội không phải là chuyện dễ dàng. Ông phải ngồi trên xe bus từ phi trường Split đi suốt 3 tiếng đồng hồ mới đến làng Medjugorje.

CHÚNG TÔI QUYẾT PHỤNG THỜ ĐỨC CHÚA. CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B (26/08/2018) [Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69]

Saturday, August 18, 201810:39 AM(View: 801)
FullSizeRender(5)CHÚNG TÔI QUYẾT PHỤNG THỜ ĐỨC CHÚA.

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B (26/08/2018)
[Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Giữ đạo hay theo Chúa là một chọn lựa. Không phải chỉ chọn lựa một lần khi chịu Phép Rửa Tội mà là chọn lựa mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ, mỗi phút.

Chọn lựa giữa Thiên Chúa và các thần khác như ông Giô-suê và dân Ít-ra-en trong sa mạc đã chọn phụng thờ Thiên Chúa vì Người đã tỏ lòng thương dân và cứu vớt dân ra khỏi cảnh nô lệ Ai-cập.

Chọn lựa là tin vào Lời của Chúa Giê-su Ki-tô, dù Lời ấy có chói tay, như các Tông đồ trong Phúc Âm đã tiếp tục chọn đi theo Chúa Giê-su, vì Người có những Lời đem lại sự sống đời đời.

Còn ngày nay chúng ta chọn ai? Đây là câu hỏi hết sức quan trọng mà mỗi người, mỗi cộng đoàn chúng ta phải trả lời Chúa và làm chứng cho thế giới, nhất là cho những người duy vật vô thần và lương dân sống bên cạnh và chung quanh chúng ta.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Bài đọc 1 (Gs 24,1-2a.15-17.18b): Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi.

24.1 Yosua họp lại toàn thể các chi tộc Israel ở Sikem, và triệu tập các kỳ mục, các đầu mục, thẩm phán và ký lục của Israel ; họ đứng chầu trước nhan Thiên Chúa. 2 Bấy giờ Yôsua nói với toàn dân :

15 Nếu các ngươi không bằng lòng phụng thờ Yavê, thì hôm nay cứ chọn lấy ai mà thờ, hoặc là những thần, tổ tiên các ngươi đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của dân Amori nơi đất chúng các ngươi đang ở ! Phần ta và cả nhà ta, chúng ta sẽ phụng thờ Yavê ”.

16 Dân đáp lại và thưa : “ Quái gở thay nếu chúng tôi bỏ Yavê để phụng thời những thần khác. 17 Vì Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, chính Người đã đem chúng tôi cùng cha ông chúng tôi lên từ đất Aicập, từ nhà tôi mọi ; và đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao ấy ; Người đã gìn giữ chúng tôi trên đường chúng tôi đi, giữa tất cả nước chúng tôi ngang qua.

2.2 Bài đọc 2 (Ep 5,21-32): Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh.

21 Hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô:

22 Vợ (hãy phục tùng) chồng, như thể đối với Chúa. 23 Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của Hội thánh, và Ngài là Cứu Chúa của thân mình. 24 Dù sao, như Hội thánh tùng phục Đức Kitô, thì các người làm vợ cũng hãy phục tùng chồng họ như vậy trong mọi sự!

25 Chồng hãy yêu mến vợ, cũng như Đức Kitô đã yêu mến Hội thánh, và đã phó nộp mình đi, 26ngõ hầu tác thánh, tẩy sạch, là tắm rửa cho bằng nước và lời, 27 hầu tự hiến cho mình một Hội thánh quang vinh, không một vết nhơ hay nét nhăn, hay chút gì như thế; trái lại để Hội thánh thực là thánh thiện, vô tì tích. 28 Cũng vậy, chồng phải yêu mến vợ mình, như chính thân mình. Mà yêu mến vợ thì khác gì là yêu mến mình! 29 Quả có ai bao giờ lại đi ghét xác thịt mình, trái lại người ta dưỡng nuôi mặc ấm, cũng như Đức Kitô xử với Hội thánh, 30 vì ta là chi thể của Thân mình Ngài. 31 Bởi thế mà đàn ông sẽ bỏ cả cha mẹ và khắng khít với vợ mình, và hai chúng sẽ nên một thân xác. 32 Đó là một mầu nhiệm lớn, tôi muốn ám chỉ về Đức Kitô và Hội thánh.

2.3 Bài Tin Mừng (Ga 6,54a.60-69): Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống.
54 Ai ăn thịt và uống máu Ta thì có sự sống đời đời. và Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết.

60 Nghe rồi, trong các môn đồ của Ngài có nhiều người nói: "Lời chi mà sống sượng thế! Ai nào có thể nghe nổi?" 61 Nơi mình Ngài, Đức Yêsu biết môn đồ Ngài kêu ca về điều ấy, thì Ngài nói với họ: "Điều ấy làm cho các ngươi gai chướng ư? 62 Vậy nếu các ngươi trông thấy Con Người lên nơi Ngài đã có trước...? 63 Thần khí mới tác sinh, xác thịt thì không ích gì. Lời Ta đã nói với các ngươi là Thần khí và là sự sống. 64 Nhưng trong các ngươi có những kẻ không tin". Vì chưng từ đầu, Đức Yêsu đã biết ai là những kẻ không tin và ai là kẻ sẽ nộp Ngài. 65 Và Ngài nói: "Vì thế, Ta đã bảo các ngươi: không ai có thể đến với Ta, trừ phi là đã được Cha ban cho". 66 Từ đó, nhiều môn đồ của Ngài đã rút lui, và không còn đi theo Ngài nữa.

67 Vậy Đức Yêsu bảo nhóm Mười hai: "Cả các ngươi nữa, các ngươi không muốn bỏ về sao?" 68Simôn Phêrô đáp lại Ngài: "Lạy Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai?". Ngài có những lời đem đến sự sống đời đời. 69 Và chúng tôi đã tin cùng nhận biết: Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa".
[Bản dịch các bài Thánh Kinh của cố linh mục Giu-se Nguyễn Thế Thuấn, DCCT, đăng trên mạng Tin mừng cho người nghèo]

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG & SỨ ĐIỆP CỦA THIỂN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)

3.1.1 Bài đọc 1 (Gs 24,1-2a.15-17.18b) là tường thuật rất cảm động của sách Giô-suê. Ông Giô-suê là người lãnh đạo dân Ít-ra-en trong hành trình sa mạc tiến về miền đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân riêng Người. Trong cuộc hành trình đầy gian khổ ấy, không phải lúc nào niềm tin vào Thiên Chúa của con dân Ít-ra-en cũng kiên vững. Đã có nhiều lúc họ kêu trách Mô-sê và tiếc nuối những ngày ‘ổn định’ ở Ai-cập. Vì thế mà ông Giô-suê -cũng như ông Mô-sê- phải khôn ngoan hướng dẫn và củng cố lòng tin của dân. Ông đã quy tụ mọi chi tộc Ít-ra-en ở Si-khem để xác định lập trường của mình và yêu cầu dân xác định lập trường của họ. Và họ đã làm theo gợi ý và nguyện vọng của ông cũng là thánh ý của Thiên Chúa!

Trong trích đoạn này chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng đã giải thoát Ít-ra-en ra khỏi cảnh nô lệ và đưa họ vào Đất Hứa bằng quyền năng mạnh mẽ của Người.

3.1.2 Bài đọc 2 (Ep 5,21-32) là những lời khuyên của Thánh Phao-lô đối với các Ki-tô hữu sống đời vợ chồng. Đối với Thánh Phao-lô thì hôn nhân và tình yêu vợ chồng Ki-tô hữu rất cao cả vì là hình ảnh và biểu tượng của Tình Yêu và sự Kết Hiệp của Chúa Giê-su Ki-tô với Hội Thánh.

Trong trích đoạn này chúng ta nhận ra Chúa Giê-su là Đấng đã hiến mình cho Hội Thánh,  yêu thương và chăm sóc Hội Thánh là thân thể Người.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Ga 6,54a.60-69) có thể được xem là đoạn kết của diễn từ về bánh trong Phúc Âm Thánh Gio-an. Không chỉ dân chúng mà một số môn đệ cũng thấy những lời khẳng định của Chúa Giê-su là "chướng tai" tức khó hiểu và khó chấp nhận. Nhưng Chúa Giê-su không hề nhượng bộ mà từ chối sự thật. Trái lại Người đòi các môn đệ và các tông đồ phải chọn lựa:

* hoặc không chấp nhận, không tin vào lời Người mà rút lui như nhiều môn đệ đã làm;

* hoặc tin vào lời Người mà chấp nhận và tuyên xưng với/như Phêrô:

"Lạy Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai?". Ngài có những lời đem đến sự sống đời đời.  Và chúng tôi đã tin cùng nhận biết: Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa".

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)     

Sứ điệp của ba bài Sách Thánh hôm nay là: Thiên Chúa (và Chúa Giê-su Ki-tô) là Đấng đã đến với con người, giải thoát con người khỏi cảnh nô lệ và thiết lập với con người một tương quan yêu thương mật thiết.

Vì thế Thiên Chúa (và Chúa Ki-tô) đáng được chúng ta thờ phượng và yêu mến, cho dù cuộc sống hiện tại của chúng ta có nhiều khó khăn, thử thách và cám dỗ như những người Ít-ra-en trong hành trình sa mạc, và cho dù chúng ta phải tin và thực hành những lời “khó nghe” về Thánh Thể (là Thịt Máu Chúa Giê-su), về sự tái sinh, về việc bỏ mình và vác thập giá, về Tám Mối Phúc Thật.

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI  SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA (1)

4.1 Sống với Thiên Chúa là có những tâm tình/lời/hành động chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa là Đấng đã thực hiện cuộc “xuất hành” cho dân Ít-ra-en tức đã giải phóng dân Ít-ra-en và mọi dân, mọi người khỏi mọi cảnh nô lệ về chính trị, kinh tế, văn hóa, sắc tộc và sâu thẳm nhất là khỏi tội lỗi và sự khống chế của Xa-tan.

Sống với Chúa Giê-su Ki-tô là có những tâm tình/lời/hành động chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Chúa là Đấng đã nuôi chúng ta bằng Thánh Thể và bằng Lời.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay là chúng ta quyết chí chọn lựa chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi và nỗ lực hết sức mình để sống theo giáo huấn của Chúa Giê-su Ki-tô.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI  VÀ CHO HỘI THÁNH

5.1 «Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trên thế giới hôm nay, để ai nấy nhìn nhận và phụng thờ Thiên Chúa là Chúa Tể vũ trụ vạn vật.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!  

5.2 «Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục, cho các Linh Mục và các Phó Tế cùng toàn thể Hội Thánh, để mọi thành phần Dân Chúa đón nhận Thần Khí và sự sống từ Lời Chúa!
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!  

5.3 «Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho giáo dân thuộc giáo xứ chúng ta để mọi người này kiên trì trong việc đi theo  Chúa Ki-tô là Đấng có lời đem lại sự sống đời đời.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!  
               
5.2 «Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác!»  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả các Ki-tô hữu, nhất là cho các tân tòng, để mọi người kiên vững trong lòng tin mà không chạy theo tà thần hay ngẫu thần là tiền tài, danh vọng, quyền lực và lạc thú.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!  

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.                                                                                                         
Sàigòn ngày 18 tháng 08 năm 2018