Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 46)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 143)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 80)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 48)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 63)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 58)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 55)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 60)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 88)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 59)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Lạy Thiên Chúa trên Thiên Đàng, Chúa luôn nắm lấy tay con, Chúa không cho phép đôi chân con bị té ngã. Chúa luôn khuyến khích con tiếp tục đi trên con đường vui tươi. Trái tim con vững tin; Vì thế tất cả những vấn đề mà con có hôm nay sẽ không lấy đi tinh thần của con và con tiếp tục đứng vững.

HỌC THÁNH KINH VỚI LM. NGUYỄN ĐÌNH ANH NHUỆ

Monday, September 10, 20188:36 PM(View: 2710)
bibHỌC THÁNH KINH VỚI LM. NGUYỄN ĐÌNH ANH NHUỆ

Giáo Xứ Chính Tòa Chúa Kitô kính mời cộng đòan tham dự để lãnh nhận ơn toàn xá qua việc học hỏi để sống Lời Chúa chủ đề Các Thánh Vịnh với sự hướng dẫn của Lm. Nguyễn Đình Anh Nhuệ

Từ thứ Hai tới thứ Sáu ngày 10 tới ngày 14 tháng 9, 2018.

Chương trình tại Nhà Thờ Lớn (Arboretum)

6:15PM Ăn tối                | 6:45PM Chầu Thánh Thể và Kinh tối

7:10PM Thuyết Giảng    | 9:00PM Thánh Lễ

Mọi thắc mắc xin liên lạc Ông Chủ Tịch Phạm Văn Ry tại 714-264-3124 hoặc văn phòng giáo xứ tại 714-971-2141.

THÁNH LỄ CHỮA LÀNH

Mởi cộng đoàn tham dự Thánh Lễ chữa lành cầu nguyện cho tất cả những người đã trải qua sự lạm dụng bất kỳ hình thức nào trong cuộc sống của họ, tất cả các nạn nhân của sự ngược đãi trong Giáo Hội của chúng ta.

Vào Thứ Hai ngày 24 tháng 9, 2018 với Linh mục Quân Trần và Quí Linh mục và Phó Tế của giáo xứ chính tòa Chúa Kitô.

6:45PM Ca Ngợi Chúa và 7:30PM Thánh Lễ Chữa Lành trong nhà thờ Lớn (Arboretum)

Mọi thắc mắc xin liên lạc Ông Chủ Tịch Phạm Ry tại 714-264-3124 hoặc văn phòng giáo xứ 714-971-2141.

BUỔI CHIA SẺ VỀ ĐỀ TÀI ĐỨC MẸ

Giáo Xứ Chính Tòa Chúa Kitô kính mời cộng đòan tham dự để lãnh nhận ơn toàn xá qua việc học hỏi để sống Lời Chúa với sự hướng dẫn của Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam vào thứ 3 và thứ 4 ngày 25 & 26 tháng 9, 2018.

Thứ Hai: Thăm viếng Bà Elisabeth (Lc. 139-45) - Đức Maria là mẫu gương và là Mẹ trong hành trình đức tin giúp giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự dữ (ma quỉ, bùa phép v.v.).

Thứ Ba: Tiệc Cưới Cana (Gioan 2:1-12) – Mẹ Maria chỉ cho ta con đường sống đức ái và giúp giải gỡ những khó khắn trong đời sống gia đình.

6:15PM Ăn tối                * 6:45PM Chầu Thánh Thể và Kinh tối

7:10PM Thuyết Giảng    * 9:00PM Thánh Lễ

Mọi thắc mắc xin liên lạc Ông Chủ Tịch Phạm Ry tại 714-264-3124 hoặc văn phòng giáo xứ qua email: FaithFormation@ChristCathedralParish.Org hoặc điện thọai 714-971-2141.
--
God Bless You,
Sr. Theresa Trang Nguyen, LHC
Director of Parish Faith Formation
CHRIST CATHEDRAL PARISH
13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840
Tel.: 714-971-2141 ext. 5508 * website: www.christcathedralcalifornia.org