Wednesday, August 4, 202112:46 PM(View: 16)
Chúa Giêsu đã tỏ lộ rằng: “Trên trái đất này nơi mà Ta thích nhất sau các Nhà Tạm Thánh Thể là ‘trong trái tim và linh hồn của Gertrude, người con cưng của Ta.’ ”
Wednesday, August 4, 202111:50 AM(View: 13)
Khi còn trẻ thì bà là người rất năng nổ và ăn nói lưu loát. Lúc ở giữa đám đông, bà luôn làm cho mọi người vui vẻ hơn vì tính hài hước và sự vui vẻ của mình.
Wednesday, August 4, 20216:47 AM(View: 15)
Ông có vợ và nhiều người con. Ông đã có công việc làm vững chắc. Mỗi một mùa Lễ Tạ Ơn vào tháng 11, Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch thì ông đem tiền và quà tặng cho những người vô gia cư ở các khu phố nghèo.
Tuesday, August 3, 202111:23 AM(View: 23)
https://aleteia.org/2021/08/01/all-your-sins-will-be-forgiven-if-you-go-to-a-franciscan-church-on-august-2/ Đó là nhà thờ Dòng Phanxico ở Assissi, nước Ý.
Monday, August 2, 20217:17 PM(View: 23)
LTS: Đây là cảm nghiệm về Medjugorje của ông Đình Đoàn. Ông là em ruột của ông Paul Định Đoàn, và là anh ruột của bà Lành Đoàn. Bà Lành Đoàn là người khách hành hương đã được Đức Mẹ Medjugorje hiện ra với bà vào tháng 9 năm 2003. Xin kính mời quý vị theo dõi phần cảm nghiệm của ông Đình Đoàn, một cư dân tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.
Monday, August 2, 202112:08 PM(View: 38)
1. Một người chia sẻ về cảm nghiệm chích ngừa: "Tôi luôn đọc Thánh Vịnh 90-91 hàng ngày vì tôi biết lời kinh này có tính cách trừ khử ôn dịch, binh tật và tai hoạ. Chúng ta đều có một vai trò trong giai đoạn sống đặc biệt này.
Monday, August 2, 202111:41 AM(View: 21)
Một độc giả tên Manny Ortiz kể càm nghiệm trên Spiritdaily.com rằng: "Tôi nhớ mình đã có tham dự một cuộc tĩnh tâm về Canh Tân Đặc Sủng vào năm 1986.
Monday, August 2, 202111:38 AM(View: 30)
Thưa cả nhà, Cho đến nay, chúng tôi đã đưa lên FB và các trang nhà của chúng tôi gồm: memaria.org, memaria.net và hddaminhthanhlinh.net được tất cả là 203 bài cảm nghiệm về Medjugorje. Trong suốt 20 cuộc hành hương mà chúng tôi đã tổ chức và đi chung, kể từ năm 1999 đến năm 2017, chúng tôi đã ghi chép các cảm nghiệm của các người chứng...
Sunday, August 1, 20218:03 PM(View: 31)
Nguồn: Spiritdaily.com (Hình cô Silvia Busi, người được ơn chữa lành tại Medjugorje năm 2005) Cô Silvia Busi người Ý bị bịnh lúc 16 tuổi và phải ngồi xe lăn vì đôi chân của cô không bước đi được. Nhưng 9 tháng sau, cô bỗng dưng hết bịnh vì cô tham dự một buổi Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Medjugorje là anh Ivan Dragicevic. Lúc này cô Silvia được 23 tuổi.
Sunday, August 1, 20217:50 PM(View: 25)
lts: Ông Paul Định Đoàn là một cư dân ở tiểu bang virginia, hoa kỳ. Ông đã từng đi hành hương với nhóm chúng tôi đến medjugorje vào tháng 9 năm 2004, và đến miền đông hoa kỳ vào đầu tháng 1 năm 2005.

50 ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ CHÚA THÁNH THẦN

Monday, October 8, 20185:59 PM(View: 1671)
hs50 ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ CHÚA THÁNH THẦN

Đây là 50 điều trích từ Tân ước đã được tác giả Frank Viola liệt kê trong cuốn “Jesus: A Theography” (NXB Thomas Nelson). Rất có thể đây là những điều bạn chưa biết về Chúa Thánh Thần (CTT):
1. CTT chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử (Ga 16:8).
2. CTT hướng dẫn chúng ta tới sự thật (Ga 16:13).
3. CTT tái sinh chúng ta (Ga 3:5-8; Tt 3:5).
4. CTT làm chứng và tôn vinh Đức Kitô (Ga 15:26; 16:14).
5. CTT mặc khải Đức Kitô cho chúng ta và trong chúng ta (Ga 16:14-15).
Viola viết: “CTT kết hiệp chúng ta với Đức Giêsu Kitô và với Nhiệm thể của Ngài”.
6. CTT hướng dẫn chúng ta (Rm 8:14; Gl 5:18; Mt 4:1; Lc 4:1).
7. CTT thánh hóa chúng ta (2 Tx. 2:13; 1 Pet. 1:2; Rm 5:16).
8. CTT trao quyền chúng ta (Lc 4:14; 24:49; Rm 15:19; Cv 1:8).
9. CTT làm chúng ta nên trọn (Ep 5:18; Cv 2:4; 4:8, 31; 9:17).
10. CTT dạy chúng ta cầu nguyện (Rm 8:26-27; Jude 1:20).

11. CTT làm chứng chúng ta là con cái của Thiên Chúa (Rm 8:16).
12. CTT sinh hoa kết trái trong chúng ta hoặc minh chứng sự tác động và sự hiện hữu của Ngài (Gl 5:22-23).
13. CTT phân phát các ân sủng và cách thể hiện sự hiện hữu của Ngài (1 Cr 12:4, 8-10; Dt 2:4).
14. CTT xức dầu tấn phong chúng ta (Lc 4:18; Cv 10:38).
15. CTT tẩy rửa và canh tân chúng ta (Tt 3:5).
16. CTT liên kết chúng ta nên MỘT trong Đức Kitô (Ep 4:3; 2:14-18).
17. CTT là bảo chứng sự phục sinh mai sau (2 Cr 1:22; 2 Cr 5:5).
18. CTT ghi dấu ấn trên chúng ta để chờ ngày cứu độ (Ep 1:13; Ep 4:30).
19. CTT giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết (Rm 8:2).
20. CTT làm sống động thân thể hay chết của chúng ta (Rm 8:11).

21. CTT mặc khải những điều cao siêu về Thiên Chúa (1 Cr 2:10).
22. CTT mặc khải những gì đã được Thiên Chúa trao ban cho chúng ta (1 Cr 2:12).
23. CTT cư ngụ trong chúng ta (Rm 8:9; 1 Cr 3:16; 2 Tim. 1:14; Ga 14:17).
24. CTT nói với, nói trong, và nói qua chúng ta (1 Cr 12:3; 1 Tm 4:1; Kh 2:11; Heb 3:7; Mt 10:20; Cv 2:4; 8:29; Cv 10:19; Cv 11:12, 28; Cv 13:2; Cv 16:6,7; Cv 21:4,11).
25. CTT làm cho chúng ta nên một trong Nhiệm thể Đức Kitô khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy (1 Cr 12:13).
26. CTT đem lại sự tự do (2 Cr 3:17).
27. CTT biến đổi chúng ta nên giống Đức Kitô (2 Cr 3:18).
28. CTT kêu trong lòng chúng ta: “Áp-ba, Cha ơi!” (Gl 4:6).
29. CTT làm cho chúng ta có thể chờ đợi (Gl 5:5).
30. CTT trao ban Đức Kitô cho chúng ta (Pl 1:19, KJV).

31. CTT trao ban sự sống vĩnh hằng (Gl 6:8).
32. CTT dẫn chúng ta đến với Chúa Cha (Ep 2:18).
33. CTT làm cho chúng ta thành nơi Thiên Chúa cư ngụ (Ep 2:22).
34. CTT mặc khải mầu nhiêm Thiên Chúa (Ep 3:5).
35. CTT làm cho tâm hồn chúng ta vững mạnh (Ep 3:16).
36. CTT làm cho chúng ta vâng lời sự thật (1 Pr 1:22).
37. CTT làm cho chúng ta nhận biết Chúa Giêsu ở trong chúng ta (1 Ga 3:24; 4:13).
38. CTT tuyên xưng rằng Chúa Giêsu hóa thành nhục thể (1 Ga 4:2).
39. CTT nói: “Xin ngự đến, lạy Chúa Giêsu!” cùng với Nương tử (Kh 22:17).
40. CTT ban phát tình yêu Chúa trong tâm hồn chúng ta (Rm 5:5).

41. CTT làm chứng sự thật trong lương tâm của chúng ta (Rm 9:1).
42. CTT dạy dỗ chúng ta (1 Cr 2:13; Ga 14:26).
43. CTT trao ban niềm vui cho chúng ta (1 Tx 1:6).
44. CTT làm cho chúng ta có thể loan báo Tin Mừng (1 Pr 1:12).
45. CTT thúc đẩy chúng ta (2 Pr 1:21).
46. CTT biết mọi sự của Thiên Chúa (1 Cr 2:11).
47. CTT xua đuổi ma quỷ (Mt 12:28).
48. CTT làm cho chúng ta ghi nhớ mọi thứ (Ga 14:26).
49. CTT an ủi chúng ta (Cv 9:31).
50. CTT làm cho một số người cai quản Giáo hội và sai một số người làm công việc của Giáo hội (Cv 20:28; Cv 13:2).

Viola viết: “Nhờ CTT, lịch sử của Chúa Giêsu trở thành câu chuyện và kinh nghiệm của chúng ta”.
(Chuyển ngữ từ Beliefnet.com)

ROB KERBY