Saturday, September 23, 202312:38 AM(View: 24)
Hôm nay 23/9/2023, ngày lễ giỗ Thánh Padre Pio, vị linh mục người Ý (23/9/1968). Đó cũng là ngày mà vợ chồng tôi gặp nhau lần đầu cách đây 56 năm dài. Vậy mà tôi nhở như là mới xẩy ra vào ngày hôm qua:
Friday, September 22, 202311:46 PM(View: 22)
https://torchbearerforthequeen.blogspot.com/ Chúa Giêsu nói với nữ tu Mary Ephrem vào những ngày 12/71954, 13/7/1954 và 14/7/1954:
Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 30)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 39)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 38)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 26)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 37)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 41)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 38)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 59)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:

BÀI 46: ĐƯỢC MAI TÁNG.

Friday, April 5, 20195:30 PM(View: 1011)

lh2BÀI 46: ĐƯỢC MAI TÁNG.

Một chi tiết mà chúng ta ít quan tâm đó là tiếng búa gỡ trên đinh, khi nắp quan tài được úp xuống, lúc chúng ta liệm xác một người thân ra đi, nghe cốc cốc thật chất chúa và buồn thảm.

Trước tiên, chúng ta để ý đến lời thánh Phaolô nói: "Nhờ phép Rửa tội, chúng ta đã được mai táng với Chúa Kitô, để nhờ sống lại với Người, chúng ta tiến bước trong một cuộc sống mới". Người nói thêm: "Vậy, nếu anh chị em đã sống lại với Chúa Kitô, anh chị em hãy tìm kiếm và yêu mến những sự trên trời, đừng mải mê những chuyện thế gian.

Vào mùa chay Giáo Hội nhắc chúng ta rằng chúng ta đã chết vì phạm tội, nhưng phép Rửa tội đã chôn chúng ta, nghĩa là ơn Chúa ban trong phép Rửa tội đã xóa tội nguyên tổ vào những hậu quả của nó. Nhưng chưa hết, Chúa muốn dành cho chúng ta cơ hội để lập công, để cứu lấy mình nhờ ơn Chúa. Cho nên phép Rửa tội còn để lại trong ta những khuynh hướng xấu, là mầm mống nết hư, là đầu mối tội lỗi, là mầm của sự chết. Nói cách khác, ta đã chịu phép rửa tội, đã được sống sự sống mới của Chúa, nhưng ta vẫn có thể phạm tội bất cứ lúc nào. Trong thực tế, ta cứ nhìn lại chính mình ta, cách này cách khác chúng ta đều phạm tội.

Như thánh Phaolô đã nói “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa” (Rô-ma 3:23),

Chúng ta phải chết cho tính mê nết xấu, chết cho tội lỗi. Chính tội lỗi làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa. May thay, sự sống này đã mất có thể lấy lại nhờ một ơn mới.

Trong mùa chay, Chúa Giêsu sẽ đến với từng linh hồn chúng ta, để truyền vào nó sức sống mới làm nó sống lại. Có điều là chúng ta có tiếp nhận sự sống đó hay không. Nói cách khác, chúng ta phải tạo điều kiện sẵn sàng để Chúa Giêsu truyền sức sống mới trong ta.

Việc chết cho nết hư, tật xấu và tội lỗi này ta phải làm trong suốt mùa chay, với sự giúp đỡ của ơn Chúa.

Thánh Phaolô nói: "Nếu anh chị em sống lại với Chúa Kitô, hãy hãm dẹp cái phần thân thể anh chị em". Ai trong chúng ta lại không nhận rằng tội ta phạm là do thân xác ta ban muốn những sự trái lẽ, trái luật Chúa. Vì kiêu ngạo, muốn người ta cung phụng mình mà không có tinh thần phục vụ như Chúa.

Cho nên ta muốn sống lại phần linh hồn, ngoài việc chúng ta phải hãm dẹp thân xác ta còn cách khác nữa, như cảm thông và chia sẻ với tha nhân.

Giáo Hội còn dạy chúng ta suy ngắm lời Chúa, vì thế, xưa nay, bao giờ Giáo Hội cũng đặt nổi vai trò của lời Chúa trong mùa chay: lời sách, lời ngắm, lời giảng, tuần tĩnh tâm...

Nghe lời Chúa, còn phải suy ngắm lời Chúa, lấy đó làm tiêu chuẩn để kiểm điểm mình và đề ra quyết tâm sửa chữa.

Đây là cơ hội thuận tiện, đây là mùa cứu rỗi, dịp thuận tiện để mỗi người chúng ta chết cho tội, tức là hãm dẹp tính mê nết xấu, bằng cách bắt xác ta chịu một số thiếu thốn, đau khổ, ngưng những việc làm mất lòng Chúa, suy ngắm lời Chúa để phát hiện sai lầm và tìm biện pháp cải thiện, năng chịu Mình Thánh Chúa, Chúa Giêsu là sự sống ngự vào trong ta, thông sự sống người cho ta một cách dư dật, và như thế chính Chúa Kitô sống trong mình ta như thánh Phaolô nói: "Tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi". Rõ ràng là việc chịu Mình Thánh Chúa rất cần thiết cho ta sống mạnh mẽ, thắt chặt hơn tình nghĩa ta với Chúa.

"Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đức Kitô, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đức Kitô ngữ bên phải Thiên Chúa. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi nào Đức Kitô là sự sống của anh em hiện ra, lúc ấy anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang. (Côl. 3. 1-11).

LM Raphael Trần Xuân Nhàn.