14 Tháng Tám 20198:04 CH(Xem: 69)
Tôi đã được ở trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng nhiều năm. Tôi cũng đã từng tham dự những khoá Canh Tân Trong Ơn Chúa Thánh Thần, được giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
14 Tháng Tám 20196:51 CH(Xem: 65)
Một phụ nữ là Thừa Tác Viên Thánh Thể đã chia sẻ như sau: "Tôi thường rước Mình Thánh Chúa đến cho các bịnh nhân tại các nhà thương. Có những bịnh nhân quá bịnh, quá già, không thể rước Chúa Giê su Thánh Thể được nữa. Tôi hay hỏi những người ngồi chăm sóc bịnh nhân rằng liệu họ đã gọi xin gặp các vị linh mục chưa.
12 Tháng Tám 20198:42 CH(Xem: 74)
Tôi vừa gặp một người quen ở nhà thờ Thánh Linh. Cô Mary đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm hành hương của tôi. Kỳ này cô từ tiểu bang khác sang California thăm gia đình. Cô vui vẻ kể:
09 Tháng Tám 20195:40 CH(Xem: 81)
"Nếu con đặt tình yêu của tất cả những người mẹ vào một trái tim cũng không bằng tình yêu của Mẫu Tâm Mẹ Maria dành cho các con của Mẹ." (St Louis de Monfort)
08 Tháng Tám 20197:33 CH(Xem: 77)
Lâu lắm tôi không viết cảm nghiệm nữa vì bận sưu tầm, dịch thuật hơn 300 bài Lời Hay Ý Đẹp và hơn 120 câu nói đánh động. Ngoài ra còn thâu thanh và phát thanh Radio GCM.
06 Tháng Bảy 20196:54 CH(Xem: 78)
Trong mối tương quan xã hội, có nhiều loại người khác nhau. Nhưng đa số được xếp loại như sau: 1. "I know it all": Tôi biết hết mọi sự, khỏi cần ai dạy dỗ hay điều khiển. 2. Làm việc rất ít nhưng chuyên loan tin và nói chuyện đồn thổi. 3. Lười biếng nhưng không muốn ai giúp. Trên bàn họ để đầy hồ sơ giống như một người có quá nhiều việc đến nỗi làm khôn
27 Tháng Sáu 20196:17 CH(Xem: 259)
LTS: Một người trẻ từ Virginia gửi bài cho chúng tôi: Bởi Vì Lòng Xót Thương Chúa quá cao vời và Mẹ Maria luôn đoái thương nhân loại yêu đuối chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Amen.
25 Tháng Sáu 20194:54 SA(Xem: 201)
Con học được nhiều điều tốt ở nền văn hoá Mỹ là: 1. Luôn cảm ơn (Thank You), xin lỗi (Pardon me, Excuse me), tôi lấy làm tiếc (Sorry), làm ơn (Please). 2. Khi phải đi qua mặt người khác, khi đụng vào ai, khi đi lách vào hàng ghế trong nhà thờ...thì họ luôn mỉm cười và nói xin lỗi. 3. Khi bị ho hay bị hắt hơi, họ lấy giấy che miệng,
23 Tháng Sáu 20196:44 CH(Xem: 363)
Trong bài trước, tôi đã kể về những gian nan, khốn khó của vị linh mục mà tôi gọi là cha Joe. Ngài kể tiếp: "Thật sự ở Mỹ, người ta không đói về vật chất nhưng lại đói khát về tinh thần. Nhất là những người sang Mỹ một mình, không gia đình, không thân nhân và không rành tiếng Anh. Nếu không tiền bạc,
23 Tháng Sáu 20193:06 CH(Xem: 206)
Cách đây khoảng 7 năm, có một vị linh mục ở vùng tiểu bang lạnh miền đông bắc nước Mỹ đã đọc về đề tài Đức Mẹ Medjugorje trên www.memaria.org và memaria.net của chúng tôi. Vì thế, ngài gọi điện thoại kể rằng chính ngài cũng nhận được rất nhiều ơn lành của Đức Mẹ Medjugorje. Gần đây, ngài lại gọi điện thoại cho tôi và kể cho tôi nghe về cuộc đời ba chìm bẩy nổi...

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM C (02/06/2019), CHỨNG NHÂN

31 Tháng Năm 201912:19 CH(Xem: 103)

ducCHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM C (02/06/2019), CHỨNG NHÂN

"Chính anh em là chứng nhân về những điều này"

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Trong các vụ án do tòa đời xét xử thì người đứng ra làm chứng cho sự việc đã xẩy ra được gọi là nhân chứng tức người làm chứng. Vai trò của nhân chứng rất quan trọng, nhiều khi mang tinh quyết định cho kết quả vụ án, nhất là khi ngoài nhân chứng còn có cả vật chứng liên quan tới tội phạm.

Trong Đạo mọi tín hữu đều phải là những người làm chứng cho những điều họ tin. Chính Chúa Giê-su cũng đã khẳng định như vậy: ”Chính anh em là chứng nhân về những điều nầy”. Những điều này là sự việc (hay Mầu Nhiệm) Đức Giê-su đã chịu khổ hình và đã phục sinh từ cõi chết. Nói rõ hơn mọi Ki-tô hữu phải là chứng nhân về Mầu Nhiệm Thương Khó và Phục Sinh & Lên Trời của Đức Giê-su Ki-tô.

II. LẮNG NGH.E LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 24,46-53:

46Khi ấy Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49"Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

III. SUY NIỆM VÀ TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 24,46-53:

3.1 Muốn làm nhân chứng cho sự việc (hay đúng hơn cho Mầu Nhiệm) chết và phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô, người tín hũu phải biết rõ sự việc (hay đúng hơn Mầu Nhiệm) chết và phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. Biết rõ sự việc (hay Mầu Nhiệm) ấy bằng mắt thấy tai nghe, bằng cảm nghiệm thiêng liêng, bằng hiểu biết và xác tín cá nhân.

3.2 Nhưng vì các Ki-tô hữu ngày nay không sống cùng thời Đức Giê-su nên chúng ta không thể biết rõ sự việc (hay Mầu Nhiệm) chết và phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô bằng mắt thấy tai nghe mà chúng ta chỉ có thể biết rõ sự việc (hay Mầu Nhiệm) ấy bằng cảm nghiệm thiêng liêng, bằng hiểu biết và xác tín cá nhân dựa trên nền tảng Thánh Kinh và Thánh Truyền là nguồn Mạc Khải Ki-tô giáo chinh thống.

3.2 Để giúp các tín hữu làm chứng nhân cho Mầu Nhiệm chết và phuc của mình Chúa Giê-su đã hứa ban Thần Khí Chúa cho các Tông Đồ: “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống" (là Thần Khí Chúa). Vì Thần Khí Chúa chẳng những bảo đảm cho những cảm nghiệm thiêng liêng cũng như sự hiếu biết và xác tìn của các Ki-tô hữu là chính xác mà Thần Khí Chúa còn đảm bảo cho chứng tá của họ là đáng tin cậy và có sức thuyết phục.

IV. SỐNG SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 24,46-53:

4.1 Công Cuộc Truyền Giáo của Giáo Hội Việt Nam: Nhìn vào bề mặt hay bề ngoài của Giáo Hội Việt Nam nhiều người, giáo sĩ có giáo dân có, hài lòng và hãnh diện với cơ sở vật chất bề thế ở khắp nơi, với số linh mục, chủng sinh, tu sĩ và tu sinh đông đảo, với số các hội đoàn công giáo tiến hành đủ mọi giới, mọi thành phần. Nhưng nếu kiểm tra và suy nghĩ về hoa trái của Công Cuộc Truyền Giáo thì chúng ta sẽ không còn tự tôn tự tin nữa, vì số lương dân gia nhập Hội Thánh Chúa vẫn là số rất khiêm tốn, nhất là số những người thực sự được thuyết phục để nhập đạo thì chỉ là số rất ít trong số những người trưởng thành chịu phép Rửa Tội mỗi năm.

4.2 Nguyên nhân của sự yếu kém trong Công Cuộc Truyền Giáo: Sở dĩ có sự yếu kém trong Công Cuộc Truyền Giáo là vì phần đại đa số giáo dân Việt Nam còn sống đạo một cách hời hợt, không xác tín, không dấn thân, không biết cách và khong có khả năng làm chứng. Đời sống đức tin của người tín hữu được tóm kết vào ba việc cốt yếu: Mộ Đạo, Hiều Đạo và Hành Đạo. Phần đông giáo dân Việt Nam là những người rất Mộ Đạo những lại rất ít Hiểu Đạo và càng ít Hành Đạo! Ít Hiều Đạo và ít Hành Đạo nên không chinh phục được anh chị em lương dân. Điều đó quá lôgích, còn kêu ca gì nữa.

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN VỚI TRONG TIN MỪNG LU-CA 24,46-53:

MỞ ĐẦU: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban Chúa Giê-su Ki-tô, Con Cha, và cũng đã ban Thánh Thần Cha cho chúng con. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

Ghi chú: Theo tinh thần Phụng Vụ thì lời cầu nguyện giáo dân bao gồm 4 ý: cầu cho nhân loại, cho Hội Thánh Công giáo, cho cộng đoàn giáo xứ hay Dòng Tu của mình và cho một thành phần nào đó trong Giáo Hội hay xã hội.

1.- «Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới này được nghe nói, được nghe giảng về Mầu Nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô Chết và Phục Sinh để cứu chuộc nhân loại.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ và cho hết mọi Ki-tô hữu biết nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô mà rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Chính anh em là chứng nhân về những điều này» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người lớn bé già trẻ biết làm chứng nhân cho Mầu Nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô Chết và Phục Sinh bằng lời nói và hành động cụ thể.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các linh mục và phó tề sẽ được phong chức trong những ngày sắp tới, để các vị ấy được trần đầy Thánh Thần của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Chúa Giê-su, Con Cha, cho chúng con, và vì Cha cũng đã ban cả Thánh Thần Cha cho chúng con, để chứng con nên chứng nhân cho Mầu Nhiệm Chết và Phục Sinh của Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. 

Chúng con xin Thánh Thần Cha sai chúng con vào thế giới, vào các môi trường gia đình và xã hội để chúng con làm chứng cho Tình Yêu Cứu Độ của Chúa Giê-su Ki-tô và của chính Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen


Sài-gòn ngày 31 tháng 05 năm 2019
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội