Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 41)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 67)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 188)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 99)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 62)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 77)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 71)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 68)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 73)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 102)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.

Thiên Chúa hoàn tất mọi lời hứa của Ngài (07.05.2020 – Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh) Tin Mừng: Ga 13,16-20

Thursday, May 7, 20205:12 AM(View: 376)

3DIEUThiên Chúa hoàn tất mọi lời hứa của Ngài
(07.05.2020 – Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh)
Tin Mừng: Ga 13,16-20
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

Thiên Chúa hoàn tất mọi lời hứa của Ngài

Tin Mừng hôm nay, thuật lại cho chúng ta về những lời dạy cuối cùng trong Bữa Tiệc Ly. Sau khi rửa chân cho các môn đệ để dạy các ông bài học yêu thương và phục vụ, Chúa Giê-su dạy tiếp rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!”

Tại sao Giáo hội lại cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng này trong những ngày mùa Phục Sinh, sau biến cố Chúa sống lại?

Giáo Hội cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng này để muốn dạy chúng ta bài học rằng: Thiên Chúa luôn hoàn tất mọi ý định và lời hứa của Ngài. Nhận biết được điều này, các Tông đồ đã tin vào những lời Chúa Giê-su đã dạy. Tất cả những ý định và lời hứa của Ngài đều đã được hoàn tất, nhằm cũng cố các Tông đồ và cả chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta cũng tin nhận rằng, Đức Giê-su là Thiên Chúa, là Đấng Hằng Hữu.

Thật vậy, Thiên Chúa luôn hoàn tất mọi ý định và lời hứa của Ngài. Nhìn lại lịch sử được ghi chép trong Kinh Thánh, con người phải ngạc nhiên và phải tin vững vàng vào Thiên Chúa, vì tất cả những gì Thiên Chúa đã muốn và hứa đều được làm trọn đến từng chi tiết.

Trong Bài Đọc I hôm nay, Thánh Phaolô dùng lịch sử để chứng minh cho chúng ta biết Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa: Ngài hoàn thành hai lời hứa với Abraham sẽ ban cho ông con cháu và Đất Hứa. Ngài hoàn thành lời hứa sẽ ban cho Israel một Đấng Cứu Độ xuất thân từ giòng dõi vua Đavít.

Trong Phúc Âm, Chúa Giê-su tiên báo một người trong các Tông đồ, là người cùng ăn uống với Chúa, sẽ “giơ gót đạp Chúa” như lời Thánh Vinh 41, câu 9 tuyên bố. Chúa Giê-su đã dẫn chứng lời Thánh Vịnh ấy rằng: “Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: ‘Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con’.” Điều này được ứng nghiệm qua sự phản bội của ông Giu-đa.

Chúa Giê-su còn báo trước cho các Tông đồ biết rằng, họ sẽ cùng chịu chung số phận bị bắt và giết chết như Chúa. Ngài đã từng nói cho các Tông đồ rằng: Nếu người ta đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Hôm nay, Ngài tiếp tục nhấn mạnh với các ông: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” Cuộc Thương Khó đã gần kề, Chúa Giê-su biết trước những gì sẽ xảy ra cho Ngài và những gì sẽ xảy ra cho các môn đệ; nên Ngài muốn chuẩn bị tâm hồn cho các ông. Chúa Giê-su nói cho các Tông đồ biết trước điều đó để các ngài đứng vững trong đức tin khi điều ấy xảy đến: “Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.”

Trong Cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giê-su, tất cả những gì Chúa đã tiên báo đều ứng nghiệm đến từng chi tiết. Trong Sách Tông đồ Công vụ, chúng ta đã nghe tường thuật đầy đủ tất cả những bắt bớ, tù đày, roi đòn, và tử đạo của các môn đệ Chúa. Chúa Giê-su báo trước cho các Tông đồ sẽ cùng chịu chung số phận bị bắt và bị giết chết như Ngài. Lời tiên báo này đã được làm trọn qua sự tử đạo của các ngài.

Chúa Giê-su còn nói trước về sứ vụ tương lai của các Tông đồ; các ông là những người được tuyển chọn để mang Tin Mừng của Ngài đến cho mọi người. Chúa Giê-su cho biết rằng: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” Ai đón tiếp sứ giả loan Tin Mừng là đón tiếp Đức Ki-tô và Thiên Chúa, vì Thiên Chúa sai Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô sai các sứ giả. Điều cần là các sứ giả phải loan báo những gì Đức Ki-tô muốn nói cho dân chúng. Bổn phận của dân chúng là phải nhận ra ai là sứ giả thật từ những sứ giả mạo danh.

Qua bài Lời Chúa hôm nay, chúng ta tự nhìn lại và cảm nhận rằng: tất cả mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời là do ý định và sự quan phòng của Thiên Chúa. Điều gì Thiên Chúa muốn, Ngài sẽ làm cho thành tựu; điều gì Thiên Chúa hứa, Ngài sẽ ban. Hạnh phúc của chúng ta là cố gắng tìm ra và vui vẻ làm điều Thiên Chúa muốn.

Như Chúa đã dạy trong Tin Mừng hôm nay: “Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu, xin Chúa ban cho chúng ta luôn vững tin và cậy trông vào những Lời Thiên Chúa dạy trong mọi biến cố trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Amen.

Bình Minh