Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 41)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 67)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 188)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 99)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 62)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 77)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 71)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 68)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 73)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 102)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A (17/05/2020) TƯƠNG QUAN TÌNH YÊU

Friday, May 15, 20205:46 AM(View: 391)

3ngoi2SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A (17/05/2020)

TƯƠNG QUAN TÌNH YÊU

"Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy.

Và Thầy sẽ xin Cha,

và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác,

để Ngài ở với các con luôn mãi. "

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ


Trên bình diện tập thể hay cá nhân thì Kitô giáo là tôn giáo mang đậm dấu ấn của mối tương quan đặc biệt giữa Thiên Chúa và cộng đoàn hay người tín hữu. Ít-ra-en (cũ) là dân riêng của Thiên Chúa. Các Kitô hữu là môn đệ, là bạn hữu của Chúa Giêsu Kitô. Nổi bất là tương quan tình yêu!


II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 14,15-21: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó".


III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 14,15-21


3.1 Trong tương quan tình yêu với các môn đệ, Chúa Giêsu Kitô làm nhiều điều hơn cho các môn đệ nhất là Chúa Giêsu Kitô xin với Chúa Cha để Người ban Thánh Thần cho các môn đệ. Thánh Thần là Đấng Phù Trợ khác. Ngài sẽ hiện diện bên cạnh các môn đệ để dậy dỗ, an ủi, bảo vệ và bênh vực các môn đệ.


3.2 Trong tương quan tình yêu với Chúa Giêsu Kitô các môn đệ chỉ cần làm mỗi một việc: giữ các giới răn của Thầy: Giữ giới răn hay luật lệ, nhất là giới răn hay luật yêu thương, của Chúa Giêsu Kitô là việc làm tất yếu của người môn đệ.


IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 14,15-21:


4.1 Chúng ta hãy thi hành luật yêu thương của Chúa Giêsu Kitô đễ chứng tỏ là chúng ta yêu mến Người. Yêu mến không chỉ là những lời nói xuống mà là những việc làm cụ thể và thiết thực.


4.2 Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu Kitô vì Người đã xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho chúng ta. Nhờ Thánh Thần mà chúng ta sống và chiến thắng tội lỗi.


V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 14,15-21


KHAI MỞ:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Con Cha là Chúa Giê-su Kitô đã tỏ cho chúng con biết Người đã làm gì cho chúng con và chúng con phải làm gì cho Người. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.


Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người trong thế giới hôm nay khám phá ra tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


2.-«Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa được luôn tràn đầy Thánh Thần.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


3.-«Các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người có Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu Kitô ở cùng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


4.- «Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa tất cả các Kitô hữu càng ngày càng trưởng thành trong mối tương tình yêu với Chúa Giêsu Kitô để được Chúa Cha yêu thương và tỏ mình ra.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã dậy cho chúng con biết Người đã làm gì cho các môn đệ và Người muốn chúng con làm gì cho Người.

Chúng con xin Cha giúp chúng con biết thể hiện tình yêu thương với Người để chúng con được sống trong chân lý và sức mạnh của Thánh Thần. Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.


Sài-gòn ngày 15 tháng 05 năm 2020
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

--