Monday, September 27, 20212:25 PM(View: 17)
Nguồn: Mysticpost Xin quý vị cẩn thận cầu nguyện để biết đây là sự thật hay không phải là sự thật. (Kim Hà) Ông Daniel Oconner nhận được thư của cha Michel Rodrigue về một thông điệp mà ngài nhận được từ Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel vào tháng 3 năm 2021. Ngài nghĩ rằng đây là thông điệp cuối cùng dành cho thế giới.
Sunday, September 26, 20217:13 PM(View: 22)
Nguồn: Spiritdaily.com Ngày 29/9 là ngày lễ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, đặc biệt là Thánh Michael; vì thế chúng ta hãy suy gẫm về những gì đã từng xẩy ra trong giáo hội kể từ khi lời nguyện Tổng Lãnh Thiên Thần Michael bị cắt đi mỗi cuối Lễ.
Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 51)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 82)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 193)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 108)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 67)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 81)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 77)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 72)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.

Cho danh Cha cả sáng (26.05.2020 – Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh) Lễ Nhớ Thánh Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục Tin Mừng: Ga 17,1-11a ✠

Monday, May 25, 20206:57 PM(View: 333)

chien3Cho danh Cha cả sáng
(26.05.2020 – Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh)
Lễ Nhớ Thánh Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục
Tin Mừng: Ga 17,1-11a
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

1 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.

4 “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, 8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.

9 “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. 11a Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”

Cho danh Cha cả sáng-“Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha” (Ga 17,1).

Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su với Chúa Cha thật thắm thiết tâm tình của Người Con đối với Cha Mình. Lòng Hiếu Thảo đầy chuẩn mực khiêm tốn và vâng phục. Lời nguyện cầu biểu lộ đúng tinh thần của kinh Lạy Cha mà Người dạy chúng ta cầu nguyện: “cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Cho danh Cha cả sáng, và Con được vinh hiển nhờ danh Cha.Vì Con là Con Cha, và Cha không từ khước điều gì mà không ban cho Con. Của Cha là của Con. Công việc của con là làm theo ý Cha. Đó là: ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Và Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. TìnhCha Con thật thắm thiết.

Ước gì mỗi chúng ta nhận ra niềm vinh dự hạnh phúc lớn lao của mình, vì được chính Chúa Giê-su Con Thiên Chúa đón nhận, và trình dâng lên Chúa Cha, để được Chúa Cha yêu thương đón nhận và ban cho sự sống đời đời. Nhưng để được niềm vinh dự hạnh phúc lớn lao ấy, mỗi chúng ta phải yêu mến và tuân giữ Lời Cha, qua lời Tin Mừng Chúa Giê-su dạy.

Chúa Giê-su cho thấy lòng Người yêu Chúa Cha và yêu con người chúng ta thế nào, thì đó là gương sống sống động để chúng ta sống yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người như Chúa đã yêu. Câu nói của Thánh Phao-lô: “Yêu thương là chu toàn lề luật”, sẽ là hướng dẫn chúng ta sống “cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Lạy Cha, xin giúp con chu toàn lề luật yêu thương cho vinh danh Cha và con được Cha ban sự sống đời đời. Amen. Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã sống cho danh Cha cả sáng, cho Nước Cha trị đến, cho ý Cha thể hiện. Xin giúp chúng con luôn liên kết mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa, để gia đình, cộng đoàn sống vui niềm vui hiệp nhất thánh thiện.

Cùng xin Mẹ cầu cho mọi người, mọi dân nước, nhận biết Chúa là Cha và tất cả là anh em với nhau, để sống vui hòa bình trong mái nhà chung tạm thời nhưng đầy bi tráng này. Amen.

HH-BCT