Monday, April 22, 20245:35 PM(View: 27)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
Monday, April 22, 20245:32 PM(View: 33)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
Thursday, April 18, 20249:08 PM(View: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
Thursday, April 18, 20248:35 PM(View: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
Thursday, April 18, 20247:58 PM(View: 41)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
Thursday, April 18, 20243:58 PM(View: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
Wednesday, April 17, 20249:07 PM(View: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
Wednesday, April 17, 20244:44 PM(View: 51)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
Wednesday, April 17, 20241:58 PM(View: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
Saturday, April 13, 20249:23 PM(View: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

Tin để hiểu – hiểu để tin (04.06.2020 – Thứ Năm Tuần IX Thường Niên)

Wednesday, June 3, 20205:38 PM(View: 835)

5-11Tin để hiểu – hiểu để tin
(04.06.2020 – Thứ Năm Tuần IX Thường Niên)
Tin Mừng: Mc 12,28b-34
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Tin để hiểu – hiểu để tin

Trong Tân ước, hạn từ “Tin” (Pistis) là một thực thể phong phú bao hàm nhiều khía cạnh. Trước hết, về khía cạnh tri thức, tức là hiểu biết về bản thân và sứ điệp của đức Giêsu. Thứ đến, về khía cạnh tin tưởng, tức là lòng tin tưởng và tín thác vào sự chân thành của Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta nơi Đức Giêsu. Sự tín thác kèm theo niềm hy vọng rằng những lời Thiên Chúa hứa sẽ được thực hiện (Hr 11,9-11; Rm 4,17-20; 1Pr 1,5-9). Nhờ niềm hy vọng và cậy trộng vào Thiên Chúa mà làm phát sinh sự kiên trì và trung thành làm chứng cho Thiên Chúa qua việc tuyên xưng đức tin và truyền giảng Lời Chân Lý (2Tm 4,7; Rm 1,5; Gl 5,6). Và nhờ đó mà ĐỨC TIN mang lại đời sống mới.

Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại cho chúng ta về cuộc đối thoại thân tình và cởi mở giữa Đức Giêsu và một kinh sư về một chủ đề thần học rất quan trọng của Do Thái giáo và cũng là của Kitô giáo: “Trong các giới răn, điều răn nào đứng hàng đầu? Tức điều răn nào quan trọng nhất?” Thật vậy, đây chính là sự quan tâm và một vấn nạn mà vị kinh sư đã đặt ra cho Đức Giêsu trong hành trình đi tìm chân lý của ông. Một hành trình “Tin để hiểu và hiểu để càng tin hơn nữa.”

Tin để hiểu

Khởi đi từ thái độ “Tin”, ông kinh sư đã thưa với Đức Giêsu: “Thưa thầy, trong các giới răn, điều nào quan trọng nhất?” Lời xưng hô “Thưa thầy” cho thấy cách nào đó ông nhìn nhận Đức Giêsu là một bậc thầy mà ông thật sự muốn gặp gỡ và đối thoại trong hành trình chân lý của mình. Trước lòng chân thành và khát khao tìm kiếm chân lý của ông, Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”

Câu trả lời của Đức Giêsu cho thấy rằng điều mới mẻ trong giáo huấn của Người ở đây không phải là nội dung của giới răn, nhưng là ở sự liên kết giữa hai giới răn yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người lân cận. Bởi lẽ, Đức Giêsu chỉ nhắc đến những câu Kinh Thánh thật quen thuộc đối với người Do Thái, từ sách Đệ Nhị Luật (x.Đnl 6,4-5) và sách Lêvi (x.Lv 19,18), những điều mà họ đọc đi đọc lại mỗi ngày. Như vậy, cốt lõi của Lề luật hệ tại ở việc “Mến Chúa và yêu người.” Đây là hai tương quan của một nhân vị, vừa mang chiều kích tôn giáo vừa mang chiều kích xã hội. Con người sống tương quan hàng dọc với Thiên Chúa và tương quan hàng ngang với tha nhân.

Hiểu để tin hơn

Kinh ngạc và thán phục trước những lời dạy khôn ngoan của Đức Giêsu, nên ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Ngài ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,32-33). Thật vậy, lời khen ngợi của ông không thêm gì cho Chúa Giêsu; nhưng chứng tỏ ông đã nhận ra chân lý cuộc đời. Ông nhấn mạnh đến con người chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và con người phải thờ phượng Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức lực; Ông lặp lại nguyên văn câu Chúa Giêsu nói, chứng tỏ ông đã tiếp thu và lãnh hội được lời Đức Giêsu dạy. Ông cũng nhấn mạnh đến sự cao quí của tình yêu hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.

Khi một người tìm ra chìa khóa cuộc đời và dũng cảm sống như thế, thì người đó đã bắt đầu sống trong Nước Trời rồi, dẫu rằng họ vẫn còn ở đời này; vì cuộc sống đời sau chỉ là cuộc nối dài và hoàn trọn tình yêu mà người đó đã có với Thiên Chúa và với tha nhân. Thật vậy, vì lòng chân thành đi tìm kiếm chân lý và lẽ sống, ông kinh sư đã nghe và chấp nhập lời dạy và giáo huấn của thầy Giêsu nên Người đã khen ngợi ông và nói cho ông biết: Ông không còn xa Nước Thiên Chúa.

Biểu hiện của Tin

Vị kinh sư đã gần Nước Thiên Chúa rồi, ông chỉ còn cách Nước Thiên Chúa bằng cú nhảy của đức tin mà thôi. Khi thực hiện cú nhảy đức tin này, thì chính là lúc ông ở trong Nước Thiên Chúa, miễn là ông sống điều Đức Giêsu dạy: Mến Chúa – Yêu Người. Quyết định cuối cùng phải là Thực hành điều mình nói để chứng tỏ Đức tin.

Trong bài đọc I, thánh Phaolô nhắc nhở Timôthê, người môn đệ yêu quí, phải trung thành rao giảng Lời Chúa cho dù có bị xiềng xích lao tù, để mưu cầu phần rỗi cho chính mình và cho tha nhân; chứ đừng cãi chữ để biện minh cho sự bất trung của mình. Thật vậy, việc thực hành Lời Chúa, tức là Thực hành điều mình nói để chứng tỏ Đức tin, như điều kiện để được vào Nước Thiên Chúa.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn được Ánh Sáng Lời Chúa chiểu tỏa, biết lắng nghe và tin tưởng vào Lời Chân Lý của thầy Giêsu để chúng ta có thể đón nhận được ơn cứu độ. Amen.

Bình Minh