10 Tháng Mười Hai 20186:44 CH(Xem: 31)
1. Tôi được giáo dục để kính trọng người khác, 2. Phải gõ cửa trước khi bước vào phòng. 3. Nói lời chào hỏi khi bước vào phòng, 4. Nói: "Xin vui lòng!" và "Xin cám ơn." 5. Biết kính trọng những người lớn tuổi, 6. Nhường ghế cho người khác nếu như họ cần ngồi. 7. Biết nói: "Dạ vâng, thưa bà." Hay "Dạ không, thưa ông." 8. Giúp đỡ người khác khi họ cần tôi giúp.
10 Tháng Mười Hai 20186:43 CH(Xem: 34)
Lạy Chúa Giê su, Con cảm tạ Chúa về những ơn mà Chúa đã ban cho con. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi mà con đã phạm, Xin Chúa hãy làm Chúa của cuộc đời con. Xin Chúa ban cho con một trái tim thanh sạch, và một Thần Khí công chính trong linh hồn con. Xin Chúa canh tân tâm trí con, Xin Chúa chữa lành con khỏi mọi niềm đau trong quá khứ.
10 Tháng Mười Hai 20185:37 CH(Xem: 28)
Sống với Nước Hằng Sống của Ngài, Nước Hằng Sống của Chúa chuyển động mạnh mẽ và có thể xoay chung quanh và trên mọi sự. Đừng sợ vì sức khoẻ không tốt của mình, Hãy nâng mình ra khỏi các vết thương, khỏi nỗi sợ hãi.
10 Tháng Mười Hai 20184:34 CH(Xem: 29)
Cảm nghiệm của một người trẻ ở Virginia gửi qua: "Ngợi khen Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương các Thánh Thiên Thần và là Mẹ chúng con! Tạ ơn Mẹ luôn thương nhân loại yếu đuối chúng con! Em xin được chia sẻ một sự lạ để Vinh Danh Ba Ngôi Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhờ Mẹ trợ giúp và qua sự hướng dẫn của Mẹ nên chúng em làm Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm...
04 Tháng Mười Hai 20187:22 SA(Xem: 86)
Sau đây là cảm nghiệm thứ hai: "Khi tôi còn nhỏ thì cứ vào mỗi buổi sáng sớm tinh sương thì mẹ tôi thường đánh thức tôi dậy sớm để đi lễ sáng. Nhiều hôm trời lạnh giá mà khi bị mẹ đánh thức...
04 Tháng Mười Hai 20186:41 SA(Xem: 54)
Sau đây là cảm nghiệm của Ông Lộc Trần, một khách hành hương. Ông cũng là một thành viên trong Huynh Đoàn Đa Minh, giáo xứ Thánh Linh. Ông kể cảm nghiệm này trên xe bus vào ngày 30/11/2018 vửa qua:
03 Tháng Mười Hai 20188:05 SA(Xem: 80)
Trong cuộc hành hương vừa qua, chúng tôi đi xe bus từ Orange County đến tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ và trở về trong tất cả 4 ngày, từ 28/11/2018 đến 1/12/2018. Thiên Chúa quan phòng nên trên đoạn đường dài trong 4 ngày ấy,
02 Tháng Mười Hai 20188:10 CH(Xem: 56)
Nguồn: Internet Có 3 điều bí mật xoay quanh chiếc cầu thang kỳ diệu hình xoắn ốc tại nhà nguyện Loretto, tiểu bang New Mexico: đó là lý lịch của người xây cầu thang, loại gỗ được dùng để xây và hình thức cấu trúc.
02 Tháng Mười Hai 20182:43 CH(Xem: 64)
Sau khi thăm Đức Mẹ Guadalupe khóc và Đức Mẹ Hố Cát là nơi chữa lành thì chúng tôi cùng nhau đến thăm Cầu Thang Thánh Giuse tại nhà nguyện Loretto. Đây là nơi mà vị kiến trúc sư người Pháp đã vẽ kiểu nhưng lại quên không để dành chỗ cho chiếc cầu thang được xây lên.
02 Tháng Mười Hai 20182:18 CH(Xem: 81)
Trong năm 2018 tại nhà thờ Our Lady of Guadalupe, địa chỉ tại số 914 S. Selman St., thành phố Hobbs, tiểu bang New Mexico có một Thánh Tượng Đức Mẹ Guadalupe khóc đến 2 lần. Vì thế một số anh chị em trong Huynh Đoàn Đa Minh, giáo xứ Thánh Linh của chúng tôi quyết định cùng đi hành hương chung với nhau để viếng thăm Thánh Tượng Đức Mẹ và xin ơn lành.

NINE ENGLISH PRAYERS OF DELIVERANCE AND HEALING

29 Tháng Năm 20176:05 SA(Xem: 775)

 

20170526_174936NINE ENGLISH PRAYERS OF DELIVERANCE AND HEALING

Read by Mark Steadman, completed by Radio Giờ Của Mẹ, Our Queen Of Peace Radio, www.memaria.org, Tel 714 265 1512, February 9, 2010.

1.            PRAYER TO THE HOLY SPIRIT

Christ Jesus, before ascending into heaven, You promised to send the Holy Spirit to Your apostles and disciples.

Grant that the same Spirit may perfect in our lives the work of Your grace and love.

Grant us the Spirit of Fear Of The Lord that we may be filled with a loving reverence toward You;

the Spirit of Piety that we may find peace and fulfillment in the service of God while serving others;

the Spirit of Fortitude that we may bear our cross with You and, with courage, overcome the obstacles that interfere with our salvation;

the Spirit of Knowledge that we may know You and know ourselves and grow in holiness;

the Spirit of Understanding to enlighten our minds with the light of Your truth;

the Spirit of Counsel that we may choose the surest way of doing Your will, seeking first the Kingdom;

Grant us the Spirit of Wisdom that we may aspire to the things that last forever;

Teach us to be Your faithful disciples and animate us in every way with Your Spirit. Amen.

2.            THE MIRACLED PRAYER

Lord Jesus, I come before Thee, just as I am, I am sorry for my sins, I repent of my sins, please forgive me. In Thy Name, I forgive all others for what they have done against me. I renounce Satan, the evil spirits and all their works. I give Thee my entire self, Lord Jesus, I accept Thee as my Lord God and Savior. Heal me, change me, strengthen me in body, soul, and spirit.

Come Lord Jesus, cover me with Thy Precious Blood, and fill me with Thy Holy Spirit, I love Thee Lord Jesus, I praise Thee Lord Jesus, I thank Thee Jesus, I shall follow Thee every day of my life. Amen.

               
Mary, My Mother, Queen of Peace, all the Angels and Saints, please help me. Amen.

Say this prayer faithfully, no matter how you feel. When you come to the point where you sincerely mean each word with all your heart, Jesus will change your whole life in a very special way. You will see.

3.            HEALING PRAYER AT BEDTIME

 Lord Jesus, through the power of the Holy Spirit, go back into my memory as I sleep.

Every hurt that has ever been done to me, heal that hurt.

Every hurt that I have ever caused another person, heal that hurt.

All the relationships that have been damaged in my whole life that I am not aware of, heal those relationships.

But, Lord, if there is anything that I need to do;

If I need to go to a person because he or she is still suffering from my hand,

Bring to my awareness that person, I choose to forgive and I ask to be forgiven.

Remove whatever bitterness may be in my heart, Lord, and fill the empty spaces with your love.

Amen. (Author Unknown)

4.            POWERFUL EXORCISM PRAYER, PRAY AGAIN MALEFICE (FROM THE GREEK RITUAL)

Kyrie Eleison. God, our Lord, King of ages, All-powerful and Almighty, You Who made everything and Who transforms everything simply by Your will. You Who in Babylon changed into dew the flames of the "seven-times hotter" furnace and protected and saved the three holy children. You are the doctor and the physician of our souls. You are the salvation of those who turn to You. We beseech You to make powerless, banish, and drive out every diabolic power, presence and machination; every evil influence, malefice, or evil eye and all evil actions aimed against your servant. . . Where there is envy and malice, give us an abundance of goodness, endurance, victory, and charity. O Lord, You who love man, we beg You to reach out Your powerful hands and Your most high and mighty arms and come to our aid. Help us, who are made in Your image, send the angel of peace over us, to protect us body and soul. May he keep at bay and vanquish every evil power, every poison or malice invoked against us by corrupt and envious people. Then, under the protection of Your authority may we sing, in gratitude, "The Lord is my salvation; whom should I fear?" I will not fear evil because You are with me, my God, my strength, my powerful Lord, Lord of peace, Father of all ages. Yes, Lord our God, be merciful to us, Your image, and save your servant . . . from every threat or harm from the evil one, and protect him by raising him above all evil. We ask you this through the intercession of our Most Blessed, Glorious Lady, Mary ever Virgin, Mother of God, of the most splendid archangels and all yours saints. Amen."

5.            ANIMA CHRISTI

Soul of Christ, sanctify me; Body of Christ, save me; Blood of Christ, inebriate me; Water from the side of Christ, wash me; Passion of Christ, strengthen me;

O good Jesus, hear me; within Your wounds, hide me; let me never be separated from You; from the evil one, protect me; at the hour of my death, call me; and bid me come to You; that with Your saints, I may praise You forever and ever. Amen.

6.            PRAYER AGAINST EVERY EVIL

Spirit of our God, Father, Son , and Holy Spirit, Most Holy Trinity, Immaculate Virgin Mary, angels, archangels, and saints of Heaven, descend upon me.  Please purify me, Lord, mold me, fill me with Yourself, use me.  Banish all the forces of evil from me, destroy them, vanquish them, so that I can be healthy and do good deeds. Banish from me all spells, witchcraft, black magic, malefice, ties, maledictions, and the evil eye; diabolic infestations, oppressions, possessions; all that is evil and sinful, jealousy, perfidy, envy; physical, psychological, moral, spiritual, diabolical ailments. Burn all these evils in hell, that they may never again touch me or any other creature in the entire world. I command and bid all the powers who molest me -- by the power of God all powerful, in the name of Jesus Christ our Savior, through the intercession of the Immaculate Virgin Mary -- to leave me forever, and to be consigned into the everlasting hell, where they will be bound by Saint Michael the archangel, Saint Gabriel, Saint Raphael, our guardian angels, and where they will be crushed under the heel of the Immaculate Virgin Mary.

7.            PRAYER FOR INNER HEALING

Lord Jesus, You came to heal our wounded and troubled hearts. I beg You to heal the torments that cause anxiety in my heart; I beg You, in a particular way, to heal all who are the cause of sin. I beg You to come into my life and heal me of the psychological harms that struck me in my early years and form the injuries that they caused throughout my life. Lord Jesus, You know my burdens. I lay them all on Your Good Shepherd's Heart. I beseech You -- by the merits of the great, open wound in Your heart -- to heal the small wounds that are in mine. Heal the pain of my  memories, so that nothing that has happened to me will cause me to remain in pain and anguish, filled with anxiety.

Heal, O Lord, all those wounds that have been the cause of all the evil that is rooted in my life. I want to forgive all those who have offended me. Look to those inner sores that make me unable to forgive. You Who came to forgive the afflicted of heart, please, heal my own heart. 

 Heal, my Lord Jesus, those intimate wounds that cause me physical illness. I offer You my heart. Accept it, Lord, purify it, and give me the sentiments of Your Divine Heart. Help me to be meek and humble.

Heal me, O Lord, from the pain caused by the death of my loved ones, which is oppressing me. Grant me to regain peace and joy in the knowledge that You are the Resurrection and the Life. Make me an authentic witness to Your Resurrection, Your victory over sin and death, Your living presence among us. Amen."

8.  PRAYER FOR DELIVERANCE

My Lord, You are all powerful, You are God, You are Father. We beg You through the intercession and help of the archangels Michael, Raphael, and Gabriel, for the deliverance of our brothers and sisters who are enslaved by the evil one. All saints of heaven, come to our aid.

From anxiety, sadness, and obsessions, We beg You: Free us, O Lord. From hatred, fornication, envy, We beg You: Free us, O Lord. From thoughts of jealousy, rage, and death. We beg You: Free us, O Lord. From every thought of suicide and abortion. We beg You: Free us, O Lord. From every form of sinful sexuality. We beg You: Free us, O Lord. From every division in our family, and every harmful friendship. We beg You: Free us, O Lord. From every sort of spell, malefice, witchcraft, and every form of the occult. We beg You: Free us, O Lord.

Lord, You Who said, "I leave you peace, my peace I give you," grant that, through the intercession of the Virgin Mary, we may be liberated from every evil spell and enjoy Your peace always. In the Name of Christ, our Lord. Amen."  

9.            PRAYER FOR HEALING THE FAMILY TREE (BY Rev. John H. Hampsch, CMF)

Heavenly Father, I come before you as your child, in great need of your help; I have physical health needs, emotional needs, spiritual needs, and interpersonal needs. Many of my problems have been caused by my own failures, neglect and sinfulness, for which I humbly beg your forgiveness, Lord. But I also ask you to forgive the sins of my ancestors whose failures have left their effects on me in the form of unwanted tendencies, behavior patterns and defects in body, mind and spirit. Heal me, Lord, of all these disorders.

With your help I sincerely forgive everyone, especially living or dead members of my family tree, who have directly offended me or my loved ones in any way, or those whose sins have resulted in our present sufferings and disorders. In the name of your divine Son, Jesus, and in the power of his Holy Spirit, I ask you, Father, to deliver me and my entire family tree from the influence of the evil one. Free all living and dead members of my family tree, including those in adoptive relationships, and those in extended family relationships, from every contaminating form of bondage. By your loving concern for us, heavenly Father, and by the shed blood of your precious Son, Jesus, I beg you to extend your blessing to me and to all my living and deceased relatives. Heal every negative effect transmitted through all past generations, and prevent such negative effects in future generations of my family tree.

I symbolically place the cross of Jesus over the head of each person in my family tree, and between each generation; I ask you to let the cleansing blood of Jesus purify the bloodlines in my family lineage. Set your protective angels to encamp around us, and permit Archangel Raphael, the patron of healing, to administer your divine healing power to all of us, even in areas of genetic disability. Give special power to our family members' guardian angels to heal, protect, guide and encourage each of us in all our needs. Let your healing power be released at this very moment, and let it continue as long as your sovereignty permits.

In our family tree, Lord, replace all bondage with a holy bonding in family love. And let there be an ever-deeper bonding with you, Lord, by the Holy Spirit, to your Son, Jesus. Let the family of the Holy Trinity pervade our family with its tender, warm, loving presence, so that our family may recognize and manifest that love in all our relationships. All of our unknown needs we include with this petition that we pray in Jesus' precious Name. Amen.

St. Joseph, Patron of family life, pray for us!

 
Collected by Kim Hà, February 9, 2010)-2017

 These prayers are important. Please pray and save to give to other people who need them to have healing and deliverance from God.