Tuesday, July 27, 202110:01 AM(View: 22)
Đối với những ai chưa đọc bài của tôi thì tôi xin kể lại: Sau khi dự đám cưới của cháu ruột tôi ngày 19/6/2021 thì 16 người trong gia đình tôi bị bịnh COVID 19. Gia đình tôi đều được chích ngừa. Có 3 người nằm bịnh viện vì không thở được.
Sunday, July 25, 20219:36 PM(View: 29)
Sau hơn một tháng trời lao đao vì cả đại gia đình tôi bị COVID 19, hôm nay là ngày vui nhất của vợ chồng tôi. Sau Thánh Lễ Chúa Nhật, tôi đánh bạo xin cha chủ tế ban cho vợ chồng tôi một đặc ân là được lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải và Xức Dầu Thánh vì đầu tháng 7 vừa rồi, chúng tôi bị bịnh nên không được xức dầu Thánh vào mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng.
Sunday, July 25, 20219:13 PM(View: 21)
Những lá thư này là của chị Thuận Hà gửi cho cha linh hướng, chúng tôi thấy có những điều hữu ích, nên với sự đồng ý của chị, chúng tôi đem chia sẻ với quý vị và các bạn. Chị Thuận Hà đi hành hương cùng với một người bạn và cô Su là cô em dâu ở Medjugorje. BÀI THƠ DÂNG MẸ: Vượt ngàn trùng con về đây thăm Mẹ, Lướt bóng mây con tràn đầy hy vọng.
Sunday, July 25, 20219:06 PM(View: 27)
Washington, ngày...năm 2007 Có một trường hợp khá lý thú, đó là chặng đàng Thánh Giá thứ 4, Mẹ gặp Chúa Giêsu vác thánh giá, cũng là nơi Mẹ hiện ra với Ivan, vì bạn của Ivan bị tai nạn xe hơi, lúc đó anh đang ngắm Đàng Thánh Giá nhưng rất buồn thì ở chặng này Đức Mẹ đã hiện ra để an ủi anh. Sau đó bạn của anh đã được chữa lành.
Sunday, July 25, 20219:01 PM(View: 20)
Washington, ngày...năm 2007 Cha quí mến, ... Một hôm sau lễ ra, con và Su sau gặp một thày chủng sinh người VN đang theo học bên Rôma dòng Phan Sinh, hình như thày đang học Triết thì phải. Đất lạ quê người mà gặp người đồng hương thì mừng lắm...
Sunday, July 25, 20213:07 PM(View: 19)
Washington ngày… Kính thăm cha, Con vẫn chưa ra khỏi vùng trời Mễdu và cũng chẳng muốn ra khỏi nơi đó. Bao lần đi là bấy nhiêu lần nhớ, bấy nhiêu kỷ niệm, bấy nhiêu hồng ân. Con vẫn nhớ khung trời đó quay quắt, chỉ muốn trở lại bên đó thôi. Khi đặt chân tới đó vui bao nhiêu thì khi về buồn bấy nhiêu, đau bấy nhiêu.
Sunday, July 25, 20212:54 PM(View: 18)
“Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, con nhờ Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ xin dâng lên Chúa lời ngợi khen, chúc tụng, tạ ơn Chúa đến muôn đời vì muôn hồng ân Chúa đổ xuống trên đời con." “Mẹ ơi con đã về đây “Xa xôi ngàn dặm về đây gặp Người “Đường dài thăm thẳm từng giây “Con mong gặp Mẹ giải khuây nỗi lòng” Santa Ana, ngày 21/7, 2007...
Thursday, July 22, 20216:05 PM(View: 52)
Có những điều mà trước đây tôi cảm thấy đó là điều tự nhiên, không có gì quan trọng thì bây giờ tôi lại thấy quý giá vô cùng, chẳng hạn như những trận mưa lớn. Tôi lớn lên ở Huế. Vào mùa Đông lạnh giá, trời cứ mưa rả rích hàng tháng trời. Mưa phùn cùng với khi trời giá lạnh và rét căm căm. Những cụ già cứ ôm theo người một cái lồng ấp gồm một cái thau nhỏ có mấy cục than hồng...
Tuesday, July 20, 202112:10 PM(View: 98)
Câu chuyện này đã xẩy ra được 46 năm nhưng đối với tôi, hình như nó vừa xẩy ra hôm qua. Bộ mặt của con người thay đổi nhanh hơn chong chóng! Sau năm 1975, tôi được điều đi dạy học ở trường Thánh Tâm, sau này gọi là trường Tân Bình. Trường này ở ngay trên đường Lê Văn Duyệt và ở trước chợ Ông Tạ, còn gọi là ngã Ba Ông Tạ, Saigon.
Monday, July 19, 20219:23 PM(View: 62)
Nếu quý vị muốn đọc đủ gần 5000 cảm nghiệm vinh danh Chúa thì xin mời vào thăm các trang nhà: www.memaria.org, www.memaria.net, hay www.hddaminhthanhlinh.net. 1. Tôi có một người quen, ông đã từng đi hành hương với nhóm của chúng tôi. Lúc ấy, ông cũng đã 75 tuổi. Ông ở một mình trong khu Mobile Home. Trong túi áo ông luôn có đầy giấy tờ quan trọng,

Who buys suffering, I sell suffering for

Wednesday, September 30, 202012:50 PM(View: 209)

1-8sWho buys suffering, I sell suffering for

In this world no one likes suffering. But suffering is not useless, or only causes negative
consequences. In fact, when people are faced with suffering, people have many different attitudes.
Some people are crushed by suffering, but many people have the courage to overcome suffering.
Why so? Thought should repeat the saying of Saint Thomas Aquinas: “God does not make evil as he
is. But when evil happens, God can do the good that comes out of it. That is God's goodness ”. So
suffering is not from God. But when it does, God can turn it to benefit us in His own way. For
example, when we are sick, God can use that to give us a better understanding of how fragile is our
life. However, we must be very careful in determining what is God's will, because sometimes we just
"blame" God.

Indeed! Many times we have heard statements like: "Nothing happens but the will of God"; "The Lord
has arranged everything"; "That is the punishment God used to alert me, to pay my sins in this life"; "It
is the cross that God sent me, that I should be like Him, that I will make merits for the next life." Above
are the common reactions when people experience suffering. But from the Christian standpoint, all of
the above are false. Let's do a little analysis.

First, some people say: "Nothing happens out of the will of God". Is it just because people
want to emphasize the power of God. So, they have attributed everything to God. This concept
belongs to the category of deity, according to the Old Testament mentality of the Jews. They believe
that God is the cause of all things, good and bad. Example: “The Lord makes poor and makes rich.
Humbles and also exalts."(1Samuel 2: 7), or:" I am silent and do not open my mouth, because you
are the one who did this.”(Psalm 39:10).

Such a concept of God is not good. Especially when applying that concept to everyday life
which has too many paradoxes. For example, one will not be able to understand why God is the One
who forgives all of man's sins; also ready to punish people at the same time, for He is absolutely just?
So when faced with such tragic paradox, people only “biting the teeth to endure”, because God wants
to do that! Saying so is like telling God to contradict himself, for he is both good and bad, both tolerant
and petty. This is in contrast to Christian beliefs. We believe in an incredibly good God. There is no
evil in Him. He can do everything according to His will.

So what does God want? It is too clear that God wants only good, since God's nature is Love (1Jn
4:16), so everything He wants comes from love only. What about what God doesn't want? For
example, "I swear I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their
way and live" (Ezekiel 33:11) ... How should we understand this? God is inherently very good. He
eliminates all sins, but is very tolerant of sinners. St Paul affirms: “Christ died for us, even when we
were sinners. It is proof that God loves us ”(Romans 5: 8). The Bible also adds: "God wants kindness,
not sacrifice" (Hosea 6, 6).

Thus, what God does not want is what is contrary to His love. Love does not bring evil and suffering.
Surely evil and suffering are against the will of God. In short, God does not want and do bad things. In
God there is no shadow of evil, even in His will. Yet people still abuse words when saying "it is God's
will". But who is sure "it is God's will", while our ability to "to measure another’s foot by one own last"
is quite possible, even very often. Looks like people in the past still like to "be God"!

Second, it is said that "God has arranged everything". This is a very misconception. Catholic doctrine
does not teach God as the "arranger", but it does teach God to be "providential". We must clearly
distinguish these two terms. "Providence" are God's provisions in wisdom and love, to lead all
creatures to their ultimate goal, which is Himself. Although God is completely in control of his
purposes, in order to do so, He also gives people reason and freedom, so that they may cooperate in
his plan. And "arrangement" means predestination. Everything has been "programmed", has been
"pre-programmed" and must have happened exactly like that, when the time comes. If we live
according to the concept of "arranged", then no matter what we can do, we cannot avoid the arranged
fate. Hands up!

The reason people often say that God predestined or arranged, because in many cases the cause of
the matter could not be found, so the only way was to attach it to the "divine plan". Then wash the
hands. It's done. However, this violates two basic principles:

1 / Predestination is a part that occurs first and partly after; meaning that is to depend closely on the
course of time. But God is never dependent on time. He transcends time and dominates time.

2 / Man has freedom. And God respected that freedom to the very end, so much so that He allowed
man to use the freedom to kill His only Son. So if we conceive of God as "predestined", we assume
that God destroyed man's freedom. The freedom that Jesus himself respected and readily accepted
death on the cross to protect it to the end. Indeed, human dignity is only obtained, when man has the
freedom to decide his own life. Without true freedom, man is inherently "the image of God", just like a
lifeless machine, even inferior to an animal, because at least animals know to "remove the crib or
cage", and not "biting the teeth to endure" everything like a human.

Third, some people say: "Suffering is a punishment God uses to alert me, to pay for my sin in this
life". This is also a divine concept in the Old Testament, which we find in a number of Asian cultures.
For example: "Do good and good things will come, do bad and bad things will come"; in the sense
that everything that happens is up to God's will. So, if I get lucky, it's because God rewards me,
because I live and do good things. If I have a disaster, it is because God punishes me, because I sin!
It turns out that the relationship between God and man is just a reward and punishment in the form of
a sin. Thus, human destiny is too tragic. I am inferior to animals, because animals never sin, do not
have to worry about hell.

Furthermore, if such a concept of God was based on sin, it would be impossible to explain the way of
the cross God chose to manifest himself. If God judges like that, then The Son of God would not need
to come down as a human. What crime did He have to live a difficult life, die and be resurrected? And
of course there is no one in this world that is considered worthy of life, because everyone is sinful.

Fourth, someone said:

"Suffering is the cross sent by God, so that we should be like Him, so that we
can make merits for the next life". This is popular advice to comfort the suffering. But this kind of
comfort is very harmful, because it creates a kind of "enduring virtue". That is, if it was the will of God,
it was "a cross from God", then even if we do not want to suffer, we can’t avoid it neither. The only
way is to accept and get over it.

Once again, the incarnation and entering to the world of The Son of God show that such conception
of God is very wrong. The whole life of Jesus is a companionship involving people through all life
events, in order to free people. Not only does He deliver mankind from spiritual suffering because of
sin, but He also frees people from physical suffering as well, such as healing, exorcising evil spirits,
defending sinners, teaching the truth, spread the good news of love. That is, God wants to free the
whole person.

Indeed, God knows that human life is very weak, muddy and bad, so he is ready to share his identity
with people, to bring suffering, to bear sins on behalf of people. God cannot contradict himself, when
on the one hand is ready to engage with man, to bear all suffering for man; on the other hand to send
suffering to them disguised as the moral form of the "cross". In fact, God does not need to burden
people any more, because God knows how fragile people are and how much they need to be saved.

Perhaps we should also note this: The saving value of Jesus' cross event is not suffering, but love
that conquers suffering. If we mean the word "cross," then, arguably, the most correct cross is the
Cross of Jesus. A Cross transformed from a cross. In other words, of the thousands of crosses
erected to crucify sin, only one cross has turned into an Holy Cross, the cross of Jesus. It is the love
of God who wants to involve man in the end that turns the cross into the Holy Cross. Thus, the Holy
Cross is the result of love, not the value of suffering, or the result of evil.

So what is the meaning of suffering? The Lord says "Whoever ever wishes to come after me must
deny himself, take up his cross and follow me" (Matthew 16:24). Thereby, the Lord wants to invite us
to go on a journey of commitment to follow the example of God, so that we are ready to engage with
our brothers and sisters, to the point that we do not hesitate to share or suffer suffering on their
behalf. It can also be said that when we suffer, God himself accompanies us, helping us to overcome
suffering. This meaning is completely different from the one used to refer to "suffering of God", as
described above.

The suffering we carry within us are the challenges with a meaning of purifying that help us to grow in
our relationship with God and with our brothers and sisters. Such suffering can be destructive, even
painful, because purification often requires pruning, renunciation, and sacrifice. But for sure, suffering
cannot be harmful to man (Job 1:12). Therefore, we must be very discernment when we encounter
suffering, we must consider it carefully before applying its meaning, because the events of suffering
are often not as simple as we think. Suffering is a mystery. Those who generously accept and live the
mystery of pain will receive the third blessing of the Lord: "Blessed are they who mourn, for they will
be comforted" (Matthew 5, 4).

Conclusion: Suffering is not God, because God is Love (1John 4:16). Because it is Love, God is
ready to share all suffering with people, and dedicated to helping people to sanctify them. So my
suffering today, I will sell to whom, and who dare to buy? There is only one God who loves me. He is
powerful, generous, and ready to "buy out" all my suffering at the price of His blessed blood(Hebrews
4,15). That is my belief and hope. Dear God, I trust you.