Tuesday, May 4, 202110:45 AM(View: 12)
Đức Mẹ đã hứa rằng Mẹ sẽ cứu giúp trong giờ chết với những ơn lành cần thiết cho ơn cứu rỗi và cho những ai giữ 5 ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng liên tiếp. Họ cần phải làm như sau: 1. Đi xưng tội, 2. Rước Lễ, 3. Đọc 1 chuỗi Mân Côi, 4. Hiệp thông với Mẹ trong 15 phút khi suy niệm về 15 Mầu Nhiệm Mân Côi, với ý chỉ muốn đền tạ lên Mẹ.
Tuesday, May 4, 20216:51 AM(View: 9)
Lời Nói Đầu: Gia đình anh chị Cường Hương và cháu Kevin là cư dân của vùng San Diego, Nam California. Anh Cường là một Trung Tá trong quân lực Mỹ. Gia đình anh được Đức Mẹ Maria chúc phúc cách đặc biệt tại Medjugorje. Cháu Kevin Lee, 9 tuổi được nhìn thấy Chúa Giêsu và Mẹ Maria nhiều lần trong kỳ hành hương thứ 14 của nhóm Radio Giờ Của Mẹ...
Tuesday, May 4, 20215:52 AM(View: 6)
Lời Nói Đầu: Cô Thảo Nguyễn là một người trẻ vừa đi hành hương Medjugorje trong tháng 10 năm 2006. Trước khi đi hành hương thì cô Tina bị đau khổ vì tình phụ.
Tuesday, May 4, 20215:31 AM(View: 9)
Lời Nói Đầu: Cô Thảo Nguyễn là một người trẻ vừa đi hành hương Medjugorje trong tháng 10 năm 2006. Trước khi đi hành hương thì cô Tina bị đau khổ vì tình phụ. Đi về, cô được Chúa chữa lành khỏi bịnh thất tình và chán nản. Chúa đang dùng cô để hướng dẫn và an ủi những người đang đau khổ trong cuộc sống để họ được ơn hoán cải và chữa lành.
Monday, May 3, 20217:07 AM(View: 15)
Lời Nói Đầu: Đây là lời chia sẻ cảm nghiệm của cô Mỹ Nguyễn, một khách hành hương trong chuyến hành hương Medjugorje tháng 10 năm 2006 và sau đó là trong chuyến hành hương Đức Mẹ Guadalupe tháng 2 năm 2007 vừa qua: “Khi đi hành hương ở Medjugorje, tôi tha thiết xin ơn hoán cải cho gia đình, đồng thời xin ơn chữa lành phần hồn,
Monday, May 3, 20216:24 AM(View: 12)
Lời chia sẻ của cô Trung Thu về việc Chúa chữa lành cho người mẹ ung thư khỏi bịnh và cho người con trai của bà theo đạo và trở nên một thầy Phó Tế. Hiện thầy đang phục vụ tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Cô Thu kể như sau:
Monday, May 3, 20215:46 AM(View: 17)
Tuần Lễ đầu tiên khi Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje đã được tuyên bố là có thật bởi một uỷ ban của Toà Thánh Vatican. Cô Vicka Ivankovic là một thị nhân nổi tiếng nhất trong 6 thị nhân tại Medjugorje, nước Bosnia-Hercegovina.
Sunday, May 2, 20218:44 PM(View: 19)
Lời Nói Đầu: Đây là lời kể của cô Trung Thu. Cô Thu đã nhận được nhiều ơn lành ở Naju, Đại Hàn. Chúa Thánh Thần hoạt động rất mạnh mẽ trên cô Thu. Sau đó, cô Thu đi hành hương ở Medjugorje vào năm 2011. Bẵng đi khoảng 8, 9 năm, hôm nay bỗng nhiên cô Thu gọi điện thoại kể cảm nghiệm của cô ở Medjugorje cho tôi nghe để tôi viết lại làm chứng cho Chúa và Đức Mẹ. (Kim Hà)
Sunday, May 2, 20211:55 PM(View: 20)
Lời Nói Đầu: Anh chị Patrick và Nancy Latta sẵn sàng đi khắp nơi trên thế giới để làm chứng cho Đức Mẹ Medjugorje. Lần đầu tôi gặp anh chị là vào năm 1998, trong Đại Hội Hoà Bình Medjugorje tại miền Nam California. Chị Nancy Latta có một giọng nói thật dịu dàng và ấm áp. Con người chị rất dễ mến, thân ái và thân thiện...
Sunday, May 2, 20211:28 PM(View: 18)
HOA QỦA MEDJUGORJE, NAM TƯ Lời nói đầu: Như chúng tôi đã kể: Vợ chồng anh chị Patrick và Nancy Latta vốn là cư dân Canada. Họ kể là họ đã sống trong tội lỗi nhiều năm. Nhờ tin vào các thông điệp của Đức Mẹ Maria tại Medugorje mà anh chị và gia đình đã được chữa lành hồn xác. Chị vốn là một luật sư đã từng hành nghề ở nước Canada.

117 Vị Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam

Sunday, November 15, 202012:46 PM(View: 140)

tudao23117 Vị Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam

Kính mừng các Thánh Việt Nam,
Hy sinh cuộc sống dương phàm ra đi,
Thánh Hoan thánh Hưởng thánh Huy,
Thánh Trung thánh Dũng thánh Tùy thánh Vinh.

Thánh Cao thánh Thể thánh Minh,
Thánh Y thánh Đạt thánh Bình thánh Khoa.
Thánh Khang thánh Thịnh thánh Hòa.
Thánh Lưu,Tả, Mỹ cùng là thánh Trông.

Thánh Tân thánh Mão thánh Thuông,
Thánh Uy thánh Thiện thánh Bường thánh Tuân.
Thánh Nghi thánh Trạch thánh Ngân,
Thánh Ven thánh Bắc thánh Thuần thánh Dương.

Thánh ba vị : Điểm,Gẫm,Tường,
Thánh Khâm thánh Nguyễn thánh Đường thánh Khuông.
Thánh Xuyên thánh Yến thánh Hương,
Thánh Nam thánh Cẩm thánh Tường thánh Viên.

Thánh An thánh Lộc thánh Xuyên,
Thánh tên : Dũng, Đạt thánh Hiền thánh Côn.
Thánh Ninh thánh Cảnh thánh Ngôn,
Thánh danh : Hiếu, Truật thánh Cần thánh Hanh.

Thánh Hy thánh Phụng thánh Thanh,
Thánh là Triệu, Mỹ thánh Thành thánh Vân.
Thánh tên Túc,Tự thánh Tuân,
Thánh Gia thánh Tước thánh Tuần thánh Kinh.

Thánh Liêm thánh Thể thánh Minh,
Thánh Đông thánh Tự thánh Quỳnh thánh Khoan.
Thánh là Đích,Đệ thánh Loan,
Thánh tên: Quý,Vĩnh ,thánh Phan thánh Hiền.

Thánh là Đậu,Toái thánh Xuyên,
Thánh danh : Thế, Mậu, Chiêu, Uyên Thánh Thìn.
Thánh Du, Khương, Duệ quyết tin,
Thánh Mầu,Thi,Tịnh,Đương nhìn hướng đi.

Thánh Đông Thánh Toán thánh Nhì,
Thánh danh : Lựu, Dụ thánh Hy trọn niềm.
Thánh Hy thánh Hạnh thánh Liêm,
Thánh Thơ thánh Mới triều thiên rạng ngời.

Kính xin các thánh trên Trời,
Cầu bầu cùng Chúa cho người cõi dương,
Giúp con vững bước trên đường,
Hy sinh can đảm noi gương các Ngài.

Hoàn Vũ