Monday, August 2, 20217:17 PM(View: 12)
LTS: Đây là cảm nghiệm về Medjugorje của ông Đình Đoàn. Ông là em ruột của ông Paul Định Đoàn, và là anh ruột của bà Lành Đoàn. Bà Lành Đoàn là người khách hành hương đã được Đức Mẹ Medjugorje hiện ra với bà vào tháng 9 năm 2003. Xin kính mời quý vị theo dõi phần cảm nghiệm của ông Đình Đoàn, một cư dân tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.
Monday, August 2, 202112:08 PM(View: 22)
1. Một người chia sẻ về cảm nghiệm chích ngừa: "Tôi luôn đọc Thánh Vịnh 90-91 hàng ngày vì tôi biết lời kinh này có tính cách trừ khử ôn dịch, binh tật và tai hoạ. Chúng ta đều có một vai trò trong giai đoạn sống đặc biệt này.
Monday, August 2, 202111:41 AM(View: 10)
Một độc giả tên Manny Ortiz kể càm nghiệm trên Spiritdaily.com rằng: "Tôi nhớ mình đã có tham dự một cuộc tĩnh tâm về Canh Tân Đặc Sủng vào năm 1986.
Monday, August 2, 202111:38 AM(View: 14)
Thưa cả nhà, Cho đến nay, chúng tôi đã đưa lên FB và các trang nhà của chúng tôi gồm: memaria.org, memaria.net và hddaminhthanhlinh.net được tất cả là 203 bài cảm nghiệm về Medjugorje. Trong suốt 20 cuộc hành hương mà chúng tôi đã tổ chức và đi chung, kể từ năm 1999 đến năm 2017, chúng tôi đã ghi chép các cảm nghiệm của các người chứng...
Sunday, August 1, 20218:03 PM(View: 21)
Nguồn: Spiritdaily.com (Hình cô Silvia Busi, người được ơn chữa lành tại Medjugorje năm 2005) Cô Silvia Busi người Ý bị bịnh lúc 16 tuổi và phải ngồi xe lăn vì đôi chân của cô không bước đi được. Nhưng 9 tháng sau, cô bỗng dưng hết bịnh vì cô tham dự một buổi Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Medjugorje là anh Ivan Dragicevic. Lúc này cô Silvia được 23 tuổi.
Sunday, August 1, 20217:50 PM(View: 19)
lts: Ông Paul Định Đoàn là một cư dân ở tiểu bang virginia, hoa kỳ. Ông đã từng đi hành hương với nhóm chúng tôi đến medjugorje vào tháng 9 năm 2004, và đến miền đông hoa kỳ vào đầu tháng 1 năm 2005.
Sunday, August 1, 20217:33 PM(View: 20)
Đây là câu hỏi mà những người quen biết thường đặt ra với những khách hành hương về từ Medjugorje (Mễ Du) trong đó có tôi. Với tôi, câu trả lời có thể là có cũng đúng; và không thấy Đức Mẹ cũng không sai.
Saturday, July 31, 20215:30 PM(View: 22)
Câu chuyện xẩy ra rất lạ lùng ở Medjugorje. Bỗng dưng có một thầy Phó Tế người Ái Nhĩ Làn, nghe được tiếng Chúa nói với thầy rồi thầy mua tặng cây Thánh Giá cho anh Hòa Vương. Sau đây là lời cảm nghiệm của anh Hoà Vương, vùng Stockton, California: Ngày 1 tháng 10 năm 2008, sau khi tham dự Thánh Lễ và lên Đồi Hiện Ra để cầu nguyện thì vợ chồng...
Saturday, July 31, 20215:27 PM(View: 20)
Sau đây là lời cảm nghiệm của anh Hoà Vương, vùng Stockton, California: "Đã ba tuần lễ trôi qua kể từ ngày tôi đi hành hương Medjugorje về, vậy mà tôi có cảm tưởng như mình vừa trải qua môt giấc mơ. Ồ, nhưng mà không vì đó là hiện thực. Dư âm của những ngày ở Medjugorje cứ vang vọng và ám ảnh tôi.
Saturday, July 31, 20215:05 PM(View: 21)
Lộ Đức đã cho tôi thêm nghị lực và sức mạnh để tiến về Mẹ Mễ-Du cũng không ngoài việc CẢM TẠ và TRI ÂN Mẹ, đặc biệt kỷ niệm 25 năm thành hôn của tôi. Mễ-Du còn cho tôi một thúc đẩy mạnh mẽ hơn vì là nơi Mẹ vẫn thân chinh hiện ra với con cái Mẹ. Còn gì sung sướng hơn khi diện kiến trực tiếp với Mẹ và thưa lên rằng: "Mẹ ơi! Con Yêu và Tri Ân Mẹ” Lòng

117 Vị Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam

Sunday, November 15, 202012:46 PM(View: 201)

tudao23117 Vị Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam

Kính mừng các Thánh Việt Nam,
Hy sinh cuộc sống dương phàm ra đi,
Thánh Hoan thánh Hưởng thánh Huy,
Thánh Trung thánh Dũng thánh Tùy thánh Vinh.

Thánh Cao thánh Thể thánh Minh,
Thánh Y thánh Đạt thánh Bình thánh Khoa.
Thánh Khang thánh Thịnh thánh Hòa.
Thánh Lưu,Tả, Mỹ cùng là thánh Trông.

Thánh Tân thánh Mão thánh Thuông,
Thánh Uy thánh Thiện thánh Bường thánh Tuân.
Thánh Nghi thánh Trạch thánh Ngân,
Thánh Ven thánh Bắc thánh Thuần thánh Dương.

Thánh ba vị : Điểm,Gẫm,Tường,
Thánh Khâm thánh Nguyễn thánh Đường thánh Khuông.
Thánh Xuyên thánh Yến thánh Hương,
Thánh Nam thánh Cẩm thánh Tường thánh Viên.

Thánh An thánh Lộc thánh Xuyên,
Thánh tên : Dũng, Đạt thánh Hiền thánh Côn.
Thánh Ninh thánh Cảnh thánh Ngôn,
Thánh danh : Hiếu, Truật thánh Cần thánh Hanh.

Thánh Hy thánh Phụng thánh Thanh,
Thánh là Triệu, Mỹ thánh Thành thánh Vân.
Thánh tên Túc,Tự thánh Tuân,
Thánh Gia thánh Tước thánh Tuần thánh Kinh.

Thánh Liêm thánh Thể thánh Minh,
Thánh Đông thánh Tự thánh Quỳnh thánh Khoan.
Thánh là Đích,Đệ thánh Loan,
Thánh tên: Quý,Vĩnh ,thánh Phan thánh Hiền.

Thánh là Đậu,Toái thánh Xuyên,
Thánh danh : Thế, Mậu, Chiêu, Uyên Thánh Thìn.
Thánh Du, Khương, Duệ quyết tin,
Thánh Mầu,Thi,Tịnh,Đương nhìn hướng đi.

Thánh Đông Thánh Toán thánh Nhì,
Thánh danh : Lựu, Dụ thánh Hy trọn niềm.
Thánh Hy thánh Hạnh thánh Liêm,
Thánh Thơ thánh Mới triều thiên rạng ngời.

Kính xin các thánh trên Trời,
Cầu bầu cùng Chúa cho người cõi dương,
Giúp con vững bước trên đường,
Hy sinh can đảm noi gương các Ngài.

Hoàn Vũ