Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 15)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 15)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.
Monday, May 27, 202411:51 AM(View: 44)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Philip bị ma quỷ tấn công hàng ngày, nhưng Đức Mẹ Maria luôn trợ giúp ngài thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Thánh Philip Neri vốn là một vị linh mục thánh thiện trong thế kỷ thứ 16. Ngài nổi tiếng vì sự thánh thiện của ngài.
Sunday, May 26, 20248:20 PM(View: 39)
Ngày hôm qua, 25/5/2024, một người bạn gái thời Trung Học đã cùng chồng bạn đến thăm gia đình tôi. Cô bạn tôi đang ở tiểu bang Ohio và ở nơi một vùng quê hẻo lánh và yên bình.
Sunday, May 26, 20247:29 PM(View: 39)
Một người trẻ kể càm nghiệm đau buồn của gia đình: Mẹ của tôi qua đời lúc vừa mới 52 tuổi vì bịnh ung thư. Lúc ấy tôi còn nhỏ nên thương tiếc mẹ vô cùng. Tôi nhớ khi ấy dường như mẹ tôi đã chết rồi nhưng khi nghe tiếng tôi khóc và gọi bà thì bà tỉnh dậy. Rồi bà dịu dàng nói
Saturday, May 25, 20242:01 PM(View: 44)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được...
Saturday, May 25, 202412:14 PM(View: 42)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được Chúa Giêsu ban thêm cho một Thiên Thần Bản Mệnh nữa. Bà đã liên tiếp bị ma quỷ đánh phá tơi bời. Các thiên thần bản mệnh của bà đã đi cùng bà để đến...
Thursday, May 23, 20249:27 PM(View: 57)
Lạy Cha Trên Trời, con cảm tạ Cha luôn thương yêu con. Con cảm tạ Cha đã gửi Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu Kito Đến thế gian để cứu con và giải thoát con. Con tin tưởng nơi quyền năng và ơn lành của Cha gìn giữ con và phục hồi con. Lạy Cha Từ Ái, xin Cha đụng chạm đến con với Bàn Tay Chữa Lành của Cha ngay lúc này.
Thursday, May 23, 20244:11 PM(View: 62)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là 6 kinh mạnh thế để cầu cho các linh hồn luyện ngục. Xin đọc mỗi ngày trong suốt cuộc đời:
Thursday, May 23, 202412:42 PM(View: 42)
Thánh Teresa thành Avila khi cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi để cầu cho các linh hồn thì bà nhận được thị kiến về luyện ngục.

Ý Chúa… (01.12.2020 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng) Tin Mừng: Lc 10,21-24 ✠

Tuesday, December 1, 202012:21 PM(View: 1098)

1-12Ý Chúa…
(01.12.2020 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng)
Tin Mừng: Lc 10,21-24
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng : “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Ý Chúa…

Thiên Chúa là tình yêu. Một TÌNH YÊU nguyên tuyền, tuyệt đối, không vơi cạn.

Vì yêu thương nhân loại, Ngài cho Đức Giêsu, người Con của Ngài xuống thế “làm người phàm” để mặc khải Mầu Nhiệm Cứu Độ cho con người. Chính người Con này sẽ là Vua cai trị dân Thiên Chúa trong sự công chính, yêu thương, và sẽ đem lại bình an đích thực cho con người.

Nhưng làm thế nào con người hiểu được chương trình và thánh ý của Thiên Chúa; bởi Thiên Chúa thì khôn ngoan và uy quyền, còn con người thì yếu đuối và giới hạn ?

Từ xa xưa, Thiên Chúa dùng các tiên tri để nói với con người; nhưng họ chỉ mặc khải được phần nào những gì Thiên Chúa muốn bằng ngôn ngữ loài người. Con người vẫn chưa hiểu được Mầu Nhiệm Cứu Độ mà Thiên Chúa dành cho họ.

Hôm nay Tin Mừng cho thấy, chính Chúa Giê-su – qua các môn đệ – Ngài đã mặc khải cho con người tất cả những gì ở nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã mặc khải Mầu Nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa Cha; nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được Mầu Nhiệm này.

Mầu Nhiệm Cứu Độ được rao giảng cho tất cả mọi người. Nhưng những người tự cho mình là khôn ngoan thì không hiểu được. Vì họ cậy dựa, ỷ lại vào sức riêng của mình, họ không nhìn ra được thánh ý Thiên Chúa; họ cho Mầu Nhiệm Cứu Độ là chuyện điên rồ, ngu dại, và ô nhục (x. 1Cr 1,18-31). Trái lại, Mầu Nhiệm Cứu Độ lại được mặc khải cho những kẻ nghèo hèn dốt nát, những người không học cao hiểu rộng; nhưng họ hoàn toàn trông cậy vào Thiên Chúa.

Để có thể nhận biết được Thiên Chúa và Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô cách đích thực; con người cần phải nhờ đến Thần Khí Thiên Chúa ngự vào những tâm hồn khiêm tốn, bé nhỏ, hay nơi những con người hoàn toàn tự huỷ mình đi để Thiên Chúa trở nên tất cả nơi họ.

Thật là diễm phúc cho những người hèn mọn, ít học khi nghe lời rao giảng của các môn đệ mà nhận ra Thiên Chúa và tin vào Chúa Giêsu.

Thật là diễm phúc cho những ai thấy được những điều các môn đệ thấy (x. Lc 10, 23b)

Tôi cảm thấy sung sướng và thật vui thỏa vì mình cũng là một trong số những người “có phúc” được thấy những điều các môn đệ thấy; và được biết Chúa Giêsu qua Lời của Người trong Tin Mừng cũng như qua sự hướng dẫn của Hội Thánh.

Mùa Vọng chính là thời gian giúp tôi ý thức tốt hơn việc đón nhận Chúa bằng cách lắng nghe Lời Ngài khi tham dự thánh lễ mỗi ngày, và giúp thực thi lời của Ngài trong chính cuộc sống của mình.

Lạy Chúa Giêsu xin chúc lành, ban ơn soi sáng và hướng dẫn con trên con đường hoàn thiện tiến về nước trời. Amen.

CÁT BIỂN