Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 21)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 26)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 25)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 18)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 25)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 31)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 30)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 47)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:
Monday, September 18, 202312:19 PM(View: 44)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Liệu bạn có biết cách nào để đếm ơn sủng của Chúa như lời Thánh Kinh đã mời gọi chúng ta không? Xin hãy nhìn lại tất cả những ơn lành nào mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa.
Monday, September 18, 202311:37 AM(View: 41)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Thiên Chúa hỏi ông Job: “Con ở đâu khi Ta tạo thành trái đất, khi các ngôi sao mai cùng nhau ca hát và tất cả các con cái của Chúa kêu lên vì vui mừng?" (Job 38:4, 7)

80 Kinh tiếng Anh thường dùng (Có tiếng Việt)

Tuesday, June 1, 20211:06 PM(View: 1292)

fr-jozo180. Kinh tiếng Anh thường dùng (Có tiếng Việt)

1. Our Father

Our Father, who art in Heaven; hallowed by Thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation; but deliver us from evil. Amen


-Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.


All: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil.


2. Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi phụ nữ và Giêsu con lòng bà nguồn phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.


2. The Hail Mary
Hail Mary, full of grace.
The Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen.


3. Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa con, và Đức Chúa Thánh thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen


3. The Glory to the Father
Glory to the Father,and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen


4. Kinh Tin Kính
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.


4. NICENE CREED


We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen.
We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, one in Being with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven: by the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he suffered, died, and was buried. On the third day he rose again in fulfillment of the Scriptures; he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end.

We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the Prophets.

We believe in one holy catholic and apostolic Church.
We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
We look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen.


5. Sign Of The Cross
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.


6. Come, Holy Spirit
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created; and you will renew the face of the earth. O God, on the first Pentecost you instructed the hears of those who believed in you by the light of the Holy Spirit; under the inspiration of the same Spirit, give us a taste for what is right and true and a continuing sense of his presence and power; through Jesus Christ our Lord. Amen.


7. Hail Mary
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, mother of god, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen


8.Glory Be
Glory be to the Father, to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now and ever shall be, world without end. Amen.


9. Act of Contrition.
O my God, I am heartily sorry for having offended Thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven, and the pains of hell; but most of all because they offend Thee, my God, Who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Thy grace, to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Amen.


10. Act of Faith
O my God, I firmly believe that Thou art one God in three Divine Persons, Father, Son and Holy Ghost; I believe that Thy divine Son became man, and died for our sins, and that He will come to judge the living and the dead. I believe these and all the truths which the Holy Catholic Church teaches, because Thou hast revealed them, who canst neither deceive nor be deceived.


11. Act of Hope
O my God, relying on Thy almighty power and infinite mercy and promises, I hope to obtain pardon of my sins, the help of Thy grace, and life everlasting, through the merits of Jesus Christ, my Lord and Redeemer.


12. Act of Love
O my God, I love Thee above all things, with my whole heart and soul, because Thou art all-good and worthy of all love. I love my neighbor as myself for the love of Thee. I forgive all who have injured me, and ask pardon of all whom I have injured.


13. The Apostles’ Creed
I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth; and in Jesus Christ, His only Son, Our Lord; who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilot, was crucified, died, and was buried. He descended into hell; on the theird day He arose from the dead; He ascended into heaven, sitteth at the right hand of God, the Father Almighty; from thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.


14. The Nicene Creed

We believe in one God, the Father, the Almighty,
maker of heaven and earth,
and all that is seen and unseen.
We believe in one Lord, Jesus Christ,
the only Son of God, eternally begotten of the Father,
God from God, Light from Light,
true God from true God,
begotten, not made, one in Being with the Father.
Through him all things were made.
For us men and for our salvation
he came down from heaven:
by the power of the Holy Spirit
he was born of the Virgin Mary,
and became man.
For our sake he was crucified under Pontius Pilate;
he suffered, died, and was buried.
On the third day he rose again
in fulfillment of the Scriptures;
he ascended into heaven
and is seated at the right hand of the Father.
He will come again in glory
to judge the living and the dead,
and His kingdom will have no end.
We believe in the Holy Spirit,
the Lord, the giver of life,
who proceeds from the Father and the Son.
With the Father and the Son
he is worshiped and glorified.
He has spoken through the Prophets.
We believe in one holy catholic and apostolic Church.
We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
We look for the resurrection of the dead,
and the life of the world to come. Amen.


15. Confiteor

I confess to Almighty God, to blessed Mary ever Virgin, to blessed Michael the Archangel, to blessed John the Baptist, to the holy Apostles Peter and Paul, and to all the saints, that I have sinned exceedingly in thought, word, and deed, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I beseech blessed Mary ever Virgin, blessed Michael the Archangel, blessed John the Baptist, the holy Apostles Peter and Paul, and all the saints, to pray to the Lord our God for me.
May Almighty God have mercy on me, forgive me my sins, and bring me to everlasting life. Amen.
May the Almighty and merciful Lord grant me pardon, absolution, and remission of all my sins. Amen.


16. Guardian Angel Prayer
Angel of God, My Guardian Dear, to whom God’s love commits me here.
Ever this day be at my side, to light and guard and rule and guide. Amen.


17. Grace Before Meals
Bless us, O Lord, and these your gifts which we are about to receive from your bounty, through Christ our Lord. Amen.


18. Grace After Meals
We give you thanks, Almighty God, for these and all your blessings; you live and reign forever and ever. Amen.


19. Child’s Prayer

Please listen to all those
who are praying to you now.
Those who are sad and crying,
those who have lost friends and family.
Those who are alone and frightened.
Help them to remember,
that you are there
and you are listening.
In Jesus’ name, we pray. Amen.


20. Child’s Grace

God is great and God is good,
And we thank him for our food;
By his hand we must be fed,
Give us Lord, our daily bread. Amen.


21. Thank You, Lord

We close our eyes,
We bow our heads,
We thank You, Lord,
For our daily bread. Amen.


22. Child’s Prayer of Thanks
Thank you for the world so sweet.
Thank you for the things we eat.
Thank you for the birds that sing.
Thank you, God, for everything.


23.We Give Thanks
We give thanks for our bread,
We give thanks for our butter,
And most of all,
We give thanks for each other.
Amen.


24. Thank You, Father

Thank you, Father, for bread and meat.
Thank you for the friends we meet.
Thank you for our Moms and Dads.
Thank you for the love we have.
Thank you for our work and play.
Thank you for another day.
In Jesus’ name. Amen.


25. Peace Prayer of St. Francis of Assisi


Lord, make me an instrument of your peace;
where there is hatred, let me sow love;
when there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
and where there is sadness, joy.
Grant that I may not so much seek
to be consoled as to console;
to be understood, as to understand,
to be loved as to love;
for it is in giving that we receive,
it is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to eternal life.


26. Family Prayer


God made us a family.
We need one another.
We love one another.
We forgive one another.
We work together.
We play together.
We worship together.

Together we use God’s word.
Together we grow in Christ.
Together we love all people.
Together we serve our God.
Together we hope for heaven.
These are our hopes and ideals.
Help us to attain them,
O God, through Jesus Christ our Lord.


27. Healing Prayer

Lord Jesus, through the power
of the Holy Spirit, go back into
my memory as I sleep.
Every hurt that has ever been
done to me, heal that hurt.
Every hurt that I have ever
caused another person, heal that hurt.
All the relationships that have
been damaged in my whole life
that I am not aware of , heal
those relationships.
But, O Lord, if there is anything
that I need to do,
If I need to go to a person because
he or she is still suffering from my
hand, bring to my awareness that
person. I choose to forgive, and I
ask to be forgiven.
Remove whatever bitterness may
be in my heart, Lord, and fill the
empty spaces with your love. Amen.


28. The Apostles Creed

I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth; and in Jesus Christ, his only Son, our Lord; who was conceived by the Holy Spirit. born of the Virgin Mary,He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell; the third day He rose again from the dead; he ascended into Heaven sits at the right hand of God, the Father almighty; from there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the Communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting, Amen.


29. O My Jesus

O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to Heaven, especially those in most need of your Mercy. Amen.


30. Hail, Holy Queen

Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness and our hope.
To thee we cry, poor banished children of Eve.
To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears.
Turn then most gracious advocate, thine eyes of mercy towards us,
And after this our exile, show unto us the blessed Fruit of they womb, Jesus.
O clememt. O loving, O sweet Virgin Mary.
Pray for us, O holy Mother of God
That we may be made worthy of the promises of Christ.


31. Let Us Pray

O God, whose only begotten Son,
by His life, death, and resurrection
has purchased for us the rewards
of eternal life, grant, we beseech
Thee, that meditating upon these
mysteries in the most Holy Rosary
of the Blessed Virgin Mary, we
may imitate what they contain,
and obtain what they promise:
through the same Christ our Lord.
Amen.


32. The Mysteries of the Rosary

The Five Joyful Mysteries
Said on Monday and Saturday


1. The Annunciation
2. The Visitation
3. The Nativity
4. The Presentation
5. The Finding in the Temple


33. The Five Sorrowful Mysteries
Said on Tuesday and Friday


1. The Agony in the Garden
2. The Scourging at the Pillar
3. The Crowning of Thorns
4. The Carrying of the Cross
5. The Crucifixion


34. The Five Glorious Mysteries
Said on Wednesday and Sunday


1. The Resurrection
2. The Ascension
3. The Descent of the Holy Spirit
4. The Assumption
5. The Crowning of the Blessed Virgin


35. The Angelus


Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.

Behold the handmaid of the Lord: Be it done unto me according to Thy word.
Hail Mary . . .
And the Word was made Flesh: And dwelt among us.
Hail Mary . . .
Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ.

Let us pray:
Pour forth, we beseech Thee, O Lord, Thy grace into our hearts; that we, to whom the incarnation of Christ, Thy Son, was made known by the message of an angel, may by His Passion and Cross be brought to the glory of His Resurrection, through the same Christ Our Lord. Amen.


36. Children’s Prayer To Mary


Dear Mother of Jesus,
look down upon me
As I say my Prayers slowly
at my mother’s knee.
I love thee, O Lady
and please willest thou bring
All little children
To Jesus our King. Amen.


37. Memorare


Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thine intercession was left unaided.
Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin of virgins, my mother; to thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me. Amen.


38. Regina Coeli


Queen of heaven, rejoice. Alleluia.
For He whom thou didst deserve to bear, Alleluia.
Hath risen as He said, Alleluia.
Pray for us to God, Alleluia.

V. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia.
R. Because Our Lord is truly risen, Alleluia.

Let us pray
O God, who by the resurrection of Thy Son, Our Lord Jesus Christ, hast vouchsafed to make glad the whole world, great, we beseech Thee, that, through the intercession of the Virgin Mary, His Mother, we may attain the joys of eternal life. Through the same Christ Our Lord. Amen.


39. The Salve Regina


Hail, holy Queen, Mother of mercy, our life, our sweetness and
our hope! To thee do we cry, poor banished children of Eve,
to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in
this valley of tears. Turn then, most gracious advocate, thine
eyes of mercy towards us, and after this, our exile, show unto
us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O
sweet Virgin Mary!

V. Pray for us, O Holy Mother of God.
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.
V. Make me worthy to praise thee, holy Virgin.
R. Give me strength against thine enemies.
V. Blessed be God in His saints.
R. Amen.


40. Consecration to Mary


O Mary, Virgin most powerful and Mother of mercy, Queen of Heaven and Refuge of sinners, we consecrate ourselves to thine Immaculate Heart.
We consecrate to thee our very being and our whole life; all that we have, all that we love, all that we are. To thee we give our bodies, our hearts and our souls; to thee we give our homes, our families, our country.

We desire that all that is in us and around us may belong to thee, and may share in the benefits of thy motherly benediction. And that this act of consecration may be truly efficacious and lasting, we renew this day at thy feet the promises of our Baptism and our first Holy Communion.
We pledge ourselves to profess courageously and at all times the truths of our holy Faith, and to live as befits Catholics who are duly submissive to all the directions of the Pope and the Bishops in communion with him.

We pledge ourselves to keep the commandments of God and His Church, in particular to keep holy the Lord’s Day.

We likewise pledge ourselves to make the consoling practices of the Christian religion, and above all, Holy Communion, an integral part of our lives, in so far as we shall be able so to do.
Finally, we promise thee, O glorious Mother of God and loving Mother of men, to devote ourselves whole-heartedly to the service of thy blessed cult, in order to hasten and assure, through the sovereignty of thine Immaculate Heart, the coming of the kingdom of the Sacred Heart of thine adorable Son, in our own hearts and in those of all men, in our country and in all the world, as in heaven. so on earth. Amen.


41.The Anima Christi

Soul of Christ, sanctify me
Body of Christ, save me
Blood of Christ, inebriate me
Water from Christ’s side, wash me
Passion of Christ, strengthen me
O good Jesus, hear me
Within Thy wounds hide me
Suffer me not to be separated from Thee
From the malicious enemy defend me
In the hour of my death call me
And bid me come unto Thee
That I may praise Thee with Thy saints
and with Thy angels forever and ever. Amen


42. The Holy Face


O Blessed Face of my kind Savior,
by the tender love
and piercing sorrow
of Our Lady as she beheld You in
Your cruel Passion,
grant us to share in this
intense sorrow and love
so as to fulfill the holy will
of God to the utmost
of our ability. Amen.


43. An Act of Consecration to The Sacred Heart of Jesus

I give myself and consecrate to the Sacred Heart of our Lord Jesus Christ, my person and my life, my actions, pains and sufferings, so that I may be unwilling to make use of any part of my being other than to honor, love and glorify the Sacred Heart. This is my unchanging purpose, namely, to be all His, and to do all things for the love of Him, at the same time renouncing with all my heart whatever is displeasing to Him. I therefore take You, O Sacred heart, to be the only object of my love, the guardian of my life, my assurance of salvation, the remedy of my weakness and inconstancy, the atonement for all the faults of my life and my sure refuge at the hour of death.

Be then, O Heart of goodness, my justification before God the Father, and turn away from me the strokes of his righteous anger. O Heart of love, I put all my confidence in You, for I fear everything from my own wickedness and frailty, but I hope for all things from Your goodness and bounty.

Remove from me all that can displease You or resist Your holy will; let your pure love imprint Your image so deeply upon my heart, that I shall never be able to forget You or to be separated from You.

May I obtain from all Your loving kindness the grace of having my name written in Your Heart, for in You I desire to place all my happiness and glory, living and dying in bondage to You. Amen.


44. An Act of Spiritual Communion


My Jesus, I believe that You
are present in the Most Holy Sacrament.
I love You above all things,
and I desire to receive You into my soul.
Since I cannot at this moment
receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart. I embrace You as if You were already there and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from You. Amen.


45. Prayer While Visiting The Most Blessed Sacrament by St. Alphonsus Liguori


My Lord Jesus Christ, for the love which You bear to men, You remain night and day in this Sacrament full of compassion and of love, awaiting, calling, and welcoming all who come to visit You. I believe that You are present in the Sacrament of the Altar: I adore You from the abyss of my nothingness, and I thank You for all the graces which You have bestowed upon me and in particular for having given me Yourself in this Sacrament, for having given me your holy Mother Mary for my advocate, and for having called me to visit You in this chapel. I now salute


Your most loving Heart: and this for three ends:

1. In thanksgiving for this great gift;
2. To make amends to You for all the outrages which You receive in this Sacrament from all Your enemies;
3. I intend by this visit to adore You in all the places on earth in which You are the least revered and the most abandoned.


My Jesus, I love You with all my heart. I grieve for having so many times offended Your infinite goodness. I promise with Your grace never more to offend You in the future.

Now, miserable and unworthy though I be, I consecrate myself to You without reserve;
I give You my entire will, my affections, my desires, and all that I possess. From now on dispose of me and of all that I have as You please. All that I ask of You and desire is Your holy love, final perseverance, and the perfect accomplishment of Your will. I recommend to You the souls in purgatory; but especially those who had the greatest devotion to the most Blessed Sacrament and to the Blessed Virgin Mary. I also recommend to You all poor sinners.

My dear Saviour, I unite all my affections with the affections of Your most loving Heart; and I offer them, thus united, to Your eternal Father, and beseech Him in Your name to vouchsafe, for Your love, to accept them. Amen.


46. Prayer for Vocations

O Holy Spirit, Spirit of wisdom and divine love, impart Your knowledge, understanding, and counsel to youth that they may know the vocation wherein they can best serve God. Give them courage and strength to follow God’s holy will. Guide their uncertain steps, strengthen their resolutions, shield their chastity, fashion their minds, conquer their hearts, and lead them to the vineyards where they will labor in God’s holy service. Amen.


47. Litany of Humility


Rafael Cardinal Merry del Val (1865-1930), Secretary of State for Pope Saint Pius X
O Jesus! meek and humble of heart, Hear me.
From the desire of being esteemed,
Deliver me, Jesus.
From the desire of being loved…
From the desire of being extolled …
From the desire of being honored …
From the desire of being praised …
From the desire of being preferred to others…
From the desire of being consulted …
From the desire of being approved …
From the fear of being humiliated …
From the fear of being despised…
From the fear of suffering rebukes …
From the fear of being calumniated …
From the fear of being forgotten …
From the fear of being ridiculed …
From the fear of being wronged …
From the fear of being suspected …
That others may be loved more than I,
Jesus, grant me the grace to desire it.
That others may be esteemed more than I …
That, in the opinion of the world,
others may increase and I may decrease …
That others may be chosen and I set aside …
That others may be praised and I unnoticed …
That others may be preferred to me in everything…
That others may become holier than I, provided that I may become as holy as I should… Amen.


48. The Chaplet of The Divine Mercy

1. Begin with the Sign of the Cross, 1 Our Father, 1 Hail Mary and The Apostles Creed.
2. Then on the Our Father Beads say the following:
Eternal Father, I offer You the Body and Blood, Soul and Divinity of Your dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world.
3. On the 10 Hail Mary Beads say the following:
For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us and on the whole world.
(Repeat step 2 and 3 for all five decades).
4. Conclude with (three times):
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.


49. The Morning Offering Prayer


O Jesus,
through the Immaculate Heart of Mary,
I offer You my Prayers, works,
joys and sufferings
of this day for all the intentions
of Your Sacred Heart,
in union with the Holy Sacrifice of the Mass
throughout the world,
in reparation for my sins,
for the intentions of all my relatives and friends,
and in particular
for the intentions of the Holy Father. Amen.


50. A MORNING PRAYER by St. Therese of Lisieux


O my God! I offer Thee all my actions of this day for the intentions and for the glory of the Sacred Heart of Jesus. I desire to sanctify every beat of my heart, my every thought, my simplest works, by uniting them to Its infinite merits; and I wish to make reparation for my sins by casting them into the furnace of Its Merciful Love.
O my God! I ask of Thee for myself and for those whom I hold dear, the grace to fulfill perfectly Thy Holy Will, to accept for love of Thee the joys and sorrows of this passing life, so that we may one day be united together in heaven for all Eternity. Amen.


51. Prayer at Bedtime


O my God, I adore you, and I love you with all my heart. I thank you for having created me, having saved me by your grace, and for having preserved me during this day. I pray that you will take for yourself whatever good I might have done this day, and that you will forgive me whatever evil I might have done. Protect me this night, and may your grace be with me always and with those I love. Amen.


52. Bedtime Prayer

Now I lay me down to sleep,
I pray Thee, Lord, thy child to keep:
Thy love guard me through the night
And wake me with the morning light. Amen.


53. Bless Your Little Lamb Tonight


Jesus tender
Shepherd hear me
Bless your little lamb tonight
Through the darkness
Be thou near me
Keep me safe till morning’s light.
Angel Blessing at Bedtime
Angels bless and angels keep
Angels guard me while I sleep
Bless my heart and bless my home
Bless my spirit as I roam
Guide and guard me through the night
and wake me with the morning’s light.
Amen


54. Prayer for Students


Father of Light and Wisdom,
thank you for giving me
a mind that can know
and a heart that can love.
Help me to keep learning every day of my life–
no matter what the subject may be.
Let me be convinced that all knowledge leads to you
and let me know how to find you and love you
in all the things you have made.
Encourage me when the studies are difficult
and when I am tempted to give up
Enlighten me when my brain is slow
and help me to grasp the truth held out to me.
Grant me the grace to put my knowledge to use
in building the kingdom of God on earth
so that I may enter the kingdom of God in heaven.
Amen.


55. My Finger Prayer


Here is a prayer that uses the child’s hand as a reminder of what to pray for.
My thumb is closest to my heart – pray for my family.
My index finger points out things we don’t always see; it instructs me – pray for teachers.
My middle finger stands taller than the rest – remember to pray for the president and leaders around the world.
My ring finger is weak and cannot stand alone well – pray for the weak and the sick.
My pinkie finger is the smallest – remember to pray for myself.


56. The Lord’s Prayer with Motions


Hand motions and actions are helpful for remembering words to a prayer. Here are suggested motions for the Our Father.
Our Father (reach your right hand up as if you’re grasping an adult’s hand high up)
Who art in heaven (raise both hands up high)
Hallowed by thy name (bring hands together palm-to-palm in front of chest, as if in prayer)
Thy Kingdom come (raise outstretched hands above head in a V shape and spin all the way around)
Thy will be done (cross arms in front of chest and bow head)
On earth (point open hands down toward the earth)
As it is in heaven (swoop hands both up over head)
Give us this day our daily bread (pretend to eat a piece of bread)
And forgive us our trespasses (pretend to wash hands)
As we forgive those who trespass against us (pretend to wash hands of person beside you)
And lead us not into temptation (hold flat palm out in front of body in a “stop” gesture)
But deliver us from evil (hug yourself)


57. Prayer for Peace


Lord, make me an instrument of Thy peace.
Where there is hatred, let me sow love;
Where there is injury, pardon;
Where there is doubt, faith;
Where there is despair, hope;
Where there is darkness, light;
Where there is sadness, joy.
Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled, as to console; to be understood, as to understand; to be loved, as to love; for it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying that we are born to eternal life.
St. Francis of Assisi


58. PRAYER TO ST. THERESE


O little St. Theresa of the Child Jesus, who during your short life on earth became a mirror of angelic purity, of love strong as death, and of wholehearted abandonment to God, now that you rejoice in the reward of your virtues, cast a glance of pity on me as I leave all things in your hands. Make my troubles your own – speak a word for me to our Lady Immaculate, whose flower of special love you were – to that Queen of heaven “who smiled on you at the dawn of life.” Beg her as the Queen of the heart of Jesus to obtain for me by her powerful intercession, the grace I yearn for so ardently at this moment, and that she join with it a blessing that may strengthen me during life. Defend me at the hour of death, and lead me straight on to a happy eternity. Amen.


59. Prayer to Saint Cecilia

Dear Saint Cecilia, one thing we know for certain about you is that you became a heroic martyr in fidelity to your divine Bridegroom. We do not know that you were a musician but we are told that you heard Angels sing.
Inspire musicians to gladden the hearts of people by filling the air with God’s gift of music and reminding them of the divine Musician who created all beauty. Amen.


60. Prayer to St. Mary Magdalen

Saint Mary Magdalene,
woman of many sins, who by conversion
became the beloved of Jesus,
thank you for your witness
that Jesus forgives
through the miracle of love.
You, who already possess eternal happiness
in His glorious presence,
please intercede for me, so that some day
I may share in the same everlasting joy. Amen.


61. Prayer to Saint Jude

Most holy apostle, St. Jude, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless causes, of things almost despaired of. Come to my assistance in this great need that I may receive the consolation and help of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, particularly add your own request here and that I may praise God with you and all the elect forever. I promise, O blessed St. Jude, to be ever mindful of this great favor, to always honor you as my special and powerful patron, and to gratefully encourage devotion to you. Amen.


62. Prayer to St. Joseph 1


O Blessed St. Joseph, tenderhearted father, faithful guardian of Jesus, chaste spouse of the Mother of God, I pray you to join with me in praising God the Father through his divine Son who died on the cross and rose again to give us sinners new life. Through the holy Name of Jesus, pray that we may obtain from the eternal Father the favor we ask for (state intention).

We have been unfaithful to the unfailing love of God the Father; beg of Jesus mercy for us his brothers and sisters. Amid the splendors of God’s loving presence, do not forget the sorrows of whose who weep. By your Prayers and those of your most holy spouse, our blessed Lady, may the love of Jesus answer our call of confident hope. Amen.


63. Prayer to St. Joseph 2


Oh, St. Joseph, whose protection is so great, so strong, so prompt before the throne of God, I place in you all my interest and desires. Oh, St. Joseph, do assist me by your powerful intercession, and obtain for me from your divine Son all spiritual blessings, through Jesus Christ, our Lord. So that, having engaged here below your heavenly power, I may offer my thanksgiving and homage to the most Loving of Fathers. Oh, St. Joseph, I never weary contemplating you, and Jesus asleep in your arms; I dare not approach while He reposes near your heart. Press Him in my name and kiss His fine head for me and ask Him to return the kiss when I draw my dying breath. St. Joseph, Patron of departed souls, pray for me.


64. Prayer to St. Anthony

O Saint Anthony, Saint of Miracles, Saint of Help. I also have need of your assistance; I have need of this special favor (mention your favor). Therefore, console me in my present necessity and grant me the help that, with full confidence, I hope for.
Amen.


65. Prayer to Our Lady of Perpetual Help

Mother of Perpetual Help, you have been blessed and favored by God. You became not only the Mother of the Redeemer, but the Mother of the redeemed as well. We come to you today as you loving children. Watch over us and take care of us. As you held the child Jesus in your loving arms, so take us in your arms. Be a mother ready at every moment to help us. For God who is mighty has done great things for you, and his mercy is from age to age on those who love him. Our greatest fear is that in time of temptation, we may fail to call out to you, and become lost children. Intercede for us, dear Mother, in obtaining pardon for our sins, love for Jesus, final perseverance, and the grace always to call upon you, Mother of Perpetual Help. Amen.


66. Prayer to St. Michael

St. Michael the Archangel, defend us in our day of battle; protect us against the deceit and wickedness of the devil. May God rebuke him, we humbly
pray. And you, O prince of the heavenly host, by the power of God banish into hell Satan and all of the evil spirits who roam through the world seeking the ruin of souls. Amen.


67. Prayer to Saint Gabriel

Blessed Saint Gabriel, Archangel, We beseech thee to intercede for us at the throne of divine mercy: As thou didst announce to Mary the mystery of the Incarnation, so through thy Prayers may we receive strength of faith and courage of spirit, and thus find favor with God and redemption through Christ Our Lord. May we sing the praise of God our Savior with the angels and saints in heaven forever and ever. Amen.


68. Prayer to Saint Raphael

Blessed Saint Raphael, Archangel, We beseech thee to help us in all our needs and trials of this life, as thou, through the power of God, didst restore sight and give guidance to young Tobit. We humbly seek thine aid and intercession, that our souls may be healed, our bodies protected from all ills, and that through divine grace we may be made fit to dwell in the eternal Glory of God in heaven. Amen.


69. The Stations of the Cross


1 – Jesus is condemned to death
2 – Jesus carries his cross
3 – Jesus falls for the first time
4 – Jesus meets his afflicted mother
5 – Simon helps Jesus carry his cross
6 – Veronica wipes the face of Jesus
7 – Jesus falls the second time
8 – Jesus meets the women of Jerusalem
9 – Jesus falls a third time
10 – Jesus is stripped of his clothes
11 – Jesus is nailed to the cross
12 – Jesus dies on the cross
13 – Jesus is taken down from the cross
14 – Jesus is laid in the tomb
15 – Jesus rises from the dead on the third day
16 – Jesus ascends into heaven


70. Prayer Before a Crucifix


Look down upon me, good and gently Jesus, while before Thy face I humbly kneel; and with burning soul pray and beseech Thee to fix deep in my heart lively sentiments of faith, hope and charity, true contrition for my sins and a firm purpose of amendment. While with great love and tender pity I contemplate Thy five wounds, pondering over them within me, calling to mind the words which David, Thy prophet, said of Thee, my Jesus: “They have pierced My hands and My feet; they have numbered all My bones.”


71. Divine Praises


Blessed be God.
Blessed be His Holy Name.
Blessed be Jesus Christ, true God and true man.
Blessed be the Name of Jesus!
Blessed be His Most Sacred Heart!
Blessed be Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar!
Blessed be the great Mother of God, Mary most holy!
Blessed be her holy and Immaculate Conception!
Blessed be her glorious Assumption!
Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother!
Blessed be St. Joseph, her most chaste spouse!
Blessed be God in His Angels and in His Saints!


72. The Beatitudes


Blessed are the poor in spirit; for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are the meek; for they shall possess the land.
Blessed are they that mourn; for they shall be comforted.
Blessed are they that hunger and thirst after justice; for they shall be filled.
Blessed are the merciful; for they shall obtain mercy.
Blessed are the clean of heart; for they shall see God.
Blessed are the peacemakers; for they shall be called the children of God.
Blessed are they that suffer persecution for justice sake; for theirs is the kingdom of heaven.


73. Ten Commandments


1. I am the Lord, your God, you shall have no other gods beside me.
2. You shall not take the name of the Lord, your God in vain.
3. Keep holy the Sabath Day.
4. Honor your mother and father.
5. You shall not kill.
6. You shall not commit adultery
7. You shall not steal
8. You shall not bear false witness against you neighbor.
9. You shall not covet your neighbor’s wife.
10. You shall not covet your neighbor’s property.


74. The Church Laws
1. That we go to Mass on Sundays and holy days of obligation.
2. That we abstain from unnecessary work on Sunday and holy days of obligation.
3. That we confess our sins at least once a year.
4. That we receive Holy Communion during the Easter time.
5. That we fast on days of obligation.
6. That we abstain from meat on Friday and days of obligation.


75. The Sacraments


1. Baptism.
2. Confirmation.
3. Eucharistic.
4. Penance / Reconciliation.
5. Anointing of the sick.
6. Holy Orders.
7. Matrimony.


76. Corporal Works of Mercy

1. Feed the hungry.
2. Give drink to the thirsty.
3. Clothe the naked.
4. Visit the sick.
5. Shelter the homeless.
6. Visit the imprisoned.
7. Bury the dead.


77. Spiritual Works of Mercy


1. Counsel the doubtful.
2. Instruct the ignorant.
3. Comfort the sorrowful.
4. Admonish the sinner.
5. Forgive injuries.
6. Bear wrongs patiently
7. Pray for the living and the dead.


78. Seven Vices


There are seven basic disordered inclination that lead us to sin:
1. Pride: An exaggerated option of oneself.
2. Greed: An uncontrolled desire for earthly goods, such as money, clothes, etc.
3. Lust: An uncontrolled desire for sexual pleasure.
5. Glutony: An uncontrolled use of food and drink.
6. Envy: Unhappiness or discontentment over the good fortune or success of others.
7. Sloth: Laziness or carelessness in doing right and practicing virtue because of the work and effort needed to do so.


79. The Gifts of the Holy Spirit


1. Wisdom.
2. Knowledge.
3. Understanding.
4. Piety.
5. Counsel.
6. Fortitude.
7. Fear of the Lord.


80. The Stations of the Cross


First Station (Jesus is condemned to death).
Jesus is brought before Pilate to be judged. He is innocent but he is condemned and taken away to be put to death.


Second Station (Jesus takes up his cross).
The cross is very heavy. Jesus knows it will be painful but he accepts it willingly to save us from our sins.


Third Station (Jesus falls for the first time.)
The heavy cross drives the thorns still deeper into his brow and Jesus is weak from loss of blood. He falls and the soldiers roughly drag him up again.


Fourth Station (Jesus meets his mother).
When Mary sees Jesus, her heart is broken. He is covered with dirt and blood. Mary weeps because He is suffering terribly and there is no way she can help him.


Fifth Station (Simon of Cyrene helps Jesus.)
Jesus is so weak he can no longer carry the cross. The soldiers fear that he will faint or die on the way. So they ask a man named Simon to help him.


Sixth Station (Veronica wipes the face of Jesus).
A good lady runs to Jesus and wipes his face with her veil. How she pitied him and how anxious she was to do something for him.


Seventh Station (Jesus falls the second time.
Again Jesus staggers under the weight of the cross and falls heavily to the ground. The cruel soldiers, with kicks and blows, force him to his feet again.


Eighth Station (Jesus meets the women of Jerusalem).
Jesus meets some women who are grieving and crying loudly. He tells them not to weep for him but for all the sinners who will not repent and be saved.


Ninth Station (Jesus falls the third time).
Jesus is now near the place where he will be fastened to the cross. He thinks of all the pain he must still suffer. All his strength leaves him and he falls to the earth.


Tenth Station (Jesus is stripped of his clothes).
The long journey to Calvary is now finished. The soldiers roughly tear off his clothes. Jesus is humiliated and treated like a common criminal.


Eleventh Station (Jesus is nailed to the cross).
At last, Jesus is placed upon the cross. The soldiers then drive nails through his hands and feet. The cross is then raised and placed into the earth.


Twelfth Station (Jesus dies on the cross).
How patiently Jesus suffers. For three long hours his body hangs on the cross. He speaks kindly to the good thief. He lovingly talks to Mary. At last he bows his head and dies.


Thirteenth Station (The body of Jesus is taken down for the cross). After his death, friends take Jesus down from the cross. Gently they lower his body into the arms of his mother, Mary. With great love she again hands her beloved son.


Fourteenth Station (The body of Jesus is laid in the tomb).
The body of Jesus is placed in a tomb. Soldiers seal the tomb and block the entrance with a great stone. The followers of Jesus return to their homes to wait for Jesus to rise from the dead on the third day, as he promised.

The End, Kim Hà, 6/1/2021