Saturday, September 23, 202312:38 AM(View: 22)
Hôm nay 23/9/2023, ngày lễ giỗ Thánh Padre Pio, vị linh mục người Ý (23/9/1968). Đó cũng là ngày mà vợ chồng tôi gặp nhau lần đầu cách đây 56 năm dài. Vậy mà tôi nhở như là mới xẩy ra vào ngày hôm qua:
Friday, September 22, 202311:46 PM(View: 17)
https://torchbearerforthequeen.blogspot.com/ Chúa Giêsu nói với nữ tu Mary Ephrem vào những ngày 12/71954, 13/7/1954 và 14/7/1954:
Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 30)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 38)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 36)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 26)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 35)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 41)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 36)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 58)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:

KINH THÁNH ANTÔN: 7 LOẠI KINH

Thursday, June 10, 20211:15 PM(View: 31282)

ANTONKINH THÁNH ANTÔN: 7 LOẠI KINH

Lời Nói Đầu: Để có những bộ kinh kính Thánh Anton, chúng tôi đã về VN mua các sách kinh của Địa phận Phát Diệm và các địa phận khác và đánh máy ra các kinh này để post trên www.memaria.org từ năm 2008 đến năm 2012. (Kim Hà) 

1. KINH CẦU ÔNG THÁNH AN-TÔN CHO TÌM THẤY CỦA ĐÃ MẤT, #1

Lạy ơn Ông Thánh An-Tôn là thánh cả, là cha rất nhân lành đã được phép riêng Đức Chúa Trời ban cho để mà giúp người ta tìm thấy những của đã mất. Xin thương giúp cho con được thấy của con đang tim bây giờ. Con lại xin người bầu cử cho con được tin cho vững, được theo thánh ý Đức Chúa Trời cho trọn, được thật lòng chê bỏ những sự vui hèn thế gian, mà mộ mến những sự vui thật trên trời. Amen.


2. KINH ÔNG THÁNH AN-TÔN, #2

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời, chúng con xin Chúa nghe lời thánh An Tôn là đầy tớ bầu cử mà ban cho con cái Hội Thánh hằng được vui mừng, cùng mọi sự lành phần linh hồn ở đời này, và được sự vui vẻ vô cùng trên Thiên Đàng đời sau.
Chúng con xin bấy nhiêu sự ấy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.


3. KINH ÔNG THÁNH AN-TÔN, #3

Lạy ơn Ông Thánh An-Tôn xưa đã chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc vế nó, cho nên đã được trận cả cùng tích nhiều của thiêng liêng lời nói việc làm ở trên trời.
Chúng con xin Ông Thánh An-Tôn cầu cho chúng con.

Đang chịu lấy những sự Chúa KiTô đã hứa.

Chúng con xin Đức Chúa Trời làm cho cả Hội Thánh được vui mừng trong ngày lễ Ông Thánh An-Tôn, thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban sức mạnh thiêng liêng cho chúng con được lòng kính mến thờ phượng Đức Chúa Trời cho sốt sằng; cho đáng hưởng ph1c vô cùng dời sau. Vì Đức Chúa Giuêsu KiTô là Chúa chúng con. Amen.


4. KINH CẦU ÔNG THÁNH ANTÔN, #4


Kinh cầu này bởi sách Sự Ký Dòng Ông Thánh Phanxicô mà ra. Kinh này linh ứng thần hiệu lắm.

Trong sách Sử Ký ấy nói rằng: Khi lấy lòng sốt sắng mà đọc kinh này thì kẻ có tội được ăn năn trở lại, kẻ lành được vững vàng đi đàng nhân đức cho đền cùng hết. Kẻ âu lo được an ủi, kẻ ốm đau được lạnh đã. Thiên hạ mọi người được khỏi ôn địch, than khí mất mùa, đoi khát, khỏi loạn lạc giặc giã cùng khỏi phong ba bão táp.


Xin Chúa thương xót chúng con,
-Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con,
-Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con,
-Xin Chúa thương xót chúng con.

-Chúa Giêsu KiTô: Nghe chúng con.
-Chúa Giêsu KiTô: Nghe chúng con.

Đức Chúa Cha ở trên trời.
-Thương xót chúng con.

Đức Chủa Con chuộc tội cứu thế.
-Thương xót chúng con.

Đức Chủa Thánh Thần,
-Thương xót chúng con.

Ba Ngôi cùng một Đức Chúa Trời.
-Thương xót chúng con.

Rất Thánh Đức Ba Maria chẳng mắc tội tổ tông truyền.
-Cầu cho chúng con.

-Ông Thánh An Tôn- (Cầu cho chúng con.) Câu nào cũng đáp như thế.
-Ông Thánh An Tôn làm nổi danh Dòng ông thánh Phanxicô.
-Ông Thánh An Tôn là hòm bia Chúa Trời đã truyền
-Ông Thánh An Tôn là đền thờ Đấng Khôn ngoan vô cùng ngự.

-Ông Thánh An Tôn chê bỏ những sự vui giả thế gian.
-Ông Thánh An Tôn chống trả tính xác thịt cho trọn.
-Ông Thánh An Tôn chuộng sự hãm mình đền tội.
-Ông Thánh An Tôn là gương nhân đức chịu lụy.

-Ông Thánh An Tôn là gương nhân đức sạnh sẽ.
Ông Thánh An Tôn là gương nhân đức khiêm nhường.
-Ông Thánh An Tôn ước ao chịu chết vì đạo.
-Ông Thánh An Tôn yêu mến thánh giá Đức Chúa Giêsu hết lòng..

-Ông Thánh An Tôn ước ao chịu chết vì đạo.
Ông Thánh An Tôn kinh mến Đức Chúa Giêsu hết sức..
-Ông Thánh An Tôn ẵm bế Đức Chúa Giêsu.
-Ông Thánh An Tôn có lòng mến chuộng sự công chính.

-Ông Thánh An Tôn có lòng sốt sắng giảng đạo Đức Chúa Trời.
Ông Thánh An Tôn là đèn sáng soi cho kẻ có tội.
-Ông Thánh An Tôn là búa sắc phá tan bè rối.
-Ông Thánh An Tôn là gương mẫu kẻ muốn nên trọn lành.

-Ông Thánh An Tôn yên ủi kẻ âu lo.
-Ông Thánh An Tôn chống trả kẻ nghịch dữ.
Ông Thánh An Tôn bênh vực kẻ hiền lành.
-Ông Thánh An Tôn cứu chuộc kẻ làm tôi.

-Ông Thánh An Tôn phù hộ kẻ đi đàng.
-Ông Thánh An Tôn hay chữa kẻ liệt lào.
Ông Thánh An Tôn hay làm phép lạ.
-Ông Thánh An Tôn cho kẻ cân được nói.

-Ông Thánh An Tôn cho kẻ mù được sáng.
-Ông Thánh An Tôn cho kẻ qùe được đi.
Ông Thánh An Tôn trừ quỷ ra khỏi người ta.
-Ông Thánh An Tôn cho kẻ chết sống lại.

-Ông Thánh An Tôn tìm thấy của người ta đã mất,
-Ông Thánh An Tôn cầm nhịp cơn giận
kẻ kiêu ngạo kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ.

Thưa: Ông Thánh An Tôn chữa chúng con.

Kẻo phải sét bão bùng.
Kẻo phải ôn dịch giặc giã cùng mọi sự dữ,

Trong suốt đời chúng con.
Thưa: Ông Thánh An Tôn cấu bầu cho chúng con.

Trong suốt đời chúng con.
Thưa: Ông Thánh An Tôn binh vực chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Nghe chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Thương xót chúng con.

Ông Thánh An Tôn, cầu cho chúng con
đáng được ơn thương xót.


Lạy ơn Đức Chúa Trời, xin Chúa ban cho con cái Thánh ý Hội thánh được vui mừng trong ngày lễ ông thánh An Tôn là tôi tớ Chúa tôi, để cho chúng tôi được ăn mày nhiều ơn phần hồn ở đời này và hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ vô cùng trên Thiên Đàng đời sau. Chúng con xin bấy nhiêu sự vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.


Lạy ơn ông Thánh An Tôn là thánh cả xưa còn ở thế gian hay làm phép lạ cứu muôn vàn người khỏi hoạn nạn phần hồn, phần xác, mà rầy ở trên trời, càng được quyền thế, càng khấng thương làm phúc cứu mọi kẻ gian nan khốn khó, chúng con bần cùng, khốn cực mọi đàng, xin người ghé mặt lại thương xem chúng con, mọi khi túng ngặt chay đến cùng người. Lại xin bầu cử cho chúng con được học đòi bắt chước người mà tin cậy cho vừng vàng, kính mến cho sốt sắng, giữ đạo cho trọn, và đến giờ chết đem linh hồn chúng con lên Thiên Đàng ngợi khen, hát mừng Đức Chúa Trời và Đức Mẹ làm một cùng người đời đời chẳng cùng. Amen.


(Trích trong cuốn”Truyền Ông Thánh An-Tôn” bản chữ Nôm, do Đức Giám Mục Phêro Maria Đông truyền tứ, đã tái bản lần thứ 3 năm 1910.)


5. TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH ANTÔN


Cách thức: Tập họp trước tượng thánh Antôn. Làm dấu Thánh giá. Rao các ý cầu nguyện, xin khấn. Đọc một ngày trong tuần Cửu Nhật (Ngày Thứ Nhất...) Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng danh, Kinh Cầu Thánh Antôn, Kinh Thánh Antôn


Ngày Thứ Nhất

Lạy Thánh Antôn rất thánh, nhân từ dịu hiền rất mực trong các thánh trên trời, tình thương ngài dành cho Chúa và đức bác ái dành cho các tạo vật, đã làm cho Cha xứng đáng, ngay khi còn ở đời này, đã chiếm được sức mạnh vô song để làm phép lạ. Các phép lạ đang chờ lời cha phán ra cứu giúp những kẻ trong cơn ngặt nghèo hay lo lắng. Vì những sự ấy, con van xin Cha ban cho con, những ơn mà con khấn nguyện trong tuần cửu nhật này ….. (thinh lặng giây lát, nói lên điều mình khấn xin). Đáp lại lời con khấn xin, chắc hẵn phải là một phép lạ, vì cha là vị thánh hay làm phép lạ. Lạy Thánh Antôn dịu hiền đáng mến, lòng Cha đầy lòng xót thương cảm thông, xin thầm thì lời con khấn xin, vào tai Chúa Hài Nhi mà Cha đang ẫm trên tay, và lời tạ ơn từ trái tim của con luôn luôn là lời tạ ơn của Cha.
Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng danh.
Lạy Thánh Antôn, Cầu cho chúng con.


Ngày Thứ Hai

Lạy Ông thánh Antôn hay làm phép lạ, xin cha nhớ rằng, chưa bao giờ nghe nói có người nào chạy tới xin cha giúp đỡ trong lúc hiểm nghèo mà về tay không. Con tin chắc rằng, cha không bao giờ từ chối lời con kêu cầu, con chạy tới nương nhờ cha là Đấng rất được Chúa Hài Nhi ưu ái. Lạy cha là Đấng có tài hùng biện rao giảng về Lòng Chúa Thương Xót, mặc dù lời con khẩn khoản kêu xin không xứng đáng gì, xin cha dâng lên toà Chúa Ba Ngôi. Qua lời chuyển cầu thần thế của cha, xin cho lời con ước nguyện được Chúa chấp nhận, và mang cho lại con ơn huệ mà con khấn xin trong tuần cửu nhật này (thinh lặng giây lát)

Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng danh
Lạy Thánh Antôn, Cầu cho chúng con.


Ngày Thứ Ba

Lạy Thánh Antôn là Đấng Thanh Sạch, qua sự trong trắng thiên thần cùa cha, cha được xứng đáng âu yếm bồng ẫm Chúa Hài Nhi trên tay, và đưa ngài vào trái tim cha. Con khẩn khoản nài xin cha, ban mọi ơn lành hồn xác cho con. Lạy thánh Antôn vinh hiển, sinh ra dưới sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm, dịp lễ Đức Mẹ Hồn xác Lên Trời và được thánh hiến cho Mẹ, và giờ đây, nhờ lời chuyển cầu thần thế trên thiên đàng, con van xin cha ơn huệ mà con khấn xin trong tuần cửu nhật này (thinh lặng nói lên ý cầu xin của mình). Lạy Cha là Đấng hay làm phép lạ, xin chuyển cầu cùng Chúa lời cầu khấn con đang tha thiết nài xin.


Ngày Thứ Tư

Lạy Cha Thánh Antôn là Đấng trợ giúp thần thế, con kính chào và tôn vinh cha. Thế giới Công Giáo tin tưởng hướng về cha, và cảm nghiệm lòng thương xót dịu hiền và sự trợ giúp thần thế của cha, trong những cơn hoạn nạn và những nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Vì thế con hết lòng cậy trông chạy tới cha, xin ơn huệ mà con tha thiết khẩn cầu trong tuần cửu nhật này (thinh lặng nói lên ý nguyện của mình) Ôi lạy thánh cả Antôn thánh thiện, con van xin cha khấn ban cho con ơn huệ mà con ước mong bây giờ.


Ngày Thứ Năm

Lạy Thánh Antôn, con kính chào cha là hương thơm ngọt ngào và vinh quang của Hội Thánh. Con xin nghiêng mình chào kính cha là vị thánh cao cả, là kho tàng khôn ngoan và tình thương siên phàm. Con sung sướng vì những ơn huệ mà Thiên Chúa tuôn đổ xuống cho cha. Trong niềm khiêm cung và tín thác, con chạy tới cha xin được trợ giúp, vì con biết rằng Thiên Chúa từng ban cho cha đức ái và lòng trắc ẩn, cũng như sức mạnh của lời cha cầu bầu. Con khấn xin cha vì tình thương của cha đồi với Chúa Hài Nhi Giêsu mà cha bồng ẫm trên tay, và cầu xin Người ban cho con ơn huệ mà con đang tha thiết nguyện xin qua lời chuyển cầu của cha trong tuần cửu nhật này (thinh lặng nói lên ý cầu xin)


Ngày Thứ Sáu

Lạy Cha Thánh Antôn vinh hiển. Cha được Thiên Chúa chọn ra giảng Lời Người. Cha được Chúa ban đặc ân giảng thuyết khôn ngoan và sức mạnh hay làm phép lạ. Lạy cha thánh Antôn, xin cầu cùng Chúa cho con được tuân hành thánh ý Chúa trong hết mọi sự, để con được luôn yêu mến Người với Cha đời đời. Lạy Cha thánh Antôn nhân ái, con khấn xin cha ban cho con ơn huệ mà con đang van xin trong tuần cửu nhật này (thinh lặng giây lát)


Ngày Thứ Bảy

Lạy cha Antôn rất thánh thiện, chiến sĩ anh dũng của đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Vinh danh cha vì bao nhiêu phép lạ nhờ lời cầu bầu thần thế của cha trước toà Chúa. Chúa sẽ mở lượng hải hà ban cho con những ơn, mà con đang khao khát mong chờ trong tuần cửu nhật này (thinh lặng). Lạy cha thánh Antôn. hằng lưu tâm đến những ai khấn xin cha, xin lắng nghe lời con khấn nguyện qua sự trợ lực quyền phép của cha.


Ngày Thứ Tám

Lạy Cha Thánh Antôn, cha đã chứng tỏ uy danh thần lực, trái tim dịu hiền và giàu lòng thương cảm qua lời chuyển cầu của cha, đối với những ai tôn sùng và khần khoản van xin cha, trong cơn đau khổ hoạn nạn. Con khiêm tốn và khao khát khấn cầu xin cha được sự chở che, trong những nhu cầu cần thiết hiện nay của con, và xin cha thương ban cho con ân huệ mà con đang mong chờ (thing lặng). Xin cha chuyển lời van xin của con, tới Nữ Vương giàu lòng thương xót trên trời để xin Mẹ dâng lên trước toà Người yêu dấu của Mẹ là Chuá Giêsu giầu lòng thương xót.


Ngày Thứ Chín

Lạy Thánh Antôn, là tôi tớ của Mẹ Maria, là vinh quang của Hội Thánh. Xin cầu bà7u cùng Chúa cho Đức Thánh Cha, các giám mục, các linh mục và tu sĩ nam nữ của chúng con, để các ngài nhiệt tâm và hăng say làm việc tông đồ. Xin cho tất cả mọi người được hiệp nhất với nhau trong đức tin, và ra sức làm cho danh Chúa được rạng sáng hơn. Lạy Cha Thánh Antôn, là đấng cứu giúp mọi người chạy tới van xin cha, xin chuyển cầu lời nguyện ước của con lên trước ngai toà Thiên Chuá Tối Cao uy quyền, để con được ơn huệ mà con đang tha thiết trông mong trong tuần cửu nhật này (thinh lặng).


6. Kinh Cầu Thánh Antôn


Xin Chúa thương xót chúng con (lặp lại)
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con (lặp lại)
Xin Chúa thương xót chúng con (lặp lại)
Chúa Kitô nghe cho chúng con –
Đáp:Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật – Đáp: Thương xót chúng con
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật – Đáp:
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật – Đáp:
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời – Đáp:
Rất thánh Đức Bà Maria – Đáp: Cầu cho chúng con (câu nào cũng đáp lại như thế)
Ông Thánh Antôn Padua - Cầu…
Ông Thánh Antôn là vinh hiển của dòng Hèn Mọn khó khăn -
Ông Thánh Antôn là hòm bia giao ước.
Ông Thánh Antôn là kho tàng khôn ngoan thông thái.
Ông Thánh Antôn là Đấng huỷ diệt mọi giả dối trần gian.
Ông Thánh Antôn là Đấng chiến thắng sự khiết tịnh.
Ông Thánh Antôn là gương mẫu sự khiêm tốn.
Ông thánh Antôn là đấng yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu.
Ông Thánh Antôn khao khát được tử vì đạo.
Ông Thánh Antôn là Đấng làm phát sinh sự bác ái.
Ông Thánh Antôn khao khát sự công chính.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ bất trung khiếp sợ.
Ông Thánh Antôn là mẫu gương sự hoàn thiện.
Ông Thánh Antôn yên ủi kẻ ưu phiền.
Ông Thánh Antôn là Đấng tìm lại được của cải bị lạc mất.
Ông Thánh Antôn là Đấng bảo vệ kẻ vô tội.
Ông Thánh Antôn là Đấng giải phóng tù nhân.
Ông Thánh Antôn hướng dẫn người lữ khách hành hương.
Ông Thánh Antôn.cho kẻ đau yếu được mau chóng bình phục
Ông Thánh Antôn là Đấng hay làm phép lạ.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ câm nói được.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ điếc được nghe.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ mù được thấy.
Ông Thánh Antô xua trừ quỷ ám.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ chết sống lại.
Ông Thánh Antôn uốn nắn người cứng lòng mù quáng.

Khỏi nanh vuốt của quỷ dữ
Đáp: Xin Thánh Antôn giải thoát chúng con (câu nào cũng đáp lại như thế)
Khỏi sấm sét bão bùng giống tố
Khỏi mọi cạn bẫy của xác hồn
Nhờ lời chuyển cầu thần thế của Người
Thoát mọi hiểm nguy sóng gió cuộc đời

Lạy Chiên Thiên Chuá, Đấng xoá tội trần gian.
- xin tha tội chúng con
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian,
- xin nghe lời chúng con
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian,
- xin thương xót chúng con
Lạy Ông Thánh Antôn
Đáp: Cầu cho chúng con, Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

7. Kinh Thánh An Tôn

Lạy thánh Antôn, chúng con hết lòng trông cậy, cầu xin Người và tin chắc rằng, Người sẽ nhận lời chúng con. Xin Người bênh vực chúng con trước mắt Chúa là Cha hay thương xót, để chúng con được ơn chúng con trông đợi cách riêng.
Xưa Người có đức tin mạnh mẽ lạ lùng và rao giảng đức tin cho những người sống đồng thời. Đức tin chúng con còn non yếu, xin Người giúp chúng con mạnh tin. Người đã sống theo Phúc Âm, xin Người giúp chúng con sống theo đạo Chúa.

Xin Người nâng đỡ chúng con, vì chúng con yếu đuối và bé mọn, trong cơn đau đớn phần xác, xin giúp chúng con trung thành với Chúa.
Xin Người chúc lành cho công việc chúng con làm, cho gia đình chúng con và cho những ai sùng kính Người: xin giúp chúng con biết niềm nở tiếp đón những người nghèo khó và đau khổ.

Lạy Chúa, vì lời cầu bầu của thánh Antôn,
- xin nhận lời chúng con.

Lạy thánh Antôn hay làm phép lạ,
- cầu cho chúng con. Amen.

Xin đọc theo các links sau đây: 

http://www.memaria.org/default.aspx?tabId=444&ArticleID=14980

http://www.memaria.org/?ArticleID=36249

Sưu tầm và đánh máy bởi Kim Hà, 2008-2012