Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 22)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 27)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 25)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 18)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 26)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 32)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 30)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 47)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:
Monday, September 18, 202312:19 PM(View: 45)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Liệu bạn có biết cách nào để đếm ơn sủng của Chúa như lời Thánh Kinh đã mời gọi chúng ta không? Xin hãy nhìn lại tất cả những ơn lành nào mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa.
Monday, September 18, 202311:37 AM(View: 42)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Thiên Chúa hỏi ông Job: “Con ở đâu khi Ta tạo thành trái đất, khi các ngôi sao mai cùng nhau ca hát và tất cả các con cái của Chúa kêu lên vì vui mừng?" (Job 38:4, 7)

KINH DỌN MÌNH CHẾT LÀNH

Friday, April 1, 20226:43 AM(View: 1513)
chétlanhKINH DỌN MÌNH CHẾT LÀNH

Lạy Chúa ! con biết thật con sẽ chết. Có khi con chỉ còn sống đặng ít phút nữa mà thôi. Có khi hôm nay con vào giường nằm nghỉ, mà sáng mai chẳng còn chỗi dậy nữa. Cho nên Chúa dặn bảo con: Dọn mình vào giường nghỉ như là vào mồ chết vậy.

Lạy Chúa ! con biết thật đến giờ lâm chung con sẽ ước ao chớ gì khi sống, con chẳng có phạm tội, lại đã hết lòng Kính mến Chúa luôn, xin Chúa hãy làm cho con đặng quyết định sống thánh như vậy từ bây giờ.

Lạy Chúa ! con chê ghét mọi tội lỗi. Con Tin mọi điều Hội Thánh dạy. Con hết lòng Trông cậy Chúa. Con hết lòng Kính mến Chúa, lại vì Chúa thì con yêu người như mình con vậy. Con ước ao sống và chết trong sự Kính mến Chúa luôn.

Ớ Chúa con, con xin phú dâng linh hồn con cho Chúa, vì Chúa đã mua nó giá rất cao. Xin chớ để nó ra vô phước, mà chẳng đặng nhờ Máu Thánh Chúa đã đổ ra mà cứu chuộc nó.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Chí Thánh, xin bầu chữa con trước Toà Chúa. Lạy Thánh Thiên thần hộ thủ, lạy Thánh bổn mạng con, lạy các Thánh nam nữ ở trên Nước Thiên Đàng, xin hãy chuyển cầu cho con đặng ơn sống trong sự kính sợ Chúa, chết trong sự yêu mến Chúa và làm tôi Chúa ở đời nầy, hầu ngày sau đặng ngợi khen Chúa đời đời trên Thiên Đàng. Amen.

Giêsu, Maria, Giuse! Con xin dâng lòng con, trí khôn con và sự sống con cho Ba Đấng.

Giêsu, Maria, Giuse ! Xin Ba Đấng giúp con trong giờ hấp hối lâm chung.

Giêsu, Maria, Giuse ! Xin cho con đặng ơn chết lành bình an trong tay Ba Đấng.

Giêsu, Maria, Giuse !Xin soi sáng, phù hộ cùng cứu giúp chúng con. Amen.

ST