Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 34)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 57)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 50)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 97)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 72)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 83)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 89)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 97)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 110)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

CHUỖI KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE

Tuesday, August 30, 202210:18 AM(View: 316)

micae40CHUỖI KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE

* Đọc Kinh Ăn Năn Tội.

1. Nhờ sự Can Thiệp và Cầu Bầu của TLTT Micae, cùng với Đạo Binh Thiên Thần SERAPHIM trên Thiên Đàng, xin Chúa cho chúng con nên xứng đáng được CHÁY SÁNG VỚI NGỌN LỬA ĐỨC MẾN TRỌN HẢO.

(Thiên thần Seraphim sẽ thắp lửa mến cho chúng ta và chúng ta xin ơn để xứng đáng nhận lửa ấy mà không bị thiêu đốt)

Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng sau mỗi lời nguyện.

2. Nhờ sự Can Thiệp và Cầu Bầu của TLTT Micae, cùng với Đạo Binh Thiên Thần CHERUBIM trên Thiên Đàng, xin Chúa cho chúng con ơn rời xa con đường gian ác mà TRỞ VỀ ĐƯỜNG LỐI KITÔ HỮU TRỌN HẢO.

(Thiên Thần Cherubim sẽ dẫn chúng ta về đường ngay nẻo chính khi chúng ta có nguy cơ lầm lạc)

3. Nhờ sự Can Thiệp và Cầu Bầu của TLTT Micae, cùng với Đạo Binh TRIỀU THẦN (THRONES) trên Thiên Đàng, xin Chúa cho ĐỔ TRÀN ĐẦY trong chúng con NHÂN ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG ĐÍCH THỰC.

(Triều Thần ban cho chúng ta nhân đức quan trọng nhất: Khiêm Nhường)

4. Nhờ sự Can Thiệp và Cầu Bầu của TLTT Micae, cùng với Đạo Binh QUẢN THẦN (DOMINIONS) trên Thiên Đàng, xin Chúa ban ơn cho chúng con CHẾ NGỰ CÁC GIÁC QUAN và KIỀM CHẾ NHỮNG TÌNH CẢM PHÓNG TÚNG của chúng con.

(Quản thần giúp chúng ta cai quản giác quan và tình cảm để đừng phạm tội về xác thịt)

5. Nhờ sự Can Thiệp và Cầu Bầu của TLTT Micae, cùng với Đạo Binh QUYỀN THẦN (POWERS) trên Thiên Đàng, xin Chúa BẢO VỆ linh hồn chúng con KHỎI CẠM BẨY và CÁM DỖ của ma quỷ.

(Quyền thần bảo vệ phần hồn)

6. Nhờ sự Can Thiệp và Cầu Bầu của TLTT Micae, cùng với Đạo Binh DŨNG THẦN (VIRTUES) trên Thiên Đàng, xin Chúa GÌN GIỮ chúng con KHỎI TAY MA QUỶ và KHỎI SA VÀO CHƯỚC CÁM DỖ.

(Dũng Thần bảo vệ phần xác)

7. Nhờ sự Can Thiệp và Cầu Bầu của TLTT Micae, cùng với Đạo Binh Thiên Thần THỐNG TRỊ (PRINCIPALITIES) trên Thiên Đàng, xin Chúa ĐỔ ĐẦY LINH HỒN chúng con NHÂN ĐỨC VÂNG LỜI ĐÍCH THỰC.

(Thiên Thần Thống Trị ban nhân đức Vâng Lời Đích Thực để chúng ta biết phải vâng lời ai và vâng theo những gì)

8. Nhờ sự Can Thiệp và Cầu Bầu của TLTT Micae, cùng với Đạo Binh Các TỔNG LÃNH THIÊN THẦN trên Thiên Đàng, xin Chúa cho chúng con KIÊN TÂM TRONG ĐỨC TIN và NHỮNG VIỆC LÀM TỐT, để chúng con xứng đáng được HƯỞNG VINH QUANG THIÊN ĐÀNG.

Có nhiều TLTT và chúng ta cầu xin các ngài ban ơn bền đổ:

(Nguồn:https://www.alittlesparkofjoy.com/angel-colors/)

TLTT Micae: màu xanh, yên tĩnh, hài hòa, kiên nhẫn, sức khỏe, cầu xin ơn cải thiện, hình thành tư tưởng, ý muốn và những nhu cầu khác trong đời sống và môi trường xung quanh.

TLTT Gabriel: màu trắng, hiệp nhất, chân thật, tinh tuyền, bình an, sứ thần loan tin.

TLTT Raphael: màu xanh lá cây, may mắn, lớn lên, chữa lành, thịnh vượng, phù hộ và che chở cộng đồng.

TT Jophiel: màu vàng, vui, lạc quan, sự nối kết với bản thể thật của chúng ta.

TLTT Uriel: Màu đỏ, đam mê, ước muốn, nhu cầu, theo đuổi đam mê chính đáng và động lực tốt)

TT Zakiel: màu tím, lòng thương xót và hoán cải; sự lớn lên về tâm linh và tĩnh thức.

TLTT Chamuel: màu hồng, tình yêu và sự tử tế.

9. Nhờ sự Can Thiệp và Cầu Bầu của TLTT Micae, cùng với Đạo Binh Các THIÊN THẦN trên Thiên Đàng, xin Chúa cho chúng con ĐƯỢC CÁC THIÊN THẦN BẢO VỆ TRONG ĐỜI SỐNG NÀY và DẪN ĐƯA CHÚNG CON ĐẾN ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU ĐỜI SAU. AMEN.

1 Kinh Kạy Cha tôn vinh TLTT Micae

1 Kinh Lạy Cha tôn vinh TLTT Gabriel

1 Kinh Lạy Cha tôn vinh TLTT Raphael

1 Kinh Lạy Cha tôn vinh TT Bản Mệnh

Vinh quang thay TLTT Micae, Thống Lãnh điều khiển các đạo binh thiên đàng, Đấng canh giữ các linh hồn, đánh bại các thần linh phản loạn, phục vụ nơi Thánh Điện, người bạn dẫn đường của chúng con, Đấng chiếu sáng với các nhân đức trỗi vượt phi thường, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay ma quỷ. Chúng con cậy trông nơi ngài. Xin ban ơn và bảo vệ để chúng con phục vụ Chúa ngày một trung tín hơn.

X: Lạy TLTT Micae, Đấng canh giữ Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô, xin cầu cho chúng con.
Đ: Đáng chịu lấy những gì Chúa Kitô đã hứa.


Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, Đấng Tốt Lành và hay thương xót, Đấng Cứu Độ loài người chúng con, xin ban cho chúng con TLTT Micae, Đấng canh giữ Giáo Hội Chúa, xin làm cho chúng con nên xứng đáng để được cứu thoát khỏi tay tất cả kẻ thù của Chúa; để không có bất cứ một ai trong chúng tấn công chúng con đặc biệt là vào giờ chết. Và xin dẫn đưa chúng con vào nơi uy nghi của Vương Quốc Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.


ST