Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 41)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 68)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 59)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 103)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 78)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 86)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 90)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 91)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 97)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 118)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

Tuần Cửu Nhật cầu cho các Linh Mục

Thursday, January 19, 20232:27 PM(View: 131)

lm1Tuần Cửu Nhật cầu cho các Linh Mục

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa Giê-su là Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, Chúa ban Thánh Thần xuống để hướng dẫn giáo hội Chúa và dẫn dắt những người trung tín đến với Người qua mục vụ của các linh mục của Chúa.

Nhờ sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, xin ban cho các linh mục ơn khôn ngoan để lãnh đạo, trung thành trong việc rao giảng, và sự Thánh Thiện để gìn giữ các Mầu Nhiệm Thánh khi các ngài kêu xin với tất cả các tín hữu tiếng: “Aba, Cha ơi!”

Nguyện xin cho các linh mục gần gũi với phiên bản của Chúa hơn bao giờ hết cùng với Cha trong sự liên đới với Con Cha và hiến dâng đời sống của các ngài lên cùng với Chúa, Hy Tế cứu độ.

Xin làm cho các linh mục nên những người anh em trợ giúp lẫn nhau, và là người cha thấu hiểu toàn thể dân Chúa.

Trong mỗi ngày Chúa Nhật lễ kính Chúa Thánh Thần, xin Chúa canh tân cho các linh mục có Đức Tin sâu sắc hơn và trông cậy vào Chúa nhiều hơn, như trẻ nhỏ nương tựa vào Mẹ Maria.

Xin cho các ngài luôn trung thành không lay chuyển nơi Đức Thánh Cha và các Giám Mục.

Thánh Maria - xin Mẹ chuyển cầu cho các linh mục.

Thánh Giuse - xin Ngài bảo vệ các linh mục.

TLTT Micae, xin Ngài bảo vệ các linh mục.

Thánh Gioan Vianney- xin ngài cầu cho các linh mục.

“ … Thiên chức Linh mục là món quà tối thượng, là ơn gọi cách riêng trong việc thống chia những Mầu Nhiệm của Chúa Kitô. Ơn gọi ban cho chúng ta khả năng siêu phàm được nói và hành động nhân Danh Chúa. Mỗi khi dâng lễ, khả năng này trở nên một thực tại. Chúng ta hành động nhân Danh Chúa Kitô, trong khoảnh khắc đọc lời nguyện truyền phép, khi chúng ta đọc lời: “này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con… này là chén Máu Ta, Máu Giao Ước Vĩnh Cửu, sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta.” Chúng ta làm điều này với sự khiêm nhường sâu xa và cảm tạ sâu sắc. Hành Động dâng lễ đơn sơ này là sứ mạnh hằng ngày của các linh mục mở ra cho nhân loại chúng ta, có thể nói là, giới hạn xa nhất…”

(ĐGH John Paul II, March 13th 1994.

(Dâng ý chỉ…)

1 Lạy Cha, 1 Kính Mừng, 1 Sáng Danh.

ST