Tuesday, April 20, 20219:13 PM(View: 11)
Mỗi khi cầu nguyện trước Thánh Thể hay bất cứ nơi nào, tôi thường xin Chúa nói chuyện và dậy dỗ tôi. Nhiều lúc có những tư tưởng tốt lành đến và tôi biết ngay đó là từ Chúa mà ra. Cũng có khi, Chúa cho tôi được nhìn thấy hay nghe những sự kiện hay câu chuyện để chia sẻ với mọi người. Đó chính là những mạc khải của Lòng Thương Xót Chúa.
Tuesday, April 20, 20218:54 PM(View: 12)
Nguồn: Spiritdaily.com Trong một cảm nghiệm trước đây, quý vị đã được ký giả Wayne Weible kể về ơn chữa lành mà một phụ nữ Mỹ tên là Colleen đã nhận được khi chị đi hành hưuong ở Medjugorje, Nam Tư. Sau đây là lời kể của chính chị Coleen vào ngày 8 tháng 1 năm 2004 như sau:
Tuesday, April 20, 202112:08 AM(View: 26)
Nguồn: Con cái của Medjugorje, tháng 6 năm 2004 Tháng 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta mừng kính Chúa Giêsu trong Lễ Chúa Ba Ngôi, lễ Mình và Máu Thánh Chúa và lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Monday, April 19, 202111:54 PM(View: 18)
Nguồn: Con cái của Medjugorje 1. Gương sáng của bà mẹ: Tại Medjugorje, Nam Tư, chúng ta gặp những tâm hồn đơn sơ, sống gần gũi với Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong đời sống hàng ngày. Đó là những người hái nho và chăn cừu trong đồng ruộng. Họ là những người bám chặt Chúa Giêsu trong thời gian bị Cộng sản cai trị. Đức Mẹ Maria dạy chúng ta rằng ...
Sunday, April 18, 202112:03 PM(View: 29)
LNĐ: Vì cô Ana Sego hướng dẫn nhiều nhóm cùng một lúc nên chúng tôi gặp gỡ các các nhóm hành hương người Úc trong cùng một thời gian ở Medjugorje. Cô Margaret đã chia sẻ trước nhóm của chúng tôi: "Tôi tên là Margaret đang hành nghề luật sư tại Úc Đại Lợi. Khi tôi vừa đến hành hương tại Medjugorje thì được dự một buổi Đức Mẹ hiện ra...
Sunday, April 18, 202111:35 AM(View: 26)
Sau đây là cảm nghiệm của chị Elizabeth Miskel, em gái của anh Albert Clark vốn là người đã chia sẻ ở cảm nghiệm (CN 4564: CHÚA THÁNH THẦN CHỮA LÀNH NỘI TÂM TẠI MEDJUGORJE #23). Chị Elizabeth cũng có những Salon làm tóc như anh của chị. Hai anh em dù là có gia đình riêng, nhưng họ vẫn đi hành hương với nhau. Họ sống rất gắn bó với Chúa và gần gũi nhau.
Saturday, April 17, 20212:29 PM(View: 29)
Một phụ nữ chia sẻ: "Tôi thoát nạn chó dữ cắn nhờ kêu cầu Danh Thánh Chúa Giê su. Thình lình đàng sau tôi có một con chó đang đuổi theo tôi. Miệng nó há to ra như sẵn sàng cắn xé tôi. Nó là một loại chó tên pit-bull.
Saturday, April 17, 20211:33 PM(View: 38)
Nguồn: America Magazine Theo website FatherByles.com thì bà Agnes McCoy, một người di cư gốc Ái Nhĩ Lan đã nói với tờ báo New York Telegram rằng:
Saturday, April 17, 202112:40 PM(View: 37)
LNĐ: Cô Ana Sego là người hướng dẫn du lịch ở Medjugorje. Cô đã từng làm việc chung với các nhóm hành hương của chúng tôi hàng năm trong suốt 20 năm qua. Cô là một tu sĩ của tu hội đời và luôn cố gắng thu xếp cho các nhóm chúng tôi gặp các linh mục và các thị nhân, đặc biệt là thị nhân Vicka. Cô rất tận tâm.
Saturday, April 17, 20217:56 AM(View: 20)
LNĐ: Cảm nghiệm của một người em thân thương. Chị ơi, Hai kỷ niệm đẹp nhất trên giường bệnh của em trong thời thơ ấu là được Cha tới ban phép giải tội, xức dầu và cho rước Mình Thánh Chúa trên giường bệnh. Cùng một vị linh mục là Cha Trần Mục Đích, dòng Đa Minh, giáo sư triết học của nhiều LM trong đó có Đức Ông Tiến. t

Stations of the Cross for Priests and Laity (We must pray for all The Consecrated Clergies more than ever)

Wednesday, October 25, 20175:25 AM(View: 1098)
chdongdinhStations of the Cross for Priests and Laity (We must pray for all The Consecrated Clergies more than ever)

Stations of the Cross for Priests and Laity

The First Station: Jesus is Condemned to Death

Jesus stood before Pilate an innocent man yet he was condemned to death. The pure Lamb of God is led to the slaughter and remained silent. He is intent on the mission and does not count the cost.

Eternal Father, graciously help our priests and us to avoid false judgments that are hurtful to your Church. Grant that we never wash our hands of innocence, as did Pilate. We ask for the gift of courage for all priests. Please grant priests the grace to be faithful to their lofty mission.  


The Second Station: Jesus Carries his Cross

Jesus, already tired and broken, picked up the heavy cross to begin the journey to Calvary. Love compels him. The weight of love is heavier than the cross that tears into his shoulder.

Eternal Father, please help our priests and us when we are exhausted and overwhelmed by life and by our respective duties. For all priests, we ask for the gift of personal holiness that they may radiate the love the Sacred Heart of Jesus. Grant that love and mercy flow freely from the heart of priests.


The Third Station: Jesus Falls the First Time

Jesus falls down under the weight of the heavy cross, yet he finds the strength to get up and begin again. His Heart is fixed on the goal but his broken body is in agony. Trembling, he perseveres, ever faithful to his yes.

Eternal Father, in your mercy please help our priests and us to keep going even when we feel we can’t take another step because the weight of suffering presses upon us. May our yes to follow Christ be unwavering.  For all priests we ask for the gift of perseverance, patience and prayer.


The Fourth Station: Jesus meets his Mother

Mother Mary was always there for her Son Jesus, especially in His darkest hour. Her maternal love strengthened Him each step of the way. Mother and Son, their two hearts beat in unison always.

Eternal Father, please help our priests and us to accompany others in their darkest hour. For all priests, we implore the gift of compassion, courage and patience toward all suffering people. Please grant that Mary strengthen priests in their hours of suffering too.


The Fifth Station: Jesus is helped by Simon of Cyrene

Simon was just one of the crowd, a man observing the horror and mystery that unfolded before him. He did not plan to become part of the drama that day. He was pressed into service. Imagine the transformation of his heart drawn into such an intimate encounter with the Suffering Servant.

Eternal Father, strengthen our priests and us to be ready and willing to help anyone who is struggling and in need of assistance. Please heal us of fear or indifference to the poor and grant us the grace of encountering Jesus in his suffering people. For priests, we pray for the cardinal virtues of prudence, justice, fortitude and temperance.


The Sixth Station: Veronica Wipes the Face of Jesus

At the time when Jesus was suffering intensely, the attentive Veronica reached out to the Lord, offering Him an act of kindness. Veronica consoled His aching heart. In the midst of the maddening scene, love prevailed.

Eternal Father, please help our priests and us to become vessels of divine mercy. We pray that priests are always willing to engage in acts of mercy, especially for people who are faltering on the way. In the midst of life’s turmoil, grant that love prevail always.


The Seventh Station: Jesus Falls the Second Time

Jesus falls again but this time even harder. He gets up again, but it is more difficult because his physical strength is waning. Yet, He valiantly carries on. His Sacred Heart is engulfed in the vehemence of divine love. He came to save sinners.

Eternal Father, please bless our priests and us with hope that counteracts discouragement. All people fall and sometimes very often. Repeatedly getting up and starting again is difficult. For all priests, we pray for the grace of hope and joy that strengthens. Grant hearts to be engulfed in the passion of divine love.


The Eighth Station: Jesus Meets the Women of Jerusalem

In the midst of His excruciating pain, Jesus makes the effort to comfort the women who were weeping along the road to Calvary. They are the only ones with whom He speaks along the Via Dolorosa. He exercised a special esteem for all the women He met.

Eternal Father, please aid our priests and us not to be so absorbed in personal suffering that we miss the suffering of others in our midst. For all priests we pray that they never walk past those who are weeping along the wayside. Help priests to offer solace and speak words of encouragement whenever needed.


The Ninth Station: Jesus Falls the Third Time

The end of the journey is near and Jesus falls again. He struggles to get up and continues one last time. The finish line is in sight but the flesh is so very weak. Yet, He will drink the chalice.

Eternal Father, please help our priests and us to pick up our heavy crosses and to persevere when our struggles weigh us down. For all priests, we ask for the grace of complete dependence upon Christ’s strength, and not their own. Please grant the clergy increasing trust in divine providence.


The Tenth Station: Jesus is Stripped of his Garments

Jesus had nothing, not even his clothes—he was stripped of everything in the end. He willed it for love of you and me. Until the end of time, we will gaze upon the One who allowed himself to be stripped naked.

Eternal Father, your Son’s nakedness covered ours. His Blood became our imperishable garment of salvation. We hurt when we are stripped of anything but Jesus was stripped of everything. For all priests we beg for the grace of spiritual poverty, simplicity, purity and hearts willing to be vulnerable.


The Eleventh Station: Jesus is Nailed to the Cross

The pain intensified with each blow of the hammer to the nail that pierced His sacred hands and feet. Each blow is a vivid reminder of the sin of the world that weighs upon Him. He took it upon Himself because He loves. This is the fire He longed to start.

Eternal Father, you so loved the world that you sent your Son Jesus to save us. How can we possibly thank you for such an ineffable Gift? Graciously help our priests to be lifted up with Jesus onto the wooden bed of divine love with arms outstretched to embrace the whole Church with mercy.


The Twelfth Station: Jesus Dies on the Cross

It is finished. He suffered inestimable, complete torment on the cross. He surrendered all: “Father, into your hands, I commit my spirit.” Yet, he extended mercy, full pardon, and forgiveness to those who condemned and crucified Him. He even promised Paradise to the “good thief” before he breathed his last.

Eternal Father, graciously grant our priests and us the grace to forgive as Christ forgives. For all priests, we implore the grace of surrender to the divine. Help them to echo the words of Jesus, “Father, Into Your hands….” Guide priests to place everything into your hands and hang onto Jesus only.


The Thirteenth Station: Jesus is Taken Down from the Cross

The Lord’s lifeless, battered body was laid in his Mother’s arms. Imagine the perfect sorrow of Mary as she embraced and kissed her Son, bone of her bone and flesh of her flesh. The sword of Simeon’s prophecy had thoroughly pierced her Immaculate Heart. Did she despair? No! Yet, what perfect maternal sorrow and faith!

Eternal Father, please bless our priests and us with a new awareness of the inestimable value of Marian devotion and consecration. For all priests, we implore that they take Mary as their spiritual mother and consecrate their priesthood to her. Grant that priests are held in Mary’s protective, maternal love.


The Fourteenth Station: Jesus is Laid in the Tomb

Then, the earth quaked. Silence ensues and darkness engulfs. For Jesus, the tomb was a place of transition – a place between death and new life. He was doing a new thing since nothing would ever be the same again.
Eternal Father, sometimes we feel lost and afraid when we are in a place between darkness and light, between death and new life. Shake us up and out of our self-made tombs so that we can become a new creation in Christ. For all priests, we implore the gift of sanctifying transformation.​