Wednesday, August 4, 20216:47 AM(View: 3)
Ông có vợ và nhiều người con. Ông đã có công việc làm vững chắc. Mỗi một mùa Lễ Tạ Ơn vào tháng 11, Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch thì ông đem tiền và quà tặng cho những người vô gia cư ở các khu phố nghèo.
Tuesday, August 3, 202111:23 AM(View: 17)
https://aleteia.org/2021/08/01/all-your-sins-will-be-forgiven-if-you-go-to-a-franciscan-church-on-august-2/ Đó là nhà thờ Dòng Phanxico ở Assissi, nước Ý.
Monday, August 2, 20217:17 PM(View: 19)
LTS: Đây là cảm nghiệm về Medjugorje của ông Đình Đoàn. Ông là em ruột của ông Paul Định Đoàn, và là anh ruột của bà Lành Đoàn. Bà Lành Đoàn là người khách hành hương đã được Đức Mẹ Medjugorje hiện ra với bà vào tháng 9 năm 2003. Xin kính mời quý vị theo dõi phần cảm nghiệm của ông Đình Đoàn, một cư dân tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.
Monday, August 2, 202112:08 PM(View: 35)
1. Một người chia sẻ về cảm nghiệm chích ngừa: "Tôi luôn đọc Thánh Vịnh 90-91 hàng ngày vì tôi biết lời kinh này có tính cách trừ khử ôn dịch, binh tật và tai hoạ. Chúng ta đều có một vai trò trong giai đoạn sống đặc biệt này.
Monday, August 2, 202111:41 AM(View: 18)
Một độc giả tên Manny Ortiz kể càm nghiệm trên Spiritdaily.com rằng: "Tôi nhớ mình đã có tham dự một cuộc tĩnh tâm về Canh Tân Đặc Sủng vào năm 1986.
Monday, August 2, 202111:38 AM(View: 26)
Thưa cả nhà, Cho đến nay, chúng tôi đã đưa lên FB và các trang nhà của chúng tôi gồm: memaria.org, memaria.net và hddaminhthanhlinh.net được tất cả là 203 bài cảm nghiệm về Medjugorje. Trong suốt 20 cuộc hành hương mà chúng tôi đã tổ chức và đi chung, kể từ năm 1999 đến năm 2017, chúng tôi đã ghi chép các cảm nghiệm của các người chứng...
Sunday, August 1, 20218:03 PM(View: 29)
Nguồn: Spiritdaily.com (Hình cô Silvia Busi, người được ơn chữa lành tại Medjugorje năm 2005) Cô Silvia Busi người Ý bị bịnh lúc 16 tuổi và phải ngồi xe lăn vì đôi chân của cô không bước đi được. Nhưng 9 tháng sau, cô bỗng dưng hết bịnh vì cô tham dự một buổi Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Medjugorje là anh Ivan Dragicevic. Lúc này cô Silvia được 23 tuổi.
Sunday, August 1, 20217:50 PM(View: 21)
lts: Ông Paul Định Đoàn là một cư dân ở tiểu bang virginia, hoa kỳ. Ông đã từng đi hành hương với nhóm chúng tôi đến medjugorje vào tháng 9 năm 2004, và đến miền đông hoa kỳ vào đầu tháng 1 năm 2005.
Sunday, August 1, 20217:33 PM(View: 23)
Đây là câu hỏi mà những người quen biết thường đặt ra với những khách hành hương về từ Medjugorje (Mễ Du) trong đó có tôi. Với tôi, câu trả lời có thể là có cũng đúng; và không thấy Đức Mẹ cũng không sai.
Saturday, July 31, 20215:30 PM(View: 29)
Câu chuyện xẩy ra rất lạ lùng ở Medjugorje. Bỗng dưng có một thầy Phó Tế người Ái Nhĩ Làn, nghe được tiếng Chúa nói với thầy rồi thầy mua tặng cây Thánh Giá cho anh Hòa Vương. Sau đây là lời cảm nghiệm của anh Hoà Vương, vùng Stockton, California: Ngày 1 tháng 10 năm 2008, sau khi tham dự Thánh Lễ và lên Đồi Hiện Ra để cầu nguyện thì vợ chồng...

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Bài đọc 1 : 2 V 5,1-15a

Sunday, March 7, 20215:35 PM(View: 141)

cg1LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY
SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Bài đọc 1 : 2 V 5,1-15a

Có nhiều người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

1 Ngày ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, vì Đức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Nhưng ông lại mắc bệnh phung hủi. 2 Khi những người A-ram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Ít-ra-en đưa về. Nó vào giúp việc cho vợ ông Na-a-man. 3 Nó nói với bà chủ : “Ôi, phải chi ông chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Sa-ma-ri, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phung hủi !” 4 Ông Na-a-man đến tường trình với chúa thượng của ông : “Một thiếu nữ xuất thân từ đất Ít-ra-en đã nói thế này thế này.” 5 Vua A-ram bảo : “Ngươi cứ lên đường và trẩy đi. Ta sẽ gửi thư cho vua Ít-ra-en.” Ông Na-a-man lên đường, mang theo ba trăm ký bạc, sáu mươi ký vàng và mười bộ quần áo để thay đổi. 6 Ông trình thư lên vua Ít-ra-en. Thư viết : “Cùng với bức thư mà tôi gửi tới ngài đây, tôi sai Na-a-man, thuộc hạ của tôi, đến với ngài, để ngài chữa người này khỏi bệnh phung hủi.” 7 Vua Ít-ra-en đọc thư xong thì xé áo mình ra và nói : “Ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử, mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phung hủi ? Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta.”

8 Vậy, khi ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Ít-ra-en đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua : “Sao vua lại xé áo mình ra ? Người ấy cứ đến với tôi, thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Ít-ra-en.” 9 Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Ê-li-sa. 10 Ông Ê-li-sa sai sứ giả ra nói với ông : “Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch.” 11 Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói : “Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phung hủi mà chữa khỏi. 12 Nước các sông A-va-na và Pác-pa ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ít-ra-en sao ? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao ?” Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. 13 Bấy giờ, các tôi tớ của ông đến gần và nói : “Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm ? Phương chi ngôn sứ chỉ nói : Ông hãy đi tắm, thì sẽ được sạch !” 14 Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.

15a Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói : “Nay tôi biết rằng : trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en.”

Đáp ca : Tv 41,2.3 ; Tv 42,3.4 (Đ. Tv 41,3)

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan ?

41 2Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan ?

3Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ?

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan ?

42 3Xin Ngài thương sai phái
ánh sáng và chân lý của Ngài,
để soi đường dẫn lối con đi
về núi thánh, lên đền Ngài ngự.

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan ?

4Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa,
tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.
Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,
lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan ?

Tung hô Tin Mừng : x. Tv 129,5 và 7

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,

cậy trông ở lời Người ;

bởi Chúa luôn từ ái một niềm,

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

TIN MỪNG : Lc 4,24-30

Như ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa, Đức Giê-su không chỉ được sai đến với người Do-thái.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

24 Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội đường rằng : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

SUY NIỆM-THÁNH HIẾN

Chuyện kể rằng: Nelson Mandela, vị tổng thống Nam Phi, cả một đời đấu tranh cho quyền của người da đen, lại lo lắng khi bước lên một chuyến bay có phi cơ trưởng là người da đen. Ông đau đớn nhận ra, tự bao giờ, định kiến của xã hội cũng có lúc thấm nhập vào lòng mình, khiến ông phải trải nếm mùi vị mâu thuẫn với chính lý tưởng cả một đời mong ước của mình.

Cũng chính vì thành kiến mà dân làng Nadarét chỉ xem Đức Giêsu như một người bình thường, chứ không phải là Đấng Cứu Thế. Bởi Người xuất thân từ một gia đình nghèo khó nơi thôn quê. Do đó, họ không màng đón nhận sứ điệp mà Người truyền dạy.

Ngày nay, nhiều người cũng phạm phải sai lầm như người Do Thái năm xưa, khi nhìn người khác với con mắt thành kiến, đóng khung và sai lạc. Thế nên, để cuộc sống mang đầy ý nghĩa, chúng ta hãy tháo bỏ những định kiến nơi bản thân, và nỗ lực kiện toàn cuộc sống nhằm giúp ích cho đời và cho người.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, tình thương của Chúa không biên giới. Xin mở rộng lòng con, để con nhận ra Chúa nơi người khác, dù họ khác biệt mình. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Đức Thánh Cha tông du Iraq: 'Tôi đến như một người hành hương của hòa bình, tìm kiếm tình huynh đệ và hòa giải'

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi một thông điệp video tới cho người dân Iraq, chia sẻ thông điệp về hòa bình, tình huynh đệ thân thương, trước khi ngài chuẩn bị lên đường vào thứ Sáu ngày 5/3/2021.

Khi chuẩn bị mọi sự cho cuộc tông du đến Iraq, Đức Thánh Cha đã ban hành một thông điệp video hôm nay, thứ Năm 4/3/2021 để gửi trước cho người Iraq, bày tỏ niềm vui và chờ đợi cuối cùng được hiện diện giữa họ.

"Anh chị em Iraq thân mến, hòa bình sẽ đến với các bạn!" Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Trong một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ hiện diện ở giữa các bạn. Tôi khao khát được gặp các bạn, được đối diện với các bạn và được đến thăm vùng đất của các bạn, cái nôi cổ xưa và phi thường của nền văn minh cổ đại”.

Chuyến thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới quốc gia Trung Đông diễn ra để thể hiện giấc mơ của người tiền nhiệm, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người đã lên kế hoạch thăm Iraq vào cuối năm 1999 nhưng không thể thực hiện được. Hành trình kéo dài 4 ngày của Đức Thánh Cha sẽ thăm một số thành phố, cũng như các cuộc gặp gỡ với các cộng đồng Kitô giáo và các nhà lãnh đạo các tôn giáo.

Cuộc Hành hương xám hối cầu hòa bình và hòa giải

Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay “Ngài đến như một người hành hương, như một người hành hương xám hối để cầu sự tha thứ và hòa giải với Đấng tối cao, sau nhiều năm chiến tranh và khủng bố, để khẩn xin sự an ủi cho tâm hồn và chữa lành các vết thương…”

Những thập kỷ gần đây được đánh dấu bằng chiến tranh, mất an ninh và đàn áp đã làm xút giảm con số các Kitô hữu rất năng động ở Iraq, từ con số 1 đến 1,4 triệu vào năm 2003 mà ngày nay chỉ còn lại khoảng 300.000 đến 400.000 mà thôi!

Đức Thánh Cha tiếp tục: “Và tôi đến giữa các bạn như một người hành hương của hòa bình, để lặp lại: ‘tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau!”

“Đúng vậy, tôi đến với tư cách là một người hành hương hòa bình, để nối kết tình huynh đệ, và mong muốn được cùng cầu nguyện và tiến bước với anh chị em theo các truyền thống tôn giáo khác nhau, dưới trướng của Tổ phụ Ápraham, người đã hợp nhất người Hồi giáo và Do Thái và các giáo phái Kitô lại với nhau như một gia đình. "

An ủi Giáo Hội trong những giây phút thử thách

Đức Thánh Cha Phanxicô hướng suy tư của mình đến các Kitô hữu, những người đã làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu giữa những thử thách khó khăn, bày tỏ lòng biết ơn đối với mẫu gương can cường của họ và chia sẻ sự an ủi như tâm tình của một người cha.

Đức Thánh Cha nói: “Tôi rất mong muốn được gặp anh chị em, tôi rất vinh dự được tiếp xúc với một Giáo hội tử vì đạo. Cảm ơn các chứng tá hào hùng của các bạn”.

Đức Thánh Cha tiếp tục thừa nhận “hình ảnh của những ngôi nhà bị phá và những ngôi nhà thờ tan hoang” mà nhiều cộng đồng Kitô giáo ở Iraq vẫn còn thương tiếc... ĐTC khẩn cầu các vị tử đạo của đất nước “giúp chúng ta kiên trung trong sức mạnh khiêm hạ của một lòng mến” và ĐTC giãi bày cùng họ “một tình cảm âu yếm yêu thương của toàn thể Giáo hội, tới họ và cho toàn vùng Trung Đông đang bị bách hại” ĐTC khích lệ họ hãy tiến lên nhìn về phía trước.

“Chúng ta đừng để những đau khổ khiếp sợ anh chị em đã trải qua vùi dập anh chị em. Những đau thương của anh chị em khiến tôi rất đau buồn!”, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục: "Chúng ta đừng bỏ cuộc khi đối diện với những cái ác."

Đức Thánh Cha nhắc nhở cho người Iraq về tấm gương hào hùng của tổ phụ Ápraham, người dù mất hết mọi sự, vẫn không bao giờ ngừng hy vọng, trái ngược ông luôn xác tín dòng dõi ông sẽ đông con nhiều cháu như sao trên trời như cát dưới biển.

Hy vọng bất chấp đau khổ

Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ sự gần gũi và hy vọng của ngài dành cho nhiều người khác, những người đã và đang phải chịu đựng trong nhiều năm qua mà không bị gục ngã. Đức Thánh Cha nhắn gửi các tâm tình trên cho các tín hữu và cả cho những người Hồi giáo, đặc biệt những người Yazidis “đã phải gánh chịu muôn vàn khổ đau!”

Đức Thánh Cha nói: “Tôi đến một vùng đất đã ắp đầy ơn phúc nhưng cũng đã bị dầm bập như một người hành hương ươm đầy hy vọng. “Từ đây, ở Ninive, đã vang lên lời tiên tri Giôna, người đã ngăn chặn sự hủy diệt và nhóm lên một niềm hy vọng mới, niềm hy vọng mà Thiên Chúa hứa ban.”

Kết thúc sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha nhắc nhở anh chị em của mọi truyền thống tôn giáo rằng chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình mà Ápraham đã bắt đầu từ hàng ngàn năm trước: cùng nhau bước đi, trong một tinh thần, trên một con đường hòa bình.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc thông điệp của mình bằng khẩn cầu Chúa ban cho tất cả mọi người nhiều ơn lành, và xin mọi người cùng đồng hành với ĐTC trong tâm tình cầu nguyện: “Chúng ta hãy bắt chước Ápraham, bước đi trong hy vọng và không ngừng nhìn lên các vì sao."

Thanh Quảng sdb - http://www.vietcatholic.net