Saturday, September 23, 202312:38 AM(View: 24)
Hôm nay 23/9/2023, ngày lễ giỗ Thánh Padre Pio, vị linh mục người Ý (23/9/1968). Đó cũng là ngày mà vợ chồng tôi gặp nhau lần đầu cách đây 56 năm dài. Vậy mà tôi nhở như là mới xẩy ra vào ngày hôm qua:
Friday, September 22, 202311:46 PM(View: 22)
https://torchbearerforthequeen.blogspot.com/ Chúa Giêsu nói với nữ tu Mary Ephrem vào những ngày 12/71954, 13/7/1954 và 14/7/1954:
Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 30)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 43)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 39)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 28)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 37)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 41)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 38)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 61)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B (31/10/2021) MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI LÀ CỐT LÕI CỦA ĐẠO

Sunday, October 31, 20217:28 AM(View: 504)

cg18SUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B (31/10/2021)

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI LÀ CỐT LÕI CỦA ĐẠO

“Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình,

và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu

và mọi lễ vật hy sinh"

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thừơng Niên Năm B hôm nay đề cập đến điều cốt lõi nhất của Kitô giáo: Đó là giới răn MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI của Đạo. Bốn chữ vắn gọn nhưng hàm chứa cả một trời mênh mông về nội dung mà dù các Kitô hữu có dành hết cuộc đời của mình để thực thi hay tuân giữ thì cũng không bao giờ có thể nói là đủ.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 12,28b-34:

Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn điều nào trọng nhất?"

Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".

Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh".

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 10,46-52:

3.1 Giới răn trọng nhất dành cho các Kitô hữu là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mình vì Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên muôn vật muôn lòai, là Thần Linh và là Chúa Duy Nhất của vũ trụ. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mình không chỉ bằng tinh cảm bằng lời hay ý đẹp mà bằng hành động thiết thực, cụ thề, bằng hy sinh từ bỏ quyết liệt.

3.2 Giới răn thứ hai dành cho các Kitô hữu là yêu mến tha nhân như chính mình, vì tha nhân là tạo vật được Thiên Chúa dựng nên tốt lành,theo hình ảnh của chính Thiên Chúa, được giao sứ mạng quản lý công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Tha nhân cũng là chi thể của một Thân Mình Mầu Nhiệm của Chúa Kitô là Hội Thánh.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM

4.1 Chúng ta hãy thực thi giới răn thứ nhất bằng tình yêu, sự vâng phuc và lòng cậy trông phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Những việc lành phúc đức mà chúng ta thực hiện trong cuộc sống là để chúng ta chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa, chứ không phải là những việc làm lập công như nhiều giáo dân lầm tưởng. Thiên Chúa là Đấng hòan hảo tuyệt đối không thiều gì nên những việc chúng ta làm cho Chúa không thê them gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn ích cho chính chúng ta.

4.2 Chúng ta hãy thực thi giới răn thứ hai: Chúa Giêsu đã có lần nói: “Nếu anh em không yêu mến người anh em mà anh em nhìn thấy thì làm sao anh em nói được là anh em yêu mến Thiên Chúa là Đấng mà anh em không nhìn thấy”. Vì thế việc thực thi giới răn thứ hai là bảo chứng cho việc thực thi giới răn thứ nhất.

Muốn thực thi gới rằn thứ hai (cũng như giới răn thứ nhất) chúng ta phải hy sinh từ bỏ rất rất nhiều vì tiêu chuẩn hay định lượng của tình yêu là “không tình yêu nào cao trọng cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu”.

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 10,46-52:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã nhắc lai cho chúng con nhớ cốt lõi của Đạo Chúa là mến Chúa yêu người. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1.- «Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn điều nào trọng nhất?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa tất cả mọi người sống trong thế gian này quan tâm đến việc thực thi các giới răn của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùn g cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa và giúp người khác tuân giữ các giới răn ấy.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu thực thi giới răn thứ hai là yêu mến tha nhân như chính mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho những người vô thần trong các xã hội hôm nay để họ nhận ra có Đấng Tối Cao là Chúa Tể vạn vật và loài người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! háp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con và vì Người đã dậy chúng con thực thi hai giới răn trọng yếu nhất của Đạo Thánh là Mến Chúa Yêu Người.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh của Thánh Thần để chúng con sốt sáng tuân giữ điều Con Cha truyền dậy. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô Con Cha Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 29 tháng 10 năm 2021

Nguyễn Văn Nội