Monday, March 20, 20234:17 PM(View: 6)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Bà Sara Koshofer kể rằng: “Hàng năm vào ngày giỗ của cháu ngoại gái của tôi là cháu Olivia. Cháu sống đến 3 tuổi ở vùng Cornwall, New York. Con gái tôi và cả gia đình thả bong bóng lên trời, với hàng chữ trong mỗi cái bong bóng là: "Olivia, chúng ta yêu thương con."
Monday, March 20, 20233:14 PM(View: 8)
https://www.mysticsofthechurch.com/.../edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 12. NHÌN THẤY THIÊN ĐÀNG VÀ CÁC LINH HỒN Bà Edvige viết trong nhật ký rằng: 1/ Vào một ngày của mùa Xuân năm 1951, Chúa Giêsu nói với tôi sau khi tôi Rước Lễ như sau:
Monday, March 20, 20231:00 PM(View: 10)
https://www.mysticsofthechurch.com/.../edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 11. Các Thị Kiến về Thiên Đàng, Hoả Ngục và Luyện Ngục 1/ Bà Edvige có những thị kiến về những người đã vào hoả ngục, những linh hồn vào luyện ngục và họ xin bà giúp đỡ cho họ. Bà cũng biết những linh hồn được vào...
Monday, March 20, 202310:52 AM(View: 13)
https://www.mysticsofthechurch.com/.../edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 10. CÁC THÁNH ĐẾN THĂM BÀ EDVIGE (TIẾP) 6/ Thánh Gemma Galgani Thánh Gemma Galgani đã hiện ra với bà Edvige:
Sunday, March 19, 20239:26 PM(View: 13)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 10. CÁC THÁNH ĐẾN THĂM BÀ EDVIGE Các thánh luôn đến thăm bà Edvige. Chúng tôi đã kể về sự hiện ra của các Thánh John Bosco, Thánh Dominic Savio, Thánh Paul Thánh Giá, và Thánh Sebastian, nhưng vẫn còn các Thánh khác...
Sunday, March 19, 20238:35 PM(View: 16)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 1/ Bà Edvige kể cảm nghiệm: "Có rất nhiều người mang trái tim sắt đá. Họ tỏ ra thờ ơ và vô cảm đối với những lời giảng thuyết của Thánh Bosco. Tôi đã nhìn thấy lửa ở khắp mọi nơi khi người ta cố gắng chạy trốn.
Sunday, March 19, 20237:34 PM(View: 18)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 7. NHỮNG ƠN THIÊNG LIÊNG CAO TRỌNG MÀ BÀ EDVIGE NHẬN ĐƯỢC 4/ Ơn Tiên Tri Bà Edvige đã tiên báo với vị linh mục linh hướng của bà là Cha Carta về tên của vị Giáo Hoàng kế tiếp. Đó là sự bầu chọn ĐGH Benedict XV...
Saturday, March 18, 20238:37 PM(View: 20)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 7. NHỮNG ƠN THIÊNG LIÊNG CAO TRỌNG MÀ BÀ EDVIGE NHẬN ĐƯỢC: Bà nhận được những ơn lành thiêng liêng cao trọng mà Chúa ban cho bà:
Saturday, March 18, 20237:36 PM(View: 15)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 6. LÒNG NGOAN ĐẠO VÀ CÁC ĐỨC TÍNH CỦA BÀ EDVIGE Bà Edvige sống một cuộc đời thống hối và làm việc thiện nguyện. Bà không làm những hành vi thống hối lớn lao như các vị Thánh khác nhưng bà kiên nhẫn chấp nhận mọi sự...
Saturday, March 18, 20236:51 PM(View: 21)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 4. MA QUỶ Ma quỷ thường làm cho bà Edvige chịu đau khổ trong nhiều cách thức. Bà dâng hiến mọi sự đau khổ lên Chúa Giêsu để cho các linh hồn được ơn cứu rỗi. Bà Vitalia Scodina, một người bạn của bà Edvige...

Chúa Cha đã sai tôi (31.03.2022 – Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay)

Thursday, March 31, 202210:16 AM(View: 214)

31-3Chúa Cha đã sai tôi

(31.03.2022 – Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay)

Tin Mừng Chúa Giê- su Ki- tô theo thánh Gio-an (Ga 5,31-47)

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.

37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. 38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. 39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. 40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.

41 “Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 Nhưng tôi biết : các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được ?

45 “Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. 46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?”

Chúa Cha đã sai tôi

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy một loạt điều về chính mình với người Do Thái, cách riêng là với những người Pharisêu chưa nhận ra sứ mệnh của Người.

Trước hết Chúa khẳng định, Chúa không cần làm chứng, nói hay nói tốt về mình, thế thì “ lời chứng của tôi không thật”. Nhưng có Đấng khác, làm chứng về mình. Họ tưởng Chúa nói đến thánh Gioan vì có lần họ đã cử người đến hỏi thánh Gioan về Đấng Cứu Thế mà ông đã trả lời: “Tôi không phải là Đấng cứu thế…Đấng cứu Thế đến sau tôi, tôi không đáng cởi dây đép cho Người”. Rồi một lần ông đã chỉ Chúa Giêsu cho các người: “Đây chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”(Ga 1,6-34).

Hôm nay dù khen Gioan là người “làm chứng cho sự thật…là ngọn đèn cháy sáng và các ông đã vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian”. Nhưng Người không cần đến chứng của “một phàm nhân”. Chúa có lời chứng trọng đại hơn Gioan vô cùng: “ đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đã sai tôi chính Ngài đã làm chứng cho tôi”.

Chúa Giêsu dạy các ông Pharisêu, vạch rõ từ tâm can. Dù họ được mang danh bậc thầy, được học hỏi Sách Thánh mà dạy dân mình. Lời trong Sách Thánh ấy là lời của Thiên Chúa. Do thiếu lòng khiêm nhường, đọc Sách Thánh không chủ ý làm vinh danh Thiên Chúa mà chỉ muốn để tôn vinh mình nên họ không hiểu, không để lại trong lòng điều gì nên Chúa trách: “Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người”.

Chúa gợi mở cho các ông nhận ra Người: “Chính các ông đã không tin vào Đấng Người sai đến…các ông nghiên cứu Kinh Thánh, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống”.Rồi Chúa đã trực diện nói về mình cho họ:“Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận, các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang xuất phát từ Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu kết luận:“các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa”. Thế thì cũng chẳng yêu tha nhân, chẳng nhận ra Chúa Cứu Thế đang ở bên mình, chối từ Chúa Cứu Thế. Người tố cáo các ông trước tiên“chính là ông Môse, người mà các ông tin cậy…đã viết về tôi”. Vậy là lớp người “cứng đầu cứng cổ” xưa thời Môse quở trách, vẫn còn tồn tại đến thời Chúa Giêsu.

Giờ đây, ta có nhận ra mình cũng được Thiên Chúa sai đến thế gian để làm bổn phận mà Chúa đã trao phó? Ta đã nhận biết Thiên Chúa và tình yêu của Người như thế nào? Khi làm việc có muốn để Thiên Chúa tôn vinh hay chỉ thích cho người đời ca ngợi? Khi bị hiểu lầm oan trái có vững tin cậy dựa vào Chúa, người là Đấng thấu suốt minh xét cho ta, hay thích lắm lời đôi co phân trần?

Người Pharisêu, được Chúa Cứu Thế đến với mà họ đã không nhận ra. Còn Chúng ta hôm nay có vui mừng mà tạ ơn Chúa vì đã được nhận biết Người qua đức tin trong Hội Thánh? Ta có dung nạp được nhiều năng lượng tình yêu của Chúa ban để đem đến cho tha nhân không?

Lạy Chúa Giêsu! xin giúp con luôn nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa hằng trải khắp thế giới này, để con yêu Chúa nhiều. Xin biến con trở nên “tình yêu” để con có thể thông tỏ điều gì về Chúa cho tha nhân- Amen.

Giuse Ngọc Năng