Tuesday, June 28, 202212:46 PM(View: 9)
17. THOÁT TAI NẠN Trong suốt cuộc đời của tôi, đã có nhiều lần tôi suýt bị đụng xe trên xa lộ. Có một lần tôi đi trên lối đi nhanh của xa lộ. Bỗng dưng cả đoàn xe trước mặt tôi ngừng lại.
Tuesday, June 28, 202212:04 PM(View: 10)
8. YÊU MẾN LẦN CHUỖI MÂN CÔI Ngày trước, mỗi đêm tôi chỉ đọc 3 Kinh Kính Mừng mà thôi. Sau lần đi hành hương Medjugorje năm 1999, tôi cảm thấy mình yêu mến việc lần chuỗi Mân Côi rất nhiều.
Tuesday, June 28, 202211:36 AM(View: 8)
Đến muôn đời, con xin cảm tạ Chúa, qua lời cầu bầu mạnh thế của Đức Mẹ mà gia đình chúng con đã được Thiên Đàng cứu thoát khỏi rất nhiều tình trạng bi đát, khỏi bịnh tật và khỏi sự cầm giữ của ma quỷ. Con xin kể ra để vinh danh Chúa và Đức Mẹ.
Tuesday, June 28, 202210:47 AM(View: 9)
Nguồn: Letter from Franciscan Missions Có hai vị linh mục Dòng Phanxico rất can đảm. Các ngài đang phục vụ những người dân nghèo ở Syria, nơi đang có cuộc chiến tranh diễn ra từ hơn 10 năm qua.
Monday, June 27, 20228:30 PM(View: 18)
Trước đây, chúng tối đã kể về trường hợp khác thường của một người Nam Mỹ tên là ông Marino Restrepo. Ông Marino là một nhà sản xuất loại nhạc mới, chẳng hạn như loại nhạc rock and roll. Ông nối tiếng từ Âu Châu cũng như tại Hollywood. Cuộc đời của ông gồm toàn là các buổi tiệc tùng và lo việc trần thế. Một ngày kia, ông ta bị bắt cóc rồi kẻ dữ...
Sunday, June 26, 20229:33 PM(View: 28)
https://www.mysticsofthechurch.com/2022/06/the-end-of-roe-vs-wade-on-feast-of.html Vào ngày 24/6/2022, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã bãi bỏ bộ luật phá thai Roe vs Wade sau 49 năm. Từ nay phá thai không còn hợp pháp nữa. Điều đặc biệt là luật bãi bỏ phá thai này xẩy ra vào đúng ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đánh dấu một chiến thắng lớn...
Sunday, June 26, 20228:37 PM(View: 23)
Tiểu bang California bị hạn hán suốt 22 năm qua. Trời rất hiếm có các cơn mưa. Các hồ chứa nước dự trữ đều khô cạn đến mức báo động. Vì thế nhà nước kêu gọi mọi người dân phải triệt để hạn chế việc dùng nước.
Saturday, June 25, 202212:16 PM(View: 42)
Bài giảng của Sr. Stella Kim Lê ngày 25/6/2022: "Hôm nay con muốn chia sẻ về Thánh Giuse trong việc đi tìm Chúa. Khi Thánh Giuse và Mẹ Maria đi từ Jerusalem về nhà thì lúc đó, nhóm đàn ông đi riêng, nhóm đàn bà cũng đi riêng. Họ không ngồi chung với nhau nên họ đi ra mỗi cửa khác nhau.
Saturday, June 25, 202211:30 AM(View: 33)
Bài giảng của Sr. Stella Kim Lê ngày 25/6/2022: "Hôm qua, 24/6/2022, luật phá thai của năm 1973 đã bị Tổi Cao Pháp Viện huỷ bỏ. Tổng cộng các thành viên của Tối Cao Pháp Viện có 9 người, trong đó có 6 người đòi huỷ bỏ, còn 3 người cấp tiến đòi giữ lại.
Saturday, June 25, 202210:33 AM(View: 26)
www.pattimaguirearmstrong.com/2022/06/a-mysterious-visitor-brings-her-father.html Ở các bịnh viện thường hay có những người khách lạ thường. Họ đến và biến đi. Tôi đã từng phỏng vấn nhiều người trong nhiều năm về những cảm nghiệm ấy. Sau đây là cảm nghiệm của bà Katie Alveby khi bà nói đến ơn huệ của Cha Trên Trời.

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN SỐNG LỜI CHÚA LỄ và CÁC BÀI ĐỌC Ca nhập lễ : Tv 27,8-9

Tuesday, June 21, 20229:29 PM(View: 19)

18-6bLƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

SỐNG LỜI CHÚA

LỄ và CÁC BÀI ĐỌC

Ca nhập lễ : Tv 27,8-9

Chúa là sức mạnh của dân Chúa,

là thành trì cứu độ

cho Đấng Người đã xức dầu tấn phong.

Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài,

trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả

dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.

Bài đọc 1 : 2 V 22,8-13 ; 23,1-3

Vua đọc cho dân nghe tất cả những lời trong sách giao ước đã tìm thấy trong Nhà Đức Chúa. Vua lập giao ước trước nhan Đức Chúa.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

22 8 Thời đó, thượng tế Khin-ki-gia-hu nói với ký lục Sa-phan : “Tôi đã tìm thấy sách Luật trong Nhà Đức Chúa.” Ông Khin-ki-gia-hu trao sách cho ông Sa-phan đọc. 9 Ký lục Sa-phan đến gặp vua và trình lên vua rằng : “Bầy tôi của vua đã đúc số bạc tìm thấy trong Nhà Đức Chúa, và đã trao cho những người lo việc sửa chữa, những người phụ trách Nhà Đức Chúa.” 10 Rồi ký lục Sa-phan báo tin cho vua như sau : “Tư tế Khin-ki-gia-hu đã đưa cho tôi một cuốn sách.” Sau đó, ông Sa-phan đọc sách trước mặt vua.

11 Nghe những lời ghi chép trong sách Luật, vua xé áo mình ra, 12 rồi truyền lệnh sau đây cho tư tế Khin-ki-gia-hu, cho ông A-khi-cam, con ông Sa-phan, cho ông Ác-bo, con ông Mi-kha-gia, cho ký lục Sa-phan và ông A-xa-gia, tôi tớ của vua : 13 “Hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho dân và toàn thể Giu-đa về những lời ghi chép trong sách đã tìm thấy đây, vì Đức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta, bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không vâng nghe các lời trong sách này mà làm theo mọi điều đã viết trong đó.”

23 1 Vua sai người tập họp chung quanh vua mọi kỳ mục của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2 Rồi cùng với mọi người Giu-đa và mọi dân cư ở Giê-ru-sa-lem, cùng với các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất, vua lên Nhà Đức Chúa, đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách Giao Ước đã tìm thấy trong Nhà Đức Chúa. 3 Đứng trên bệ cao, vua lập giao ước trước nhan Đức Chúa, cam kết đi theo Đức Chúa và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của Người, để chu toàn các khoản của Giao Ước được ghi chép trong sách đó. Toàn dân chấp nhận giao ước.

Đáp ca : Tv 118,33-34.35-36.37 và 40 (Đ. c.33a)

Đ. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ.

33Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ,
con nguyện đi theo mãi đến cùng.
34Xin cho con được trí thông minh
để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.

Đ. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ.

35Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,
vì con ưa thích đường lối đó.
36Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,
không ngả theo lợi lộc tiền tài.

Đ. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ.

37Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,
và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài.
40Con khát khao huấn lệnh của Ngài,
vì Ngài công chính, xin cho con được sống.

Đ. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ.

Tung hô Tin Mừng : Ga 15,4a.5b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Mt 7,15-20

Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”

Ca hiệp lễ : Tv 144,15

Lạy Chúa,

muôn loài ngước mắt trông lên Chúa

và chính Ngài đúng bữa cho ăn.

SUY NIỆM-CÂY NÀO TRÁI ẤY

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu cảnh báo chúng ta “hãy coi chừng những tiên tri giả”. Họ được sánh ví như “sói đội lốt chiên”. Với hình ảnh cây và quả, Đức Giêsu cho chúng ta biết cách thức nhận diện những tiên tri giả đó. Tiêu chuẩn ấy là: “cứ xem quả thì biết cây.” Cứ xem công việc của họ làm thì biết họ là ai.

Những môn đệ đích thực của Đức Giêsu hẳn sẽ sinh quả tốt, đó là sống công minh chính trực. Họ sinh hoa kết quả nhờ Thần Khí. Họ sống bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.

Còn những ngôn sứ giả, họ mang dáng dấp là người nói Lời của Chúa, nhưng lại làm những điều ngược lại như gieo rắc hận thù, bất hòa, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sống tốt hơn mỗi ngày, và xin giúp con làm chứng cho Chúa bằng đời sống thánh thiện, bác ái và yêu thương. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng
và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người

Lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật 19/6/2022, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với khoảng 20 ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô.

Trước khi đọc kinh Đức Thánh Cha đã suy tư về bài Tin Mừng Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Trong phép lạ hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã cho dân chúng ăn và được no thoả. Chúng ta có thể cảm nghiệm điều này trong Bí tích Thánh Thể: Chúa quan tâm yêu thương, không chỉ nuôi dưỡng chúng ta mà còn cho chúng ta được no thoả bởi sự hiện diện của Người. Ăn và cho tha nhân ăn là điều Chúa mời gọi chúng ta khi lãnh nhận Thánh Thể: đón nhận Người và chia sẻ Người với tha nhân.

Huấn dụ của Đức Thánh Cha

Ăn và được no thoả

Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chúc Chúa Nhật tốt lành!

Hôm nay, ở Ý và các nước khác cử hành lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Được thiết lập trong Bữa Tiệc Ly, Bí tích Thánh Thể giống như điểm đến của một hành trình mà dọc theo đó Chúa Giêsu đã báo trước về Bí tích qua một số dấu chỉ, trên hết là việc hoá bánh ra nhiều, được thuật lại trong Tin Mừng Phụng vụ hôm nay (xem Lc 9,11b-17). Chúa Giêsu quan tâm đến đám đông đi theo Người để lắng nghe lời Người và để được giải thoát khỏi nhiều điều ác hại. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, các môn đệ phân phát và "tất cả đều ăn no" (Lc 9,17). Trong Bí tích Thánh Thể, mọi người có thể cảm nghiệm được sự quan tâm yêu thương và cụ thể này của Chúa. Ai nhận lãnh Mình và Máu Chúa Kitô với đức tin thì không chỉ ăn, mà còn được no thoả. Ăn và được no thoả: đây là hai nhu cầu cơ bản, được thỏa mãn trong Bí tích Thánh Thể.

Chúa quan tâm đến hành trình trần thế của chúng ta

Thánh Luca viết, "Mọi người đã ăn". Khi chiều tà, các môn đệ khuyên Chúa Giêsu nên giải tán đám đông để họ có thể đi kiếm thức ăn. Nhưng vị Tôn sư cũng muốn cung cấp điều này: Người muốn cho những ai đã nghe lời Người được ăn gì đó. Tuy nhiên, phép lạ hóa bánh và cá không diễn ra một cách ngoạn mục, mà hầu như bí mật, như trong tiệc cưới Cana: số bánh gia tăng khi truyền từ tay này sang tay khác. Và trong khi ăn, đám đông nhận ra rằng Chúa Giêsu lo liệu mọi thứ. Đây chính là Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể: Người kêu gọi chúng ta trở thành công dân của Nước Trời, nhưng đồng thời Người quan tâm đến cuộc hành trình mà chúng ta phải trải qua ở đây, trên trái đất này. Nếu tôi có ít thực phẩm trong túi, Chúa biết điều đó và chính Người sẽ lo liệu.

Chúng ta cần ăn và cho người khác ăn

Đôi khi có nguy cơ giới hạn Thánh Thể trong một chiều kích mơ hồ, xa cách, có thể là sáng rực và thơm ngát hương, nhưng khác xa với những khó khăn của đời thường. Trên thực tế, Chúa lưu tâm đến mọi nhu cầu của chúng ta, bắt đầu từ những nhu cầu cơ bản nhất. Và Người muốn làm gương cho các môn đệ khi nói: "Anh em hãy cho họ ăn" (câu 13), cho đám dân đã nghe Người giảng dạy cả ngày. Chúng ta có thể đánh giá việc tôn thờ Thánh Thể của chúng ta khi chúng ta chăm sóc tha nhân, như Chúa Giêsu đã làm. Xung quanh chúng ta có người đói tìm kiếm thức ăn, nhưng cả sự đồng hành; đói sự an ủi, tình bạn, sự hài hước và sự quan tâm, đói được loan báo Tin Mừng. Chúng ta tìm thấy điều này trong Bánh Thánh Thể: sự quan tâm của Chúa Kitô đối với nhu cầu của chúng ta và lời mời gọi làm điều tương tự cho những người xung quanh chúng ta. Chúng ta cần ăn và cho người khác ăn.

Được no thoả nhờ sự hiện diện của Chúa

Tuy nhiên, ngoài việc ăn, chúng ta không được quên việc được no thoả. Đám đông no thoả với thức ăn dồi dào, cũng như vui mừng và ngạc nhiên khi nhận được nó từ Chúa Giêsu! Chúng ta chắc chắn cần phải nuôi sống bản thân, nhưng cũng phải no thoả, nghĩa là, biết rằng sự nuôi dưỡng được ban cho chúng ta xuất phát từ tình yêu thương. Trong Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy sự hiện diện của Người, sự sống của Người được ban cho mỗi người chúng ta. Chúa không chỉ giúp chúng ta tiến bước, mà còn ban cho chúng ta chính Người: Người trở thành người bạn đồng hành cùng chúng ta, Người bước vào cuộc sống của chúng ta, thăm viếng chúng ta khi chúng ta đơn độc, ban lại cho chúng ta ý nghĩa và sự nhiệt thành.

Điều này làm chúng ta no thoả, khi Chúa ban ý nghĩa cho cuộc sống, cho sự tăm tối nghi ngờ của chúng ta, nhưng Người nhìn thấy ý nghĩa và điều này làm chúng ta no thoả, ý nghĩa mà Chúa ban cho chúng ta, điều này cho chúng ta "nhiều hơn" điều mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm: sự hiện diện của Chúa! Bởi vì trong sự hiện diện ấm áp của Người, cuộc sống của chúng ta thay đổi. Không có Chúa, mọi thứ sẽ thực sự u ám. Thờ lạy Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta hãy hết lòng cầu xin Người: "Lạy Chúa, xin ban cho con lương thực hằng ngày để tiến bước, và xin Chúa cho con được no thỏa bởi sự hiện diện của Ngài!”.

Xin Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta biết tôn thờ Chúa Giêsu sống động trong Bí tích Thánh Thể và chia sẻ Người với các anh chị em của chúng ta.

27 tân chân phước tử đạo dòng Đaminh - biến cuộc sống thành của lễ tình yêu.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng thứ Bảy 18/6, tại Sevilla, Tây Ban Nha, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã tuyên phong chân phước cho 27 vị tử đạo người Tây ban Nha thuộc dòng Đaminh. Tất cả đều bị giết vì sự thù hận đức tin trong cuộc bách hại tôn giáo xảy ra ở Tây Ban Nha trong bối cảnh cuộc nội chiến của thế kỷ trước. Đức Thánh Cha nói: "Chứng tá của họ về lòng trung thành với Chúa Kitô và sự tha thứ cho những kẻ giết họ chỉ cho chúng ta con đường nên thánh và khuyến khích chúng ta biến cuộc sống trở thành của lễ tình yêu cho Thiên Chúa và cho anh em của chúng ta.

Đừng quên người dân Myanmar

Sau đó Đức Thánh Cha nhớ đến người dân Myanmar đang chờ viện trợ nhân đạo và phải rời bỏ nhà cửa để trốn bạo lực. Ngài hiệp lời với các giám mục nước này "kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên người dân Myanmar, để nhân phẩm và quyền sống của họ được tôn trọng, cũng như các nơi thờ phượng, bệnh viện và trường học."

Đại hội gia đình thế giới lần thứ X

Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng ngày 22/6 tới đây Đại hội gia đình thế giới lần thứ X sẽ khai mạc tại Roma cũng như tại các giáo phận trên thế giới. Ngài cảm ơn các giám mục, linh mục quản xứ và những người làm công tác mục vụ gia đình, những người đã triệu tập các gia đình tham gia những giây phút suy tư, cử hành và lễ hội. Ngài đặc biệt cám ơn các đôi vợ chồng và các gia đình, những người sẽ làm chứng cho tình yêu gia đình như một ơn gọi và con đường nên thánh.

Hôm nay tôi có thể làm gì cho dân tộc Ucraina?

Và Đức Thánh Cha không quên dân tộc Ucraina đang đau khổ vì chiến tranh. Ngài muốn mọi người tự hỏi: "hôm nay tôi có thể làm gì cho dân tộc Ucraina? Tôi có muốn làm không? Tôi có cố gắng hiểu không? Hôm nay tôi làm gì cho người dân Ucraina? Mỗi người hãy trả lời với lòng mình."

Hồng Thủy - Vatican News