Monday, June 5, 20236:31 PM(View: 16)
From: Msgr. Stephen Rossetti Exorcist Diary #243: Demons Divide Families Cô N. là người sử dụng ma tuý. Mẹ ruột của cô là một mụ phù thuỷ. Khi bà ấy cho cô ấy bú sữa thì bà ấy cho ma tuý vào sữa của con gái nhỏ. Cô N. còn bị ma quỷ quấy phá bởi vì mẹ của cô đã luôn ...
Monday, June 5, 20235:46 PM(View: 12)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum: Một phụ nữ tên Michelle kể lại cảm nghiệm của bà ấy: Gần đây tôi tham dự một cuộc tĩnh tâm thinh lặng tại Dòng Opus Angelorum. Vào ngày thứ Bẩy tức là ngày thứ ba của cuộc tĩnh tâm, nhóm chúng tôi có một buổi tối Chầu Thánh Thể suốt nguyên một đêm để đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu...
Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 48)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 74)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 62)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 108)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 81)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 93)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 96)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 94)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C (14/8/2022) CHÚA GIÊSU KITÔ THỔ LỘ CÕI LÒNG

Saturday, August 13, 20225:43 PM(View: 161)

angel2SUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C (14/8/2022)

CHÚA GIÊSU KITÔ THỔ LỘ CÕI LÒNG

“Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian

và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Các môn đệ chắc phải giật mình khi nghe Chúa thổ lộ tâm tư thầm kín của mình: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên” Các môn đệ hiểu Thày mình muốn gì khi chia sẻ những điều quan trọng và riêng tư ấy.

Đóc và suy niệm bài Phúc âm Chúa Nhật XX Thường Niên Năm C hôm nay, chúng ta hãy cố gắng hiều những mạc khải mà Chúa Giêsu đã dành cho các môn đệ xưa và chúng ta ngày nay.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 12,49-53:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 12,49-53: Những mạc khải của Chúa Giêsu:

3.1 “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên” Chúa Giêsu đã đến trần gian không phải đi tay không mà Người đem theo LỬA để đốt cháy các thục tại trần gian và tâm hồn con người. Chúa Giêsu mong lửa ấy bùng chày ở khắp mọi nơi, để lửa ấy thanh tẩy và thánh hóa tất cả. Hẳn nhiên là Chúa Giêsu không làm viêc ấy một mình mà Người cần đến sự hợp tác của các môn đệ trong mọi thời đại, trong đó có thời đại của chúng ta.

3.2 “Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất” Để làm cho lửa bùng ở trong lòng mọi người và trong mọi môi trường gia đình và xã hội Chúa Giêsu phải trải qua cuộc Vượt Qua tức cái chết và sự sống lại mà Người gọi là Phép Rửa, phép rửa bằng nước và bằng máu. Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ của Người đón nhận phép rửa mà Người đã thiết lập để biến các Kitô hữu thành thể sống động của Người.

3.3 “Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ” Sự hiện điện và giáo lý của Chúa Giêsu đòi hỏi mỗi người, mỗi gia đình phải chọn lựa. Vì thế mà trong mỗi người hay mỗi cộng đoàn có sự xâu xé không thể tránh khỏi: đứng về phía Chúa Giêsu hay đứng về phía đối nghịch với Người.

IV. THỰC THI LỜI .CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 12,49-53:

4.1 Ý thức mình là môn đệ, là bạn hữu của Chúa Giêsu Kitô: Đó chính là điều cơ bản và quan trọng nhất trong đời sống đức tin của chúng ta. Quả thật mỗi người chúng ta đã được Chúa Giêsu Kitô chọn làm môn đệ làm bạn hữu thân tình của Người. Và Chúa Giêsu Kitô đã hành xử với chúng ta với tứ cách là thầy và là bạn hữu thân tình.

4.2 Sống như môn đd65 như bạn hữu với Chúa Giêsu Kitô: Điều cơ bản và quan trọng thứ hai trong đời sống đức tin của chúng ta là chúng ta không sống tư cách môn đệ và bạn hữu của Cúa Giêsu Kitô. Là môn đệ thì chúng ta phải mô phỏng lại lối sống của Thầy, phải bước theo chân Thầy chí thánh Giêsu Kitô. Là bạn hũu thân tình thì chúng ta phải sống gắn bó mật thiết với Bạn Chí ái Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là bạn của chúng ta

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 12,49-53:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con, Người đã thổ lộ cõi lòng của Người với chúng con để chúng con sống tư cách là môn đệ và là bạn hữu của Người. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÁO DÂN:

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho ngày càng có nhiều người nghe được lời tâm tình của Chúa Giêsu mà đáp lại.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất » Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho mọi thành phần của Hội Thánh, cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để mọi Kitô hữu biết quý trọng con đường từ bỏ và chết đi để được sống đời đời bên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-«Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu sốngt kiên cường trong chọn lựa của mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Người đã trải cõi lòng với chúng con và mời gọi chúng con làm môn đệ và làm bạn hữu của Người. Xin Cha ban cho chúng con ơn dũng cảm để chúng con đáp lại tấm lòng và lời mời gọi của Con Cha. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 13 tháng 8 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội