Monday, June 5, 20236:31 PM(View: 26)
From: Msgr. Stephen Rossetti Exorcist Diary #243: Demons Divide Families Cô N. là người sử dụng ma tuý. Mẹ ruột của cô là một mụ phù thuỷ. Khi bà ấy cho cô ấy bú sữa thì bà ấy cho ma tuý vào sữa của con gái nhỏ. Cô N. còn bị ma quỷ quấy phá bởi vì mẹ của cô đã luôn ...
Monday, June 5, 20235:46 PM(View: 22)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum: Một phụ nữ tên Michelle kể lại cảm nghiệm của bà ấy: Gần đây tôi tham dự một cuộc tĩnh tâm thinh lặng tại Dòng Opus Angelorum. Vào ngày thứ Bẩy tức là ngày thứ ba của cuộc tĩnh tâm, nhóm chúng tôi có một buổi tối Chầu Thánh Thể suốt nguyên một đêm để đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu...
Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 51)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 75)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 65)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 114)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 84)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 98)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 103)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 100)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:

ĐTC Phanxicô: "Nhìn cụ Simeon chúng ta nhìn biểu tượng đẹp nhất của tuổi già"

Thursday, August 18, 20229:21 AM(View: 160)

4-6aĐTC Phanxicô: "Nhìn cụ Simeon chúng ta nhìn biểu tượng đẹp nhất của tuổi già"

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong bài Giáo lý 17 về Tuổi già ngày Thứ Tư 17/8/2022,
ĐTC Phanxicô đã đề cập đến chi tiết vừa già vừa trẻ trong Sách Tiên Tri Daniel như sau:

"Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một Đấng Lão Thành an toạ.
Áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền".

Và ngài đã suy diễn như sau:
"Tóc trắng là biểu tượng lâu đời của một thời gian sống rất dài, một quá khứ xa xưa, một sự tồn tại vĩnh cửu".
"Đấng Lão Thành trong lời tiên tri của Đa-ni-ên... già như toàn thể nhân loại và thậm chí còn hơn thế nữa. Đấng ấy cổ xưa và mới mẻ như sự vĩnh cửu của Thiên Chúa".

Chính vì "sự vĩnh cửu của Thiên Chúa" nơi "Vị Lão Thành" có "tóc trên đầu tựa lông chiên tinh tuyền" mới liên quan đến sự sống của con trẻ, như một Hài nhi Giêsu trên tay Ông Simeon,
một hình ảnh được ĐTC cảm nhận như thế này:

"Cử chỉ của cụ Simeon cũng là biểu tượng đẹp nhất cho ơn gọi đặc biệt của tuổi già, nhìn cụ Simeon chúng ta nhìn biểu tượng đẹp nhất của tuổi già:
dâng trẻ em đến trong thế giới này như một món quà không gián đoạn của Thiên Chúa,
biết rằng một trong số trẻ em này là Người Con sinh ra từ trong chính cung lòng Thiên Chúa, từ trước muôn đời".

Trong tâm tình trọng kính người già và cầu nguyện cho các vị, chúng ta hãy suy gẫm những gì được ĐTC Phanxicô nói về các vị trong bài giáo lý 17 ở những cái links tùy nghi sau đây:

Tiếp kiến chung 17/8: Tuổi già đảm bảo đích đến của sự sống

DTCPhanxico-GiaoLyTuoiGia.Bai17.mp3

https://youtu.be/iA9qKGHUGGc