Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 28)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 47)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 37)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 68)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 74)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 82)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 98)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (4/9/2022) CÀNG TỪ BỎ VÀ VÁC THẬP GIÁ CÀNG NÊN MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

Saturday, September 3, 202210:39 AM(View: 142)

cg1121SUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (4/9/2022)

CÀNG TỪ BỎ VÀ VÁC THẬP GIÁ CÀNG NÊN MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

“Nếu ai đến với Ta mà khôngbỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta”

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Với người đời thì càng có nhiều tiền của, danh vọng, chức quyền, thú vui.. thì càng tốt. Nhưng đối với các Kitô hữu muốn trở thành môn đệ của Chúa Giê-su Ki-tô thì càng từ bỏ nhiều (nguời thân, tài sản, ý riêng) và càng chịu khó vác thập giá thì càng trở thành môn đệ của Chúa Kitô.

Sau khi đọc và suy niệm bài Phúc âm Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C hôm nay, ước gì mỗi người chúng ta sẽ dũng cảm hơn mà từ bỏ…. và chấp nhận những điều trái nghịch (tức vác thập giá) vì tình yêu mến Thiên Chúa và đời sống thánh thiện.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 14,25-33:

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.

"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 14,25-33: Chúng ta suy nghĩ về hai nội dung chính trong bài Phúc âm hôm nay:

3.1 Từ bỏ để có một đời sống thiêng liêng đơn giản, nhẹ nhàng và thanh thoát vì hành trang kồng kềnh và nặng chĩu thì rất khó bước đi trên con đường thiêng liêng. Muốn một đời sống đơn giản, nhẹ nhàng và thanh thoát thì các Kitôhữu phải từ bỏ rất nhiều thứ là những trở ngại cho hành trình vào Nước Trời. Những trở ngại ấy có thể là những người thân thiết (cha mẹ, vợ chồng, con cái), hay những của cải vật chất gắn liền với khúc ruột hay những phú quý vinh hoa chóng qua như danh tiềng, quyền lực hay những thú vui giả tạo và nguy hại cho linh hồn chúng ta.

3.2 Vác thập gía là con đường chắc chắn của người được cứu độ vì vác thấp giá là chúng ta nên giống Chúa Kitô Đấng đã đến trần gian để cứu độ nhân loại bằng cái chết thập giá và phục sinh. Trong cuộc sống trần gian thập giá xuất hiện dưới muôn vàn hình thức khác nhau, có khi là những đau khổ chúng ta phải chịu, có khi là những bất công, những trái ý, nhũng thiệt thòi mà chúng ta gặp phải. Bí quyết là chúng ta khiêm nhường đón nhận tất cả và hiến dâng những đau khổ của chúng ta hiệp làm một với đau khổ của Đầng Thiên Chúa bị đóng đinh thập giá, để chúng đươc thánh hiến và đem lại ơn cứu độ cho chúng ta.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 14,25-33:

4.1 Càng buông bỏ đời sống chúng ta càng thanh thoát: Việc đầu tiên mỗi Kitô hữu phải làm là xác tín về sự cần thiết của việc buông bỏ để tiến tới trong đời sống thiêng liêng. Cửa hẹp vào Nước Trời thì người mang vác kồng kềng không thể bước qua. Con người vào đời với hai bàn tay trắng thì con người lìa đời cũng với hai bàn tay trắng, đó là quy luật bất di bất dịch mà chúng ta phải nhớ. Nhưng chúng ta có quyền đem theo những gì chúng ta đã làm cho tha nhân khi chúng ta ra trước tòa Chúa (xem Mt 25).

4.2 Càng phải đau khổ vì thập giá chúng ta càng được thanh luyện: Người ta thường nói: “lửa thử vàng gian nan thử đức”. Trong sách Khải Huyền Thánh Gioan đã thấy một đoàn người mặc áo trắng tinh xuất hiện trước mặt Con Chiên. Đó là những người đã được thử thách và thanh luyện, bằng thập giá!

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 14,25-33:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con, Người đã dậy chúng con sống từ bỏ và vác thập giá. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÁO DÂN:

1.- «Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người đi theo Chúa Giêsu.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho mọi thành phần của Hội Thánh, cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để mọi Kitô hữu làm theo lời dậy của Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-«Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu bìết khôn ngoan tính toán cho cuộc sống đời này và đời sau của mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.-«Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người biết chọn sự buông bỏ và chấp nhận thập giá để làm môn đệ Chúa Giêsu.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Người đã dậy chúng con sống từ bỏ và vác thập giá để được trở thành môn đệ của Người. Xin Cha giúp chúng con thực hiện được điều mà chúng con đã được Con Cha chỉ dậy. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 3 tháng 9 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội