Monday, June 5, 20236:31 PM(View: 26)
From: Msgr. Stephen Rossetti Exorcist Diary #243: Demons Divide Families Cô N. là người sử dụng ma tuý. Mẹ ruột của cô là một mụ phù thuỷ. Khi bà ấy cho cô ấy bú sữa thì bà ấy cho ma tuý vào sữa của con gái nhỏ. Cô N. còn bị ma quỷ quấy phá bởi vì mẹ của cô đã luôn ...
Monday, June 5, 20235:46 PM(View: 22)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum: Một phụ nữ tên Michelle kể lại cảm nghiệm của bà ấy: Gần đây tôi tham dự một cuộc tĩnh tâm thinh lặng tại Dòng Opus Angelorum. Vào ngày thứ Bẩy tức là ngày thứ ba của cuộc tĩnh tâm, nhóm chúng tôi có một buổi tối Chầu Thánh Thể suốt nguyên một đêm để đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu...
Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 51)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 75)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 65)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 114)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 84)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 98)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 103)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 100)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:

CÁC DANH HIỆU CỦA ĐỨC MẸ MARIA

Tuesday, September 27, 20229:45 AM(View: 116)

medu20CÁC DANH HIỆU CỦA ĐỨC MẸ MARIA

Đức Maria có nhiều danh hiệu (như Đức Mẹ, Đức Bà, Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ Giáo Hội). Tất cả đều chỉ cùng một người nữ tên là Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu Kitô.

Bốn danh hiệu là tín điều (Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ hồn xác lên trời).

Một số danh hiệu trích từ Thánh Kinh như “Người đầy ơn phúc” (Lc 1, 28), “Đức trinh nữ” (Mt 1, 22), “Vườn kín” (Dc 4, 12), “Vinh hiển của Giêrusalem” (Jdt 15, 10).


Có những danh hiệu nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Đức Mẹ Maria trong nhiệm cuộc cứu độ như “Evà Mới”, “Hòm Bia Thiên Chúa”, “Tòa Đấng khôn ngoan”, “Đấng đồng công cứu chuộc”, “Đức Mẹ sầu bi”.


Có những danh hiệu do các Đức giáo hoàng dâng tặng, như vào năm 1521 Đức Piô V thiết lập lễ “Đức Mẹ chiến thắng”, trong Thế chiến thứ II Đức Bênêđíchtô XV thêm danh hiệu “Nữ Vương ban sự bằng yên” (“Nữ Vương hòa bình) vào Kinh cầu Đức Bà, năm 1960 Đức Gioan XXIII đổi lễ “Đức Mẹ chiến thắng” thành lễ “Đức Mẹ Mân Côi”.


Chính Kinh cầu Đức Bà chứa đựng rất nhiều danh hiệu của Đức Mẹ như “Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành”, “Đức Bà là gương nhân đức”, “Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh”.


Đức Mẹ Maria còn có các danh hiệu gắn với nơi Mẹ đã hiện ra như “Đức Mẹ Fatima”, “Đức Mẹ Lộ Đức”, “Đức Mẹ La Vang”.


Nhiều danh hiệu khác mang tính thi ca, qua nhiều năm tháng đã trở thành sức sống cho lòng sùng kính Đức Mẹ và các việc đạo đức bình dân.


Xin giới thiệu đến quý anh chị Legio Mariae 88 danh hiệu quan trọng và quen thuộc nhất kèm theo một số hình ảnh trong muôn ngàn hình ảnh mỹ thuật Công giáo lấy cảm hứng từ chính Đấng Tuyệt Mỹ Maria và từ các danh hiệu của Mẹ.


1. Advocate of Sinners / Refuge of Sinners Đấng bào chữa kẻ có tội
2. All Holy / Panagia Đức Mẹ toàn thánh
3. Ark of the Covenant Hòm bia Thiên Chúa, Hòm bia giao ước
4. Auxiliatrix / Helper Đấng phù hộ
5. Beautiful than Beauty Đấng tuyệt mỹ
6. Benefactress Đấng bảo trợ
7. Blessed Virgin Mary Đức Trinh Nữ Maria
8. Cause of Our Joy Đấng làm cho chúng con vui mừng
9. Comforter of the Afflicted Đấng yên ủi kẻ âu lo
10. Co-Redemptrix Đấng đồng công cứu chuộc


11. Ever-Virgin Đấng trọn đời đồng trinh
12. Fountain Sealed Suối niêm phong
13. Full of Grace Người đầy ơn phúc
14. Garden Enclosed Vườn kín
15. Gate of Heaven Cửa thiên đàng
16. Glory of Jerusalem Vinh hiển của Giêrusalem
17. Health of the Sick Đấng cứu kẻ liệt kẻ khốn
18. Holy Mary Rất thánh Đức Bà Maria
19. Holy Mother of God Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời
20. Holy Virgin of Virgins Rất thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh


21. House of Gold Đền vàng
22. Immaculate Heart Trái Tim vẹn sạch
23. Immaculate Mother Đức Mẹ vô nhiễm
24. Lily among Thorns Hoa huệ giữa bụi gai
25. Madonna Đức Mẹ, Đức Bà
26. Mediatrix of All Graces Đấng trung gian các ơn
27. Mirror of Justice Gương nhân đức
28. Morning Star Sao Mai
29. Mother / Blessed Mother Đức Mẹ, Đức Bà
30. Mother Inviolate Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng


31. Mother Most Admirable Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm
32. Mother Most Amiable Đức Mẹ rất đáng yêu mến
33. Mother Most Chaste Đức Mẹ cực tinh cực sạch
34. Mother Most Pure Đức Mẹ cực thanh cực tịnh
35. Mother of All Peoples Mẹ của mọi dân tộc
36. Mother of Christ Mẹ Chúa Kitô
37. Mother of Divine Grace Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa
38. Mother of God / Theotokos Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ Thiên Chúa
39. Mother of Good Counsel Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành
40. Mother of Mankind Mẹ nhân loại


41. Mother of Mercy Đức Mẹ nhân ái, Đức Mẹ thương xót
42. Mother of Our Redeemer Mẹ sinh Chúa Cứu Thế
43. Mother of the Church Mẹ Giáo Hội
44. Mother Undefiled Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ
45. Mystical Rose Hoa Hường màu nhiệm
46. New Eve Evà mới
47. Our Lady Help of Christians Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu
48. Our Lady of Consolation Đức Mẹ ủi an
49. Our Lady of Fatima Đức Mẹ Fatima
50. Our Lady of Immaculate Conception Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội


51. Our Lady of Perpetual Help Đức Mẹ hằng cứu giúp
52. Our Lady of Ransom Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi
53. Our Lady of Sorrows Đức Mẹ sầu bi
54. Our Lady of the Eucharist Đức Mẹ Thánh Thể
55. Our Lady of the Miraculous Medal / Our Lady of Grace Đức Mẹ ban ơn
56. Our Lady of the Snows Đức Mẹ xuống tuyết
57. Our Lady of Victories Đức Mẹ chiến thắng
58. Queen Assumed into Heaven Nữ Vương linh hồn và xác lên trời
59. Queen Conceived without Original Sin Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông
60. Queen of All Saints Nữ Vương các thánh nam cùng các thánh nữ


61. Queen of Angels Nữ Vương các thánh thiên thần
62. Queen of Apostles Nữ Vương các thánh Tông Đồ
63. Queen of Confessors Nữ Vương các thánh hiển tu
64. Queen of Heaven Nữ Vương Thiên Đàng
65. Queen of Martyrs Nữ Vương các thánh tử vì đạo
66. Queen of Patriarchs Nữ Vương các thánh tổ tông
67. Queen of Peace Nữ Vương ban sự bằng yên, Nữ Vương hòa bình
68. Queen of Prophets Nữ Vương các thánh tiên tri
69. Queen of the Most Holy Rosary Nữ Vương truyền phép rất thánh Mân Côi
70. Queen of Virgins Nữ Vương các thánh đồng trinh


71. Saint Mary Thánh Maria
72. Seat of Wisdom Tòa Đấng khôn ngoan
73. Second Eve Evà mới
74. Singular Vessel of Devotion Đấng sốt mến lạ lùng
75. Spiritual Vessel Đấng trọng thiêng
76. Star of the Sea Sao Biển
77. The Immaculate Conception Đấng vô nhiễm nguyên tội
78. The Virgin Đức Trinh Nữ, Đức Nữ đồng trinh
79. The Virgin Mary Đức Trinh Nữ Maria
80. Tower of David Lầu đài Đa-vít


81. Tower of Ivory Tháp ngà báu
82. Vessel of Honor Đấng đáng tôn trọng
83. Virgin Most Faithful Đức Nữ trung tín thật thà
84. Virgin Most Merciful Đức Nữ có lòng khoan nhân
85. Virgin Most Powerful Đức Nữ có tài có phép
86. Virgin Most Prudent Đức Nữ cực khôn cực ngoan
87. Virgin Most Renowned Đức Nữ rất đáng ngợi khen
88. Virgin Most Venerable Đức Nữ rất đáng kính chuộng


Ns. Phêrô Nguyễn Đình Diễn