Monday, June 5, 20236:31 PM(View: 16)
From: Msgr. Stephen Rossetti Exorcist Diary #243: Demons Divide Families Cô N. là người sử dụng ma tuý. Mẹ ruột của cô là một mụ phù thuỷ. Khi bà ấy cho cô ấy bú sữa thì bà ấy cho ma tuý vào sữa của con gái nhỏ. Cô N. còn bị ma quỷ quấy phá bởi vì mẹ của cô đã luôn ...
Monday, June 5, 20235:46 PM(View: 12)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum: Một phụ nữ tên Michelle kể lại cảm nghiệm của bà ấy: Gần đây tôi tham dự một cuộc tĩnh tâm thinh lặng tại Dòng Opus Angelorum. Vào ngày thứ Bẩy tức là ngày thứ ba của cuộc tĩnh tâm, nhóm chúng tôi có một buổi tối Chầu Thánh Thể suốt nguyên một đêm để đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu...
Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 48)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 74)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 62)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 108)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 81)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 93)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 94)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 94)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:

Phụ tỉnh kính chuyển đến Đại Gia Đình Đa Minh 2 tài liệu:

Thursday, February 2, 202310:40 AM(View: 264)

daminh00Phụ tỉnh kính chuyển đến Đại Gia Đình Đa Minh 2 tài liệu:

1) Thư của Bề trên Tổng quyền gửi Gia đình Đa Minh về Năm thánh kính Thánh Tôma Aquinô;

2) Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao về việc ban ơn toàn xá nhân dịp Năm thánh.

Kính chúc mọi thành phần trong Đại Gia Đình Đa Minh luôn chan hòa Ân Phúc.

Kính,

Br. Phạm Hương, O.P.


Vietnamese Dominican Friars

2815-26 Avenue SE

Calgary, Alberta, T2B 0R3, Canada

Tel. (403) 800-4187 or (587) 703-2725

Email: vietnamesedominicans@gmail.com

Webpage: www.daminhptvn.org


1. DÒNG ANH EM GIẢNG THUYẾT
Trụ sở Trung ương
Lễ Thánh Phaolô Trở lại
Goa, Ấn Độ, ngày 25 tháng 01 năm 2023

Prot n. 50/22/677 Jubilee St. Thomas Aquinas

Anh Chị Em trong Gia đình Đa Minh thân mến,

Chúng ta mừng kỷ niệm 700 năm người anh đáng kính của chúng ta là Thánh
Tôma Aquinô, Tiến sĩ Hội thánh, được tuyên thánh vào ngày 18 tháng 7 năm
2023 và 750 năm thánh nhân qua đời vào ngày 7 tháng 3 năm 2024. Với lòng
biết ơn, chúng ta nhớ lại năm 1974, Thánh giáo hoàng Phaolô VI đã viết Tông
Thư Lumen Ecclesiae nhân dịp kỷ niệm 700 năm ngày tạ thế của vị Tiến sĩ
Thiên thần.

Để khơi dậy hơn nữa tâm tình cảm tạ Chúa, Đấng là nguồn mạch mọi ân sủng,
chúng tôi đã thỉnh cầu Tòa Thánh ban ơn toàn xá (xem sắc lệnh đính kèm)
cho các tín hữu có ý hướng muốn lãnh nhận và tham dự các Thánh lễ do Gia
đình Đa Minh tổ chức tại các nhà thờ và trường học của chúng ta vào các dịp
quan trọng trong năm thánh kỷ niệm Thánh Tôma Aquinô được tuyên thánh
và tạ thế, và cho các tín hữu sẽ hành hương đến các nhà thờ, đền thánh và nhà
nguyện đặt dưới sự bảo trợ của thánh nhân.

Các cử hành năm thánh kép sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 01 năm 2023 đến ngày 28 tháng 01 năm 2025.
Xin anh chị em phổ biến giáo lý cần thiết về ý nghĩa của ân xá cũng như các điều
kiện mà Mẹ Hội Thánh quy định để có thể lãnh nhận dồi dào ân phúc.

Là Tiến sĩ Hội thánh, Thánh Tôma vẫn là mẫu gương và là vị tôn sư tuyệt vời
cho chúng ta hôm nay. Như Thánh giáo hoàng Phaolô VI đã giải thích, vị Tiến
sĩ Thiên thần quan niệm về “tương quan giữa toàn thể trật tự thụ tạo với trật
tự của các chân lý tôn giáo và đặc biệt là với sứ điệp Kitô giáo” không phải là
đối lập mà là một sự hài hòa có trật tự nhất định:

“Ân sủng không phá đổ tự nhiên nhưng kiện toàn tự nhiên, trong khi tự nhiên phụ thuộc vào ân sủng, lý
trí phụ thuộc vào đức tin và tình yêu con người phụ thuộc vào đức ái thần linh”.

1. Hơn nữa, trung thành với Thánh Đa Minh, người nói với Chúa (cầu
nguyện) hoặc nói về Chúa (rao giảng), Thánh Tôma đã đề ra một phương thế
1 Summa Theologiae, I, q. 1, a. 8, ad 2. để dung hoà sự căng thẳng hữu ích giữa chiều kích chiêm niệm (học hành và

cầu nguyện chung) và chiều kích tông đồ trong đời sống Đa Minh của chúng
ta: “Vì cũng như soi sáng thì tốt hơn là chỉ toả sáng, cho nên trao cho người
khác những gì đã chiêm niệm thì tốt hơn là chỉ chiêm niệm mà thôi”.

2. Ý thức

chiều kích quan trọng này của linh đạo Đa Minh, các tổng hội của chúng ta đã
nhắc nhở chúng ta hãy luôn duy trì sự hài hòa và hiệp lực giữa đời sống và sứ
vụ Đa Minh.

Ước gì việc cử hành năm thánh kép về cuộc đời của Thánh Tôma thúc đẩy
chúng ta phục vụ Thiên Chúa và Hội thánh với sự cống hiến hết mình và lòng
khiêm hạ thẳm sâu – thánh nhân nói với anh Reginald – “mihi videtur ut palea,
mọi điều tôi viết, đối với tôi, tựa hồ rơm rác”; và không tìm kiếm phần thưởng
nào trên thế giới này ngoại trừ được ở với Chúa –

“Domine, non nisi Te, Lạy Chúa, chẳng điều gì khác ngoài Chúa.”

Tu sĩ Gerard Francisco Timoner III, OP
Bề trên Tổng quyền

-