Tuesday, July 23, 202412:02 PM(View: 9)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là lời nguyện của Thánh Teresa Avila: Lạy Chúa là Suối Nguồn Lòng Thương Xót, Con tôn thờ quyền năng Tối Cao của Chúa.
Tuesday, July 23, 202411:40 AM(View: 8)
Nguồn: Spiritdialy.com Hãy suy nghĩ về số phận và số mệnh của mình. Liệu có bao giờ mà bạn nghĩ đến con đường mà Chúa muốn bạn phải đi không? Liệu bạn có đi lạc đường không? Liệu Chúa Kito có muốn chúng ta trở lại không?
Monday, July 22, 202412:52 PM(View: 26)
Nguồn: Catholic Tradition Sau đây là lời khuyên của người bà dành cho các cháu nội, ngoại: 1. Cháu hãy luôn nhớ rằng không ai trên trái đất này mà không có những vấn đề. Cháu không phải là người duy nhất mà có vấn đề. 2. Những thử thách là một phần của cuộc sống. Chỉ có người chết mới không có thử thách.
Sunday, July 21, 202412:33 PM(View: 36)
Nguồn: Divine Mercy Page Lạy Chúa Giêsu Kito, Chúa là Vị Bác Sĩ thật và là Đấng Chữa Lành, Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa giúp đỡ chúng con trong lúc khó khăn này, Xin Chúa chữa lành mọi tật bịnh và mọi vết thương của dân Chúa. Xin Chúa xua đuổi mọi bịnh tật trong linh hồn và thể xác của chúng con, Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi mọi bịnh dịch.
Sunday, July 21, 202412:05 PM(View: 32)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com Một đứa trẻ la lớn. Việc này xẩy ra tại trung tâm Magnificat Retreat Center, trong một nhà nguyện nhỏ nối liền với một phòng lớn ở dưới hầm. Một gia đình người địa phương được mời đến tham dự buổi Hiện Ra của Đức Mẹ khi Mẹ hiện ra với thị nhân Marija.
Sunday, July 21, 20245:59 AM(View: 33)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com Sr. Emmanuel kể cảm nghiệm của Sr. như sau: Bởi vì tôi đã già nên không thể leo lên Đồi Hiện Ra trong 9 đêm liên tiếp được. Điều này làm cho tôi buồn lắm. Tôi bèn thưa với Đức Mẹ rằng: “Thưa Mẹ, ít nhất xin Mẹ giúp con bước vài bước ở...
Saturday, July 20, 20246:07 PM(View: 41)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com 1. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này: Hãy tha thứ! Chính Chúa tha thứ cho chúng ta. Lòng tha thứ không phải là điều dễ dàng đối với chúng ta.
Saturday, July 20, 20245:46 PM(View: 41)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com Có một phụ nữ trẻ là cô Anna đã cho người chị em họ mượn ngôi nhà của cô mà không tính tiền nhà hàng tháng. Như thế thì người chị họ có thể chăm sóc cho người bà của cô này. Ba năm sau đó, người bà chết. Cô Anna muốn lấy lại căn nhà của mình. Cô ấy muốn bán căn nhà này để trả nợ vì đã mua được một căn nhà khác.
Saturday, July 20, 20245:01 PM(View: 35)
Nguồn: ChildrenofMejdugorje.com Có một linh mục người Mỹ có 15 năm phục vụ là cha Rock. Cha đã chiến thắng được một trở ngại lớn mà cha đã nghĩ rằng mình không bao giờ có thể làm được. Kể từ khi cha bắt đầu mục vụ linh mục thì cha Rock chịu đau khổ vì bị đối xử bất công. Có một số người đã loan truyền những điều tiêu cực và sai lầm về danh tiếng của cha.
Thursday, July 18, 20244:12 PM(View: 61)
Nguồn: Internet Một vị linh mục trẻ vào bịnh viện đi thăm những bịnh nhân. Khi ngài đang đi trong hành lang thì có một nữ tu xin ngài dừng lại, chị nói: “Thưa cha, xin cha...

SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Ca nhập lễ : Tv 83,3

Monday, March 13, 202312:04 PM(View: 307)

8-4srSỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Tv 83,3

Linh hồn con khát khao mòn mỏi

mong tới được khuôn viên đền vàng.

Cả tấm thân con cùng là tấc dạ

những hướng lên Chúa Trời hằng sống

mà hớn hở reo mừng.

Bài đọc 1 : 2 V 5,1-15a

Có nhiều người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

1 Ngày ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, vì Đức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Nhưng ông lại mắc bệnh phung hủi. 2 Khi những người A-ram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Ít-ra-en đưa về. Nó vào giúp việc cho vợ ông Na-a-man. 3 Nó nói với bà chủ : “Ôi, phải chi ông chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Sa-ma-ri, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phung hủi !” 4 Ông Na-a-man đến tường trình với chúa thượng của ông : “Một thiếu nữ xuất thân từ đất Ít-ra-en đã nói thế này thế này.” 5 Vua A-ram bảo : “Ngươi cứ lên đường và trẩy đi. Ta sẽ gửi thư cho vua Ít-ra-en.” Ông Na-a-man lên đường, mang theo ba trăm ký bạc, sáu mươi ký vàng và mười bộ quần áo để thay đổi. 6 Ông trình thư lên vua Ít-ra-en. Thư viết : “Cùng với bức thư mà tôi gửi tới ngài đây, tôi sai Na-a-man, thuộc hạ của tôi, đến với ngài, để ngài chữa người này khỏi bệnh phung hủi.” 7 Vua Ít-ra-en đọc thư xong thì xé áo mình ra và nói : “Ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử, mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phung hủi ? Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta.”

8 Vậy, khi ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Ít-ra-en đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua : “Sao vua lại xé áo mình ra ? Người ấy cứ đến với tôi, thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Ít-ra-en.” 9 Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Ê-li-sa. 10 Ông Ê-li-sa sai sứ giả ra nói với ông : “Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch.” 11 Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói : “Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phung hủi mà chữa khỏi. 12 Nước các sông A-va-na và Pác-pa ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ít-ra-en sao ? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao ?” Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. 13 Bấy giờ, các tôi tớ của ông đến gần và nói : “Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm ? Phương chi ngôn sứ chỉ nói : Ông hãy đi tắm, thì sẽ được sạch !” 14 Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.

15a Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói : “Nay tôi biết rằng : trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en.”

Đáp ca : Tv 41,2.3 ; Tv 42,3.4 (Đ. Tv 41,3)

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ?

41 2Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ?

3Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ?

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ?

42 3Xin Ngài thương sai phái
ánh sáng và chân lý của Ngài,
để soi đường dẫn lối con đi
về núi thánh, lên đền Ngài ngự.

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ?

4Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa,
tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.
Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,
lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ?

Tung hô Tin Mừng : x. Tv 129,5 và 7

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,

cậy trông ở lời Người ;

bởi Chúa luôn từ ái một niềm,

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Tin Mừng : Lc 4,24-30

Như ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa, Đức Giê-su không chỉ được sai đến với người Do-thái.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

24 Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội đường rằng : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

Ca hiệp lễ : Tv 116,1-2

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,

vì tình Chúa thương ta thật vững bền.

SUY NIỆM-ĐÓN NHẬN NHAU

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại cho chúng ta câu chuyện Đức Giêsu trở về Nadarét, là nơi Người đã sinh ra và lớn lên. Đức Giêsu vào hội đường, đọc Sách Thánh và giảng dạy cho mọi người.

Trong số những người có mặt tại hội đường, có những người đã không muốn đón nhận Đức Giêsu cũng như những lời giảng dạy của Người. Bởi vì, họ nghĩ rằng họ đã biết quá rõ về gốc gác “bình dân” của Đức Giêsu: “Ông này chẳng phải là con ông Giuse đó sao?”

Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường không đón nhận nhau vì nhiều lý do khác nhau: đố kỵ về tài năng, tính toán hơn thiệt về lợi lộc vật chất, khác biệt về văn hoá và tính cách. Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta mở lòng mình ra để đón nhận Chúa và đón nhận nhau.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra được những điều tốt đẹp Chúa đã ban cho mỗi người, để chúng con biết mở lòng mình mà đón nhận Chúa và đón nhận nhau. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

MÙA CHAY LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG: MỘT THÁCH ĐỐ ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH

WHĐ (10.3.2023) - Chúng ta đã bước vào Mùa Chay được vài tuần lễ, nhưng vẫn còn thời gian để xem xét kỹ hơn một chút về cách chúng ta nghĩ về Mùa thánh thiện này.

Chúng ta thường có xu hướng xem Mùa Chay như một dự án, có nghĩa là, chúng ta quyết định mình sẽ làm gì cho Thiên Chúa, để rồi, chúng ta có thể thuyết phục Ngài thương xót chúng ta. Thật ra, những nỗ lực này bắt nguồn từ những chủ ý rất tốt lành, nhưng có vẻ như chúng lại bỏ sót điểm mấu chốt: Mùa Chay không phải là một dự án nhưng là một lời mời gọi.

Lý do thực sự mà chúng ta được mời gọi để tập trung vào việc cầu nguyện, ăn chay và quảng đại cho đi là bởi vì đó là cách chúng ta đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để cho Ngài yêu thương chúng ta nhiều hơn và chia sẻ tình yêu đó với người khác.

- Chúng ta đẩy mạnh đời sống cầu nguyện bằng việc thưa với Chúa: “Con không biết làm sao để sống và yêu theo cách Chúa muốn, xin hãy chỉ dạy con”.

- Chúng ta kiêng bớt những thú vui đơn giản để nhắc nhở bản thân rằng mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với những người bên cạnh cần phải được xem quan trọng hơn mọi thứ. Và, thay vì trốn sau bức tường của những thú vui tội lỗi, chúng ta cần tìm thấy sự an ủi, niềm vui và ý nghĩa từ sự mật thiết mà chúng ta xây dựng với Chúa và với những người thân của chúng ta.

- Chúng ta cho đi thời gian và của cải một cách quảng đại hơn để nhớ rằng tất cả những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta phải được sử dụng để mang lại hạnh phúc cho người khác chứ không phải tích trữ để tạo ra tấm mền an toàn cho phép chúng ta nuôi dưỡng ảo tưởng về sự bất khả xâm phạm.

Mùa Chay không phải là “từ bỏ một điều gì đó” chỉ vì lợi ích của việc từ bỏ mà là từ bỏ những thứ cản trở cách chúng ta học để yêu thương như thế nào. Đó không phải theo cách tự nhiên, tôn trọng những giới hạn và sống trong vùng an toàn của mình, nhưng theo một cách thế mới mà chỉ Thiên Chúa mới có thể dạy chúng ta. Và điều này chỉ có được khi chúng ta cầu xin Ngài, mỗi ngày, với một con tim rộng mở.

Thông qua ứng dụng Hộ gia đình truyền giáo (CatholicHOM), chúng tôi đã tạo Thử thách 40 ngày dành cho gia đình để nhắc họ rằng Mùa Chay trước hết là lời mời gọi yêu thương nhiều hơn, yêu thương cụ thể hơn, và yêu thương sâu sắc hơn. Lời kêu gọi này bắt đầu từ gia đình, nghĩa là từ Giáo hội tại gia, của chúng ta.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhắc nhở rằng việc xây dựng vương quốc của Thiên Chúa không phải là làm NHỮNG VIỆC LỚN LAO CHO CHÚA GIÊSU, thay vào đó, là làm những việc nhỏ với tình yêu lớn. Chính những việc nhỏ giúp cho các mối tương quan của chúng ta bền chặt hơn, sâu sắc hơn, lành mạnh hơn và thánh thiện hơn — khởi đi từ trong gia đình, bởi vì gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo hội.

Mỗi ngày, các thành viên trong gia đình được nhắc cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau khám phá ra là sẽ làm như thế nào để những hành động hy sinh đơn giản có thể giúp củng cố đời sống gia đình; để quan tâm chăm sóc nhau tốt hơn; và để có thể trở thành điều mà mọi gia đình Kitô hữu được kêu gọi trở thành: phúc lành của Thiên Chúa dành cho nhau và cho thế giới.

Một cách cụ thể, khi tiếp tục Mùa Chay, chúng ta đừng chỉ “từ bỏ một điều gì đó”, mà hãy từ bỏ điều gì đó ngăn cản chúng ta trở thành người chồng/vợ, người cha/mẹ, người con, người anh/chị/em… mà Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta trở thành – một cá vị mà gia đình cần chúng ta trở thành.

Dưới nhiều hình thức, chúng ta hãy quảng đại hơn nữa về thời gian, của cải, và tài năng để chia sẻ với mọi người, trước hết, với những người thân trong gia đình. Hãy nhớ lời khuyên của Thánh Phaolô rằng “Ai không chăm sóc người thân, nhất là người sống trong cùng một nhà, thì đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không có đức tin” (x. 1 Tm 5, 8).

Tóm lại, hãy ngừng coi Mùa Chay là một dự án nhưng như một lời mời mà Thiên Chúa dành cho chúng ta để đón nhận và chia sẻ tình yêu của Ngài một cách quảng đại hơn với người khác, bắt đầu với những người sống chung dưới mái nhà với chúng ta.

Tiến sĩ Greg Popcak (người sáng lập và chủ trì ứng dụng CatholicHOM)

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP- Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: oursundayvisitor.com (09. 3. 2023)