Monday, September 25, 202311:17 PM(View: 6)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Ông Stephen Galdo kể cảm nghiệm của ông: Tượng Thánh Padre Pio ở trong tiệm tại Medjugorje (Lễ nhớ Padre Pio là ngày 23 tháng 9 hàng năm)
Monday, September 25, 20239:41 PM(View: 4)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Ông Stephen Galdo kể cảm nghiệm của ông
Monday, September 25, 20231:46 PM(View: 10)
Nguồn: Spiritdaily.com Tà thần là kẻ vô hình. Vũ khí của tà thần là bóng tối và bí mật. Thánh Phaolo viết trong thư Epheso (6:12): “12 Vì chúng ta chiến
Monday, September 25, 20239:16 AM(View: 14)
Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể chuyện của một người hành hương tên Marie Murphy: "Rồi bà Marie kết thúc cảm nghiệm của mình
Sunday, September 24, 20239:40 PM(View: 16)
Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể chuyện của một người hành hương tên Marie Murphy: Bà Marie kể rằng bà đi hành hương khoảng 1 năm rưỡi sau các biến cố. Rồi bà đọc Thánh Kinh, lần chuỗi Mân Côi và ăn chay. Trong cuộc hành hương ấy bà đi nghe cha Danko giảng ở toà nhà mầu...
Sunday, September 24, 20239:03 PM(View: 19)
Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể chuyện của một người hành hương tên Marie Murphy: Ngày 19/5/2014, bà Marie Murphy kể cảm nghiệm của bà trên chương trình TV MaryTV's "Fruit of Medjugorje". Tôi ghi lại để kể cho quý đọc giả nghe. Mãi đến nay tôi mới viết ra. Bà Marie kể về
Saturday, September 23, 202312:38 AM(View: 34)
Hôm nay 23/9/2023, ngày lễ giỗ Thánh Padre Pio, vị linh mục người Ý (23/9/1968). Đó cũng là ngày mà vợ chồng tôi gặp nhau lần đầu cách đây 56 năm dài. Vậy mà tôi nhở như là mới xẩy ra vào ngày hôm qua:
Friday, September 22, 202311:46 PM(View: 32)
https://torchbearerforthequeen.blogspot.com/ Chúa Giêsu nói với nữ tu Mary Ephrem vào những ngày 12/71954, 13/7/1954 và 14/7/1954:
Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 38)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 48)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A (14/05/2023) CÁCH SỐNG CỦA NGƯỜI YÊU MẾN THÀY CHÍ THÁNH

Saturday, May 13, 202312:25 PM(View: 88)

6-12SUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A (14/05/2023)

CÁCH SỐNG CỦA NGƯỜI YÊU MẾN THÀY CHÍ THÁNH

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Là Kitô hữu thì việc quan trọng nhất là có một lối sống thích hợp với ơn gọi, vai trò và trách nhiệm của mình đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Bài Phúc âm Chúa Nhât VI Phục Sinh hôm nay giúp chúng ta tạo dựng lối sống riêng biết ấy.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 14,15-21: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 14,15-21:

3.1 Người môn đệ của Chúa Giêsu là người yêu mến Thầy Chí Thánh: Yêu Thày Chí Thánh là nét riêng của người môn đệ. Chúng ta nhớ câu hỏi mà Chúa Giêsu Phục Sinh đã hỏi Tông đồ Phêrô bên bờ hồ sau mẻ lưới lạ: “Phêrô con có yêu mên Thầy hơn các anh em này không?”.

3.2 Yêu mến Chúa Giêsu thì sẽ giữ giới răn của Người: Đó là điều hiển nhiên trong tương quan cá vị của người môn đệ với Thầy Chí Thánh: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy", vì giới răn của Thầy là nhũng chỉ dẫn xác đáng nhất cho một nếp sống môn đệ.

3.3 Yêu mến Chúa Giêsu thì sẽ được Cha Người ban Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác: "Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con ".

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 14,15-21:

4.1 Chúng ta hãy yêu mến Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn bằng lời nói việc làm cụ thể môi ngày. Nỗ lực của chúng ta là càng ngày càng hiểu biết và nhất là càng yêu mến Thấy Chí Thánh của chúng ta sâu sắc hơn.

4.2 Chúng ta hãy để Chúa Giêsu đưa chúng ta vào mối liên hệ mật thiết với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Vì đó chính là mục tiêu mà Chúa Giêsu nhắm tới khi xuống trân gian.

V. Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô là Đấng đưa các Tồng đồ và tín hữu vào mối liện hệ mất thiết với Người và với Chúa Cha. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

1.-«Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người trở thành môn đệ yêu mến Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy được Chúa Giêsu ban Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho giáo dân trong giáo xứ chúng ta biết tuân giữ luật của Chúa Giêsu vì lòng yêu mến.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho tất cả các Kitô hữu cảm nghiệm được Tình Yêu của Chúa Cha trong cuộc đời mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con; Người đưa chúng con vào mối liện hệ mật thiết với Người và với Chúa Cha.

Chúng con xin dâng lên Cha lời tri ân cảm tạ ngợi khen và quyết tâm sống trong hai mối liên hệ quý giá ấy. Chúng con cầu xin Chúa nhận danh Chúa Giêsu Kitô Con Cha Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 13 tháng 05 năm 2023

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội