Saturday, September 23, 202312:38 AM(View: 24)
Hôm nay 23/9/2023, ngày lễ giỗ Thánh Padre Pio, vị linh mục người Ý (23/9/1968). Đó cũng là ngày mà vợ chồng tôi gặp nhau lần đầu cách đây 56 năm dài. Vậy mà tôi nhở như là mới xẩy ra vào ngày hôm qua:
Friday, September 22, 202311:46 PM(View: 22)
https://torchbearerforthequeen.blogspot.com/ Chúa Giêsu nói với nữ tu Mary Ephrem vào những ngày 12/71954, 13/7/1954 và 14/7/1954:
Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 30)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 43)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 39)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 28)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 37)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 41)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 38)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 61)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:

SỐNG LỜI CHÚA

Saturday, May 13, 202312:37 PM(View: 92)

CGGOISỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Cl 2,12

Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy,

anh em đã cùng được mai táng với Đức Ki-tô,

lại cùng được sống lại với Người,

vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa,

Đấng đã làm cho Người từ cõi chết sống lại. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 : Cv 16,1-10

Xin hãy sang Ma-kê-đô-ni-a giúp chúng tôi

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Hồi ấy, ông Phao-lô đến Đéc-bê, rồi đến Lýt-ra. Ở đó có một môn đệ tên là Ti-mô-thê, mẹ là người Do-thái đã tin Chúa, còn cha là người Hy-lạp. 2 Ông được các anh em ở Lýt-ra và I-cô-ni-ô chứng nhận là tốt. 3 Ông Phao-lô muốn ông ấy cùng lên đường với mình, nên đã đem ông đi làm phép cắt bì, vì nể các người Do-thái ở những nơi ấy ; thật vậy, ai cũng biết cha ông là người Hy-lạp.

4 Khi đi qua các thành, các ông truyền lại cho các anh em những chỉ thị đã được các Tông Đồ và kỳ mục ở Giê-ru-sa-lem ban bố, để họ tuân giữ.

5 Vậy các Hội Thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày thêm đông số.

6 Các ông đi qua miền Phy-ghi-a và Ga-lát, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở A-xi-a. 7 Khi tới sát ranh giới My-xi-a, các ông thử vào miền Bi-thy-ni-a, nhưng Thần Khí Đức Giê-su không cho phép. 8 Các ông bèn đi qua miền My-xi-a mà xuống Trô-a.

9 Ban đêm, ông Phao-lô thấy một thị kiến : một người miền Ma-kê-đô-ni-a đứng đó, mời ông rằng : “Xin ông sang Ma-kê-đô-ni-a giúp chúng tôi !” 10 Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Ma-kê-đô-ni-a, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ.

Đáp ca : Tv 99,1-2.3.5 (Đ. c.1)

Đ. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.

1Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
2phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Đ. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.

3Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Đ. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.

5Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Đ. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.

Tung hô Tin Mừng : Cl 3,1

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Ga 15,18-21

Anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”

Ca hiệp lễ : Ga 17,20-21

Chúa Giê-su cầu nguyện rằng : “Lạy Cha,

con cầu xin cho những kẻ sẽ tin vào con,

xin cho họ nên một trong chúng ta

để thế gian tin rằng Cha đã sai con.” Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM-LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

“Sự thật là gì?” Đó là câu hỏi của Philatô dành cho Đức Giêsu. Philatô thấy sự thật, biết sự thật nhưng không dám đứng về phía sự thật. Ông đã chối bỏ sự thật mà đứng về phía bóng tối.

Để đứng về sự thật, đứng về phía ánh sáng, là một điều không hề dễ dàng. Ông Gioan Tẩy Giả đã làm chứng cho sự thật và ông đã phải dùng chính mạng sống của mình để làm điều này. Đức Giêsu cũng làm chứng cho sự thật, và chính Người là sự thật. Chúng ta thấy rõ việc này qua cuộc đời rao giảng của Người, nhất là cái chết trên thập giá.

Làm chứng cho sự thật thì có nguy cơ chịu thiệt thòi, bị chê ghét. Nhưng nơi Đức Giêsu, Người đã dùng sự thật mà giải phóng chúng ta (x. Ga 8,32). Là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống và làm chứng cho sự thật. Mặc cho thế gian có chê ghét hay hận thù, thì suy cho cùng, chính Chúa cũng đã từng bị như thế; và chúng ta vui mừng khi dám can đảm bắt chước theo Đấng chúng ta tuyên xưng.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn can đảm bước theo Chúa dù phải chịu bất kỳ sự bắt bớ hay cực hình nào. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC nói với các nhà truyền giáo: Loan báo Chúa Kitô trước hết bằng đời sống

Gặp gỡ các thành viên của Hội đồng các dòng truyền giáo ở Ý vào trưa thứ Năm 11/5/2023, Đức Thánh Cha nhắc họ về những chiều kích căn bản của đời sống truyền giáo: chứng tá cuộc sống yêu thương, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng bằng Lời Chúa và các bí tích và tin tưởng để Chúa thực hiện công việc của Người.

Hội đồng các dòng truyền giáo ở Ý được thành lập cách đây 50 năm nhắm dấn thân cổ võ sứ vụ đến với muôn dân ở Ý, bằng cách rao giảng về Chúa Chúa Kitô.

Vun trồng đức ái

Trước hết, rao giảng bằng đời sống chứng tá, Đức Thánh Cha khuyên các nhà truyền giáo "hãy vun trồng đức ái trước hết trong và giữa các cộng đoàn của anh chị em, trong và giữa các Tu hội của anh chị em, dung hòa những khác biệt về văn hóa, tuổi tác, não trạng, để trong sự hiệp thông, mỗi đoàn sủng phục vụ mọi người. Hãy chào đón những người nghèo và những người bé nhỏ, giữa anh em với nhau và với những người mà anh em phục vụ trong thừa tác vụ của mình, trong tinh thần hòa nhập và phục vụ."

Nuôi dưỡng đời sống và hoạt động tông đồ bằng Lời Chúa, Thánh Thể và cầu nguyện

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà truyền giáo “đừng quên nuôi dưỡng đời sống và hoạt động tông đồ của mình bằng Lời Chúa, Thánh Thể và cầu nguyện.” Bởi vì “truyền giáo không phải là công việc của chúng ta, mà là của Chúa; chúng ta không làm điều đó một mình, nhưng được Thần Khí tác động và ngoan ngoãn làm theo hành động của Người. Truyền giáo và sự hiệp thông bắt nguồn từ lời cầu nguyện, được định hình từng ngày bằng việc lắng nghe Lời Chúa ... Không có những nền tảng này, chúng trở nên trống rỗng và cuối cùng bị giảm xuống thành một khía cạnh xã hội học hoặc phúc lợi đơn thuần.”

Phó thác tin tưởng vào Chúa

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc rằng “truyền giáo không phải là một công việc kinh doanh hay một dự án của công ty, cũng không phải là một tổ chức nhân đạo hay một cuộc cải đạo... Đây là một lời mời cống hiến với sự dấn thân, sáng tạo và quảng đại, nhưng không nản lòng nếu kết quả không tương ứng với mong đợi; hiến dâng những gì tốt nhất của bản thân, không tiếc bản thân, nhưng sau đó tin tưởng phó thác mọi sự vào tay Chúa Cha; dâng hiến tất cả, nhưng phó thác cho Người để nỗ lực của chúng ta sinh hoa trái như Người muốn.” (CSR_1881_2023)

Hồng Thủy - Vatican News