Wednesday, February 21, 20248:07 PM(View: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sau đây là lời khuyên cho mùa Chay Thánh. Chúng ta đáp lời kêu gọi của Đức Mẹ. Chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa. Hãy dâng mỗi một ngày đời lên Chúa. Hãy luôn biết cảm tạ và biết ơn Thiên Chúa.
Wednesday, February 21, 20247:20 PM(View: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Thánh John Vianney đã nói trong một bài giảng rằng: "Người cầu nguyện là người có nhiều uy quyền."
Wednesday, February 21, 20246:30 PM(View: 18)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Chúng ta hãy cố gắng trở lại với việc Sùng Kính Năm Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng. Mỗi người trong chúng ta đều có thể hoạt động cho hoà bình. Chúng ta lhãy cố gắng làm với trọn tâm hồn và vì lợi ích của thế giới.
Wednesday, February 21, 202412:28 PM(View: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có hai loại vũ khí mà còn mãi. Lời Đức Mẹ ban từ Medjugorje là hãy cầu nguyện. Đó là ao ước lớn nhất của Mẹ Maria dành cho các con của Mẹ. Nếu chúng ta không biết cầu nguyện thì sẽ có những hậu quả tai hại. Chúng ta hãy cũng xem lại cuộc hiện ra tại vùng Akita, nước Nhật Bản.
Tuesday, February 20, 20249:24 PM(View: 29)
Nguồn: Spiritdaily.com Có rất nhiều trường hợp mà những người gần chết được nhìn thấy cuộc đời của mình diễn ra như những cuốn phim được quay lại. Có người gọi đó là cuộc phán xét. Có người gọi đó là một tiến trình học hỏi. Họ cũng nói rằng có Thiên Đàng, có hoả ngục và có cả luyện ngục.
Tuesday, February 20, 20242:50 PM(View: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com Chúng ta đang sống trong mùa Chay. Đây là mùa của sự hy sinh và bố thí. Đó cũng là việc thể hiện đức bác ái và lòng quảng đại.
Tuesday, February 20, 20242:27 PM(View: 32)
Nguồn: Spiritdaily.com Các y tá luôn chăm sóc tốt cho bịnh nhân của họ. Họ cũng thường là người chứng cho những hiện tượng siêu nhiên. Bởi vì họ luôn túc trực tại các bịnh viện và chăm sóc các bịnh nhân già và trẻ của họ...
Wednesday, February 14, 20242:13 PM(View: 71)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện về cảm nghiệm của cha Mike làm cho mọi người rất cảm động. Cha quả là một vị linh mục thánh thiện. Cha cố gắng chịu đau đớn vì bịnh ung thư nhưng cha lại có một niềm vui lớn lao của một người biết hy sinh vì tha nhân. Vậy liệu chúng ta có được niềm vui lớn lao ấy không?
Wednesday, February 14, 20241:35 PM(View: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com Có một vị bác sĩ phục vụ trong dịch vụ y tế cứu giúp các bịnh nhân vào cuối đời là Dr. John Lerma. Bác sĩ Lerma đang phục vụ tại bịnh viện Anderson Medical Center. Nhà thương này lớn nhất tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Ông kể về cảm nghiệm của một vị linh mục thánh thiện đang nằm chờ chết tại nhà thương này
Tuesday, February 13, 20249:03 PM(View: 58)
Nguồn: Spiritdaily.com Dr. Rice vốn là một mục sư Tin Lành từ lâu. Rồi ông đổi sang đạo Công Giáo. Ông kể về một phép lạ xẩy ra ở nhà thờ St. Paul’s Church tại vùng Damascus, tiểu bang Maryland như sau:

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (02/07/2023) YÊU CHÚA THÌ THỰC THI LỜI CHÚA DẠY

Saturday, July 1, 202312:58 PM(View: 160)

cg-4SUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (02/07/2023)

YÊU CHÚA THÌ THỰC THI LỜI CHÚA DẠY

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong bài Phúc âm Chúa Nhât XIII Thường Niên A hôm nay (Mt 10,37-42) Chúa Giêsu nói rõ cho các tông đồ những điều mà Chúa đòi hỏi ở các ông. Đó là các tông đồ phải yêu Chúa Giêsu trên hết mọi sự và phải đi con đường mà Chúa Giêsu đã đi, đó là con đường thập giá. Cũng trong bài Phúc âm hôm nay Chúa Giêsu còn dậy các tông đồ về ý nghĩa và giá trị của việc đón tiếp Chúa và đón tiếp bất cứ người nào khác. Rõ ràng Lời Chúa mời gọi những ai xưng mình là tông đồ và môn đệ của Chúa Giêsu phải xem lại mình và sửa đổi cách sống cho phù hợp với giáo huấn của Chúa.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 10,37-42:

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 10,37-42): "Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy" Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

"Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu"

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 10,37-42: Bài Phúc âm có hai nội dung chính:

Nội dung thứ nhất là Chúa Giêsu đòi hỏi các tông đồ hai điều: một là các ông phải yêu Chúa trên hết mọi sự: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”; hai là các ông phải đi con đường mà Chúa Giêsu đã đi, đó là con đường thập giá: “Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”.

Nội dung thứ hai là Chúa Giêsu nói về ý nghĩa và giá trị của việc người ta đón tiếp các tông đồ hay bất cứ người nào khác: "Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính”.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt Mt 10,37-42:

4.1 Chúng ta hãy xét mình cách nghiêm túc: Khó mà nói được rằng là chúng ta đã yêu Chúa trên hết mọi sự, trên cả cha me, con cái của chúng ta, trên cả của cải tài sản chức quyền của chúng ta. Cũng khó mà nói được rằng chúng ta đã vác thập giá, đã hy sinh, từ bỏ trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta hãy thú nhận với Chúa Giêsu là chúng ta chưa yêu Người nhiều như Người mong muốn, chưa vác thập giá chưa hy sinh từ bỏ nhiều như Người đã dạy.


4.2 Chúng ta hãy mở rộng vòng tay và tâm hồn để đón tiếp mọi người mà Thiên Chúa gửi tới cho chúng ta, trước hết là những người thay mặt Chúa như cha mẹ, phụ huynh, các linh mục, tu sĩ. Rồi đến những nguời đạo đức thánh thiện. Và sau cùng là bất cứ người nào mà chúng ta gặp. Niềm au ủi lớn lao là “Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu"


Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN


KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã dậy chúng con cách sống đẹp lòng Cha và đem lại ơn ích cho chúng con. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người yêu Chúa trên hết mọi sự.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả giáo dân để mọi người có đạo can đảm vác thập giá mình mà theo Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu dám liều mất mạng sống mình vì Chua vì Đạo.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho các Kitô hữu và những người thành tâm thiện chí biết sống bác ái vị tha với những người xung quanh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con; Người đã dậy chúng con cách sống đẹp lòng Cha. Đó là yêu Chúa trên hết mọi sự, là vác thập giá mình mà theo Chúa, là đón tiếp và sống bác ái với mọi người.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con một tinh thần quảng đại để chúng con thực hành những chỉ dẫy mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng con Chúng con cầu xin nhân danh Kitô, Con Cha Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 01 tháng 07 năm 2023
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội