Wednesday, February 21, 20248:07 PM(View: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sau đây là lời khuyên cho mùa Chay Thánh. Chúng ta đáp lời kêu gọi của Đức Mẹ. Chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa. Hãy dâng mỗi một ngày đời lên Chúa. Hãy luôn biết cảm tạ và biết ơn Thiên Chúa.
Wednesday, February 21, 20247:20 PM(View: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Thánh John Vianney đã nói trong một bài giảng rằng: "Người cầu nguyện là người có nhiều uy quyền."
Wednesday, February 21, 20246:30 PM(View: 18)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Chúng ta hãy cố gắng trở lại với việc Sùng Kính Năm Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng. Mỗi người trong chúng ta đều có thể hoạt động cho hoà bình. Chúng ta lhãy cố gắng làm với trọn tâm hồn và vì lợi ích của thế giới.
Wednesday, February 21, 202412:28 PM(View: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có hai loại vũ khí mà còn mãi. Lời Đức Mẹ ban từ Medjugorje là hãy cầu nguyện. Đó là ao ước lớn nhất của Mẹ Maria dành cho các con của Mẹ. Nếu chúng ta không biết cầu nguyện thì sẽ có những hậu quả tai hại. Chúng ta hãy cũng xem lại cuộc hiện ra tại vùng Akita, nước Nhật Bản.
Tuesday, February 20, 20249:24 PM(View: 29)
Nguồn: Spiritdaily.com Có rất nhiều trường hợp mà những người gần chết được nhìn thấy cuộc đời của mình diễn ra như những cuốn phim được quay lại. Có người gọi đó là cuộc phán xét. Có người gọi đó là một tiến trình học hỏi. Họ cũng nói rằng có Thiên Đàng, có hoả ngục và có cả luyện ngục.
Tuesday, February 20, 20242:50 PM(View: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com Chúng ta đang sống trong mùa Chay. Đây là mùa của sự hy sinh và bố thí. Đó cũng là việc thể hiện đức bác ái và lòng quảng đại.
Tuesday, February 20, 20242:27 PM(View: 32)
Nguồn: Spiritdaily.com Các y tá luôn chăm sóc tốt cho bịnh nhân của họ. Họ cũng thường là người chứng cho những hiện tượng siêu nhiên. Bởi vì họ luôn túc trực tại các bịnh viện và chăm sóc các bịnh nhân già và trẻ của họ...
Wednesday, February 14, 20242:13 PM(View: 71)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện về cảm nghiệm của cha Mike làm cho mọi người rất cảm động. Cha quả là một vị linh mục thánh thiện. Cha cố gắng chịu đau đớn vì bịnh ung thư nhưng cha lại có một niềm vui lớn lao của một người biết hy sinh vì tha nhân. Vậy liệu chúng ta có được niềm vui lớn lao ấy không?
Wednesday, February 14, 20241:35 PM(View: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com Có một vị bác sĩ phục vụ trong dịch vụ y tế cứu giúp các bịnh nhân vào cuối đời là Dr. John Lerma. Bác sĩ Lerma đang phục vụ tại bịnh viện Anderson Medical Center. Nhà thương này lớn nhất tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Ông kể về cảm nghiệm của một vị linh mục thánh thiện đang nằm chờ chết tại nhà thương này
Tuesday, February 13, 20249:03 PM(View: 58)
Nguồn: Spiritdaily.com Dr. Rice vốn là một mục sư Tin Lành từ lâu. Rồi ông đổi sang đạo Công Giáo. Ông kể về một phép lạ xẩy ra ở nhà thờ St. Paul’s Church tại vùng Damascus, tiểu bang Maryland như sau:

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

Tuesday, August 1, 20239:14 PM(View: 129)

4-12bLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

Wednesday of the Seventeenth Week in Ordinary Time
https://www.youtube.com/watch?v=mfSYJW5P4og

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần 17 TN.
Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH.
www.youtube.com

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Tv 67,6-7.36

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người,

kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,

chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

Bài đọc 1 : Xh 34,29-35

Dân thấy da mặt ông Mô-sê sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông.

Bài trích sách Xuất hành.

29 Ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. 30 Khi ông A-ha-ron và toàn thể con cái con Ít-ra-en thấy ông Mô-sê, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. 31 Ông Mô-sê gọi họ : ông A-ha-ron và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. 32 Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Xi-nai. 33 Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. 34 Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với Người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra ; ông trở ra và nói lại với con cái Ít-ra-en những mệnh lệnh ông đã nhận được. 35 Con cái Ít-ra-en nhìn mặt ông Mô-sê thấy da mặt ông sáng chói ; ông Mô-sê lại lấy khăn che mặt, cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.

Đáp ca : Tv 98,5.6.7.9 (Đ. x. c.9c)

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

5Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
phủ phục trước bệ rồng, bởi Người là Đấng Thánh.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

6Mô-sê cùng A-ha-ron trong hàng tư tế Chúa,
cũng như Sa-mu-en trong số người cầu khẩn Thánh Danh !
Các ngài cầu khẩn Chúa, Chúa thương đáp lại.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

7Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài,
các ngài đã tuân hành thánh ý, và chiếu chỉ Người ban.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

9Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
hướng về núi thánh mà phủ phục,
vì Đức Chúa, Thiên Chúa ta thờ, quả thật là Đấng Thánh.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

Tung hô Tin Mừng : Ga 15,15b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Mt 13,44-46

Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

44 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”

Ca hiệp lễ : Tv 102,2

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

chớ có quên mọi ân huệ của Người.

SUY NIỆM-KHO BÁU ĐÍCH THẬT

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thấy có rất nhiều người dành cả cuộc đời để tìm kiếm tiền bạc, địa vị, danh lợi. Nhưng đến cuối đời, họ không mang theo được gì.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu muốn giúp dân chúng hiểu rằng Nước Trời quý giá hơn tất cả mọi thứ của trần gian, vì chỉ Nước Trời mới tồn tại vĩnh viễn. Qua đó, Người mời gọi mọi người hãy biết đặt Nước Trời, tức là Thiên Chúa, lên trên tất cả mọi sự.

Hai thánh Êusêbiô Vercellêsi và thánh Phêrô Julianô Eymard đã dành cả cuộc đời của mình để phục vụ tha nhân, đưa nhiều người tội lỗi trở về với Chúa và làm sáng danh Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Nhờ đó, các ngài đã mua được Nước Trời.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa và biết đặt Chúa lên trên tất cả những giá trị khác. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC kêu gọi Nga gia hạn thỏa thuận về ngũ cốc

Vào cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 30/7/2023, Đức Thánh Cha đã trực tiếp kêu gọi Nga gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen để Ucraina có thể xuất khẩu lúa mì đến các nước Phi châu, Á châu và Trung Đông.

Kêu gọi không ngừng cầu nguyện cho Ucraina đau khổ, nơi chiến tranh đang tàn phá tất cả, kể cả lúa mì, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Đây là một sự xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa bởi vì lúa mì là món quà của Thiên Chúa để nuôi sống nhân loại.” Ngài nói thêm: “Tiếng kêu của hàng triệu anh chị em đang phải chịu đói vang đến tận trời cao.”

Và Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi chân thành: “Tôi kêu gọi các anh em của tôi, chính quyền Liên bang Nga, để sáng kiến Biển Đen được phục hồi và lúa mì được xuất khẩu an toàn.”

Sáng kiến Biển Đen về ngũ cốc

Sáng kiến Biển Đen là một thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, được ký kết vào ngày 22/7/2022/, cho phép lúa mì và ngũ cốc tiếp tục được xuất khẩu từ cả Ucraina và Nga qua Biển Đen, bất chấp xung đột. Những lương thực này rất cần thiết cho an ninh lương thực của nhiều Quốc gia, đặc biệt là ở Châu Phi và Trung Đông. Nhờ thỏa thuận này, cho đến nay đã có hơn 33 triệu tấn ngũ cốc và sản phẩm lương thực được xuất khẩu an toàn sang 45 quốc gia.

Thỏa thuận đầu tiên có thời hạn 120 ngày, với khả năng tự động gia hạn. Sau đó, thỏa thuận đã được gia hạn 3 lần và đã chấm dứt hiệu lực vào ngày 17/7/2023.

Hôm 17/7/2023, Điện Kremlin tuyên bố rằng thỏa thuận ngũ cốc thời chiến sẽ bị đình chỉ cho đến khi “một phần của thỏa thuận Biển Đen liên quan đến Nga được thực hiện”. Nga cũng đã ném bom các cảng Biển Đen của Ucraina kể từ khi rút khỏi thỏa thuận.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres lo ngại động thái của Nga khiến giá lương thực và tình trạng nghèo đói ở các quốc gia đang phải gánh chịu nạn đói càng gia tăng. Ông cũng đảm bảo rằng Liên Hiệp Quốc sẵn sàng giúp phục hồi sáng kiến bằng việc đang nỗ lực để đảm bảo cho các lương thực và phân bón của Nga đến được thị trường trên toàn cầu.

Hồng Thủy - Vatican News