Sunday, March 3, 20248:30 PM(View: 8)
Nguồn: Spiritdaily.com Hãy lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta qua lời suy niệm về Thứ Sáu Tuần Thánh:
Sunday, March 3, 20247:58 PM(View: 8)
Nguồn: Spiritdaily.com Có một nhà thần bí người Đức tên là bà Anne Marie Lindmayr. Bà là một nữ tu Dòng Carmelo của thế kỷ thứ 17. Bà biết rất nhiều về luyện ngục. Bà nói rằng: “Những linh hồn nào chấp nhận cái chết thì ở luyện ngục ngắn nhất."
Sunday, March 3, 20242:51 PM(View: 14)
1. https://holytrinityladera.org/2020/05/25/our-new-parochial-vicar/ Cha Charles Trần được sinh ra tại Việtnam và gia đình cha là người Công Giáo. Lúc còn nhỏ, cha là chú giúp lễ từ khi học lớp 2 cho đến khi cha tốt nghiệp trung học. Cha sống rất gần với bàn thờ Chúa.
Saturday, February 24, 20246:39 PM(View: 73)
Ngày hôm qua, tôi gọi cho một chị bạn là chị Kha. Chị là người chuyên môn làm thịt chà bông, thịt bò khô và chả cá để bán và bỏ mối. Chị Kha là người làm những món ăn này rất ngon và tuong đối rẻ hơn những cửa tiệm bán lẻ.
Saturday, February 24, 20245:21 PM(View: 69)
Sau đây là cảm nghiệm của bà Anna: Trong suốt 30 năm qua, vợ chồng tôi luôn cầu nguyện cho các con biết tri ân và cảm tạ Chúa, biết cầu nguyện, xưng tội, chịu lễ và biết kính trọng các Bí Tích Thánh mà Giáo Hội đã ban cho nhân loại.
Wednesday, February 21, 20248:07 PM(View: 76)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sau đây là lời khuyên cho mùa Chay Thánh. Chúng ta đáp lời kêu gọi của Đức Mẹ. Chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa. Hãy dâng mỗi một ngày đời lên Chúa. Hãy luôn biết cảm tạ và biết ơn Thiên Chúa.
Wednesday, February 21, 20247:20 PM(View: 71)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Thánh John Vianney đã nói trong một bài giảng rằng: "Người cầu nguyện là người có nhiều uy quyền."
Wednesday, February 21, 20246:30 PM(View: 58)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Chúng ta hãy cố gắng trở lại với việc Sùng Kính Năm Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng. Mỗi người trong chúng ta đều có thể hoạt động cho hoà bình. Chúng ta lhãy cố gắng làm với trọn tâm hồn và vì lợi ích của thế giới.
Wednesday, February 21, 202412:28 PM(View: 61)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có hai loại vũ khí mà còn mãi. Lời Đức Mẹ ban từ Medjugorje là hãy cầu nguyện. Đó là ao ước lớn nhất của Mẹ Maria dành cho các con của Mẹ. Nếu chúng ta không biết cầu nguyện thì sẽ có những hậu quả tai hại. Chúng ta hãy cũng xem lại cuộc hiện ra tại vùng Akita, nước Nhật Bản.
Tuesday, February 20, 20249:24 PM(View: 65)
Nguồn: Spiritdaily.com Có rất nhiều trường hợp mà những người gần chết được nhìn thấy cuộc đời của mình diễn ra như những cuốn phim được quay lại. Có người gọi đó là cuộc phán xét. Có người gọi đó là một tiến trình học hỏi. Họ cũng nói rằng có Thiên Đàng, có hoả ngục và có cả luyện ngục.

CN 6379: LỜI CẦU BẺ GẪY LỜI NGUYỀN RỦA VÀ XIN ƠN THÁNH CHÚA (1)

Wednesday, September 20, 202311:05 PM(View: 139)

chain
CN 6379: LỜI CẦU BẺ GẪY LỜI NGUYỀN RỦA VÀ XIN ƠN THÁNH CHÚA (1)

Theo lời đề nghị của người bạn trẻ, chúng tôi sẽ lần lượt dịch nhưng lời kinh bẻ gẫy lời nguyền rủa.


"Vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời." (Xuất Hành 20:5-6)

Những lời nguyền rủa qua các thế hệ gia tộc có thể bị bẻ gẫy trong Danh Thánh Cực Trọng của Chúa Giêsu Kito và bởi lưỡi gươm của Thần Khí, đó là Lời của Chúa. Sau đây là ba chìa khoá để giúp bạn và một lời nguyện của đức tin để giải thoát bạn, và xin ơn lành của Chúa tuôn đổ trong cuộc đời của bạn.

1. Tử bỏ những tội lỗi nào của tổ tiên ông bà và những việc làm của bóng tối như thờ ngẫu tượng, ngoại tình, thờ tà thần, thuật huyền bí... (Leviticus 26:39-42 and Nehemiah 1:6).

2. Cầu xin Chúa thanh tẩy bạn và giải thoát bạn khỏi bất cứ tội lỗi nào của tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại hoặc là tội di truyền qua các thế hệ trong Danh Thánh Chúa Giesu Kito và bằng Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa bằng việc tuyên xưng Lời Chúa. (Colossians 2:15, Hebrews 4:12, 1 John 3:8 and 4:4).

3. Bằng lời tuyên xưng lớn giọng, bạn cầu xin Chúa giải thoát cho cuộc đời bạn để bạn được tự do trong Danh Thánh Chúa Giêsu và giờ đây bạn muốn nhận được trọn vẹn sự thừa kế trong Danh Thánh Chúa Giêsu. (Matthew 12:37).

Đức Ki-tô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ! (Thư Galat 3:13)

Kim Hà, 20/9/2023


IN ENGLISH
Prayer to Break Curses and Release God’s Blessing

For I, the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generations of those who hate Me, but showing mercy to thousands, to those who love Me and keep My commandments. (Exodus 20:5-6)

Generational curses can be broken in the mighty name of Jesus Christ and by the sword of the Spirit, which is the Word of God. The following are three keys to aid you and a prayer of faith to help set you free, to release God’s blessing into your life.

1. Renounce any known sins of your forefathers and works of darkness such as idolatry, adultery, false religions and occult practices, etc (Leviticus 26:39-42 and Nehemiah 1:6).

2. Beseech God to cleanse you and cut you free from any of your forefathers’ sins or generational sins in the name of Jesus Christ, and by His blood in a declaration of the Word of God (Colossians 2:15, Hebrews 4:12, 1 John 3:8 and 4:4).

3. As a public declaration, state that you have been set free in Jesus’ name and that you now want to receive your full inheritance in Christ Jesus (Matthew 12:37).

Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. (Galatians 3:13)