Saturday, April 13, 20249:23 PM(View: 28)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
Saturday, April 13, 20248:37 PM(View: 25)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
Saturday, April 13, 20248:26 PM(View: 23)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
Friday, April 12, 20249:28 PM(View: 48)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
Friday, April 12, 20249:57 AM(View: 41)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
Thursday, April 11, 20242:08 PM(View: 47)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
Thursday, April 11, 20241:43 PM(View: 46)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.
Wednesday, April 10, 20245:05 PM(View: 40)
Nguồn: Mysticpost Thánh Phanxico de Sales đã nói về chương 12 trong Sách Khải Huyền rằng sẽ có một cuộc bách hại của kẻ Phản Kito. Ngài cũng nói rằng: “Giáo Hội sẽ được nuôi dưỡng và bảo toàn ở giữa các sa mạc và trong sự thinh lặng."
Wednesday, April 10, 20244:25 PM(View: 43)
Nguồn: Mysticpost Chúa đã ban cho thầy Phó Tế John Martinez, một cư dân của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ với những cảm nghiệm thần bí. Theo lời kể của vị phó tế thì cũng giống như những nhà thần bí khác, ngài không cho rằng nơi trú ẩn là một nơi chốn mà là một chỗ dựa tinh thần cho những tín hữu ngoan đạo của Chúa và luôn tuân theo các chương trình...
Wednesday, April 10, 20243:29 PM(View: 42)
Sau đây là cảm nghiệm của một thanh niên: Con vừa trở về nhà ở California được gần 2 tháng nay. Đã 8 năm qua, con đi làm xa ở tận tiểu bang Florida. Con có những cảm nghiệm mà dường như Chúa đã báo trước và sắp xếp mọi sự cho con.

ENGLISH: LỜI KINH GIẢI THOÁT KHỎI LỜI NGUYỀN RỦA (7)

Thursday, September 21, 202312:14 AM(View: 195)

PRAYER TO BREAK FROM THE CURSE

LỜI KINH GIẢI THOÁT KHỎI LỜI NGUYỀN RỦA  (7)

In the name of JESUS, I cover myself with the Blood of JESUS. I ask for giant warrior angels to protect us. As your war club and weapons of war I break down, undam, and blow up all walls of protection around all witches, warlocks, wizards, satanists, sorcerers, and the like, and I break the power of all curses, hexes, vexes, spells, charms, fetishes, psychic prayers, psychic thoughts, all witchcraft, sorcery, magic, voodoo, all mind control, jinxes, potions, bewitchments, death, destruction, sickness, pain, torment, psychic power, psychic warfare, prayer chains, incense and candle burning, incantations, chanting, blessings and hoodoo, and everything else being sent my way, or my family member's way, or any DELIVERANCE Ministries way, and I return it, and the demons to the sender, SEVENFOLD, and I bind it to them by the Blood of Jesus, and I cut and burn their ungodly silver cord and lay lines, in JESUS' Name.

I break every curse of the wanderer and the vagabond. I break the curse of rebellion, disobedience, and not obeying the Word of the Lord. I command selfishness and greed to loose me in JESUS' Name. I break the curse of the city, the things that I have tried to build under myself, the kingdoms and possessions. I break the curse off my fields, lands and inheritance. I break the curse off the fruit of my body, off my children, and my generation. I break the curse off of the increase of my wealth, the things I have done, and the blessings of my land.

I break the curse off my going out and my coming in, my sitting down and my rising up. I break the curse off my basket and storehouse in the Name of JESUS. I break every curse that satan has set up to bring defeat into my generation man.

I command all lawlessness and rebellion to cease in the Name of JESUS. I break the curse of confusion. I command the spirit of confusion, the spirit of Babylon, the harlot system, that whorish nature, that flirtatious woman that goes a whoring after other gods, to lose me right now in the Name of JESUS. I go back ten generations and break that hold on my life. I come against that Babylon curse. I come against all the rebuke and blasphemy, every curse of damnation that has been spoken upon my bloodline for ten generations. Everything that took away my self worth, I command it broken.

I come against the spirit of destruction, all the perishing and quickening. I command this curse of destruction to be loosed off of my generation in the Mighty Name of JESUS. I command the curse of evil, all the backbiting, the slander, the contention, the anger, the hatred, to come out in JESUS' Name. (You are the priest in your tabernacle. God causes this by the Name of JESUS taking effect in you.)

I come against every pestilence. I break the curse of poverty and command that spirit to loose me. The things that have been stolen from me, I command them to come into obedience to the Word of God. I break the curse of the thief and the liar, incest, illegitimacy, and sodomy. I come against the spirit of pride and self-righteousness. Religious spirits, I command you to loose me.

I break the curse of consumption and fever, inflammation, fiery heat and sword and drought, blasting and mildew that would pursue me till I perish. I come against all diseases and infirmities, the pneumonia virus, in the Name of JESUS.

I command the curse of brass, not hearing, no sight, no vision to be broken. I break the curse of blindness and godlessness in my generation in the Name of JESUS.

I command condemnation, you will loose me in the Mighty Name of JESUS. I break the curse of powdered soil and dust from the heavens and the spirit of destruction. I break the curse that causes me to be struck down before my enemies. The spirit of failure, no vision, I command it to loose me. I break the curse of death, premature death. I break the curse of boils, blood diseases, tumors, in the Name of JESUS. I command the curse of cancer to be loosed from my body. I command bitterness, bitter roots, resentments, unforgiveness to loose me. I break the curse of molestation and frigidity in the Name of JESUS.

I break everything that would make me the tail, the man beneath. I come against depression, insanity, and retardation and I command it to loose me.

I break the curse of scurvy, itch, all skin diseases, and things that don't heal, herpes, and psoriasis. I come against the spirit of torment in itches, nervousness. I break the curse of shingles, madness, and insanity. I break the curse of blindness, no spiritual insight, physical and mental. I come against the spirit of dismay, dismay of mind and heart, the spirit of despair, mental anguish, mental depression, and I command you to loose me in JESUS' Name.

Everything that has been allowed to bruise my life, I now cancel it. I call Heaven and earth to witness that I will not be bound with the curse of poverty any longer. I come against the enemy coming in and robbing from me, taking the things that are precious and robbing me of good.

I break the curse of lust, promiscuity, adultery, fornication, bestiality, and perversion. Your assignment is cancelled. The spirit of fantasy, the daydreamer, I break your hold in JESUS' Name.

I break the curse of sore boils and in the knees and legs -- no upright walk. I command the curse on the knees, the lack of balance, to be broken off of my life. Boils that can't be healed from the soles of my feet to the top of my head will be healed in JESUS' Name. I break every curse of disease, all the diseases of Egypt, all 39 diseases that could be visited to my bloodline. I command the curse of the cat-of-nine-tails, the 39 lashes to loose me: arthritis, diabetes, hypertension, heart trouble, nervousness, and all the things that are visited in the bloodline, the weaknesses of the knees, rheumatism, all the things that settle in the neck, in the column, the back. I break the curse of a weak back, hips and legs, in the Name of JESUS. I break the curse of edema, swelling. I break the curse of heart attach and stroke, and I command it broken off my bloodline.

I break the curse that would allow the enemy to pursue me and allow him to come in and present himself. I break the curse of all witchcraft and all mind control. I command every demon to loose me in the name of JESUS. I break the curse of the false prophet, false teaching, things that I have listened to and taken into my being. I command all false teachings and errors, to be broken and out of my life in JESUS' Name. I repent before You, Lord, and I ask You to show me from here on in, what is right in Your sight, in Your Word.

I break the curse of unbelievers, unbelievers in my household, that mixture in the house from the mother, the father, the children, the wife or husband. I break the curse of laziness and I command the spirit of passivity to loose me in JESUS' Name.

I command the witch and the warlock, the generation man that has been infiltrated with these things to go in the Name of JESUS. I break the curse of Jezebel. I call that theatrical spirit that has to be seen and heard loosed in JESUS' Name.

I break the curse of verbal abuse and physical abuse. (Many times as children we were whipped, beaten, cursed at and it left a mark on our personality.) I come against that spirit of abuse and I break the curses of damnation in JESUS' Name.

(Now start praising the Lord.) I worship you, Lord. I give my vessel to you, I give my being to you and I surrender to you, Lord. Come on in JESUS and take every area that I've emptied out. I give it to you, Lord, in JESUS' Name. Amen.