Friday, June 18, 20211:13 PM(View: 5)
Ngày hôm qua có cô em gái thiêng liêng gọi điện thoại báo tin vui nên lòng tôi hân hoan và vui mừng cho gia đình cô. Cô cũng đang ở trong danh sách cầu nguyện của gia đình tôi và của Huynh Đoàn Đa Minh, giáo xứ Thánh Linh.
Friday, June 18, 202112:01 PM(View: 2)
Nguồn: Mysticpost Một trong ba điều cảnh báo sẽ được ban cho từ Medjugorje sau khi các cuộc hiện ra của Đức Mẹ chấm dứt. Các cảnh báo ấy sẽ cho thế giới biết rằng những lời cảnh báo ấy đến từ Thiên Chúa và Ngài hiện hữu và sống thực.
Friday, June 18, 202111:25 AM(View: 6)
Nguồn: Mysticpost Theo Sr. Emmanuel của làng Medjugorje thì mỗi linh hồn sẽ được nhìn thấy những gì như Chúa nhìn thấy. Có nhiều người sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy mọi sự trong linh hồn của chính mình.
Thursday, June 17, 20219:24 PM(View: 8)
LNĐ: Đây là những cảm nghiệm của chị Maria, một khách hành hương. Chúng tôi xin đăng tải với sự dè dặt của nhóm thực hiện chương trình Giờ Của Mẹ. (Kim Hà) “Thiên Chúa rất giàu lòng từ tâm. Ơn Ta đủ cho con! Giữa cuộc sống gian truân không giống ai dài đăng đẳng cả nửa thế kỷ, thỉnh thoảng Ngài cho tôi ăn kẹo ngọt.
Thursday, June 17, 20211:05 PM(View: 16)
Nguồn: Mysticpost 1. Lời cầu nguyện là phương thuốc chữa trị.
Thursday, June 17, 202112:58 PM(View: 14)
Nguồn: Mysticpost Một trong những lần hiện ra gần đây, Đức Mẹ ban một lời tiên tri cay đắng. Tuy nhiên, thông điệp của Mẹ luôn mang lại hy vọng. Một niềm hy vọng mà chúng ta phải chiến thắng với đức tin, lòng khiêm nhường, với tất cả lời cầu nguyện và rất nhiều lời cầu nguyện.
Wednesday, June 16, 20219:17 PM(View: 17)
Nguồn: Mysticpost Khi các điều bí mật ở Medjugorje được tiết lộ thì cũng là buổi bình mình của một kỷ nguyên mới. Đó là Sự Toàn Thắng của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria. Nhiều người nhìn thấy khuôn mặt vui tươi của thị nhân Medjugorje là cô Vicka thì ai cũng vui mừng vì nghĩ đó là điềm lành, một cuộc sống mới trên thế gian...
Wednesday, June 16, 202111:57 AM(View: 21)
Nguồn: Mysticpost “Đức Trinh Nữ nói với tôi rằng rất cần phải cầu nguyện nhiều cho đến khi bí mật thứ nhất được tiết lộ. Bí mật thứ nhất sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian. Hãy chuẩn bị vì bí mật thứ nhất sẽ hữu hình và làm cho thế giới rúng động.
Tuesday, June 15, 20219:18 PM(View: 31)
Nguồn: Mysticpost Vào ngày 25/7/2019 Đức Mẹ tại Medjugorje đã ban một thông điệp ngắn nhưng quan trọng và nóng bỏng và là một lời cảnh báo mạnh mẽ. Mẹ đã bảo chúng ta làm những gì? Mẹ nài van chúng ta hãy quyết định chọn một phía. Thời đại mới đang đến. Đây là tháng thứ hai liên tiếp mà Mẹ nhắc đến thời đại mới đang đến. "Các thách đố đang tới...
Tuesday, June 15, 20219:16 PM(View: 21)
Nguồn: Mysticpost LM Livio nói về năm 2021, kỷ niệm 40 năm Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje Cha Livio tin rằng đây là năm của các điều bí mật sẽ xẩy ra. “Giờ đã tới lúc mà ma quỷ được cho phép để hành động với tất cả sức lực và quyền lực của hắn. Giờ hiện nay là giờ của Satan. “Hãy hoán cải! Sẽ là quá trễ khi dấu hiệu đến.

CHÚNG TÔI QUYẾT PHỤNG THỜ ĐỨC CHÚA. CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B (26/08/2018) [Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69]

Saturday, August 18, 201810:39 AM(View: 821)
FullSizeRender(5)CHÚNG TÔI QUYẾT PHỤNG THỜ ĐỨC CHÚA.

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B (26/08/2018)
[Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Giữ đạo hay theo Chúa là một chọn lựa. Không phải chỉ chọn lựa một lần khi chịu Phép Rửa Tội mà là chọn lựa mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ, mỗi phút.

Chọn lựa giữa Thiên Chúa và các thần khác như ông Giô-suê và dân Ít-ra-en trong sa mạc đã chọn phụng thờ Thiên Chúa vì Người đã tỏ lòng thương dân và cứu vớt dân ra khỏi cảnh nô lệ Ai-cập.

Chọn lựa là tin vào Lời của Chúa Giê-su Ki-tô, dù Lời ấy có chói tay, như các Tông đồ trong Phúc Âm đã tiếp tục chọn đi theo Chúa Giê-su, vì Người có những Lời đem lại sự sống đời đời.

Còn ngày nay chúng ta chọn ai? Đây là câu hỏi hết sức quan trọng mà mỗi người, mỗi cộng đoàn chúng ta phải trả lời Chúa và làm chứng cho thế giới, nhất là cho những người duy vật vô thần và lương dân sống bên cạnh và chung quanh chúng ta.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Bài đọc 1 (Gs 24,1-2a.15-17.18b): Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi.

24.1 Yosua họp lại toàn thể các chi tộc Israel ở Sikem, và triệu tập các kỳ mục, các đầu mục, thẩm phán và ký lục của Israel ; họ đứng chầu trước nhan Thiên Chúa. 2 Bấy giờ Yôsua nói với toàn dân :

15 Nếu các ngươi không bằng lòng phụng thờ Yavê, thì hôm nay cứ chọn lấy ai mà thờ, hoặc là những thần, tổ tiên các ngươi đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của dân Amori nơi đất chúng các ngươi đang ở ! Phần ta và cả nhà ta, chúng ta sẽ phụng thờ Yavê ”.

16 Dân đáp lại và thưa : “ Quái gở thay nếu chúng tôi bỏ Yavê để phụng thời những thần khác. 17 Vì Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, chính Người đã đem chúng tôi cùng cha ông chúng tôi lên từ đất Aicập, từ nhà tôi mọi ; và đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao ấy ; Người đã gìn giữ chúng tôi trên đường chúng tôi đi, giữa tất cả nước chúng tôi ngang qua.

2.2 Bài đọc 2 (Ep 5,21-32): Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh.

21 Hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô:

22 Vợ (hãy phục tùng) chồng, như thể đối với Chúa. 23 Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của Hội thánh, và Ngài là Cứu Chúa của thân mình. 24 Dù sao, như Hội thánh tùng phục Đức Kitô, thì các người làm vợ cũng hãy phục tùng chồng họ như vậy trong mọi sự!

25 Chồng hãy yêu mến vợ, cũng như Đức Kitô đã yêu mến Hội thánh, và đã phó nộp mình đi, 26ngõ hầu tác thánh, tẩy sạch, là tắm rửa cho bằng nước và lời, 27 hầu tự hiến cho mình một Hội thánh quang vinh, không một vết nhơ hay nét nhăn, hay chút gì như thế; trái lại để Hội thánh thực là thánh thiện, vô tì tích. 28 Cũng vậy, chồng phải yêu mến vợ mình, như chính thân mình. Mà yêu mến vợ thì khác gì là yêu mến mình! 29 Quả có ai bao giờ lại đi ghét xác thịt mình, trái lại người ta dưỡng nuôi mặc ấm, cũng như Đức Kitô xử với Hội thánh, 30 vì ta là chi thể của Thân mình Ngài. 31 Bởi thế mà đàn ông sẽ bỏ cả cha mẹ và khắng khít với vợ mình, và hai chúng sẽ nên một thân xác. 32 Đó là một mầu nhiệm lớn, tôi muốn ám chỉ về Đức Kitô và Hội thánh.

2.3 Bài Tin Mừng (Ga 6,54a.60-69): Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống.
54 Ai ăn thịt và uống máu Ta thì có sự sống đời đời. và Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết.

60 Nghe rồi, trong các môn đồ của Ngài có nhiều người nói: "Lời chi mà sống sượng thế! Ai nào có thể nghe nổi?" 61 Nơi mình Ngài, Đức Yêsu biết môn đồ Ngài kêu ca về điều ấy, thì Ngài nói với họ: "Điều ấy làm cho các ngươi gai chướng ư? 62 Vậy nếu các ngươi trông thấy Con Người lên nơi Ngài đã có trước...? 63 Thần khí mới tác sinh, xác thịt thì không ích gì. Lời Ta đã nói với các ngươi là Thần khí và là sự sống. 64 Nhưng trong các ngươi có những kẻ không tin". Vì chưng từ đầu, Đức Yêsu đã biết ai là những kẻ không tin và ai là kẻ sẽ nộp Ngài. 65 Và Ngài nói: "Vì thế, Ta đã bảo các ngươi: không ai có thể đến với Ta, trừ phi là đã được Cha ban cho". 66 Từ đó, nhiều môn đồ của Ngài đã rút lui, và không còn đi theo Ngài nữa.

67 Vậy Đức Yêsu bảo nhóm Mười hai: "Cả các ngươi nữa, các ngươi không muốn bỏ về sao?" 68Simôn Phêrô đáp lại Ngài: "Lạy Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai?". Ngài có những lời đem đến sự sống đời đời. 69 Và chúng tôi đã tin cùng nhận biết: Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa".
[Bản dịch các bài Thánh Kinh của cố linh mục Giu-se Nguyễn Thế Thuấn, DCCT, đăng trên mạng Tin mừng cho người nghèo]

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG & SỨ ĐIỆP CỦA THIỂN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)

3.1.1 Bài đọc 1 (Gs 24,1-2a.15-17.18b) là tường thuật rất cảm động của sách Giô-suê. Ông Giô-suê là người lãnh đạo dân Ít-ra-en trong hành trình sa mạc tiến về miền đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân riêng Người. Trong cuộc hành trình đầy gian khổ ấy, không phải lúc nào niềm tin vào Thiên Chúa của con dân Ít-ra-en cũng kiên vững. Đã có nhiều lúc họ kêu trách Mô-sê và tiếc nuối những ngày ‘ổn định’ ở Ai-cập. Vì thế mà ông Giô-suê -cũng như ông Mô-sê- phải khôn ngoan hướng dẫn và củng cố lòng tin của dân. Ông đã quy tụ mọi chi tộc Ít-ra-en ở Si-khem để xác định lập trường của mình và yêu cầu dân xác định lập trường của họ. Và họ đã làm theo gợi ý và nguyện vọng của ông cũng là thánh ý của Thiên Chúa!

Trong trích đoạn này chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng đã giải thoát Ít-ra-en ra khỏi cảnh nô lệ và đưa họ vào Đất Hứa bằng quyền năng mạnh mẽ của Người.

3.1.2 Bài đọc 2 (Ep 5,21-32) là những lời khuyên của Thánh Phao-lô đối với các Ki-tô hữu sống đời vợ chồng. Đối với Thánh Phao-lô thì hôn nhân và tình yêu vợ chồng Ki-tô hữu rất cao cả vì là hình ảnh và biểu tượng của Tình Yêu và sự Kết Hiệp của Chúa Giê-su Ki-tô với Hội Thánh.

Trong trích đoạn này chúng ta nhận ra Chúa Giê-su là Đấng đã hiến mình cho Hội Thánh,  yêu thương và chăm sóc Hội Thánh là thân thể Người.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Ga 6,54a.60-69) có thể được xem là đoạn kết của diễn từ về bánh trong Phúc Âm Thánh Gio-an. Không chỉ dân chúng mà một số môn đệ cũng thấy những lời khẳng định của Chúa Giê-su là "chướng tai" tức khó hiểu và khó chấp nhận. Nhưng Chúa Giê-su không hề nhượng bộ mà từ chối sự thật. Trái lại Người đòi các môn đệ và các tông đồ phải chọn lựa:

* hoặc không chấp nhận, không tin vào lời Người mà rút lui như nhiều môn đệ đã làm;

* hoặc tin vào lời Người mà chấp nhận và tuyên xưng với/như Phêrô:

"Lạy Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai?". Ngài có những lời đem đến sự sống đời đời.  Và chúng tôi đã tin cùng nhận biết: Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa".

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)     

Sứ điệp của ba bài Sách Thánh hôm nay là: Thiên Chúa (và Chúa Giê-su Ki-tô) là Đấng đã đến với con người, giải thoát con người khỏi cảnh nô lệ và thiết lập với con người một tương quan yêu thương mật thiết.

Vì thế Thiên Chúa (và Chúa Ki-tô) đáng được chúng ta thờ phượng và yêu mến, cho dù cuộc sống hiện tại của chúng ta có nhiều khó khăn, thử thách và cám dỗ như những người Ít-ra-en trong hành trình sa mạc, và cho dù chúng ta phải tin và thực hành những lời “khó nghe” về Thánh Thể (là Thịt Máu Chúa Giê-su), về sự tái sinh, về việc bỏ mình và vác thập giá, về Tám Mối Phúc Thật.

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI  SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA (1)

4.1 Sống với Thiên Chúa là có những tâm tình/lời/hành động chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa là Đấng đã thực hiện cuộc “xuất hành” cho dân Ít-ra-en tức đã giải phóng dân Ít-ra-en và mọi dân, mọi người khỏi mọi cảnh nô lệ về chính trị, kinh tế, văn hóa, sắc tộc và sâu thẳm nhất là khỏi tội lỗi và sự khống chế của Xa-tan.

Sống với Chúa Giê-su Ki-tô là có những tâm tình/lời/hành động chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Chúa là Đấng đã nuôi chúng ta bằng Thánh Thể và bằng Lời.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay là chúng ta quyết chí chọn lựa chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi và nỗ lực hết sức mình để sống theo giáo huấn của Chúa Giê-su Ki-tô.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI  VÀ CHO HỘI THÁNH

5.1 «Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trên thế giới hôm nay, để ai nấy nhìn nhận và phụng thờ Thiên Chúa là Chúa Tể vũ trụ vạn vật.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!  

5.2 «Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục, cho các Linh Mục và các Phó Tế cùng toàn thể Hội Thánh, để mọi thành phần Dân Chúa đón nhận Thần Khí và sự sống từ Lời Chúa!
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!  

5.3 «Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho giáo dân thuộc giáo xứ chúng ta để mọi người này kiên trì trong việc đi theo  Chúa Ki-tô là Đấng có lời đem lại sự sống đời đời.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!  
               
5.2 «Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác!»  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả các Ki-tô hữu, nhất là cho các tân tòng, để mọi người kiên vững trong lòng tin mà không chạy theo tà thần hay ngẫu thần là tiền tài, danh vọng, quyền lực và lạc thú.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!  

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.                                                                                                         
Sàigòn ngày 18 tháng 08 năm 2018