Monday, May 10, 20216:12 PM(View: 9)
Nguồn: Medjugorje.com “Một Ơn Lành để cứu thế giới." Chúa ban cho chúng ta một món quà đặc biệt, đó là việc bạn nhận được ơn lành để trao ban cho những người khác trong Danh Thánh của Mẹ Maria. Ơn lành này đủ quyền năng để hoán cải kẻ vô thần, chữa lành linh hồn, đem các thành viên xa lạc đức tin để trở về với giáo hội.
Monday, May 10, 20211:51 PM(View: 12)
Làm tình với một phù thuỷ là một điều rất điên rồ. Chúng tôi biết có một số người làm điều đó và họ cần phải được giải cứu! Dù người đàn ông hay đàn bà đang thực hành việc phù thuỷ mà "chúc lành" hay nguyền rủa cho bạn tình...
Monday, May 10, 202111:54 AM(View: 9)
Đức Ông Stephen Rossetti viết như sau: "Ma quỷ la hét liên tục: "Hãy đuổi hắn ra khỏi đây ngay!"
Monday, May 10, 20218:00 AM(View: 14)
Nguồn: Spiritdaily.com Một phụ nữ kể: “Đức Mẹ luôn bảo vệ chúng tôi. Câu chuyện này nhắc nhở tôi về việc người cháu của tôi là Alice, chồng của cháu là Kurt và ba đứa con của họ cùng đến thăm vợ chồng tôi ở miền Nam tiểu bang Massachusetts.
Monday, May 10, 20217:28 AM(View: 15)
Nguồn: Spiritdaily.com Một phụ nữ kể chuyện là bà và người bạn được Thiên Thần cứu mạng: “Khi bạn tôi và tôi được 16 tuổi thì tôi được đi nghỉ hè cùng với gia đình của bạn tôi tại vùng Bethany Beach, tiểu bang Delaware. Hôm ấy, chúng tôi đi bơi ngoài biển vào một buổi chiều.
Saturday, May 8, 20215:02 PM(View: 15)
Có một thời kỳ mà Thánh Gertrude thành Helfta đã dâng cuộc đời cầu nguyện của bà để hoàn toàn thánh hiến cho Chúa Giê su. Bà Thánh đã cảm động hỏi Chúa Giêsu xem Ngài muốn bà làm gì. Chúa Giê su trả lời:
Saturday, May 8, 202111:00 AM(View: 13)
Theo lịch sử của vùng Tlaxcala thì nơi này có thành lũy chiến đấu vững vàng, ở về phía nam của tiểu bang. Nơi đây có một vùng tên là Cacaxtla nằm giữa hai ngọn đồi, có một đền thờ ngoại giáo gọi là Teocalli. Ngày xưa, người ta đến để khấn xin ma quỷ giúp đỡ và ban cho sức mạnh để chống lại kẻ thù.
Saturday, May 8, 202110:53 AM(View: 13)
Tôi muốn kể về hang động của TLTT Micae ở miền Đông nước Ý (tiếng Ý: Santuario di San Michele Arcangelo). Khi đến hành hương ở nơi này, ai cũng cảm thấy sự hiện diện linh thiêng của Thánh Micae. Năm 2000, khi nhóm chúng tôi đến viếng hang động này thì tình cờ có một người đàn ông đến ngồi trước tượng của Thánh Micae. Bỗng dưng, Thánh Micae ra tay trừ quỷ cho ông...
Saturday, May 8, 20211:00 AM(View: 13)
Trung tâm Cenacolo đã chỉ định anh Robert, một cư dân nước Croatia, 31 tuổi, để kể cho nhóm hành hương của chúng tôi nghe về cảm nghiệm cuộc đời của anh và đường lối Chúa biến đổi cuộc sống anh Robert như thế nào:
Saturday, May 8, 202112:37 AM(View: 10)
Nhà Giúp Cai Ma Tuý CENACOLO COMMUNITY được thành lập cách đây 38 năm. Đúng ngày Lễ Đức Mẹ Carmelo, 16/7/1983, Sr. Elvira Petrozzi, (được gọi là Mẹ Elvira), người sáng lập ra Cộng Đoàn Cenacolo Community tại vùng Saluzzo, nước Ý. Theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, và để đáp ứng nhu cầu để giúp đỡ các thanh niên bị nghiện ma tuý, bơ vơ...

Tin để hiểu – hiểu để tin (04.06.2020 – Thứ Năm Tuần IX Thường Niên)

Wednesday, June 3, 20205:38 PM(View: 263)

5-11Tin để hiểu – hiểu để tin
(04.06.2020 – Thứ Năm Tuần IX Thường Niên)
Tin Mừng: Mc 12,28b-34
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Tin để hiểu – hiểu để tin

Trong Tân ước, hạn từ “Tin” (Pistis) là một thực thể phong phú bao hàm nhiều khía cạnh. Trước hết, về khía cạnh tri thức, tức là hiểu biết về bản thân và sứ điệp của đức Giêsu. Thứ đến, về khía cạnh tin tưởng, tức là lòng tin tưởng và tín thác vào sự chân thành của Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta nơi Đức Giêsu. Sự tín thác kèm theo niềm hy vọng rằng những lời Thiên Chúa hứa sẽ được thực hiện (Hr 11,9-11; Rm 4,17-20; 1Pr 1,5-9). Nhờ niềm hy vọng và cậy trộng vào Thiên Chúa mà làm phát sinh sự kiên trì và trung thành làm chứng cho Thiên Chúa qua việc tuyên xưng đức tin và truyền giảng Lời Chân Lý (2Tm 4,7; Rm 1,5; Gl 5,6). Và nhờ đó mà ĐỨC TIN mang lại đời sống mới.

Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại cho chúng ta về cuộc đối thoại thân tình và cởi mở giữa Đức Giêsu và một kinh sư về một chủ đề thần học rất quan trọng của Do Thái giáo và cũng là của Kitô giáo: “Trong các giới răn, điều răn nào đứng hàng đầu? Tức điều răn nào quan trọng nhất?” Thật vậy, đây chính là sự quan tâm và một vấn nạn mà vị kinh sư đã đặt ra cho Đức Giêsu trong hành trình đi tìm chân lý của ông. Một hành trình “Tin để hiểu và hiểu để càng tin hơn nữa.”

Tin để hiểu

Khởi đi từ thái độ “Tin”, ông kinh sư đã thưa với Đức Giêsu: “Thưa thầy, trong các giới răn, điều nào quan trọng nhất?” Lời xưng hô “Thưa thầy” cho thấy cách nào đó ông nhìn nhận Đức Giêsu là một bậc thầy mà ông thật sự muốn gặp gỡ và đối thoại trong hành trình chân lý của mình. Trước lòng chân thành và khát khao tìm kiếm chân lý của ông, Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”

Câu trả lời của Đức Giêsu cho thấy rằng điều mới mẻ trong giáo huấn của Người ở đây không phải là nội dung của giới răn, nhưng là ở sự liên kết giữa hai giới răn yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người lân cận. Bởi lẽ, Đức Giêsu chỉ nhắc đến những câu Kinh Thánh thật quen thuộc đối với người Do Thái, từ sách Đệ Nhị Luật (x.Đnl 6,4-5) và sách Lêvi (x.Lv 19,18), những điều mà họ đọc đi đọc lại mỗi ngày. Như vậy, cốt lõi của Lề luật hệ tại ở việc “Mến Chúa và yêu người.” Đây là hai tương quan của một nhân vị, vừa mang chiều kích tôn giáo vừa mang chiều kích xã hội. Con người sống tương quan hàng dọc với Thiên Chúa và tương quan hàng ngang với tha nhân.

Hiểu để tin hơn

Kinh ngạc và thán phục trước những lời dạy khôn ngoan của Đức Giêsu, nên ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Ngài ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,32-33). Thật vậy, lời khen ngợi của ông không thêm gì cho Chúa Giêsu; nhưng chứng tỏ ông đã nhận ra chân lý cuộc đời. Ông nhấn mạnh đến con người chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và con người phải thờ phượng Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức lực; Ông lặp lại nguyên văn câu Chúa Giêsu nói, chứng tỏ ông đã tiếp thu và lãnh hội được lời Đức Giêsu dạy. Ông cũng nhấn mạnh đến sự cao quí của tình yêu hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.

Khi một người tìm ra chìa khóa cuộc đời và dũng cảm sống như thế, thì người đó đã bắt đầu sống trong Nước Trời rồi, dẫu rằng họ vẫn còn ở đời này; vì cuộc sống đời sau chỉ là cuộc nối dài và hoàn trọn tình yêu mà người đó đã có với Thiên Chúa và với tha nhân. Thật vậy, vì lòng chân thành đi tìm kiếm chân lý và lẽ sống, ông kinh sư đã nghe và chấp nhập lời dạy và giáo huấn của thầy Giêsu nên Người đã khen ngợi ông và nói cho ông biết: Ông không còn xa Nước Thiên Chúa.

Biểu hiện của Tin

Vị kinh sư đã gần Nước Thiên Chúa rồi, ông chỉ còn cách Nước Thiên Chúa bằng cú nhảy của đức tin mà thôi. Khi thực hiện cú nhảy đức tin này, thì chính là lúc ông ở trong Nước Thiên Chúa, miễn là ông sống điều Đức Giêsu dạy: Mến Chúa – Yêu Người. Quyết định cuối cùng phải là Thực hành điều mình nói để chứng tỏ Đức tin.

Trong bài đọc I, thánh Phaolô nhắc nhở Timôthê, người môn đệ yêu quí, phải trung thành rao giảng Lời Chúa cho dù có bị xiềng xích lao tù, để mưu cầu phần rỗi cho chính mình và cho tha nhân; chứ đừng cãi chữ để biện minh cho sự bất trung của mình. Thật vậy, việc thực hành Lời Chúa, tức là Thực hành điều mình nói để chứng tỏ Đức tin, như điều kiện để được vào Nước Thiên Chúa.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn được Ánh Sáng Lời Chúa chiểu tỏa, biết lắng nghe và tin tưởng vào Lời Chân Lý của thầy Giêsu để chúng ta có thể đón nhận được ơn cứu độ. Amen.

Bình Minh