Wednesday, August 4, 20216:47 AM(View: 2)
Ông có vợ và nhiều người con. Ông đã có công việc làm vững chắc. Mỗi một mùa Lễ Tạ Ơn vào tháng 11, Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch thì ông đem tiền và quà tặng cho những người vô gia cư ở các khu phố nghèo.
Tuesday, August 3, 202111:23 AM(View: 17)
https://aleteia.org/2021/08/01/all-your-sins-will-be-forgiven-if-you-go-to-a-franciscan-church-on-august-2/ Đó là nhà thờ Dòng Phanxico ở Assissi, nước Ý.
Monday, August 2, 20217:17 PM(View: 19)
LTS: Đây là cảm nghiệm về Medjugorje của ông Đình Đoàn. Ông là em ruột của ông Paul Định Đoàn, và là anh ruột của bà Lành Đoàn. Bà Lành Đoàn là người khách hành hương đã được Đức Mẹ Medjugorje hiện ra với bà vào tháng 9 năm 2003. Xin kính mời quý vị theo dõi phần cảm nghiệm của ông Đình Đoàn, một cư dân tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.
Monday, August 2, 202112:08 PM(View: 35)
1. Một người chia sẻ về cảm nghiệm chích ngừa: "Tôi luôn đọc Thánh Vịnh 90-91 hàng ngày vì tôi biết lời kinh này có tính cách trừ khử ôn dịch, binh tật và tai hoạ. Chúng ta đều có một vai trò trong giai đoạn sống đặc biệt này.
Monday, August 2, 202111:41 AM(View: 17)
Một độc giả tên Manny Ortiz kể càm nghiệm trên Spiritdaily.com rằng: "Tôi nhớ mình đã có tham dự một cuộc tĩnh tâm về Canh Tân Đặc Sủng vào năm 1986.
Monday, August 2, 202111:38 AM(View: 26)
Thưa cả nhà, Cho đến nay, chúng tôi đã đưa lên FB và các trang nhà của chúng tôi gồm: memaria.org, memaria.net và hddaminhthanhlinh.net được tất cả là 203 bài cảm nghiệm về Medjugorje. Trong suốt 20 cuộc hành hương mà chúng tôi đã tổ chức và đi chung, kể từ năm 1999 đến năm 2017, chúng tôi đã ghi chép các cảm nghiệm của các người chứng...
Sunday, August 1, 20218:03 PM(View: 29)
Nguồn: Spiritdaily.com (Hình cô Silvia Busi, người được ơn chữa lành tại Medjugorje năm 2005) Cô Silvia Busi người Ý bị bịnh lúc 16 tuổi và phải ngồi xe lăn vì đôi chân của cô không bước đi được. Nhưng 9 tháng sau, cô bỗng dưng hết bịnh vì cô tham dự một buổi Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Medjugorje là anh Ivan Dragicevic. Lúc này cô Silvia được 23 tuổi.
Sunday, August 1, 20217:50 PM(View: 21)
lts: Ông Paul Định Đoàn là một cư dân ở tiểu bang virginia, hoa kỳ. Ông đã từng đi hành hương với nhóm chúng tôi đến medjugorje vào tháng 9 năm 2004, và đến miền đông hoa kỳ vào đầu tháng 1 năm 2005.
Sunday, August 1, 20217:33 PM(View: 23)
Đây là câu hỏi mà những người quen biết thường đặt ra với những khách hành hương về từ Medjugorje (Mễ Du) trong đó có tôi. Với tôi, câu trả lời có thể là có cũng đúng; và không thấy Đức Mẹ cũng không sai.
Saturday, July 31, 20215:30 PM(View: 29)
Câu chuyện xẩy ra rất lạ lùng ở Medjugorje. Bỗng dưng có một thầy Phó Tế người Ái Nhĩ Làn, nghe được tiếng Chúa nói với thầy rồi thầy mua tặng cây Thánh Giá cho anh Hòa Vương. Sau đây là lời cảm nghiệm của anh Hoà Vương, vùng Stockton, California: Ngày 1 tháng 10 năm 2008, sau khi tham dự Thánh Lễ và lên Đồi Hiện Ra để cầu nguyện thì vợ chồng...

Ý Chúa… (01.12.2020 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng) Tin Mừng: Lc 10,21-24 ✠

Tuesday, December 1, 202012:21 PM(View: 158)

1-12Ý Chúa…
(01.12.2020 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng)
Tin Mừng: Lc 10,21-24
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng : “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Ý Chúa…

Thiên Chúa là tình yêu. Một TÌNH YÊU nguyên tuyền, tuyệt đối, không vơi cạn.

Vì yêu thương nhân loại, Ngài cho Đức Giêsu, người Con của Ngài xuống thế “làm người phàm” để mặc khải Mầu Nhiệm Cứu Độ cho con người. Chính người Con này sẽ là Vua cai trị dân Thiên Chúa trong sự công chính, yêu thương, và sẽ đem lại bình an đích thực cho con người.

Nhưng làm thế nào con người hiểu được chương trình và thánh ý của Thiên Chúa; bởi Thiên Chúa thì khôn ngoan và uy quyền, còn con người thì yếu đuối và giới hạn ?

Từ xa xưa, Thiên Chúa dùng các tiên tri để nói với con người; nhưng họ chỉ mặc khải được phần nào những gì Thiên Chúa muốn bằng ngôn ngữ loài người. Con người vẫn chưa hiểu được Mầu Nhiệm Cứu Độ mà Thiên Chúa dành cho họ.

Hôm nay Tin Mừng cho thấy, chính Chúa Giê-su – qua các môn đệ – Ngài đã mặc khải cho con người tất cả những gì ở nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã mặc khải Mầu Nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa Cha; nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được Mầu Nhiệm này.

Mầu Nhiệm Cứu Độ được rao giảng cho tất cả mọi người. Nhưng những người tự cho mình là khôn ngoan thì không hiểu được. Vì họ cậy dựa, ỷ lại vào sức riêng của mình, họ không nhìn ra được thánh ý Thiên Chúa; họ cho Mầu Nhiệm Cứu Độ là chuyện điên rồ, ngu dại, và ô nhục (x. 1Cr 1,18-31). Trái lại, Mầu Nhiệm Cứu Độ lại được mặc khải cho những kẻ nghèo hèn dốt nát, những người không học cao hiểu rộng; nhưng họ hoàn toàn trông cậy vào Thiên Chúa.

Để có thể nhận biết được Thiên Chúa và Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô cách đích thực; con người cần phải nhờ đến Thần Khí Thiên Chúa ngự vào những tâm hồn khiêm tốn, bé nhỏ, hay nơi những con người hoàn toàn tự huỷ mình đi để Thiên Chúa trở nên tất cả nơi họ.

Thật là diễm phúc cho những người hèn mọn, ít học khi nghe lời rao giảng của các môn đệ mà nhận ra Thiên Chúa và tin vào Chúa Giêsu.

Thật là diễm phúc cho những ai thấy được những điều các môn đệ thấy (x. Lc 10, 23b)

Tôi cảm thấy sung sướng và thật vui thỏa vì mình cũng là một trong số những người “có phúc” được thấy những điều các môn đệ thấy; và được biết Chúa Giêsu qua Lời của Người trong Tin Mừng cũng như qua sự hướng dẫn của Hội Thánh.

Mùa Vọng chính là thời gian giúp tôi ý thức tốt hơn việc đón nhận Chúa bằng cách lắng nghe Lời Ngài khi tham dự thánh lễ mỗi ngày, và giúp thực thi lời của Ngài trong chính cuộc sống của mình.

Lạy Chúa Giêsu xin chúc lành, ban ơn soi sáng và hướng dẫn con trên con đường hoàn thiện tiến về nước trời. Amen.

CÁT BIỂN