Monday, September 27, 20212:25 PM(View: 17)
Nguồn: Mysticpost Xin quý vị cẩn thận cầu nguyện để biết đây là sự thật hay không phải là sự thật. (Kim Hà) Ông Daniel Oconner nhận được thư của cha Michel Rodrigue về một thông điệp mà ngài nhận được từ Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel vào tháng 3 năm 2021. Ngài nghĩ rằng đây là thông điệp cuối cùng dành cho thế giới.
Sunday, September 26, 20217:13 PM(View: 22)
Nguồn: Spiritdaily.com Ngày 29/9 là ngày lễ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, đặc biệt là Thánh Michael; vì thế chúng ta hãy suy gẫm về những gì đã từng xẩy ra trong giáo hội kể từ khi lời nguyện Tổng Lãnh Thiên Thần Michael bị cắt đi mỗi cuối Lễ.
Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 51)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 82)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 193)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 108)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 67)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 81)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 77)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 72)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.

Lời hứa của Chúa qua bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót

Saturday, April 18, 20204:14 PM(View: 1049)

LongThuongXotChuaLời hứa của Chúa qua bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót

Đoạn 47: “Họa bức ánh này với cách thức như con nhìn thấy, với chữ ký: Lạy Chúa Giêsu, Con Tín Thác vào Chúa. Ta muốn bức ảnh này được sùng kính, trước tiên nơi nhà nguyện của con, và trên khắp thế giới.

Đoạn 48: "Ta hứa rằng linh hồn nào sung kính bức ảnh này sẽ không hư mất. Ta cũng hứa rằng bức ảnh này sẽ chiến thắng kẻ thù của nó ngay khi còn ở trên trái đất, cách riêng vào giờ lâm tử. Chính Ta sẽ bảo vệ nó như vinh quang của chính Ta.”

Đoạn 154: “Hãy biết rằng nếu con lơ là về sự quan trọng của việc họa bức ảnh này và toàn bộ công việc của lòng thương xót, con sẽ phải trả lời vì vô số linh hồn (hư mất) trong ngày phán xét.”

Đoạn 313: “Sự tuyệt vời của bức ảnh này không phải là vẻ đẹp của màu sắc, hay nét cọ nhưng là ơn sủng của Ta.”

Đoạn 326: “Ánh nhìn từ bức ảnh này giống như ánh nhìn của Ta trên thánh giá.”

Đoạn 327: “Ta ban cho người ta như một ông máng từ đó họ tiếp tục đến để lãnh nhận ơn sủng từ suối nguồn lòng thương xót. Ống máng là bức ảnh với chữ ký “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.”

Đoạn 570: “Qua bức ảnh này Ta sẽ ban nhiều ơn cho các linh hồn; vậy, hãy cho mỗi linh hồn đều có bức ảnh này.”

Đoạn 1379: “Nhiều linh hồn đã được lôi kéo đến với tình yêu Ta qua bức ảnh này. Lòng thương xót của Ta hoạt động trong các linh hồn qua tac phẩm này.”

IN ENGLISH:

Paragraph 47: "Paint an image according to the pattern you see, with the signature: Jesus, I trust in You. I desire that this image be venerated, first in your chapel, and then throughout the world."

Paragraph 48: "I promise that the soul that will venerate this image will not perish. I also promise victory over its enemies already here on earth, especially at the hour of death. I Myself will defend it as My own glory."

Paragraph 154: "Know that if you neglect the matter of the painting of the image and the whole work of mercy, you will have to answer for a multitude of souls on the day of judgment."

Paragraph 313: "Not in the beauty of the color, nor of the brush lies the greatness of this image, but in My grace."

Paragraph 326: "My gaze from this image is like My gaze from the cross."

Paragraph 327: "I am offering people a vessel with which they are to keep coming for graces to the fountain of mercy. That vessel is this image with the signature: 'Jesus, I trust in You.'"

Paragraph 570: "By means of this Image I shall be granting many graces to souls; so, let every soul have access to it."

Paragraph 1379: “Already there are many souls who have been drawn to My love by this image. My mercy acts in souls through this work."