Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 9)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 104)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 61)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 39)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 47)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 41)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 41)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 43)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 80)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 48)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Lạy Thiên Chúa trên Thiên Đàng, Chúa luôn nắm lấy tay con, Chúa không cho phép đôi chân con bị té ngã. Chúa luôn khuyến khích con tiếp tục đi trên con đường vui tươi. Trái tim con vững tin; Vì thế tất cả những vấn đề mà con có hôm nay sẽ không lấy đi tinh thần của con và con tiếp tục đứng vững.

CN 4857: TỘI LỖI SẼ ĐƯỢC THA THỨ KHI BẠN THĂM NHÀ THỜ ĐỨC MẸ THIÊN THẦN Ở ASSISSI VÀO NGÀY 2 THÁNG 8 HÀNG NĂM

Tuesday, August 3, 202111:23 AM(View: 148)

Saint-Mary-of-the-Angels-ASSISI-CN 4857: TỘI LỖI SẼ ĐƯỢC THA THỨ
KHI BẠN THĂM NHÀ THỜ ĐỨC MẸ THIÊN THẦN Ở ASSISSI VÀO NGÀY 2 THÁNG 8 HÀNG NĂM

https://aleteia.org/2021/08/01/all-your-sins-will-be-forgiven-if-you-go-to-a-franciscan-church-on-august-2/

Đó là nhà thờ Dòng Phanxico ở Assissi, nước Ý. Thánh Phanxico có thị kiến Đức Mẹ hỏi ngài xem ngài muốn ân sủng gì. Ngài trả lời rằng:

"Con xin cho tất cả những ai đến thăm nhà thờ của con sẽ nhận được ơn Toàn Xá, được Chúa tha hết mọi tội lỗi của họ."

Vào ngày 2 tháng 8 hàng năm, "Ơn Lành của Assisi” được cử hành tại thành phố Assisi trong nhà thờ St. Mary of the Angels. Nhà Thờ này cũng được biết là The Portiuncula, có nghĩa là "Một phần đất."

Thị Kiến của Thánh Phanxico


Nhà Thờ St. Mary of the Angels có một đền thánh quan trọng nhất của Dòng Phanxico ở Assisi để tưởng niệm Thánh Phanxico. Ngài rất yêu thích ngôi nhà nguyện bé nhỏ ở trong nhà thờ này. Ngài nói với các anh em ngài rằng:

“Nếu ai đuổi bạn từ cửa này thì hãy trở lại qua một cửa khác."

Thánh Phanxico sống ở đây với các anh em trong cộng đoàn, và ngài cho đó là nhà của ngài. Sau khi Thánh Clare rời khỏi nhà của bà vào Chúa Nhật Lễ Lã năm 1212, bà gặp Thánh Phanxico ở nơi đây trong ngôi nhà nguyện Portiuncula và ngài cắt tóc cho bà. Cũng tại nơi này, Thánh Phanxico chết vào ngày 3 tháng 10 năm 1228.

Theo truyền thống thì vào tháng 7 năm 1216, Thánh Phanxico đang cầu nguyện trong ngôi nhà nguyện nhỏ Portiuncula, thì ngài có thị kiến Chúa Giê su và Đức Mẹ Maria được bao bọc bởi các thiên thần. Đức Mẹ Maria hỏi ngài rằng ngài muốn được ban cho ơn gì, thì Thánh Phanxico thưa rằng hễ những ai đến ngôi nhà thờ nhỏ bé của ngài thì sẽ được Chúa tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi.

Đức Mẹ Maria trả lời rằng ngài phải đến xin Đức Giáo Hoàng vì Ngài là bậc lãnh đạo lớn nhất của Giáo Hội Chúa Kito để xin ơn toàn xá ấy.


Thánh Phanxico bèn đến vùng Perugia, nơi mà ĐGH Honorius III vừa được chọn làm Giáo Hoàng sau khi ĐGH Innocent III chết. Thánh Phanxico xin ĐGH rằng hễ ai đến viếng nhà thờ St. Mary of the Angels thì sẽ nhận được ơn tha thứ mọi tội lỗi của họ trong cuộc đời họ. Đó là lời cầu xin ấy chưa từng có. Chỉ có vài phương cách để nhận ơn toàn xá vào lúc đó, chẳng hạn như đi hành hương tới một trong các đại thánh đường lớn của giáo hội Công Giáo như Đền Thờ Thánh Phero ở Roma, Đền thờ Thánh James ở vùng Compostela, Đền thờ Thánh Mary Magdalene ở nước Pháp, hay là đi hành hương ở Đất Thánh Do Thái. 

Đúng là một phép lạ vì ĐGH Honorius đã ban ơn ấy cho Thánh Phanxico nhưng ơn ấy chỉ dành cho vào mỗi một ngày trong năm, đó là ngày 2 tháng 8 hàng năm. Lúc đó, ơn lành toàn xả chỉ được giới hạn cho Đền Thờ Thánh Mary of the Angels ở vùng Assisi vào ngày 2 tháng 8. Tuy nhiên, với thời gian, ơn lành ấy được ban cho các nhà thờ của Dòng Phanxico trên toàn thế giới vào ngày hôm đó. Ngày nay ơn lành Toàn Xá này được áp dụng bất cứ ngày nào trong năm tại Assisi.

Kim Hà, 3/8/2021