Sunday, June 16, 20247:56 PM(View: 15)
Là con gái của cha mẹ phật tử người Trung hoa di cư qua Thái Lan, cô Orawan Larpppipitmongkol bây giờ là nữ tu Anastasia và sống ở tu viện đa sắc tộc của các sơ Dòng Kín Capuxinô Clara khó nghèo Garbatella ở Rôma.
Sunday, June 16, 20247:53 PM(View: 12)
Những người quen thân tôi đều biết rằng tôi là người mới làm lễ quy y theo Đạo Phật cách đây khoảng hơn 2 năm.
Sunday, June 16, 20247:29 PM(View: 9)
Nguồn: https://catholicexchange.com/a-fathers-day-tale/ Cha Al là vị linh mục đã chiến đấu với du đãng để bảo vệ đàn chiên. Cha Al đến phục vụ ở vùng Busan, Đại Hàn vào năm 1957. Cha Al luôn chăm sóc tốt cho đàn chiên. Cha đã từng chạm trán với những thầy giáo có tinh thần du đãng...
Sunday, June 16, 202411:15 AM(View: 16)
Nguồn: https://catholicexchange.com/a-fathers-day-tale/ Vị linh mục đã chiến đấu với du đãng để bảo vệ đàn chiên. Năm 1955, một tu sinh người Mỹ đã theo học ở vùng Louvain, nước Bỉ. Ngài đã đọc được một bài thơ mà làm cho cuộc đời ngài thay đổi từ đấy.
Saturday, June 15, 20245:09 PM(View: 19)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum Một nữ tu tên Maria Gemma kể cảm nghiệm:
Saturday, June 15, 20244:59 PM(View: 19)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum Một người đàn bà kể cảm nghiệm: Tôi đi hành hương tại làng Medjugorje. Khi tôi từ núi Krizevac đi xuống. Tôi nghe người ta cảnh cáo rằng khi xuống núi thì nguy hiểm hơn là khi trèo lên núi.
Saturday, June 15, 20244:23 PM(View: 24)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum Một người đàn ông kể cảm nghiệm: Một ngày kia, vợ tôi và tôi quyết định thánh hiến bản thân cho vị Thiên Thần Bản Mệnh của mình. Chúng tôi sẽ được thánh hiến trong Thánh Lễ mà Cha Wolfgang làm chủ tế. Tôi phải đi mua hai...
Saturday, June 15, 20243:53 PM(View: 18)
Nguồn: Internet 1. Vào ngày 25/5/ 2024, thị nhân của Medjugorje là cô Marija, nhận được thông điệp hàng tháng từ Đức Mẹ Maria:
Friday, June 14, 20248:50 PM(View: 25)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông André Levet kể tiếp về cảm nghiệm của mình: Rồi một ngày kia, vị linh mục gửi cho tôi một cuốn sách lớn và nói:
Friday, June 14, 20248:18 PM(View: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông André Levet kể cảm nghiệm của mình: Tôi tên là André Levet, người Pháp. Tôi sinh vào năm 1932 trong một gia đình vô thần. Tôi chưa bao giờ được nghe đến Chúa.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY CHÚA NHẬT TUẦN VI PHỤC SINH SỐNG LỜI CHÚA CÁC BÀI ĐỌC : Ca nhập lễ : x. Is 48,20 Hãy vui mừng loan báo cho mọi người được nghe. Rao truyền đi đến tận cùng cõi đất rằng : Chúa đã giải phóng dân Người. Ha-lê-lui-a. Bài đọc 1 : Cv 10,25-26.34-35.44-48

Sunday, May 5, 20247:07 PM(View: 47)

chajozo1LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

CHÚA NHẬT TUẦN VI PHỤC SINH

SỐNG LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC :

Ca nhập lễ : x. Is 48,20

Hãy vui mừng loan báo

cho mọi người được nghe.

Rao truyền đi đến tận cùng cõi đất

rằng : Chúa đã giải phóng dân Người. Ha-lê-lui-a.


Bài đọc 1 : Cv 10,25-26.34-35.44-48

Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.


25 Khi ông Phê-rô bước vào nhà ông Co-nê-li-ô, thì ông liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy. 26 Nhưng ông Phê-rô đỡ ông ấy lên và nói : “Xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm.”

34 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói : “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. 35 Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.”

44 Ông Phê-rô còn đang nói những điều đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. 45 Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống cả trên các dân ngoại nữa, 46 bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng : 47 “Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ ?” 48 Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Sau đó họ xin ông ở lại ít ngày.

Đáp ca : Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 (Đ. x. c.2)

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.


Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.
2Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ;
3abNgười đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.


Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.
3cdToàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
4Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.


Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

Bài đọc 2 : 1 Ga 4,7-10

Thiên Chúa là Tình Yêu.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.


7Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,
và người ấy biết Thiên Chúa.
8Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.
9Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta
được biểu lộ như thế này :
Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian
để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.
10Tình yêu cốt ở điều này :
không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,
và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Tung hô Tin Mừng : Ga 14,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Ga 15,9-17

Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12 “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Ca hiệp lễ : Ga 14,15-16

Chúa nói : “Nếu anh em yêu mến Thầy,

anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.

Thầy sẽ xin Chúa Cha

và Người sẽ ban cho anh em

một Đấng bào chữa khác

đến ở với anh em luôn mãi.” Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM-YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU

Câu chuyện “10 năm cõng bạn đến trường” của Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu được ví như “cổ tích giữa đời thường”. Từ khi sinh ra, Tất Minh đã chào đời với hai chân bị liệt, tay phải không thể cử động. Thương bạn phải chịu nhiều bất hạnh, Minh Hiếu đã tình nguyện trở thành “đôi chân” của bạn, ngày ngày cõng bạn đến trường suốt 10 năm học.


Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng dạy các môn đệ bài học yêu thương và hy sinh vì người khác như yêu chính mình.


Đức Giêsu đã long trọng khẳng định rằng các môn đệ không phải là tôi tớ, nhưng chính là bạn hữu của Người. Thật là một niềm vinh dự lớn lao cho các môn đệ vì được trở nên ngang hàng với Con Thiên Chúa. Mà điều kiện để luôn được ở trong tình nghĩa với Thiên Chúa đó là “giữ các điều răn của Thầy”. Và điều răn đó chính là “yêu thương nhau” như cách mà Người đã yêu thương các môn đệ, đó là yêu thương cách vô vị lợi, yêu không chỉ bằng những lời quan tâm, động viên, nhưng là yêu đến độ có thể hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình.

Ngày nay, có nhiều người chỉ giữ đạo ở mức tối thiểu, xem việc đi lễ là việc bổn phận đòi buộc mà quên rằng: Chúa muốn chúng ta trở thành bạn hữu nghĩa thiết của Người bằng cách sống yêu mến, hơn là thờ phượng Người như một công việc bổn phận đòi buộc.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ghi khắc Lời Ngài dạy mà sống chan hòa, yêu thương giữa cuộc đời này. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

CHATBOT CÔNG GIÁO: ĐƯA AI PHỤC VỤ GIÁO HỘI

Trước khi gia nhập Công giáo, Michael Baggot đã đưa những vấn đề về đức tin và Giáo hội lên nơi đầu tiên mà nhiều người tìm đến để đặt câu hỏi: đó là internet.

Hiện là linh mục và là thành viên của Đạo Binh Chúa Kitô, Cha Baggot nói về “những nguồn trực tuyến đó quan trọng như thế nào đối với tôi trong việc cung cấp thông tin và hướng dẫn, cũng như trong sự quan phòng của Thiên Chúa, những nguồn trực tuyến này đã hữu ích ra sao, để cuối cùng, đưa tôi đến với việc lãnh bí tích Rửa tội, Thêm sức và Rước lễ lần đầu”.

Nhưng khoảng 20 năm sau khi Baggot gia nhập đạo, internet đã thay đổi một cách triệt để. Các chatbot trí tuệ nhân tạo (chatbotAI) đang trở thành một phương tiện phổ biến để truy cập thông tin, trong khi các thuật toán có mặt khắp nơi xác định phần lớn loại nội dung mà mọi người gặp gỡ trực tuyến trong việc tìm kiếm kết quả và trên mạng xã hội. Và Giáo hội Công giáo đang chú ý đến vấn đề này.

Giáo hội và Trí tuệ nhân tạo

Trong các Sứ điệp nhân dịp Giáo hội cử hành Ngày Hòa bình Thế giới và Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tập trung vào việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Ngài viết rằng các hệ thống được AI hỗ trợ “có thể vượt thắng sự thiếu hiểu biết và tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin”, nhưng ngài cũng bày tỏ sự quan ngại rằng một cuộc cách mạng kỹ thuật số mau lẹ như thế có thể giam hãm con người trong “buồng dội lại thông tin” và khiến nhân loại “trôi dạt trong vũng lầy của sự mơ hồ, trở thành con mồi cho lợi ích của thị trường hoặc của các quyền lực”.

Phát biểu tại Hội nghị vào ngày 18.04, Cha Baggot nói rằng người Công giáo một đàng phải có “một nhận thức về tội lỗi con người và khả năng lạm dụng công nghệ” khi nghĩ về trí tuệ nhân tạo, thì đàng khác, họ cũng phải có “niềm tin vào ân sủng, vào ơn cứu độ, và vào khả năng khai thác tốt những công nghệ này”.

Linh mục Michael Baggot phát biểu trong một diễn đàn về AI và Giáo hội Công giáo tại Viện Giáo hoàng Đông phương ở Roma ngày 18.04.2024. (Hình: CNS/Justin McLellan)

Để đạt được mục tiêu này, Hội nghị tại Học viện Giáo hoàng Đông phương - một tổ chức học thuật do Dòng Tên điều hành chuyên nghiên cứu Kitô giáo Đông phương -, đã khảo sát về việc Giáo hội có thể tận dụng sức mạnh của các công cụ trí tuệ nhân tạo như thế nào hầu mang lại lợi ích, đồng thời giới thiệu 2 sản phẩm do Longbeard, một công ty dịch vụ kỹ thuật số tập trung vào các dự án liên quan đến Công giáo, phát triển đó là MagisteriumAI và Vulgate.

MagisteriumAI, một mô hình ngôn ngữ Công giáo lớn

MagisteriumAI, một mô hình ngôn ngữ lớn với giao diện giống như ChatGPT, tìm cách tổng hợp và giải thích giáo huấn Giáo hội bằng ngôn ngữ tự nhiên khi rút ra từ hơn 5.700 tài liệu huấn quyền và hơn 2.300 tác phẩm thần học và triết học Công giáo. Trong khi đó, Vulgate, cho phép các học giả đăng toàn bộ thư viện lên một nền tảng, chuyển đổi nội dung thành dữ liệu để có thể dễ dàng tìm kiếm, chuyển ngữ và tóm tắt.

Matthew Sanders, CEO của Longbeard, phát biểu tại diễn đàn rằng “Khi nhìn thấy ChatGPT ngoài kia và chúng tôi biết rằng tín hữu Công giáo đang sử dụng nó để đặt các câu hỏi về giáo lý và những điều đại loại như thế, điều này khiến chúng tôi phải tự vấn, liệu chúng tôi có thể làm điều này tốt hơn ChatGPT chăng?”.

Sanders cho thấy MagisteriumAI đã trả lời một số thắc mắc được đưa ra bằng những ngôn ngữ khác nhau ra sao. Chẳng hạn, một câu hỏi được đưa ra là: “Giáo hội nói gì về đạo Hồi?” và MagisteriumAI trả lời, “Giáo hội coi trọng tín đồ Hồi giáo” trước khi giải thích chi tiết hơn và trích dẫn 6 tài liệu huấn quyền mà người dùng có thể đọc bằng cách nhấp vào các đường dẫn.

Sanders nói rằng: “Khi lần đầu ra mắt, một trong những mối lo ngại là ChatGPT đưa ra câu trả lời nhưng không cung cấp sự minh bạch về nguồn của câu trả lời đó đến từ đâu. Một trong những điều đầu tiên chúng tôi cố gắng thực hiện khi thiết kế hệ thống MagisteriumAI này là đảm bảo tính minh bạch để bất kỳ câu trả lời nào được hệ thống đưa ra, bạn đều có thể biết nguồn gốc của câu trả lời đến từ đâu”.

Sanders cho biết thêm rằng, đội ngũ MagisteriumAI đã triển khai một số kỹ thuật để hoàn thiện độ chính xác của công cụ bằng cách cắt giảm đáng kể tỷ lệ “ảo giác” – khi hệ thống AI cung cấp thông tin không chính xác và đôi khi thiếu mạch lạc nhằm nỗ lực đưa ra câu trả lời bằng bất cứ giá nào, ngay cả khi chúng không có sẵn thông tin để làm điều đó. Tuy nhiên, Sanders lưu ý rằng sản phẩm vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và cần được hoàn thiện mặc dù nó đã được sử dụng ở 150 quốc gia bởi những người từ giám mục đến học sinh trung học.

Tiếp cận những lo ngại và hạn chế

Trang Catholic News Service đã hỏi Sanders về những rủi ro tiềm ẩn khi giao phó những câu hỏi mục vụ phức tạp cho hệ thống AI. Ví dụ, khi được hỏi liệu một linh mục Công giáo có thể chúc lành cho những người có mối quan hệ đồng giới hay không, MagisteriumAI đã trả lời “Không”, mặc dù hướng dẫn gần đây của Vatican cho phép các linh mục phân định khi nào thì có thể chúc lành cho những người trong trường hợp như vậy.

Sanders nói rằng MagisteriumAI là “một công cụ có thể hữu ích trong một số trường hợp nào đó, nhưng không nhiều lắm. Tất cả các câu trả lời của nó có thể chưa thật hoàn hảo, và trong trường hợp nó có vẻ không hoàn hảo thì bạn nên trao đổi với con người”.

Sanders nói thêm rằng điều đặc biệt quan trọng là giáo dục học sinh và cộng đồng cách sử dụng các công cụ AI như MagisteriumAI “để họ hiểu nó là gì và không phải là gì”.

Một công cụ loan báo Tin Mừng

Thảo luận về MagisteriumAI như một công cụ loan báo Tin Mừng, Cha Baggot nói: “Khi bắt đầu khảo sát các nguồn tài liệu của Giáo hội, có thể bạn rất dễ bị lúng túng bởi một danh sách dài các tựa đề bằng tiếng Latinh, nhưng với một hệ thống như MagisteriumAI, bạn có thể tham gia vào một hình thức đối thoại, có thể bắt đầu ngay với những vấn đề mà bạn quan tâm nhất, và rồi điều này sẽ mở ra cho bạn bức tranh toàn cảnh rộng lớn hơn”.

Cha nói: “Tôi thấy đây là một công cụ tuyệt vời để bước đầu tương tác và cung cấp một loại không gian an toàn, nơi mọi người có thể khám phá những vấn đề mà họ sẽ chưa bao giờ kể với bạn bè, gia đình, hoặc đồng nghiệp vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ”. Ngoài ra, cha cũng lưu ý rằng sau khi thu thập thông tin trực tuyến, mọi người cuối cùng sẽ muốn nói chuyện với con người về các vấn đề của họ.

“MagisteriumAI là phương thế nhằm đưa chúng ta đến một trải nghiệm trực tiếp khác”.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Chuyển ngữ từ: oursundayvisitor.com (24. 04. 2024)Chúa lên Trời, việc dưới đất kết thúc, sứ mạng mới khai mào