Tuesday, September 28, 20215:39 PM(View: 0)
1. Người hấp hối lần chuỗi Thương Xót: "Linh hồn nào đọc chuỗi Tình thương này, sẽ được Tình thương Cha ôm ấp trong cả cuộc sống và nhất là trong giờ chết. (754, 848)
Tuesday, September 28, 20211:23 PM(View: 5)
Nguồn: Internet Một linh mục chia sẻ tâm tình: "Phần trong sạch nhất của các linh mục sẽ thể hiện, trong thời khó khăn, thử thách và khủng hoảng.
Tuesday, September 28, 202112:23 PM(View: 8)
https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-157-no-water-in-hell Gần đây, người ta hỏi tôi về hiệu quả của nước phép khi trừ quỷ. Có khi người ta tưởng rằng đó là một sự dị đoan của người Công Giáo, vậy chúng ta hãy nhìn kỹ lại.
Monday, September 27, 20212:25 PM(View: 46)
Nguồn: Mysticpost Xin quý vị cẩn thận cầu nguyện để biết đây là sự thật hay không phải là sự thật. (Kim Hà) Ông Daniel Oconner nhận được thư của cha Michel Rodrigue về một thông điệp mà ngài nhận được từ Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel vào tháng 3 năm 2021. Ngài nghĩ rằng đây là thông điệp cuối cùng dành cho thế giới.
Sunday, September 26, 20217:13 PM(View: 41)
Nguồn: Spiritdaily.com Ngày 29/9 là ngày lễ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, đặc biệt là Thánh Michael; vì thế chúng ta hãy suy gẫm về những gì đã từng xẩy ra trong giáo hội kể từ khi lời nguyện Tổng Lãnh Thiên Thần Michael bị cắt đi mỗi cuối Lễ.
Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 60)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 90)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 202)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 111)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 70)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.

LỜI NGUYỆN CHỮA LÀNH TRÍCH TỪ Sách Các Phép Lành

Saturday, August 21, 202111:36 AM(View: 59)

cpsLỜI NGUYỆN CHỮA LÀNH TRÍCH TỪ Sách Các Phép Lành

Hướng Dẫn:
Chúa Giêsu yêu thương anh chị em chúng ta, những người bệnh tật và sợ hải.
Với lòng tin tưởng chúng ta hãy cầu xin Chúa để Người an ủi họ và chúng ta,
với ân sủng của Người, chúng ta hãy thưa lên Người:

Đáp: Lạy Chúa, xin cho chúng con sự an ủi được có Ngài hiện diện. (lặp lại sau mỗi lời
nguyện)

Hướng Dẫn:
Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã đến như Đấng chữa lành thân xác và tinh thần, để chữa
lành những bệnh tật của chúng con:

Chúa là người chịu đau khổ, nhưng vì bệnh tật của chúng con, Chúa mang lấy,
vì đau khổ của chúng con, Chúa gánh chịu:
Chúa chọn trở nên giống chúng con mọi đàng, để ban cho chúng con lòng nhân
lành của Chúa:

Ở dưới chân Thánh giá Mẹ Chúa đứng đó chia sẻ nỗi đau khổ của Chúa, và vì yêu
thương, Chúa ban Mẹ Ngài cho chúng con để làm Mẹ của chúng con:
Xin Chúa ở với những ai đang đau yếu và sợ hải vì đại dịch này; và xin ở với các vị
mục tử, các nhà khoa học, những chuyên viên bảo vệ sức khỏe, những công chức,
và những ai đang phục vụ cho công ích trong thời buổi khó khăn và bất an này:

Tất cả: Lạy Cha chúng con ở trên trời...


Hết