Monday, January 17, 20222:35 PM(View: 35)
Nguồn: Spiritdaily.com LM Scott Randall Paine là một linh mục của Tổng Giáo Phận Brasilía, nước Brazil. Ngài có trình độ Tiến Sĩ Triết Học. Ngài đã phát hành tác phẩm của ngài là: "The Other World We Live In" tạm dịch là "Thế Giới Khác Mà Chúng Ta Sống".
Monday, January 17, 20222:22 AM(View: 32)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary 3. Một câu chuyện đáng kinh ngạc nữa là có tượng Chúa Giêsu Hài Đồng May Mắn.
Monday, January 17, 20221:57 AM(View: 36)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary 2. Hiện tượng siêu nhiên khác xẩy ra vào năm 1950 tại nước Hung Gia Lợi, ở giữa một vùng gồm toàn người dân Cộng Sản vô thần, tại một thành phố nhỏ bé.
Monday, January 17, 202212:58 AM(View: 39)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Sự xuất hiện thiêng liêng: Chúa Giêsu Hài Đồng thường tỏ lộ nhiều lần trong lịch sử, ngay cả trong những Mình Thánh đã được thánh hiến. Có những sự xuất hiện lạ thường nên người ta làm thành video.
Saturday, January 15, 20229:03 PM(View: 37)
Trong họ hàngcủa gia đình tôi ở Huế thì có gia đình ông Tham Trí cư ngụ tại vùng Cầu Lòn, giữa đường đi lên Vùng Long Thọ. Ông làm xếp lớn cho sở Xã Hội Huế nên được nhà nước cấp cho một ngôi nhà 3 tầng, ở ngay sát bờ sông Hương. Ông Tham rất lặng lẽ. Đi làm về thì ông đọc báo và nghe radio. Ông bà ít nói chuyện với nhau.
Wednesday, January 12, 20224:04 PM(View: 62)
Nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn Đa Minh chúng hàng ngày gặp nhau trên Zoom đến 3 lần: 10 g sáng, 3 g chiều và 7:30 g tối. Ngoài việc đọc kinh Thần Vụ, Kinh Lòng Chúa Thương Xót, Kinh Mân Côi và Kinh Kính Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu, chúng tôi còn trao đổi các tin tức, kể cả tin của từng gia đình: người bịnh, người chết, ngày giỗ, ngày sinh nhật,
Tuesday, January 11, 20223:55 PM(View: 66)
Ngày thứ hai, 10/1/2022, Đài Truyền Hinh NBC News, Hoa Kỳ đã báo cáo là có đến 1 triệu 340 ngàn người bị mắc bịnh COVID-19 trong một ngày tại Mỹ. So với ngày 3/1/2022 thì có 1,044,970 trường hợp, tức là có thêm gần 300 ngàn người mắc bịnh.
Sunday, January 9, 20229:29 PM(View: 98)
1. Trong cơn bão tuyết vào tháng 1 năm 2022, có một thanh niên 29 tuổi bị chết giữa cơn bão tuyết tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.
Sunday, January 9, 20222:49 PM(View: 100)
Nguồn: Spiritdaily.com Trong một cuốn sách có tên là: Appointments with Heaven, tạm dịch là: Cuộc Hẹn với Thiên Đàng, có một vị bác sĩ tên là Reggie Anderson thuộc tiểu bang Alabama nhận được một ơn lành...
Sunday, January 9, 20222:26 PM(View: 96)
Có một người phụ nữ tên là A. A. Carpenter, bà ta có một người con trai 19 tuổi tên là Wallace. Người con bà chết sau thế chiến thứ nhất. Theo lời kể của người chị của người chết là bà Marianna Carpenter Wieck thì anh Wallace đóng quân ở thành phố Iowa City, tiểu bang Iowa. Anh ta bị bịnh sưng phổi.

THỨ SÁU TUẦN IV MÙA VỌNG, sáng 24 tháng 12 Friday of the Fourth Week of Advent, Mass in the Morning SỐNG LỜI CHÚA BÀI ĐỌC Bài đọc 1 : 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16

Friday, December 24, 20211:32 AM(View: 45)

image (10)THỨ SÁU TUẦN IV MÙA VỌNG, sáng 24 tháng 12
Friday of the Fourth Week of Advent, Mass in the Morning
SỐNG LỜI CHÚA

BÀI ĐỌC

Bài đọc 1 : 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16

Vương quyền của Đa-vít sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Chúa.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

1 Khi vua Đa-vít được yên cửa yên nhà và Đức Chúa đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, 2 thì vua nói với ngôn sứ Na-than : “Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải.” 3 Ông Na-than thưa với vua : “Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với ngài.”

4 Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than rằng :

5 “Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít : Đức Chúa phán thế này : Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao ? 8b Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en. 9 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi ; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. 10 Ta sẽ cho dân Ta là Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu, 11 kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Ít-ra-en.

Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa, Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. 12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. 14a Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. 16 Trước mặt Ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời.”

Đáp ca : Tv 88,2-3.4-5.27 và 29 (Đ. x. c.2a)

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

2Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
3Vâng con nói : “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,
lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

4Xưa Chúa phán : “Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn,
đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta,
5rằng : dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời,
ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.”

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

27Người sẽ thưa với Ta : “Ngài chính là Thân Phụ,
là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ !”
29Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở
và thành tín giữ giao ước với Người.

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức Ki-tô là vầng đông xuất hiện, là hào quang toả ánh sáng muôn đời, là mặt trời chiếu tỏ đường công chính, xin Ngài thương ngự đến soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Lc 1,67-79

Vầng đông tự chốn cao vời viếng thăm ta.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

67 Khi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng :

68“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
69Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
70như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa :

71sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
72sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước ;
73Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

76Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao :
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
77bảo cho dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.
78Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”

SUY NIỆM-DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA

Khi tổng thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam vào 5/2016, người ta đã phải bỏ ra hàng tháng trời để chuẩn bị cho việc chào đón ông. Còn khi Vua Cả Trời Đất đến với chúng ta, chúng ta đã làm gì để chào đón Người?

Vì không muốn để con người phải hư mất vì tội lỗi, Thiên Chúa đã chuẩn bị kế hoạch để cứu chuộc loài người. Và để thực hiện việc này Thiên Chúa đã đi bước trước, đã chọn một ngôn sứ làm tiền hô để dọn đường và chuẩn bị cho con của Người ngự đến. Ông Dacaria, ý thức về sứ mạng quan trọng và vai trò đặc biệt của người con được mặc khải cho mình, nên khi lưỡi vừa được mở ra, ông liền dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, đồng thời cũng tiên báo về sứ mệnh tương lai của con trai mình.

Sứ mạng dọn đường cho Chúa không chỉ dừng lại nơi thánh Gioan mà còn nối tiếp nơi mỗi chúng ta. Chúng ta đã làm được gì để chuẩn bị cho ngày Chúa đến trong vinh quang?

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết can đảm thi hành sứ vụ ngôn sứ của mình như là một cách thế làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

6 TRUYỀN THỐNG MỪNG LỄ GIÁNG SINH CỦA NGƯỜI PHILIPPINES
CÓ THỂ TRUYỀN CẢM HỨNG CHO BẠN

Hãy hướng về Philippines để tìm hiểu một số phương cách độc đáo nhằm tôn vinh ngày Sinh Nhật của Chúa Giêsu!

Với việc ngày Lễ Giáng Sinh đang cận kề chúng ta, bạn có thể đang tìm đến những phương cách độc đáo để tôn vinh ngày Sinh Nhật của Chúa Kitô - hay có thể chỉ vì bạn yêu thích được nghe về những cách thức của các nền văn hóa khác nhau trong dịp kỷ niệm một khoảng thời gian quan trọng như thế trong niên lịch của Giáo hội.

Vì vậy, hãy hướng về một số truyền thống tốt đẹp như thế đến từ Đông Nam Á, nơi các tín hữu rất vui mừng khi chuẩn bị cho ngày Sinh Nhật của Chúa Giêsu, sớm nhất là vào tháng 9, đỉnh điểm là một bữa tiệc gia đình tuyệt vời vào đêm Giáng Sinh.

1. Thánh lễ lúc hừng đông

Simbang Gabi, hay “Thánh lễ ban đêm”, là một thánh lễ được tổ chức vào lúc bình minh trong chín ngày trước Lễ Giáng Sinh. Người Công giáo sẽ tham dự Thánh lễ này vào sáng sớm - thậm chí sớm nhất là 4 giờ sáng - và bắt đầu làm việc với một tinh thần đã được làm mới.

Đó là một việc được các tín hữu đặc biệt yêu thích, vì họ phải thức dậy sớm hơn và cảm nhận được bầu không khí trong lành buổi sớm trong khi cùng tiến bước với các giáo dân khác để tham dự vào thời điểm thánh thiêng nhất trong năm này.

2. Thưởng thức những món ăn Giáng Sinh

Những người tham dự Simbang Gabi còn có thể tìm thấy một số món ăn lễ hội được phục vụ bên ngoài nhà thờ - từ món bánh gạo mặn với tên gọi là Bibingka được nấu trong nồi đất trên lửa than, ăn kèm với một ít phô-mai và trứng muối, đến Puto Bumbong, một loại bánh gạo ngọt hơn được nấu trong ống tre, phủ đường mía và dừa bào sợi.

Để tăng thêm hương vị, người Philippines có thể uống một ly sô-cô-la nóng hay còn gọi là Tsokolate.

3. Đèn lồng hình ngôi sao

Có thể bạn đã quen thuộc với chiếc đèn lồng hình ngôi sao xinh đẹp được gọi là Parol. Nhằm gợi nhớ về Ngôi sao Bêlem, Parol tượng trưng cho niềm hy vọng và có thể được tìm thấy bên ngoài nhiều ngôi nhà của người Philippines. Đôi khi các tín hữu sẽ tự làm loại đèn lồng này từ các chai lọ tái chế hay từ các vật liệu khác, nhưng mỗi chiếc đèn lồng như thế sẽ tỏa sáng rực rỡ trong khi họ chờ đợi ngày Chúa Giáng Sinh.

Các đồ vật trang trí khác phổ biến hơn cũng có thể được tìm thấy trên đảo quốc. Từ cây thông Noel và cây trạng nguyên (poinsettias), đến Belen, tức là cảnh Chúa Giáng Sinh theo phong cách Philippines.

4. Một khoản tiền lương phụ thêm

Điều giúp tăng thêm một chút niềm vui cho mùa lễ hội là tiền lương hoặc tiền thưởng tháng thứ 13. Những người sử dụng lao động sẽ phải chi trả số tiền lương trên khoảng thời gian của 13 tháng, với tháng 12 là tháng bội thu khi người lao động nhận được hai tháng lương cùng lúc!

5. Những bài hát mừng Giáng Sinh sớm

Vì việc chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh bắt đầu sớm hơn rất nhiều ở Philippines, nên bạn sẽ thường nghe thấy những bài hát mừng Giáng Sinh vào tháng 11. Trẻ em sẽ đi theo nhóm từ nhà này sang nhà khác hát những bài hát mừng Giáng Sinh để đổi lấy Pamasko, nghĩa là đồng xu Giáng Sinh.

Họ sẽ hát các bài hát truyền thống của người Philippines, cũng như các bài hát nổi tiếng của phương Tây, để hy vọng đổi lấy một, hai đồng xu.

6. Một bữa tiệc Giáng Sinh

Noche Buena là một dịp đầy ý nghĩa của gia đình vào đêm Giáng Sinh, nơi bàn ăn đầy ắp thức ăn dành cho một bữa tiệc thú vị để kỷ niệm ngày Sinh Nhật của Chúa Kitô.

Tác giả: Cerith Gardiner - Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: giaophanvinhlong.net