Monday, January 30, 20231:21 PM(View: 4)
Nguồn: Spiritdaily.com Hãy cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt của Thiên Đàng. Xin Chúa Giêsu ban cho bạn thấy những tội lỗi của bạn như Chúa đang nhìn thấy.
Monday, January 30, 202312:45 PM(View: 7)
Nguồn: Spiritdaily.com Hãy cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt của Thiên Đàng. Xin Chúa Giêsu ban cho bạn thấy những tội lỗi của bạn như Chúa đang nhìn thấy. Hãy luôn nhớ rằng cuộc đời của bạn luôn được Chúa nhìn rõ. Vì thế hãy xin Chúa cho bạn nhìn thấy tội lỗi của mình để quyết tâm ăn năn, xưng thú và xin Chúa tha tội cho mình.
Monday, January 30, 202311:55 AM(View: 5)
https://aleteia.org Thánh John Bosco là một vị linh mục thánh thiện người Ý. Ngài được ơn thấy các thị kiến thiêng liêng mà do Chúa ban cho. Có lần ngài đã thấy thị kiến về Giáo Hội đang ở trong một cơn thử thách lớn lao. Giáo Hội có rất nhiều kẻ thù tấn công.
Saturday, January 28, 20236:55 PM(View: 33)
Từ ngày Tết đến nay là đúng 7 ngày. Gia đình tôi bận rộn mừng đón Tết, sum họp bên nhau, đùa chơi, thử thời vận và đi tham dự các tang lễ mà cầu cho những người chết và an ủi gia đình họ.
Saturday, January 28, 20236:27 PM(View: 33)
Nguồn: Spiritdaily.com Xin mọi người yên tâm vì Chúa không bao giờ cạn hết cá. Chúa có muôn triệu ơn lành và Ngài sẵn sàng ban phát cho những kẻ kính sợ và tin tưởng nơi Ngài.
Saturday, January 28, 20235:48 PM(View: 23)
Nguồn: Spiritdaily.com Chúa luôn để dành ơn phúc cho tất cả chúng ta. có thể Ngài đang đợi chờ chúng ta để: "Thả lưới ở bên phải của chiếc thuyền." Đó là phía mà Chúa bảo các môn đệ của Ngài, theo Tin Mừng Thánh Gioan 21.
Sunday, January 22, 202312:16 PM(View: 88)
Đêm Giao Thừa đến thì lòng tôi nôn nao nên không ngủ được. Tôi đợi đúng 12 giờ khuya, khi phảo nổ tưng bừng thì ra phòng làm việc, rước tượng Chúa Giêsu Lòng Thương Xót, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse rồi đi từ phòng làm việc đi ra cửa chính.
Sunday, January 22, 20231:32 AM(View: 58)
Nguồn: Spiritdaily.com "Mẹ có thể thấy các thiên thần rồi. Mẹ đi đây!"
Sunday, January 22, 202312:58 AM(View: 66)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Thiên thần bản mệnh của tôi đã đến và ban cho tôi một dấu hiệu của niềm hy vọng “Vợ chồng tôi gặp rất nhiều sự khó khăn trong hôn nhân. Tôi cảm thấy thất vọng, không thể giải quyết những vấn đề nan giải, không được chồng tôn trọng, không được chồng lắng nghe.
Saturday, January 21, 20232:30 PM(View: 62)
Hôm nay là ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần. Tôi muốn nhân dịp này để xả xui những gì không tốt của năm Nhâm Dần. Sáng ngày 5/1/2023, tôi ra sân lượm rác thì mới phát giác ra là có kẻ trộm ăn cắp hai cay hoa Mai rất lớn của tôi.

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM C (29/5/2022) CHÚA GIÊSU KITÔ ĐƯỢC CHÚA CHA TÔN VINH

Friday, May 27, 20226:33 AM(View: 348)

cg133SUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM C (29/5/2022)

CHÚA GIÊSU KITÔ ĐƯỢC CHÚA CHA TÔN VINH

"Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông,

Người rời khỏi các ông mà lên trời”

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Về Lễ Thăng Thiên của Chúa Giêsu mà Hội Thánh mừng kính hôm nay, xét dưới nhiều góc độ thì chúng ta phải thừa nhận rằng biến cố hay sư kiện Chúa Giêsu lên/về trời rất là lô gích: Nếu Chúa Giêsu đã từ trời xuống thì việc Người về trời là lẽ tất nhiên. Nếu Chúa Giêsu đã từ Cha mà đến thì việc Người trở về trời với Cha còn gì hợp lý hợp tình hơn. Nếu Chúa Giêsu đã tự bỏ mình trong cuộc sống hơn 30 năm ở trần gian và nhất là trong cái chết đau thương trên thập giá thì việc Người được Thiên Chúa tôn vinh và vũ trụ chúc tụng ngợi khen cũng là lẽ công bằng. Nếu Chúa Giêsu đã chết và phục sinh, đã lên trời thì những ai theo Người cũng phải hướng về trời như lời nhắc nhở của các thiên thần.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 24,46-53:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống".

Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 24,46-53:

3.1 Sự kiện Chúa Giêsu lên trời với Thiên Chùa và với chính Chúa Giêsu: .a) Với Thiên Chúa thì việc Chúa Giêsu lên trời là kết thúc hoàn hảo của Kế Họach Cứu Độ mà Chúa Cha đã vạch ra và Chúa Giêsu đã thực hìện một cách tuyệt với hoàn hảo với sự cộng tác của Chúa Thánh Thần.

b) Còn với chính Chúa Giêsu thì việc Người lên trời là sự hoàn thành sứ mệnh cứu thế dựợc Cha giao và là phần thưởng tương xứng với công sức và mồ hôi và máu Người đã đổ ra trong quá trình thực hiện Kế Hoạch Cứu Độ của Chúa Cha.

3.2 Sự kiện Chúa Giêsu lên trời với các môn đệ xưa và nay:

a) Chúa Giêsu trước khi lên trời dậy cho các môn đệ thời sơ khai và mọi thời đại mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Ngôi Lời Thiên Chúa làm người: "Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại”.

b) Chúa Giêsu trước khi lên trời dậy đã chúc lành cho các môn đệ và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng của Ơn Cứu Độ mà Người đã thực hiện và làm chứng cho Người: “và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy"

c) Chúa Giêsu trước khi lên trời dậy đã hứa là sẽ gừi Thánh Thần đến với các môn đệ đề Người đồng hành vời các ông trong công cuộc rao giảng Tin Mừng Cứu Độ: “Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống".

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 24,46-53:

4.1 Chúng ta hãy cúng cố niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô chết, phục sinh và lên trời: Tin Người là Thiên Chúa xuống thế là người - Tin Chúa Giêsu đã chu toàn sứ mệnh mà Chúa Cha giao phó - Tin Người được Chúa Cha tôn vinh và thưởng công - Tin Thánh Thần của Người đang ở với chúng ta.

4.2 Chúng ta hãy làm chứng và rao giảng Ơn Cứu Độ của Chúa Giêsu: Đó là sứ mạng mà Chúa Giêsu giao cho mỗi người chúng ta. - Làm chứng và rao giảng bằng lòi nói, việc làm và cuộc sống. - Làm chứng và rao giảng khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn. - Làm chứng và rao giảng bằng sức mạnh của Thần Khí và nhiệt huyết của người môn đệ.

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 24,46-53:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con, Cha đã đem Người về trời. Cha đã tôn vinh Người để dậy chúng con tôn vinh và sống theo gương Người. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÁO DÂN:

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người chấp nhận Kế họach Cứu Độ của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy nhiệt thành rao giảng và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-«Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu được tràn đầy Thánh Thần của Chúa Giêsu Kitô và của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa» Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu được Chúa Giêsu Kitô chúc phúc và hàng say lên đường làm chứng cho Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại chúng con. Người đã hoàn thành công việc Cha giao phó và được Cha cất về trời.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con Thánh Thần của Người dể chúng con làm chứng và rao giảng Chúa là Chúa và là Thầy của loài người chúng con. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con Amen.

Sàigòn ngày 27 tháng 5 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội