Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 7)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 8)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 6)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 19)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

CN 6034: QUYỀN NĂNG CHUỖI KINH MÂN CÔI

Saturday, January 7, 20231:46 PM(View: 1071)

cmc14CN 6034: QUYỀN NĂNG CHUỖI KINH MÂN CÔI

https://www.ncregister.com/blog/deathbed-conversions-and-the-rosary

Có những cuộc hoán cải là nhờ vào gia đình cầu nguyện chuỗi Mân Côi. Đó cũng là niềm trông cậy cho những người Công Giáo đã lìa xa đức tin Công Giáo. LM Sebastian Walshe đã nói:

"Một lời cầu nguyện có đầy quyền năng nhất là chuỗi Kinh Mân Côi. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện rất nhiều Kinh Kính Mừng thì chúng ta xin Đức Mẹ Maria cầu bầu cho chúng ta lúc này và trong giờ chết của chúng ta."

“Đó hai giờ khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người: Khi nay và trong giờ lâm tử. Hiện tại là tất cả những gì mà bạn có, và giờ hấp hối là giờ mà bạn đặc biệt xin Đức Mẹ cầu bầu cho bạn. Đó là giờ quan trọng nhất vì Đức Mẹ hiện diện với các linh hồn, trong giờ lâm tử của con người."

Thánh Faustina nói về các phép lạ của chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa. Nhất là trong trường hợp dường như không còn hy vọng. Cha Walshe giải thích rằng ma quỷ thất vọng khi hắn không thể cướp đi một linh hồn trong giờ phút người ấy hấp hối.

“Đó là lý do mà khi bạn đọc kinh Mân Côi và xin Mẹ đến cầu bầu cho chúng ta lúc này và trong giờ lâm tử của chúng ta. Mẹ sẽ không làm cho chúng ta thất vọng đâu. Mẹ yêu thương chúng ta còn hơn người mẹ trần thế của chúng ta. Chúa cũng yêu thương chúng ta hơn người cha trần thế của chúng ta."

Chuỗi Mân Côi là lời cầu nguyện cao trọng nhất mà chúng ta có thể cầu nguyện cho bản thân chúng ta và cho những người khác được ơn hoán cải."

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TRONG GIỜ HẤP HỐI

Đã có một nữ tu thánh thiện tên là Bậc Đáng Kính Mary Potter (1847-1913). Bà đã sáng lập một dòng tu chuyên cầu nguyện cho những người hấp hối.

Bà viết trong một tác phẩm có tên: Devotion For The Dying, Mary's Call to her Loving Children, tạm dịch là: Sự Hiến Dâng Cho Những Người Hấp Hối.

“Không có công cuộc nào lớn lao hơn, không có việc nào cao trọng hơn là cứu các linh hồn và để họ có thể được vào Thiên Đàng."

Bậc Đáng Kính Mary Potter nói rằng:


"Chúng ta hãy dâng những sự hy sinh và hãy đặt những kẻ tội lỗi vào trong Trái Tim của Đức Mẹ Maria. Hãy cầu xin Đức Mẹ và Chúa Thánh Thần, và hãy cầu xin Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu cứu các linh hồn hấp hối."


Lúc đó, Chân Phước Potter chưa biết về chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa như Thánh Faustina đã nhận được từ Chúa Giêsu.

Trong Nhật Ký của Thánh Maria Faustina Kowalska thì Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina về tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho những người hấp hối. Chúa dạy cho Thánh Faustina về chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa và bảo bà rằng hãy cầu nguyện đặc biệt cho những người tội lỗi và những người hấp hối. Chúa phán:


“Con hãy viết rằng khi có ai cầu nguyện chuỗi Kinh Lòng thương Xót này trước mặt người hấp hối, thì Ta sẽ đứng giữa Cha Ta và người hấp hối, không phải là một Đấng Thẩm Phán nhưng là một Đấng Cứu Thế nhân lành." (NK 1541).


Cha mẹ cầu nguyện cho con cái, và con cái cầu nguyện cho cha mẹ. Xin mọi người hãy tìm đọc: “Deathbed Victories: Three Accounts of How Grace Conquers Sin, Even in Life’s Final Moments.” Tạm dịch là:


"Những Chiến Thắng của Người Hấp Hối: Ba Cảm Nghiệm Chứng Minh Ơn Phúc Chiến Thắng Tội Lỗi, Ngay Trong Phút Cuối Đời."


Trong cuốn sách: “Get to Heaven with the Help of Our Lady, St. Joseph and the Holy Eucharist”, cha Joseph Aytona kể một câu chuyện chiến thắng khi hấp hối, khi mà tiếng nói của Satan cố gắng can thiệp. Cha giải thích rằng để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta, thì hãy cầu xin Đức Mẹ Maria là Đấng đã sinh ra Chúa Giêsu và Thánh Giuse là Đấng đã cứu thoát Chúa Giêsu khỏi sự độc ác của Vua Herode. Vì các ngài có quyền năng lớn lao để cứu độ chúng ta.

Cha Joseph cũng chia sẻ rằng con đường dễ dàng nhất đến Thiên Đàng là qua Bí Tích Thánh Thể. Trong tinh thần ấy, Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ đã bắt đầu có Ba Năm Phục Sinh Bí Tích Thánh Thể, bắt đầu vào ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa vào ngày 19 tháng 6 năm 2022.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với suối nguồn và tuyệt đỉnh của đức tin Công Giáo: Sự Hiện Diện Thật của Chúa Giêsu Trong Bí Tích Thánh Thể.


Hãy tiến lại gần Chúa Giêsu hơn và nhận lãnh Mình Thánh Chúa thì chúng ta sẽ được ơn chữa lành linh hồn. Chúng ta cũng sẽ cầu nguyện cho mọi linh hồn để rồi tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau trên Thiên Đàng. Amen.


Kim Hà, 7/1/2023