Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 2)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 5)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 4)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 5)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 5)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 19)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN SỐNG LỜI CHÚA

Thursday, January 19, 20239:38 PM(View: 293)

20-9aLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Tv 65,4

Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,

và đàn ca mừng Chúa,

đàn ca mừng Thánh Danh,

lạy Chúa Trời cao cả.

Bài đọc 1 : Hr 8,6-13

Đức Giê-su là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

6 Thưa anh em, hiện nay vị Thượng Tế của chúng ta nhận được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn ; giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. 7 Thật vậy, giả như giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì chẳng cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế. 8 Quả thật, Thiên Chúa khiển trách Dân rằng : Đức Chúa phán : Này sắp đến những ngày Ta hoàn thành một Giao Ước Mới với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa. 9 Giao ước đó sẽ không như giao ước Ta đã thiết lập với cha ông của chúng, trong ngày Ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Ai-cập. Bởi vì chúng đã không trung thành với giao ước của Ta, nên Ta cũng đã bỏ mặc chúng, Đức Chúa phán : 10 Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó,

Đức Chúa phán : Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta ; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là Dân của Ta. 11 Không ai còn phải dạy đồng bào mình, không ai còn phải dạy anh em mình rằng : “Hãy học cho biết Đức Chúa”, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta. 12 Ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.

13 Khi Thiên Chúa nói đến Giao Ước Mới, Người làm cho giao ước thứ nhất hoá ra giao ước cũ ; và cái gì cũ kỹ, lỗi thời, thì sắp tan biến đi.

Đáp ca : Tv 84,8 và 10.11-12.13-14 (Đ. c.11a)

Đ. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ.

8Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.
10Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Đ. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ.

11Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
12Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.

Đ. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ.

13Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
14Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.

Đ. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ.

Tung hô Tin Mừng : 2 Cr 5,19

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Mc 3,13-19

Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-môn -Người đặt tên là Phê-rô-, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, 18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, 19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

Ca hiệp lễ : Tv 22,5

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc

chén của con chan chứa rượu nồng.

SUY NIỆM-MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ

Có người nói rằng: “Hình ảnh của các Tông Đồ là liều thuốc tăng sức cho người tín hữu, và giúp người tín hữu thêm tin tưởng và hy vọng sẽ trở thành Tông Đồ của Chúa.”

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chọn ra các Tông Đồ để sai các ông ra đi rao giảng. Người không đợi chờ khi về trời mới sai các ông đi vào thế gian, mà khi chọn họ xong liền sai các ông đi truyền giáo. Các ông sẽ gặp nhiều khó khăn và gian nan khổ cực. Với sự yếu đuối của con người, các ông ắt hẳn vẫn còn những đam mê, tật xấu: nóng nảy, ích kỷ, tham lam, ghen ghét…

Nếu chỉ bằng sức riêng, các ông sẽ gục ngã. Nhưng với ân sủng trợ lực, các ông sẽ thi hành bổn phận rao giảng một cách tốt đẹp. Các ông sẽ làm được những điều phi thường trong sự quan phòng của Chúa.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin ban ơn trợ lực cho chúng con, xin giúp chúng con biết cố gắng mỗi ngày. Chúng con tin rằng, dựa vào ân sủng Chúa, chúng con có thể sinh nhiều hoa trái như lòng Chúa mong muốn. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC Phanxicô:
Chúng ta không thể loan báo Tin Mừng nếu không làm chứng về sự hiệp nhất

Sáng ngày 19/1/2023, gặp gỡ Phái đoàn Đại kết từ Phần Lan, Đức Thánh Cha nói rằng “chúng ta không thể rao truyền Danh Chúa Giêsu một cách xứng đáng nếu không làm chứng cho vẻ đẹp của sự hiệp nhất, dấu ấn của các môn đệ Chúa Kitô.”

Các thành viên của phái đoàn thuộc các Giáo hội Tin Lành Luther, Công giáo, Chính Thống và cả Tin Lành Methodist, đã đến Rôma để mừng lễ Thánh Henry, một vị thánh gốc người Anh được cả Giáo hội Tin Lành Luther và Công giáo Phần Lan mừng kính.

Sau khi cảm ơn lời chia buồn về sự qua đời của Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI, Đức Thánh Cha đề cập đến hình ảnh Biển Baltic đã được đại diện phái đoàn nói đến, nơi là “một nguồn của sự sống bị các hành động của con người đe doạ, một nơi gặp gỡ đã bị trở nên bất ổn cách đau đớn vì bầu khí đối đầu do sự tàn bạo vô nghĩa của chiến tranh gây nên”.

Kitô hữu là tác nhân hòa giải cho thế giới

Từ hình ảnh của nước, điều nhắc các Kitô hữu về ơn hoà giải nhận được qua bí tích rửa tội, Đức Thánh Cha nhắc rằng Con Thiên Chúa, khi dìm mình trong dòng nước sông Jordan, đã bày tỏ ý muốn hoàn toàn hoà mình vào thân phận con người của chúng ta. Và cả chúng ta, được rửa tội trong Đức Kitô, được hoà nhập với Người nhờ ân sủng, và trở nên con cái Thiên Chúa, trở nên anh chị em của nhau. Khi lãnh nhận phép rửa, chúng ta được hoà giải với Thiên Chúa, với tha nhân và toàn thể thụ tạo. Do đó, Đức Thánh Cha nói: “Là những người con được hoà giải, chúng ta được kêu mời không mệt mỏi hoạt động cho sự hoà giải giữa chúng ta với nhau, và là tác nhân hòa giải trong thế giới của chúng ta.”

Hoà mình vào vết thương của những người khốn khổ

Đức Thánh Cha nhận định rằng chủ đề của Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm nay, “Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bằng” (Is 1,17), có liên quan với bí tích rửa tội của chúng ta, điều mời gọi chúng ta thực hiện những hành động công bằng và những cử chỉ gần gũi với nạn nhân của bất công, sự gạt bỏ ra ngoài lề, các hình thức áp bức, đặc biệt là chiến tranh. Ngài mời gọi các chứng nhân của niềm tin vào Chúa Kitô, “có bổn phận hoà mình trong những vết thương của tất cả những người đang khốn khổ. Và hãy cùng nhau làm điều này.”

Cầu nguyện và làm việc chung: chứng tá để thế gian tin vào Chúa Kitô

Cuối cùng, theo Đức Thánh Cha, khi cùng cử hành sự hiệp thông đại kết của tất cả các thánh chúng ta nhận ra việc cầu nguyện với nhau, nỗ lực làm việc và kiên trì đối thoại để vượt qua những chia rẽ, và nên một, theo ý Chúa, là điều quan trọng để thế gian tin (x. Ga 17,21). (CSR_237_2023)

Hồng Thủy - Vatican News